CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 12, 2017

SÁCH SCAN - Động lực học công trình (PGS.TS. Phạm Đình Ba Cb)


Tài liệu "Động Lực Học Công Trình" này trình bày nội dung rất cơ bản của lý thuyết dao động công trình: Dao động hệ một bậc tự do; Dao động hệ hữu hạn bậc tự do; Dao động hệ vô hạn bậc tự do; trên cơ sở đó có thể vận dụng để giải quyết các bài toán động lực học công trình trong thực tế với các hệ kết cấu khác nhau như: Dầm, khung, dàn... Tài liệu này cũng đề cập đến các bài toán dao động của kết cấu khung cao tầng chịu tác dụng động đất. Sách chủ yếu giải quyết các nội dung trong phạm vi của lý thuyết dao động tuyến tính, với bài toán dao động phi tuyến tính mới chỉ đề cập đến bài toán dao động đàn dẻo hệ bậc tự do.

Tài liệu được biên soạn nhằm phục vụ cho các đối tượng đào tạo bậc đại học ngành xây dựng công trình; đồng thời cũng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật và các học viên cao học ngành công trình có liên quan.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018