BÁO CÁO - Thí nghiệm sấy và điều hòa không khí (Lê Văn Xuyên)


Kỹ thuật sấy là một ngành khoa học phát triển từ những năm 150,1960 ở các viện và các trường đại học trên thế giới. Chủ yếu là giải quyết những vấn đề về kỹ thuật sấy, các nguyên vật liệu cho công nghiệp và nông nghiệp để phục vụ đời sống con người.
Trong những năm 1970 trở lại  đây người ta  đã  đưa kỹ nghệ sấy các nông sản thành các sản phẩm khô với mục  đích là kéo dài thời gian bảo quản và làm phong phú them các mặt hàng sản phẩm như: trái cây, café, sữa, bột, cá khô, thịt khô….Trong công nghiệp sấy vật liệu để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo như: sợi, thuốc lá, bong, vải…vv

Đối với nước ta là một nước nhiệt  đới  ẩm, việc nghiên cứu công nghệ sấy để sấy các nguyên vật liệu có ý nghĩa đặc biệt: kết hợp phơi sấy để tiết kiệm năng lượng, nghiên cứu công nghệ sấy và thiết bị sấy phù hợp với từng loại nguyên vật liệu để đạt năng suất cao.
Để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước, chất lượng sản phẩm đặc biệt là các loại lâm sản và nông sản sấy khô cần phải tuân theo nguyên tắc thương maị quốc tế.  Đó là các yêu cầu về chất lượng khắt khe như hình dáng, kích thước, thể tích sản phẩm, màu sắc sản phẩm, nồng  độ vị, chất thơm và các chất khác, sự thấm khí, thấm nước trởlại của sản phẩm sấy, độ ẩm cuối đạt được tùy theo nhu cầu sử dụng và bảo quản sản phẩm.LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: