CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 9, 2018

TÀI LIỆU - Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu


Chuẩn hóa lược đồ CSDL.
Dạng chuẩn: đánh giá sự trùng lắp thông tin trong CSDL
- Nếu trong CSDL có sự trùng lắp thông tin thì:
=> phải quản lý sự trùng lắp thông tin (bảo đảm tất cả những thông tin trùng lắp phải như nhau)
=> phải cập nhật tất cả những nơi mà thông tin trùng lắp xuất hiện - Nếu muốn tồn tại sự trùng lắp thông tin (vì 1 mục đích nào đó) thì cần phải có cơ chế xác định tự động những nơi trùng lắp thông tin để tự động cập nhật khi cần.

LINK DOWNLOAD

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018