SÁCH SCAN - Công nghệ nano điều khiển đến từng phân tử nguyên tử (Vũ Đình Cự)


Trong sự phát triển của kỹ thuật điện tử ngày nay. Kỹ thuật số đang dần chiêm ưu thế về số lượng các ứng dụng của nó trên nhiều thiết bị điện tử tư dân dụng cho đến chuyên dụng, trong nhiều lĩnh vực đo lường, điều khiển…nhờ vào nhiều ưu điểm của nó. Có thể nói, nền tảng của kỹ thuật số la các mạch logic số dựa trên sự kết hợp của các cổng logic cơ bản mà ngày nay đã được tích hợp trong các IC số. Cũng vì thế nhằm mục đích thiết bị ngày càng nhỏ, rất thuận lợi thì bài Công nghệ nano này sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: