Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH SCAN - Tội phạm học đương đại (PGS.TS. Dương Tuyết Miên)Tóm tắt


Tài liệu gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về tội phạm học; Qúa trình hình thành và phát triển của tội phạm học; Tình hình tội phạm; Nguyên nhân của tội phạm; Phòng ngừa tội phạm; Dự báo tội phạm; Hình phạt học; Nạn nhân của tội phạm; Tội phạm học so sánh; Tội phạm học môi trường và học thuyết không gian phòng thủ; Kiểm soát xã hội và kiểm soát tội phạm; Tội phạm cổ cồn trắngTóm tắt


Tài liệu gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về tội phạm học; Qúa trình hình thành và phát triển của tội phạm học; Tình hình tội phạm; Nguyên nhân của tội phạm; Phòng ngừa tội phạm; Dự báo tội phạm; Hình phạt học; Nạn nhân của tội phạm; Tội phạm học so sánh; Tội phạm học môi trường và học thuyết không gian phòng thủ; Kiểm soát xã hội và kiểm soát tội phạm; Tội phạm cổ cồn trắng

M_tả
M_tả

SÁCH - Văn hóa Trung Quốc (Sử Trọng Văn & Trần Kiều Sinh)Quyển sách là sự khái quát, giới thiệu, giải thích và bình luận giản lược nhất về văn hóa Trung Quốc, hy vọng rằng có thể bao quát được các phương diện chủ yếu trong nền văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, quan niệm đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật... nhưng đương nhiên không thể đầy đủ tất cả mọi phương diện.Quyển sách là sự khái quát, giới thiệu, giải thích và bình luận giản lược nhất về văn hóa Trung Quốc, hy vọng rằng có thể bao quát được các phương diện chủ yếu trong nền văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, quan niệm đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật... nhưng đương nhiên không thể đầy đủ tất cả mọi phương diện.

M_tả
M_tả

SÁCH - Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phạm Ngọc Anh Cb)Nội dung cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trong giáo trình. Xuất phát từ tình hình thực tế của các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn có sự đa dạng về hình thức giảng dạy, học tập và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kiến thức của sinh viên nên cuốn sách này cũng được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa các hình thức câu hỏi để thuận lợi hơn cho sự tham khảo của các trường trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu thi và kiểm tra.Nội dung cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trong giáo trình. Xuất phát từ tình hình thực tế của các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn có sự đa dạng về hình thức giảng dạy, học tập và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kiến thức của sinh viên nên cuốn sách này cũng được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa các hình thức câu hỏi để thuận lợi hơn cho sự tham khảo của các trường trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu thi và kiểm tra.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945-2000) (Trần Nam Tiến Cb)Quan hệ quốc tế (International Relations) là một môn khoa học nghiên cứu sự vận động của các chủ thể cấu thành nên nền chính trị thế giới. Đây là một môn khoa học tổng hợp bao gồm nhiều bộ môn khoa học xã hội khác như sử học, quan hệ kinh tế thế giới, địa lí kinh tế thế giới, luật quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu môn khoa học này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận đa ngành và phải có một trình độ tư duy khái quát, tổng hợp có liên quan đến các hoạt động đa diện, đa chiều của các dân tộc trên thế giới. Với tư cách là một môn khoa học, quan hệ quốc tế đã được nghiên cứu và giảng dạy từ lâu trên thế giới. Trong đó, môn học lịch sử quan hệ quốc tế có vị trí khá quan trọng trong khoa học quan hệ quốc tế. Lịch sử quan hệ quốc tế có chức năng chủ yếu nghiên cứu, trình bày các mối quan hệ qua lại giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong thực tiễn, các mối quan hệ quốc tế trong bất kì thời kì nào cùa lịch sử (cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại) đều bị chi phối, tác động bởi một số ít các cường quốc, và nội dung chủ yếu của các mối quan hệ quốc tế đều xoay quanh cuộc đấu tranh giữa các cường quốc để tranh giành ảnh hưởng, phạm vi thế lực và thiết lập một trật tự thế giới có lợi nhất cho mình.Quan hệ quốc tế (International Relations) là một môn khoa học nghiên cứu sự vận động của các chủ thể cấu thành nên nền chính trị thế giới. Đây là một môn khoa học tổng hợp bao gồm nhiều bộ môn khoa học xã hội khác như sử học, quan hệ kinh tế thế giới, địa lí kinh tế thế giới, luật quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu môn khoa học này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận đa ngành và phải có một trình độ tư duy khái quát, tổng hợp có liên quan đến các hoạt động đa diện, đa chiều của các dân tộc trên thế giới. Với tư cách là một môn khoa học, quan hệ quốc tế đã được nghiên cứu và giảng dạy từ lâu trên thế giới. Trong đó, môn học lịch sử quan hệ quốc tế có vị trí khá quan trọng trong khoa học quan hệ quốc tế. Lịch sử quan hệ quốc tế có chức năng chủ yếu nghiên cứu, trình bày các mối quan hệ qua lại giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong thực tiễn, các mối quan hệ quốc tế trong bất kì thời kì nào cùa lịch sử (cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại) đều bị chi phối, tác động bởi một số ít các cường quốc, và nội dung chủ yếu của các mối quan hệ quốc tế đều xoay quanh cuộc đấu tranh giữa các cường quốc để tranh giành ảnh hưởng, phạm vi thế lực và thiết lập một trật tự thế giới có lợi nhất cho mình.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Tứ thư trung dung (NXB khai trí 1964) - Tạ Thanh BạchSÁCH SCAN - Tứ thư trung dung (NXB khai trí 1964) - Tạ Thanh Bạch.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

SÁCH SCAN - Tứ thư trung dung (NXB khai trí 1964) - Tạ Thanh Bạch.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINEM_tả
M_tả

Chương 1 giới thiệu quản trị vận hành và chuỗi cung ứngChapter 01 Operations and Supply Chain Management Answer Key

True / False Questions


1. (p. 10) Efficiency means doing the right things to create the most value for the company. 

 

FALSE

 

2. (p. 10) Effectiveness means doing the right things to create the most value for the company. Hiệu quả nghĩa là hoàn thành đúng việc nhằm tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng

 

TRUE

 Chapter 01 Operations and Supply Chain Management Answer Key

True / False Questions


1. (p. 10) Efficiency means doing the right things to create the most value for the company. 

 

FALSE

 

2. (p. 10) Effectiveness means doing the right things to create the most value for the company. Hiệu quả nghĩa là hoàn thành đúng việc nhằm tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng

 

TRUE

 

M_tả
M_tả

SÁCH - Cảm Xạ Học Và Đời Sống (Dư Quang Châu)Trong khi viết cuốn sách này chúng tôi có tóm lược một số kết quả và kinh nghiệm của những anh chị em đã cộng tác với chúng tôi trong việc học tập và thực hành. Năng lượng cảm xạ học  từ năm 1993 đến nay ở Cộng Hòa Pháp và ở Việt Nam.

Sách cũng dùng những kiến thức chúng tôi học  được từ thầy dạy là các bác sĩ y khoa Patrick Verel, Nguyễn Văn Nghị, Lưu Đăng Vinh, và Claudine Lưu.

Để thực hiện quyển sách này bà Nguyễn Thị Mầng – các ông Nguyễn Văn Danh – Nguyễn Văn Lượm – Hoàng Hưng đã đóng góp nhiều công sức trong việc tìm hiểu môt số tài liệu bằng tiếng Pháp.

Chúng tôi không thể quên sự giúp đỡ nhiệt tình và rất quý báu của Giáo sư Tiến sĩ  Ngô Vi Đại trong việc sửa bản thảo lần sau cùng.Trong khi viết cuốn sách này chúng tôi có tóm lược một số kết quả và kinh nghiệm của những anh chị em đã cộng tác với chúng tôi trong việc học tập và thực hành. Năng lượng cảm xạ học  từ năm 1993 đến nay ở Cộng Hòa Pháp và ở Việt Nam.

Sách cũng dùng những kiến thức chúng tôi học  được từ thầy dạy là các bác sĩ y khoa Patrick Verel, Nguyễn Văn Nghị, Lưu Đăng Vinh, và Claudine Lưu.

Để thực hiện quyển sách này bà Nguyễn Thị Mầng – các ông Nguyễn Văn Danh – Nguyễn Văn Lượm – Hoàng Hưng đã đóng góp nhiều công sức trong việc tìm hiểu môt số tài liệu bằng tiếng Pháp.

Chúng tôi không thể quên sự giúp đỡ nhiệt tình và rất quý báu của Giáo sư Tiến sĩ  Ngô Vi Đại trong việc sửa bản thảo lần sau cùng.

M_tả
M_tả

Ôn tập tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạmCâu1:Khái niệm về sự phát triển tâm lí trẻ em

Quan điểm của triết học DVBC về trẻ em: Trẻ em là trẻ em, trẻ em vận động và biến đổi theo những qui luật riêng (trẻ em khác người lớn cả về tâm lí, sinh li). Khi sinh ra trẻ em là con người tiềm tàng. Để trở thầnh người theo đúng nghĩa của nó ,trẻ phảỉ được sống và họat động trong xã hội loài người, được nuôi dưỡng chăm sóc theo kiểu người, được yêu thương…

Một số quan điểm sai lầm về sự phát triển tâm lí trẻ em.

Thuyết tiền định: Những người theo quan đểm này coi sự phát triển tâm lí là do tiềm năng sinh vật gaay ra và con người có tiềm năng đó từ khi ra đời .Mọi đặc đIểm tâm lí chung và có tính cá thể đều là tiền định đều có sẵn trong câu trúc sinh vật và sự phát triển chỉ lầ quá trình trưởng thàn chín muồi của những thuộc tính có sẵn ngay từ đầu và được quyết định  trước bằng con đường di truyền.

 Do đó có quan niệm: một bộ phận học sinh tõ ra không đạt được kết quả nào đó dù có dạy tốt ,số khac lại tỏ ra có thành tích dù giảng dạy tồi …vì vậy hạ thấp vai trì của giáo dục ,giáo dục chỉ lầ nhaan tố bên ngoàI ,bị chế ước bởi tính di truyền coi trọng yếu tố môi trường .Câu1:Khái niệm về sự phát triển tâm lí trẻ em

Quan điểm của triết học DVBC về trẻ em: Trẻ em là trẻ em, trẻ em vận động và biến đổi theo những qui luật riêng (trẻ em khác người lớn cả về tâm lí, sinh li). Khi sinh ra trẻ em là con người tiềm tàng. Để trở thầnh người theo đúng nghĩa của nó ,trẻ phảỉ được sống và họat động trong xã hội loài người, được nuôi dưỡng chăm sóc theo kiểu người, được yêu thương…

Một số quan điểm sai lầm về sự phát triển tâm lí trẻ em.

Thuyết tiền định: Những người theo quan đểm này coi sự phát triển tâm lí là do tiềm năng sinh vật gaay ra và con người có tiềm năng đó từ khi ra đời .Mọi đặc đIểm tâm lí chung và có tính cá thể đều là tiền định đều có sẵn trong câu trúc sinh vật và sự phát triển chỉ lầ quá trình trưởng thàn chín muồi của những thuộc tính có sẵn ngay từ đầu và được quyết định  trước bằng con đường di truyền.

 Do đó có quan niệm: một bộ phận học sinh tõ ra không đạt được kết quả nào đó dù có dạy tốt ,số khac lại tỏ ra có thành tích dù giảng dạy tồi …vì vậy hạ thấp vai trì của giáo dục ,giáo dục chỉ lầ nhaan tố bên ngoàI ,bị chế ước bởi tính di truyền coi trọng yếu tố môi trường .

M_tả
M_tả

Pháp Luật Đại Cương EPUCâu 1: Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng: 

  a.Tính chất giai cấp của nhà nước không đổi nhưng bản chất của nhà nướcthì thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

  b.Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước không thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

  c.Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước luôn luôn thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. Câu 1: Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng: 

  a.Tính chất giai cấp của nhà nước không đổi nhưng bản chất của nhà nướcthì thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

  b.Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước không thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

  c.Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước luôn luôn thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

M_tả
M_tả

SỔ TAY KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 12 (Tuyensinh 247)SỔ TAY KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 12 (Tuyensinh 247).LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Duy Long" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.SỔ TAY KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 12 (Tuyensinh 247).LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Duy Long" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

M_tả
M_tả

C. Bài giảng xã hội