LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Tính toán kiểm tra nhiệt lò hơi công suất 84t/h nhà máy đường Quảng Ngãi (Thuyết minh + Bản vẽ)


Lò hơi là một thiết bị đã có từ rất lâu. Nó được ứng dụng trong mọi ngành công nghiệp, nhưng ứng dụng quan trọng nhất là trong các nhà máy nhiệt điện. nó được dùng để sản xuất ra hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt tùy theo nhu cầu và mục đích của  mỗi nhà máy.
Việc tính toán thiết kế cũng như kiểm tra lò hơi là một công việc quan trọng nhằm tìm  ra những phương án tối ưu để hạn chế bớt các tổn thất của lò hơi hoặc tìm ra những phương pháp khắc phục theo nhu cầu sử dung chẳng hạn nâng sản lượng hơi.
Ngày nay các lò hơi đã được cải tiến hiện đại nhằm đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp. Các hệ thống trong lò hơi đã được tự động hóa cao cho nên việc Trong thời gian thực hiện đề tài này, được sự giúp đỡ tận tình của thầy PGS.TS Hoàng Ngọc Đồng và cộng thêm sự tìm tòi học hỏi của bản thân nay em đã hoàn thành được đồ án này. Nhưng thời gian và sự hiểu biết có hạn nên cũng không thể tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn trong tính toán. Mong thầy, cô thông cảm chỉ dẫn thêm.

LỜI NÓI ĐẦU 2
PHẦN I :GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI VÀ CÔNG NGHỆ LÒ HƠI 3
CHƯƠNG 1 :GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 3
1.1 Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. 3
1.2 Dây chuyền sản xuất đương 4
Chương 2 :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 9
2.2 Sơ lược về lò hơi nhà máy đường Quảng Ngãi sau cải tạo 9
2.2.1 Giới thiệu về lò hơi 84t/h của Nhà máy đường Quảng ngãi 9
PHẦN 2 TÍNH KIỂM TRA NHIỆT LÒ HƠI SAU KHI CẢI TẠO 11
Chương 1  HỆ SỐ KHÔNG KHÍ THỪA, THỂ TÍCH VÀ ENTAPI CỦA KHÔNG KHÍ VÀ SẢN PHẨM CHÁY 12
1.1 Chọn hệ số không khí thừa. 12
1.2. Tính thể tích và Entanpi của sản phẩm cháy 13
Chương 2 TÍNH KIỂM TRA NHIỆT BUỒNG LỬA 21
2.1 Kích thước buồng lửa 21
2.2 Tính kiểm tra buồng lửa (xem bảng 7) 23
Chương 3TÍNH KIỂM  TRA NHIỆT CỤM PHESTON 29
3.1 Cấu tạo cụm pheston 29
3.2 Tính kiểm tra nhiệt cụm pheston 29
Chương 4  :TÍNH KIỂM TRA NHIỆT BỘ QUÁ NHIỆT 39
4.1 Đặc tính cấu tạo bộ quá nhiệt 39
4.2 Tính kiểm tra bộ quá nhiệt 43
Chương 5 TÍNH KIỂM TRA NHIỆT CỤM ĐỐI LƯU 52
5.1 Chọn nhiệt độ khói trước cụm đối lưu 52
5.2. Cấu tạo 52
5.3 Tính kiểm tra nhiệt đường khói thứ nhất 54
5.4 Tính kiểm tra nhiệt đường khói thứ 2 61
Chương 6 : TÍNH KIỂM TRA BỘ HÂM NƯỚC 64
6.1 Cấu tạo 64
1.3 6.2 Tính kiểm tra bộ hâm nước 65
Chương 7  TÍNH THIẾT KẾ BỘ SẤY KHÔNG KHÍ 69
1. Mục đích và đặc tính của bộ sấy không khí. 69
2. Tính truyền nhiệt bộ sấy không khí 69
Chương 8 :KẾT LUẬN 73
Tài liệu tham khảo 74

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: