Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng kỹ thuật. Hiển thị tất cả bài đăng

LÝ THUYẾT CƠ BẢN (HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ)Hệ thống điều khiển phun xăng EFI ( Electronic Fuel Injection) bao gồm:

I. Các cảm biến liên tục đo đạc các trạng thái hoạt động của động cơ đốt trong. 

II. Một bộ điều khiển điện tử  ECU (Electronic Control Unit) đánh giá các tín hiệu vào của các cảm biến bằng các so sánh với giá trị tối ưu trong bộ nhớ, sau đó tính toán và hình thành các xung điều khiển đưa đến các thiếu bị thực hiện (Actuator). Hệ thống điều khiển phun xăng EFI ( Electronic Fuel Injection) bao gồm:

I. Các cảm biến liên tục đo đạc các trạng thái hoạt động của động cơ đốt trong. 

II. Một bộ điều khiển điện tử  ECU (Electronic Control Unit) đánh giá các tín hiệu vào của các cảm biến bằng các so sánh với giá trị tối ưu trong bộ nhớ, sau đó tính toán và hình thành các xung điều khiển đưa đến các thiếu bị thực hiện (Actuator). 

M_tả
M_tả

TECHNICAL DOCUMENT - Ebara model 3LS Stainless Steel End Suction PumpsTài liệu bơm nước ly tâm hãng Ebara - Model 3LS (Vật liệu thép chống gỉ).


CENTRIFUGAL PUMPS 3LS

EPA

• Plant services

• Water supply systems

• Washing plants

• Cooling water

• Ultrapure water systems

• Air conditioning

• Sprinkler/flow irrigationTài liệu bơm nước ly tâm hãng Ebara - Model 3LS (Vật liệu thép chống gỉ).


CENTRIFUGAL PUMPS 3LS

EPA

• Plant services

• Water supply systems

• Washing plants

• Cooling water

• Ultrapure water systems

• Air conditioning

• Sprinkler/flow irrigation

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Lý thuyết tính toán máy thu hoạch nông nghiệp (GS.TS. Phạm Xuân Vượng)

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Động lực học máy thu hoạch (PGS.TS. Đào Quang Triệu)

M_tả
M_tả

SỔ TAY CHUẨN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (SAVA M&E)

 


NỘI DUNG:


I. GIAI ĐOẠN KẾT CẤU:

1.1 : Sleeve lồng cho hộp gen thoát nước.

1.2 : Sleeve cố định cho hộp gen thông gió.

1.3 : Sleeve lồng xuyên dầm, vách bê tông.

1.4 : Ống điện âm sàn, vách bê tông.

II. GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN:

2.1 : Thi công trước khi xây tường.

a. Hệ thống thoát nước họp gen trong toilet

b. Hệ thống cấp nước.

c. Hệ thống thông gió.

d. Hệ thống lạnh ( ống gas, ống gió), trên trần.

 


NỘI DUNG:


I. GIAI ĐOẠN KẾT CẤU:

1.1 : Sleeve lồng cho hộp gen thoát nước.

1.2 : Sleeve cố định cho hộp gen thông gió.

1.3 : Sleeve lồng xuyên dầm, vách bê tông.

1.4 : Ống điện âm sàn, vách bê tông.

II. GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN:

2.1 : Thi công trước khi xây tường.

a. Hệ thống thoát nước họp gen trong toilet

b. Hệ thống cấp nước.

c. Hệ thống thông gió.

d. Hệ thống lạnh ( ống gas, ống gió), trên trần.

M_tả
M_tả

SỔ TAY THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CƠ ĐIỆN - Quy trình thi công hệ thống Cơ Điện (TOKEN E&C)A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 


I.  CHUẨN BỊ BẢN VẼ, XÁC ĐỊNH PHẠM VI CÔNG VIỆC 

  Nghiên cứu các bản vẽ liên quan đến hệ thống điều hoà không khí.  

  Xác định vị trí và so sánh với các hệ thống khác để kiểm tra về cao độ, vị trí có bị trùng lặp với các thiết bị khác hay không và sửa đổi cho phù hợp. 

  Xác định phạm vi, trình tự thực hiện các công việc, so sánh với các hệ thống khác lập ra tiến độ thi công chi tiết. A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 


I.  CHUẨN BỊ BẢN VẼ, XÁC ĐỊNH PHẠM VI CÔNG VIỆC 

  Nghiên cứu các bản vẽ liên quan đến hệ thống điều hoà không khí.  

  Xác định vị trí và so sánh với các hệ thống khác để kiểm tra về cao độ, vị trí có bị trùng lặp với các thiết bị khác hay không và sửa đổi cho phù hợp. 

  Xác định phạm vi, trình tự thực hiện các công việc, so sánh với các hệ thống khác lập ra tiến độ thi công chi tiết. 

M_tả
M_tả

Công văn số 1091/C07-P3,P4,P7 Vv tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (FULL)

 


Số: 1091/C07-P3,P4,P7
V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

 

Kính gửi: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Điện số 23/ĐK-HT ngày 09/4/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, dự án, công trình trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC), sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng về một số nội dung áp dụng QCVN 06:2022/BXD tại Công văn số 1397/BXD-KHCN ngày 11/4/2023 của Bộ Xây dựng, C07 hướng dẫn Công an các địa phương một số nội dung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

 


Số: 1091/C07-P3,P4,P7
V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

 

Kính gửi: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Điện số 23/ĐK-HT ngày 09/4/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, dự án, công trình trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC), sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng về một số nội dung áp dụng QCVN 06:2022/BXD tại Công văn số 1397/BXD-KHCN ngày 11/4/2023 của Bộ Xây dựng, C07 hướng dẫn Công an các địa phương một số nội dung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại Phụ lục kèm theo văn bản này.

M_tả
M_tả

TCVN 3890:2023 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ (FULL)

 


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3890:2023

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

Lời nói đầu

TCVN 3890:2023 thay thế cho TCVN 3890:2009

TCVN 3890:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

 


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3890:2023

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

Lời nói đầu

TCVN 3890:2023 thay thế cho TCVN 3890:2009

TCVN 3890:2023 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation

M_tả
M_tả

QCVN 06:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 

Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings

 

HÀ NỘI – 2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

1. QUY ĐỊNH CHUNG

2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

5. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

Phụ lục A Giải thích từ ngữ

Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy

Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình

Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình

Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu

Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn

Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà

 

 


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 

Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings

 

HÀ NỘI – 2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

1. QUY ĐỊNH CHUNG

2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

5. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

Phụ lục A Giải thích từ ngữ

Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy

Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình

Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình

Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu

Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn

Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà

 

M_tả
M_tả

EBOOK - U Match Series DC Inverter Service Manual (Gree Air Conditioner)1  E1 High pressure protection 


High pressure switch 


When outdoor unit detects the high pressure switch is cut off for 3s successively, high pressure protection will occur. All the loads (except the 4 -way valve in heating mode) will be switched off. In this case, all the buttons and remote control signals except ON/OFF button will be disabled and cannot be  recovered  automatically.  Switch  off  the  unit  or re-energize the unit after cutting off power to eliminate this protection.1  E1 High pressure protection 


High pressure switch 


When outdoor unit detects the high pressure switch is cut off for 3s successively, high pressure protection will occur. All the loads (except the 4 -way valve in heating mode) will be switched off. In this case, all the buttons and remote control signals except ON/OFF button will be disabled and cannot be  recovered  automatically.  Switch  off  the  unit  or re-energize the unit after cutting off power to eliminate this protection.

M_tả
M_tả

C. Bài giảng kỹ thuật