GIÁO TRÌNH - Thiết bị truyền nhiệt


Truyền nhiệt là quá trình vận chuyển nhiệt từ một lưu thể này sang lưu thể khác.
Quá trình truyền nhiệt là quá trình một chiều, dòng nhiệt chỉ truyền từ vùng có nhiệt độ cao sang vùng có nhiệt độ thấp. Vì vậy, sự truyền nhiệt chỉ xảy ra khi có sự chênh lệch về nhiệt  độ trong hệ hay nói cách khác là hệ tồn tại một gradient nhiệt  độ.
Năng lượng  được truyền đi dưới dạng dòng nhiệt nên không thể đo trực tiếp giá trịnhiệt lượng mà xác định thông qua đại lượng vật lý có thể đo được là nhiệt độ.

Sự phân bố nhiệt độ và giá trị của dòng nhiệt (lượng nhiệt truyền qua một đơn vị diện tích bề mặt trong một đơn vị thời gian) là những vấn đề quan tâm hàng đầu trong nghiên cứu và thiết kế các thiết bị trao đổi nhiệt. Các phân tích vềquá trình truyền nhiệt là  điều cốt lõi quyết định kích thước và kết cấu của thiết bị từ đó đưa ra những giải pháp kỹ thuật và kinh tế cho một thiết bị trao đổi nhiệt. 


M_tả

No comments: