CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 24, 2017

GIÁO TRÌNH - Điện hóa lý thuyết (Lê Ngọc Trung)


Khi cho 2 pha tiếp xúc nhau thì giữa chúng hình thành bề mặt phân pha và có sự phân bố lại điện tích giữa các pha. Trên bề mặt phân pha sẽ tạo nên lớp điện tích kép và xuất hiện bước nhảy thế giữa các pha.
Có 4 trường hợp phân bó lại điện tích:
1/ Chuyển điện tích qua bề mặt phân chia các pha (Hình 1.1)
2/ Hấp thụ có chọn lọc các ion trái dấu (Hình 1.2)
3/ Hấp thụ và định hướng các phân tử lưỡng cực (Hình 1.3)
4/ Hấp thụ các nguyên tử và phân tử bị biến dạng trong lực trường không đối xứng ở bề mặt phân chia pha (Hình 1.4.). Nghĩa là trên cùng một bề mặt phân chia pha có thể xảy ra hai hoặc nhiều trường hợp ở trên. Cho nên bề mặt phân chia giữa hai pha có thể bao gồm nhiều lớp, nhưng ta vẫn gọi lớp điện tích hình thành trên bề mặt phân chia giữa các pha là lớp điện tích kép.


Chương 1: Lớp điện tích kép
Chương 2: Động học quá trình điện cực
Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực
Chương 4: Động học một số quá trình điện cực thường gặp
Chương 5: Một số quá trình điện cực đặc biệt.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018