Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH SCAN - Cảm Biến Và Cơ Cấu Chấp Hành Trong Hệ Thống Cơ Điện Tử Ô Tô (Đinh Ngọc Ân & Hồ Xuân Năng)

 


Trong bất kỳ một hệ thống điều khiển tự động nào đều có 3 khối chức năng cơ bản: khối các tín hiệu và thông tin đầu vào, khối xử lý tín hiệu và tính toán điều khiển, khối các cơ cấu chấp hành. Khối các tín hiệu và thông tin đầu vào có thể là tín hiệu dụng công tắc ON - OFF, tín hiệu dạng sóng wifi hoặc dạng tương tự, tín hiệu mạng truyền thông và tín hiệu từ các cảm biến.


M_tả

EBOOK - Electric Machines and Drives (Ned Mohan)

 


EBOOK - Máy điện (Ned Mohan) - 290 Trang.

Sustainable electric energy systems require that we utilize renewable sources for generating electricity and use it as efficiently as possible. Towards this goal, electric machines and drives are required for harnessing wind energy, for example. Nearly one-half to twothirds of the electric energy we use is consumed by motor-driven systems. In most such applications, it is possible to obtain a much higher system-efficiency by appropriately varying the rotational speed based on the operating conditions. Another emerging application of variable-speed drives is in electric vehicles and hybrid-electric vehicles.


M_tả

SÁCH - Thiết Kế Mạch Số Với VHDL Và Verilog - Tập 2 (Tống Văn On Cb) "Thiết Kế Mạch Số Với VHDL & Verilog" sử dụng hai ngôn ngữ mô tả phần cứng chuẩn công nghiệp là VHDL và Verilog. Cả hai ngôn ngữ này đều được sử dụng rộng rãi và đa phần đã được IEEE chấp thuận. Các phiên bản ngôn ngữ đặc thù sử dụng trong quyển sách này là IEEE 1076\'93 cho VHDL và IEEE 1364 cho Verilog.


M_tả

SÁCH SCAN - Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương (Nguyễn Kim Đính Cb)Tài liệu “Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương” của Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, có mục đích kiểm chứng lý thuyết của các loại máy điện thông dụng trong Chương trình đào tạo của sinh viên khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ của các trường đại học và cao đẳng. 


M_tả

SÁCH SCAN - Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện 2 (Nguyễn Kim Đính Cb)

 


Cuốn “Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện 2” có mục đích kiểm chứng lý thuyết của các loại Máy điện thông dụng trong Chương trình đào tạo của sinh viên khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ của các trường đại học và cao đẳng.

Sách gồm nhiều bài thí nghiệm, mỗi bài thường có ba phần: Lý thuyết, hướng dẫn thí nghiệm và báo cáo thí nghiệm; nhằm giúp sinh viên kiểm tra các kiến thức lý thuyết đã học, đồng thời làm quen với một số kỹ năng thực hành.


M_tả

THƯ VIỆN TỔNG HỢP THIẾT BỊ TRONG NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC & XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (CO TÊ & BÍCH & ỐNG & GIÀM & KE ĐỠ ỐNG & BULONG & CÁC LOẠI VAN & CÁC LOẠI MÁY BƠM & QUẠT THỔI & MÁY NÉN KHÍ ...)

 


ĐÂY LÀ THƯ VIỆN TỔNG HỢP THIẾT BỊ TRONG NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC & XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG (CO TÊ & BÍCH & ỐNG & GIÀM & KE ĐỠ ỐNG & BULONG & CÁC LOẠI VAN & CÁC LOẠI MÁY BƠM & QUẠT THỔI & MÁY NÉN KHÍ ...)M_tả

Sổ tay chứng nhận tiêu chuẩn HALAL Thiết lập hệ thống mua hàng để đảm bảo tính phù hợp của nguyên liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật, GCN halal, nhà cung ứng.

- Mua nguyên liệu phù hợp với danh sách nguyên liệu đã được duyệt bỡi Cơ quan chứng nhận Halal.


M_tả

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN - Ontrac MME MOE Intelligent Electric Actuator

 


Assembly and  Installation Ontrac ®


1. Actuators can only  be installed  with solid mounted valves,  in special case,  it  is necessary  to reinforce the  valves and pipelines.

2.  If necessary,  lifting  equipment can be used to install,  actuator weight is listed  in below table.  If there are additional components attached

such as gear boxes,  linear drive unit,  etc.,  please refer to relevant technical information.


M_tả

EBOOK - Building Construction Illustrated by Ching (Francis D. K. Ching)

 


The first edition of this illustrated guide to building construction appeared in 1975, introducing students and builders of architecture to the fundamental principles that govern how buildings are erected. It marked the emergence of a visual approach to understanding the relationship between design and construction.
In 1991, the second edition provided a more expansive survey of building construction by adding coverage of structural steel, reinforced concrete, and curtain wall systems. The third edition in 2001 remained a comprehensive introduction to
the principles underlying building construction while refining the graphic format and organization of the first two editions, incorporating an expanded discussion of structural principles, elements, and systems and referencing the Americans with
Disabilities Act Accessibility Guidelines and the MasterFormat™ system established by the Constructions Specifications Institute (CSI) for organizing construction information.
The fourth edition in 2008 introduced the LEED® Green Building Rating System™ in Chapter One and referenced specific LEED criteria wherever appropriate; updated section numbers to correspond to the 2004 edition of the CSI MasterFormat™ system; and complied with the requirements of the 2006 edition of the International Building Code®.


M_tả

C. Bài giảng kỹ thuật