SLIDE BÀI GIẢNG - PLC Điều khiển Logic Lập trình được (Quách Thành Vinh)


Điều khiển băng chuyền và đóng gói sản phẩm:
– Băng chuyền chạy khi có sản phẩm
– Đóng gói 20 sản phẩm vào một thùng
– Sau khi đóng gói thì dán nhãn sản phẩm vào thùng
• Giải pháp:
– Thủ công
– Tự động:
• dùng PLC
• dùng vi điều khiển
• dùng máy tính

Giới thiệu chung về PLC:
Định nghĩa PLC
• PLC là gì?
Thiết bị điều khiển logic lập trình được là thiết bị điều khiển dựa trên bộ vi xử lý, nó thu nhận tín hiệu vào và xử lý các tín hiệu này dựa trên chương trình lưu trữ trong bộ nhớ và đưa ra các tín hiệu điều khiển các thiết bị bên ngoài.
Giới thiệu chung về PLC
1. Cấu trúc của PLC
2. Các thiết bị vào ra
3. Xử lý vào ra
4. Lập trình cho PLC
5. Rơ le nội
6. Đồng hồ định thời, bộ đếm, thanh ghi dịch
7. Lập trình thang và lập trình cấu trúc
8. Lựa chọn PLC, kiểm tra và gỡ rối

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: