EBOOK - Vibration Analysis for Electronic Equipment 3rd Edition (Dave S. Steinberg)


EBOOK - Phân tích độ rung cho thiết bị điện - Phiên bản thứ 3 (Dave S. Steinberg)

This book deals with the analysis of various types of vibration environments that can lead to the failure of electronic systems or components.

BUY THIS BOOK ON AMAZON (BEST SELLER)
LƯU Ý:


Tài liệu được đóng góp bởi CTV "Mân Trần Lê" chỉ được sử dụng phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: