Showing posts with label C. Bài giảng kinh tế. Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng kinh tế. Show all posts

Tìm Hiểu Hệ Thống ERP trong doanh nghiệp


Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức. Nó bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn thảo  các quyết định trong tổ chức.


M_tả

BÀI TẬP - Địa lý kinh tế Việt Nam


Đề bài: 

Chi phí sản xuất 1 tấn gạo ở Cần Thơ là 940.000đ, ở TP.Hồ Chí Minh là 1.100.000đ và ở Quảng Ngãi là 1000.000đ. Chi phí vận chuyển dọc Quốc lộ 1 theo cả 2 chiều là 1000đ/tấn/km. Khoảng cách giữa Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh là 160km, giữa Cần Thơ và Quảng Ngãi là 800km.


M_tả

TỔNG HỢP - Danh sách khách hàng tiềm năng (Giám đốc, nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp,...)


NỘI DUNG:

DANH SÁCH - 15.700 Giám đốc tại Hà Nội.

LINK DOWNLOAD

DANH SÁCH - UỶ BAN TRUNG ƯƠNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2008 - 2011).

LINK DOWNLOAD


M_tả

TÀI LIỆU - Phân phối các nguồn lực dự án


Nguồn lực bao gồm những khả năng hiện có về lao động, đối tượng lao động và công cụ lao động.
Nhu cầu về các nguồn lực phân bố không đều theo thời gian, có lúc thừa, lúc thiếu. Vì vậy, cần phân phối nguồn lực một cách hợp lý nhằm bảo đảm cân đối giữa nhu cầu với khả năng cung cấp nguồn lực tại từng thời điểm.


M_tả

TÀI LIỆU TỔNG HỢP - Giao dịch theo sóng Elliot


Nearly every student of technical analysis has heard of the Elliott Wave Theory and isprobably fascinated by the concept. However despite its popularity, Elliott Wave is also the least correctly understood theory of technical analysis. Too many traders have found the numerous rules behind Elliott Wave Theory to be overly complicated and subjective.


M_tả

SÁCH SCAN - Lý thuyết kiểm toán (PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh)


Cuốn sách " Lý thuyết kiểm toán " hướng nhiều vào nhận thức về vị trí chức nǎng, nội dung, phương pháp tổ chức kiểm toán nói chung. Với mục tiêu đó cuốn sách bao gồm 10 chương:

Chương 1: Kiểm tra, kiểm soat trong hệ thống quản lý
Chương 2: Bản chất, chức nǎng của kiểm toán
Chương 3: Các loại kiểm toán
Chương 4: Đối tượng kiểm toán


M_tả

GIÁO TRÌNH - Tài chính tiền tệ (Trần Ái Kết & Các TG)


Môn học Tài chính -Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng.


M_tả

DANH SÁCH - Thông tin chi tiết của 5700 Giám đốc tại TP.HCM


DANH SÁCH - Thông tin chi tiết của 5700 Giám đốc tại TP.HCM.


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Kế toán Ngân hàng thương mại (Ths. Đinh Đức Thịnh)


NỘI DUNG:

Chương I:   Tổng quan về Kế toán Ngân hàng
Chương II:  Kế toán huy động vốn
Chương III: Kế toán thanh toán tiền tệ
Chương IV: Kế toán nghiệp vụ tín dụng & đầu tư
Chương V: Kế toán thanh toán vốn giữa các NH


M_tả

GIÁO TRÌNH - Quản trị tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Kiều)


NỘI DUNG:

Bài 1 Vai trò của QTTC
Bài 2 Môi trường kinh doanh và tài chính
Bài 3 Thời giá tiền tệ
Bài 4 Định giá chứng khoán
Bài 5 Lợi nhuận và rủi ro
Bài 6 Mô hình định giá tài sản vốn
Bài 7 Phân tích báo cáo tài chính
Bài 8 Quản trị tiền mặt và chứng khoán đầu tư


M_tả

GIÁO TRÌNH - Phân tích các báo cáo tài chính công ty (Nguyễn Minh Kiều)


Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc xong bài này bạn sẽ hiểu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng được các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số.


M_tả

THÔNG TIN LIÊN HỆ - Hệ thống cửa hàng đồ chơi


THÔNG TIN LIÊN HỆ - Hệ thống cửa hàng đồ chơi.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Kế toán Xuất nhập khẩu (Diệu Hiền)


NỘI DUNG:

Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động xuất nhập khẩu
Chương II: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp
Chương III: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác
Chương IV: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp
Chương V: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác


M_tả

EBOOK - Corporate Finance 6th (Ross & Westerfield & Jaffe)


EBOOK - Tài chính doanh nghiệp (Ross & Westerfield & Jaffe)

The teaching and the practicing of corporate finance are more challenging and exciting than ever before. The last decade has seen fundamental changes in financial markets and financial instruments. In the early years of the 21st century, we still see announcements in the financial press about such matters as takeovers, junk bonds, financial restructuring, initial public offerings, bankruptcy, and derivatives.


M_tả

C. Bài giảng kinh tế