CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 17, 2017

BÀI GIẢNG - Ăn mòn và bảo vệ vật liệu (TS. Nguyễn Văn Tư)


Chương 1 : Ăn mòn kim loại
Chương 2 : Bảo vệ chống ăn mòn kim loại
Chương 3 : Ăn mòn dưới ứng suất
Chương 4 : Ăn mòn trong môi trường khí quyển
Chương 5 : Ăn mòn trong môi trường đất
Chương 6 : Ăn mòn trong môi trường nước ngọt
Chương 7 : Ăn mòn trong môi trường nước biển
Chương 8 : Ăn mòn trong môi trường khí (ăn mòn khô)
Chương 9 : Ăn mòn và bảo vệ vật liệu phi kim loại


TÁC GIẢ:

PGS. TS. Nguyễn Văn Tư
Bộ môn : Vật liệu học và Nhiệt luyện
Đại học Bách khoa Hà nội
Ngày sinh: 19 tháng 1năm 1951
Nơi sinh: Phú c-ờng, Ba vì, Hà tây
Kỹ sư: 1975, ĐHBK Hà nội
Tiến sỹ: 1988, INPG Cộng Hoà Pháp, PGS: 1996
Đã xuất bản:
Vật liệu học, nxb KHKT, 1996
Xử lý bề mặt, nxb ĐHBK Hà nội, 1999
Ăn mòn và bảo vệ vật liệu, nxb KHKT, 2002.

LINK DOWNLOAD

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018