SÁCH SCAN - Nghề Sửa chữa xe máy (Phạm Đình Vượng & Nguyễn Văn Dương)


Để đáp ứng nhu cầu dạy nghề phổ thông cho học sinh hiện nay ngày càng tăng, Trung tâm Lao động - Hướng nghiệp Bộ giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản giáo dục tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách "Nghề Sửa Chữa Xe Máy" nhằm tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh có tài liệu trong giảng dạy và học tập....

Nội dung cuốn sách nêu lên một cách ngắn gọn những tri thức kỹ năng cơ bản cần thiết của nghề, có chú ý đến việc rèn kỹ năng và thực hành gắn với sản phẩm cụ thể theo chương trình quy định cho trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
Trong quá trình thực hiện, giáo viên có thể tham khảo các tài liệu khác, bổ sung thêm nội dung hoặc điều chỉnh thời gian cho phù hợp với thực tiễn địa phương.


MỤC LỤC:
Lời nói đầu
Hướng dẫn sử dụng sách nghề sửa chữa xe máy
Mở đầu
A. Lý thuyết
Chương 1: Động cơ xe máy
Chương 2: Cơ cấu thanh truyền - trục khuỷu
Chương 3: Cơ cấu phân phối khí
Chương 4: Hệ thống nhiên liệu
Chương 5: Các hệ thống làm trơn và làm mát
Chương 6: Hệ thống điện
Chương 7: Hệ thống truyền động
Chương 8: Hệ thống điều khiển - Hệ thống di động
Chương 9: Sử dụng và bảo dưỡng xe máy
B. Thực tập sửa chữa
Mục đích tháo - kiểm tra - điều chỉnh - sửa chữa xe máy .

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: