Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

Ôn thi công chức cấp xã Môn kiến thức chungTập trung ôn tập những nội dung theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Cụ thể các vấn đề sau:

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

1.1. Khái niệm hệ thống chính trị 

Hệ thống chính trị là một tổ hợp có tính chỉnh thể, bao gồm các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội vận hành theo những nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể  nhằm thực thi quyền lực chính trị.Tập trung ôn tập những nội dung theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Cụ thể các vấn đề sau:

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

1.1. Khái niệm hệ thống chính trị 

Hệ thống chính trị là một tổ hợp có tính chỉnh thể, bao gồm các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội vận hành theo những nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể  nhằm thực thi quyền lực chính trị.


M_tả

Đề cương ôn thi công chức cấp xã môn tin học A năm 2018Đề cương ôn thi công chức cấp xã môn tin học A năm 2018.Đề cương ôn thi công chức cấp xã môn tin học A năm 2018.


M_tả

Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 môn toán Tỉnh Nghệ An (Full)


Sở giáo dục và đào tạo        ĐỀ THI CHUYỂN CẤP LỚP 10 TỈNH NGHỆ AN 09/10

Tỉnh nghệ an 

Bài 1 Cho biểu thức:    

a) Tìm điều kiện và rút gọn A

b) Tính A khi x = 9/4

c) Tìm x để A < 1


Sở giáo dục và đào tạo        ĐỀ THI CHUYỂN CẤP LỚP 10 TỈNH NGHỆ AN 09/10

Tỉnh nghệ an 

Bài 1 Cho biểu thức:    

a) Tìm điều kiện và rút gọn A

b) Tính A khi x = 9/4

c) Tìm x để A < 1


M_tả

900 CÂU TRẮC NGHIỆM môn BỆNH HỌC _ NGÀNH DƯỢC (theo bài - có đáp án FULL)BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG BỆNH LÝ DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH 

BÀI 2. VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

BÀI 3. VIÊM PHẾ QUẢN CẤP

BÀI 4.HEN PHẾ QUẢN

BÀI 5. BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH

BÀI 6.SUY TIM

BÀI 7. LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNGBÀI 1. ĐẠI CƯƠNG BỆNH LÝ DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH 

BÀI 2. VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

BÀI 3. VIÊM PHẾ QUẢN CẤP

BÀI 4.HEN PHẾ QUẢN

BÀI 5. BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH

BÀI 6.SUY TIM

BÀI 7. LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG


M_tả

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPTTUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT.TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC THPT.


M_tả

Bộ đề ôn thi Máy tính cầm tay môn Sinh học (VIP)CHƯƠNG 1: VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

****************

Câu 1: Tỉ lệ bộ ba chỉ có Nu loại G ở vị trí thứ 2 trong bộ ba.

Câu 2: A:U:G:X=1:2:3:4.

- Tỉ lệ bộ ba không có Nu loại G

- Tỉ lệ bộ ba có một loại NuCHƯƠNG 1: VẬT CHẤT DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

****************

Câu 1: Tỉ lệ bộ ba chỉ có Nu loại G ở vị trí thứ 2 trong bộ ba.

Câu 2: A:U:G:X=1:2:3:4.

- Tỉ lệ bộ ba không có Nu loại G

- Tỉ lệ bộ ba có một loại Nu


M_tả

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn cơ khí ứng dụng 1.  Mối ghép đinh tán là:

a.  Mối ghép tháo được.

b.  Mối ghép không tháo được.

c.  Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép.

d.  b&c. 1.  Mối ghép đinh tán là:

a.  Mối ghép tháo được.

b.  Mối ghép không tháo được.

c.  Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép.

d.  b&c.


M_tả

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN

 


Câu 1:

Trình bày các vấn đề sau:

- Khái niệm tấn công mạng và hành động bảo vệ an toàn mạng.

- Các kiểu tấn công mạng, phân loại các mối đe dọa (active và passive).

- Các dịch vụ an toàn mạng (confidentiality, authentication, integrity, nonrepudiation, access control, availability).

Trả lời:

 


Câu 1:

Trình bày các vấn đề sau:

- Khái niệm tấn công mạng và hành động bảo vệ an toàn mạng.

- Các kiểu tấn công mạng, phân loại các mối đe dọa (active và passive).

- Các dịch vụ an toàn mạng (confidentiality, authentication, integrity, nonrepudiation, access control, availability).

Trả lời:


M_tả

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

 


CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC

Câu 1: Năng lượng của dãy xung đơn vị δ(n):

A. Ex = 0 C. Ex = ∞

B. Ex = 1 D. Ex = n

Câu 2: Năng lượng của dãy U(n) :

A. Ex = 0 C. Ex = ∞

B. Ex = 1 D. Ex = n

 


CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC

Câu 1: Năng lượng của dãy xung đơn vị δ(n):

A. Ex = 0 C. Ex = ∞

B. Ex = 1 D. Ex = n

Câu 2: Năng lượng của dãy U(n) :

A. Ex = 0 C. Ex = ∞

B. Ex = 1 D. Ex = n


M_tả

Trắc nghiệm tin học Microsoft Office 2010 + Windows 7 Độc quyền Thi công chức I. Hệ điều hành windows 7

1. Trong Windows 7, Ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties. Thao tác này 

có thể:

A. Xem các thông tin chi tiết của thư mục

B. Đổi tên thư mục

C. Thiết đặt các thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục

D. Cả A và C đều đúng I. Hệ điều hành windows 7

1. Trong Windows 7, Ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties. Thao tác này 

có thể:

A. Xem các thông tin chi tiết của thư mục

B. Đổi tên thư mục

C. Thiết đặt các thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục

D. Cả A và C đều đúng


M_tả

B. Đề thi kỹ thuật