Cách chèn link vào mục comments cho Blogger


Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn New Blogger cách để chèn link dạng "Anchor text" vào khung comments của Blog. 

Cách chèn link (dạng Anchor text hay Text link) vào comments khá đơn giản, nhưng có lẽ vì khung comments không có công cụ chèn link nhanh như trình soạn thảo khi viết bài nên nhiều bạn không để ý. Sau khi các bạn làm nhiều lần thì sẽ ghi nhớ mã code và mã này cũng rất đơn giản.

Việc chèn link dạng này sẽ giúp phần nhận xét được trình bày ngắn gọn (khi gửi nhiều link), đồng thời phần nào đó cũng giúp bạn trong việc quảng bá website.


Mã:
<a href="URL">TEXT</a>
Trong đó:

URL: Là liên kết đến bài viết
TEXT: Tiêu đề cho liên kết trên

Ví dụ khi bạn viết comments:

Bảng giá quảng cáo trên website EBOOKBKMT được nêu ở
  
<a href="http://www.ebookbkmt.com/2015/10/dich-vu.html">"BẢNG GIÁ DỊCH VỤ"</a> .

Thì kết quả hiển thị sẽ là:

Bảng giá quảng cáo trên website EBOOKBKMT được nêu ở "BẢNG GIÁ DỊCH VỤ"

Rất đơn giản phải không nào. Mình tin rằng hướng dẫn ở trên sẽ giúp ích cho nhiều bạn!.
M_tả

1 comment: