SÁCH SCAN - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Xuân Lôi)


Đây là giáo trình quen thuộc và rất hay, Với tất cả những ai đang học tập về ngành công nghệ thông tin hẳn không ai là không bắt đầu với giáo trình này, Giáo trình này nhằm giúp người học có khả năng tư duy tổng quan về ngành Khoa học máy tính cũng như viết một ứng dụng về công nghệ thông tin.
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
Chương 1: Mở đầu.
Chương 2: Thiết kế và phân tích giải thuật.
Chương 3: Giải thuật đệ qui.
Chương 4: Mảng và danh sách.
Chương 5: Ngăn xếp và hàng đợi.
Chương 6: Cây.
Chương 7: Đồ thị và các cấu trúc phi tuyến khác.
Chương 8: Quản lý bộ nhớ.
Chương 9: Sắp xếp.
Chương 10: Tìm kiếm.
Chương 11: Sắp xếp và tìm kiếm ngoài.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: