GIÁO TRÌNH PLC - Dùng cho hệ cao đẳng và trung học (Full 6 chương)


PLC (Programmable Logic Controller) là một thiết bị điều khiển lập trình, cho phép thực hiện linh họat các thuật toán điều khiển logic thông qua ngôn ngữ lập trình.
PLC được sử dụng trong nhiều lập trình ứng dụng khác nhau và có những lợi ích như:
-  PLC dễ dàng thay thay đổi chương trình điều khiển để thích ứng một yêu cầu mới mà vẫn có thể giữ nguyên thiết kế phần cứng, đầu nối dây…
-  PLC có thể điều khiển nhiều chức năng khác nhau từ những thao tác đơn giản, lặp lại, liên tục đến những thao tác đòi hỏi chính xác, phức tạp.
-  PLC dễ dàng hiệu chỉnh chính xác công việc điều khiển và xử lý nhanh chóng các lệnh, từ lệnh logic đơn giản đến các lệnh đếm (Counter), định thời (time), chương trình con (SBS) v.v…
-  Giao tiếp dễ dàng với các thiết bị ngoại vi, các module và các thiết bị phụ trợ như màn hình hiển thị.
-  Có khả năng chống nhiễu trong công nghiệp.
-  Ngôn ngữ lập trình cho PLC đơn giản, dễ hiểu.
Với những ưu điểm trên thiết bị PLC đã trở thành thiết bị chính trong việc điều khiển các thiết bị công nghiệp.


Chương 1: Giới thiệu về PLC  
Chương 2: Thành phần cơ bản của PLC
Chương 3: Tập lệnh PLC S7-200
Chương 4: Cấu trúc chương trình PLC
Chương 5: Phần mềm lập trình và mô phỏng
Chương 6: Giới thiệu về PLC- S7-300.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: