SLIDE THUYẾT TRÌNH - Thiết kế, chế tạo và điều khiển tay máy


Chương 1. Tổng quan
Chương 2. Nhiệm vụ của luận văn tốt nghiệp
Chương 3. Động học tay máy
Chương 4. Thiết kế tay máy
Chương 5. Động cơ RC Servo
Chương 6. Vi xử lý AVR-AT90S2313
Chương 7. Vi xử lý AT89C2051
Chương 8. Thiết bị hiển thị LCD

Chương 9. Điều khiển bằng cổng nối tiếp
Chương 10. Truyền nhận dữ liệu bằng hồng ngoại
Chương 11. Giao tiếp với bàn phím AT
Chương 12. Điều khiển IDE
Chương 13. Chương trình điều khiển
Chương 14. Thiết kế mạch điều khiển tay máy
Chương 15. Kết luận

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: