SÁCH SCAN - Giáo trình Điện công trình (Trần Thị Mỹ Hạnh)


"Giáo Trình Điện Công Trình" là môn học về tính toán lựa chọn các thiết bị điện; thiết kế hệ thống cung cấp điện; bố trí sử dụng điện một cách hợp lý, an toàn và tiết kiệm trong các công trình.
Cuốn giáo trình "Điện Công Trình" được biên soạn để làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành kiến trúc và xây dựng, làm cẩm nang cho việc thiết kế thi công phần điện trong các công trình kiến trúc, làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư điện khi tìm hiểu về điện công trình.
Sách giới thiệu những nội dung chính như sau:

Chương mở đầu.
Chương 1: Phụ tải điện công trình.
Chương 2: Nguồn điện của công trình.
Chương 3: Tính toán các tham số cơ bản của hệ thống điện.
Chương 4: Chống sét cho các công trình kiến trúc.
Chương 5: An toàn điện trong thiết kế và xây dựng các công trình kiến trúc.
Chương 6: Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện công trình.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: