CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 10, 2016

SÁCH SCAN - Nhà máy điện và trạm biến áp (Phần điện) - (Trịnh Hùng Thám - Nguyễn Hữu Khái & Các tác giả)


Cuốn sách Nhà máy điện và trạm biến áp - Phần điện gồm 7 chương: Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp, Các thiết bị chính trong nhà máy điện và trạm biến áp, Chọn khí cụ điện và dây dẫn, Sơ đồ nối điện chính và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp, Mạch thứ cấp trong nhà máy điện và trạm biến áp, Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến áp, Thiết bị phân phối điện. Sách được viết nhằm phục vụ các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, sinh viên, học sinh, học sinh trung học chuyên ngành Hệ thống điện, đặc biệt là các cán bộ đang làm công tác thiết kế, xây dựng, vận hành nhà máy điện và trạm biến áp. Nó còn là tài liệu tham khảo của các cán bộ, học sinh ngành kinh tế năng lượng, tự động, điện khí hóa xí nghiệp....M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

2 nhận xét:

Unknown said...

Xao có thấy mật khẩu đâu ở chỗ ghi chú nào vậy ad

Anonymous said...

? Bạn xem ô ghi chú màu vàng ở trên.

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018