SÁCH SCAN - Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự & Nguyễn Mạnh Dũng)


Giáo trình " Vẽ kỹ thuật xây dựng" này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập môn Vẽ kỷ thuật trong các trường Trung học kỷ thuật và Dạy nghề xây dựng. Các trường thuộc loại hình này sẽ đào tạo ra những cán bộ kỷ thuật hoặc công nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Vẽ kỹ thuật là một môn học cần thiết đối với những người làm các công việc liên quan tới kỹ thuật, trong đó có kỹ thuật xây dựng. Nó cung cấp cho người học những kiến thức cần thiết để có thể đọc hiểu và thiết lập được các bản vẽ kỹ thuật.


Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng
NXB Giáo Dục 2005
Nguyễn Quang Cự
181 Trang
File PDF.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: