Ứng dụng KIT 8051 dùng để chuyển đổi A/D & D/A


Vào đầu những năm thập niên 60, kỹ thuật số đã đưa vào ứng dụng trong thực tế nhưng ở phạm vi nhỏ. Cho đến ngày hôm nay kỹ thuật số đã được phát triển một cách mạnh mẽ và được ứng dụng vào mọi lãnh vực của cuộc sống. Từ những chiếc máy vi tính (computer), máy CD, máy VDC, truyền hình số … cho đến các băng diã CD đã dần dần thay thế các máy và băng từ tín hiệu tương tự (analog) bởi bộ phân giải rộng, độ chính xác cao và dễ dàng trong quá trình xử lý tín hiệu. Tuy nhiên trong cuộc sống hằng ngày chúng ta lại thường tiếp xúc với những tín hiệu tương tự nhiều hơn. vd: Điện thoại, sóng đài truyền hình, dòng điện sinh hoạt, âm thanh … vì thế phải cần có một sự chuyển đổi từ tín hiệu tương tự (Analog) – số (Digital) để xử lý dữ liệu, sau đó lại chuyển đổi ngược lại từ số (Digital) – tương tự (Analog) để đưa vào điều khiển, khống chế thiết bị. Đó là những lý do để em thực hiện đề tài này.


Phần dẫn nhập
Phần I: Giới thiệu tổng quát  
Chương I: Biến đổi tương tự số và số tương tự
Chương II: Giao tiếp ngoại vi 8255 A
Chương III: Tổng quan về họ vi điều khiển MCS-51
Chương IV: Tóm tắt tập lệnh
Chương V: Giới thiệu về KIT vi điều khiển 8051
Phần II: Thiết kế  
Chương I: Thiết kế phần cứng
Chương II: Thiết kế phần mềm
Phần III: Phụ lục.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: