CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 12, 2017

SLIDE BÀI GIẢNG - Lập trình Java (Phạm Quang Dũng)


Mục đích:

Khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ hiểu:
- Cách tạo, biên dịch, và chạy các chương trình Java
- Các kiểu dữ liệu cơ sở
- Luồng điều khiển Java - Java control flow
- Phương thức - Methods
- Mảng - Arrays
- Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming)
- Các lớp Java lõi (Core Java classes: swing, exception, internationalization, multithreading, multimedia, I/O, networking, Java Collections Framework)


Phần I: Cơ bản về lập trình Java
Chương 1: Giới thiệu về Java
Chương 2: Các toán tử và các kiểu dữ liệu cơ sở
Chương 3: Các cấu trúc điều khiển
Chương 4: Phương thức - Methods
Chương 5: Mảng - Arrays

Phần II: Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming)
Chương 6: Đối tượng và lớp (Objects and Classes)
Chương 7: Strings
Chương 8: Class Inheritance and Interfaces
Chương 9: Object-Oriented Software Development

Phần III: Lập trình giao diện đồ họa (GUI Programming)
Chương 10: Bắt đầu với lập trình GUI
Chương 11: Tạo giao diện người dùng
Chương 12: Các Applet và GUI nâng cao.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018