CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 19, 2017

GIÁO TRÌNH - Công nghệ sản xuất đường - bánh - kẹo (TS. Trương Thị Minh Hạnh)


Phần 1 - Công nghệ sản xuất đường
Mở đầu
Chương 1: Nguyên liệu mía
Chương 2: Lấy nước mía
Chương 3: Làm sạch nước mía
Chương 4: Cô đặc nước mía
Chương 5: Nấu đường và kết tinh.
Chương 6: Li tâm - sấy - đóng bao và bảo quản đường.


Phần 2 - Công nghệ sản xuất bánh - kẹo
Lời mở đầu
Chương 1. Nguyên liệu
Chương 2. Kỹ thuật sản xuất kẹo caramen (kẹo cứng)
Chương 3. Kỹ thuật sản xuất bánh qui.

LINK DOWNLOAD

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018