Mạch đếm và phân loại màu sắc của sản phẩm


Trong nền kinh tế hiện nay, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống ngày càng phổ biến. Nhưng các  ứng dụng  sáng tạo và khoa học kỹ thuật thường chỉ áp dụng được cho những nhà máy có mô hình sản xuất tiên tiến với qui mô kinh doanh lớn.
Tuy nhiên, tại những nhà máy, xí nghiệp nhỏ hay các hợp tác xã nông thôn ở địa phương vẫn còn sản xuất theo mô hình thủ công, chủ yếu dựa vào sức người lao động. Do đó, nhóm chúng em quyết định nghiên cứu về mạch đếm sản phẩm nhằm đưa việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình sản xuất thô sơ tại địa phương. Bên cạnh mạch đếm sản phẩm thông thường, nhóm chúng em còn nghiên cứu thêm cách nhận dạng màu sản phẩm (phân loại sản phẩm theo màu sắc).
Với sự kết hợp hai mạch này vào mô hình sản xuất sẽ góp phần làm tăng chất lượng sản phẩm và lợi nhuận kinh tế.

Bài báo cáo này trình bày cách thiết kế mạch đếm và nhận dạng màu sản phẩm dùng hai loại cảm biến: cảm biến quangđiện trở và photodiode.
Trong quá trình thiết kế không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. Xin gửi lời cảm  ơn chân thành đến thầy Nguyễn Huỳnh Anh Duy đã hướng dẫn để nhóm chúng em hoàn thành tốt bài báo cáo này.

LỜI CAM ĐOAN ................................ .......................
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ................................ ................................ ...................... 2
1.1 Đặt vấn đề ................................ ................................ ................................ ...........
1.2 Phạm vi của đề tài: ................................ ................................ ..............................
1.3 Hướng giải quyết vấn đề: ................................ ................................ ....................
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT................................ ................................ ........... 3
2.1 Lý thuyết về ánh sáng -sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng ................................ ......
2.1.1 Lý thuyết về ánh sáng ................................ ................................ ................... 3
2.1.2 Sự hấp thụ và phản xạ ánh sáng ................................ ................................ .... 4
2.2 Cảm biến:................................ ................................ ................................ ............
2.2.1. Photodiode................................ ................................ ................................ ... 5
2.2.1.1. Cấu tạo ................................ ................................ ................................ ..... 5
2.2.1.2. Nguyên tắc làm việc: ................................ ................................ ................ 6
2.2.2. Quang trở ................................ ................................ ................................ .... 8
2.3. Phương pháp quét ................................ ................................ ..............................
2.4. Mạch dao động đa hài phi ổn dùng cổng logic................................ .................... 9
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................ ..... 10
3.1. Sơ đồ khối chi tiết ................................ ................................ ............................ 10
3.2. Phân tích và thiết kế theo sơ đồ khối ................................ ................................ 11
3.2.1. Khối phát hiện sản phẩm ................................ ................................ ........... 11
3.2.2. Khối điều khiển ................................ ................................ ......................... 11
3.2.3. Khối đếm sản phẩm, khối chọn dữ liệu hiển thị, khối giải mã và khối hiển thị
3.2.4. Khối nhận dạng màu và khối so sánh ................................ ......................... 15
3.2.5. Khối giải mã và led đơn hiển thị ................................ ................................ 16
3.3. Sơ đồ mạch hoàn chỉnh ................................ ................................ ....................
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ................................ ................................ ....................... 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ ........................ 20

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: