Showing posts with label D. Luận văn kinh tế. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn kinh tế. Show all posts

Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng trường hợp các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin tại tp.hcm


Tuyển dụng và giữ chân nhân tài đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của các doanh nghiệp. Để thu hút được người lao động, các nhà tuyển dụng đã sử dụng một số quy tắc thuộc về thương hiệu trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Việc ứng dụng các quy tắc thuộc về thương hiệu vào lĩnh vực quản trị nhân sự đã hình thành thuật ngữ thương hiệu nhà tuyển dụng (employer branding). Các công ty sử dụng các nguồn lực vào các chiến dịch thương hiệu tuyển dụng cho thấy
rằng họ có thể thu được nhiều lợi ích từ việc làm này. Thương hiệu nhà tuyển dụng đã trở thành chủ đề nổi bật trong lĩnh vực quản trị nhân sự (Alniacik và Alniacik, 2012).


M_tả

The application of marketing in air service of vietnam airlines


This thesis would not have been made possible without the help from many wonderful people who gave their supports in different ways. To them I would like to express my deepest gratitude and sincere appreciation.


M_tả

Bài thảo luận Thực tế việc quản trị nguồn tài trợ ngắn hạn tại các doanh nghiệp hiện nay


Vốn là một yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nguồn vốn ngắn hạn các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm các trang thiết bị hay triển khai các kế hoạch khác trong thời gian ngắn. Có thể nhận thấy được vai trò quan trọng của vốn đối với các doanh nghiệp. Nó mang lại cho doanh nghiệp được nhiều lợi thế như; cải tiến được mẫu mã, đáp ứng được chất lượng của sản phẩm và nhu cầu của thị trường điều mà các doanh nghiệp luôn mong muốn. Nhờ đó mà các doanh nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nâng cao uy tín của mình trên thương trường mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư. Để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn là điều kiện không thể thiếu, nó phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh.


M_tả

Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc


Lịch sử loài người đã chứng minh, thuế ra đới là một sự cần thiết khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại, phát triển của nhà nước. Sự xuất hiện thuế trong lịch sử nhân loại gắn liền với nhu cầu chi tiêu của nhà nước, nó thể hiện quyền lực của nhà nước và là cơ sở cho sự hoạt động và phát triển của nhà nước
Cùng với sự phát triển của loài người là sự phát triển của nhà nước, đi cùng với nó là sự gia tăng quyền lực và nhiệm vụ của nhà nước. Và thuế ngày càng được hoàn thiện hơn. Tuy đứng ở mỗi góc độ khác nhau, quan điểm về kinh tế chính trị – xã hội khác nhau thì cũng có cái nhìn về thuế khác nhau. Song kết hợp những nhân tố, hạt nhân hợp lý của các quan niệm về thuế có thể khái quát tổng quát về thuế như sau:


M_tả

Tăng cường quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc


Thực tế ngày càng khẳng định vai trò to lớn của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ đáp ứng yêu cầu về vốn, công nghệ mà còn đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế nước ta. Trong đó số thu về thuế đối với các DN có vốn ĐT TTNN ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số thu ngân sách về thuế, là một trong những biểu hiện rõ rệt về vai trò và ảnh hưởng của khu vực này đối với nền kinh tế. Số thuế nộp ngân sách của các DN có vốn ĐT TTNN tăng dần qua các năm.


M_tả

Giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Thuế là công cụ quan trọng đảm bảo nguồn thu chính cho ngân sách Nhà nước. Ở nước ta nguồn thu từ thuế là nguồn thu bắt buộc của chính phủ đối với cá nhân hoặc pháp nhân khi phát sinh những hoạt động liên quan, phải chuyển một phần thu nhập hoặc tài sản của mình thành nguồn thu của Nhà nước "Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN", hàng năm số thu về thuế,phí chiếm tỷ trọng khoảng 94% đến 95% tổng thu NSNN” (nguồn http: //www.gdt.gov.vn).


M_tả

Nghiên cứu động cơ thúc đẩy làm việc của nhân viên tại khách sạn Hoàng Cung - Huế


Đề tài: “Nghiên cứu động cơ thúc đẩy làm việc của nhân viên tại khách sạn Hoàng Cung- Huế” được nghiên cứu với mong muốn giúp cho các nhà quản trị nhân sự có cái nhìn sâu sắc hơn về nhân viên, xem xét các nhu cầu của nhân viên để từ đó có đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ thúc đẩy làm việc của nhân viên. Đề tài đã điều tra 112 phiếu ở khách sạn Hoàng Cung- Huế, nguồn số liệu sơ cấp được xử lí trên phần mềm SPSS. Trên cơ sở đó, đề tài đã giải quyết được một số vấn đề sau:


M_tả

QUẢN lý THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP đối với DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI tại cục THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ


 Doanh nghiệp FDI hoạt động trong một thời hạn nhất định do Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam quyết định đối với từng dự án, thường không quá 50 năm, trường hợp đặc biệt có thể dài hơn nhưng tối đa không quá 70 năm. Hết thời hạn qui định, doanh nghiệp FDI phải giải thể hoặc chuyển cho phía Việt Nam (theo hình thức bồi hoàn hoặc không bồi hoàn). Như vậy, chế độ sở hữu đối với bên nước ngoài chỉ giới hạn trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp, trừ số doanh nghiệp phải giải thể, khi hết thời hạn hoạt động những doanh nghiệp FDI đó dù tốt, thuế xấu đều trở thành đơn vị kinh doanh và sở hữu của phía Việt Nam;


M_tả

Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại cục thuế tỉnh Bắc Ninh (Luận văn thạc sĩ)


Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nƣớc và là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Thuế ra đời - phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nƣớc, là công cụ quan trọng để phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Có thể thấy rằng Thuế là một biện pháp kinh tế của mọi Nhà nƣớc. Song để biện pháp đó đạt hiệu quả sẽ rất cần đến một bộ phận chuyên trách, chất lƣợng trong quá trình quản lý và hành thu.
Tỉnh Bắc Ninh là tỉnh mới đƣợc tái thiết lập lại từ năm 1997, đã nhanh chóng hoà cùng với cả nƣớc tạo thế, tạo đà vững bƣớc đi lên; xây dựng Bắc Ninh kinh tế - xã hội ngày càng vững mạnh. Tỉnh chú trọng xây dựng các khu công nghiệp để thu hút đầu tƣ của các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài tạo nguồn thu ngân sách.


M_tả

NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI


NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI, ĐỒNG NAI – NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và sự hội nhập của đất nước, các ngành kinh tế nói chung và du lịch nói riêng đã phát triển mạnh mẽ về số lượng và các loại hình dịch vụ. Du lịch đã trở thành nhu cầu cần thiết và phổ biến của mọi người – cơ hội rất lớn cho ngành du lịch phát triển, đóng góp to lớn cho thu nhập của toàn xã hội và mỗi quốc gia. Theo WTO, du lịch là một trong năm ngành kinh tế lớn nhất hành tinh.
Trong đó, du lịch gắn với thiên nhiên đã và đang là xu hướng được các nhà đầu tư quan tâm. Điển hình, các KDL gắn với thiên nhiên đang được đầu tư khai thác một cách rộng rãi, đó là những khu có khí hậu mát mẻ, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, xa khu dân cư, yên tĩnh kèm theo các hoạt động vui chơi giải trí, thư giãn gắn liền với thiên nhiên.


M_tả

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng trị


Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động một mặt góp phần phát triển kinh tế đất nước, mặt khác nhằm giảm thất nghiệp, hạn chế các tệ nạn xã hội do không có việc làm gây ra là vấn đề luôn được Nhà nước quan tâm. Chính vì thế trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Cụ thể như:


M_tả

Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH chi nhánh Hà Nội


Việc làm là vấn đề có ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đến đời sống của mỗi người dân nói riêng và cả xã hội nói chung bởi vì việc làm tạo thu nhập, nâng cao sức mua của nền kinh tế, tạo niềm vui trong lao động từ đó, con người sống có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy: ở Việt Nam , cung lao động lớn hơn cầu lao động rất nhiều, khoảng cách chênh lệch đó được phản ánh qua tỷ lệ thất nghiệp khá cao đặc biệt là ở khu vực thành thị. Song song với các nỗ lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn chú ý đến việc hoạch định các chính sách kinh tế vĩ mô sao cho có được một sự phát triển đồng đều giữa kinh tế và xã hội. Do đó, sự ra đời của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội (NHCSXH) là một việc làm chiến lược, đáp ứng yêu cầu kết hợp đồng đều giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội thông qua các hình thức tín dụng chính sách nhưng vẫn đảm bảo cạnh tranh lành mạnh của nền kinh tế thị trường.


M_tả

Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã ba thành, huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi


Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp rất có ý nghĩa trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Làng Teng có nghề dệt thổ cẩm truyền thống lâu đời, đã tạo được nét đặc trưng riêng của văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở Quảng Ngãi.
Như vậy, việc xây dựng thương hiệu làng nghề Teng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay vì tương lai của làng Teng cũng như góp phần phát triển cho tỉnh Quảng Ngãi.Tuy nhiên, thương hiệu Làng nghề Teng chưa được xây dựng; chưa tạo được sự nhận dạng, hình ảnh hoàn chỉnh và sự liên tưởng trong tâm trí khách hàng. Đó là lý do chính để tác giả chọn đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng nghề Teng tại xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi” để giúp cho làng Teng có một thương hiệu riêng, góp phân vào sự phát triển của làng cũng như tỉnh Quảng Ngãi.


M_tả

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bến tre


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre là chi nhánh loại I trực thuộc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đƣợc thành lập theo Quyết định số 39/NH-TCCB ngày 26/03/1988 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.
Ngay từ buổi đầu thành lập, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre chỉ có 01 Hội sở tỉnh và 07 chi nhánh Huyện là Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày, Thạnh Phú và Chợ Lách. Nguồn vốn huy động lúc bấy giờ chỉ đạt 3,1 tỷ đồng. Dƣ nợ chỉ đạt 15,0 tỷ đồng, đồng thời nợ xấu có lúc lên đến 50 - 60% trên tổng dƣ nợ.


M_tả

Quản lý chuỗi cung ứng trong unilever việt nam


Chuỗi cung ứng: bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp mà còn liên quan đến nhà vận chuyển, nhà kho, nhà bán lẻ, và khách
hàng.


M_tả

VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M.PORTER ĐỂ PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÀNH XUẤT KHẨU GẠO THÁI LAN


Hiện nay, tính cạnh tranh  của một quốc gia, một ngành kinh tế, hay một sản phẩm là một vấn đề quan tâm hàng đầu của Chính phủ và các ngành công nghiệp khi bước vào tiến trình hội nhập kinh tế khu vực thế giới.Vấn đề này đã được rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu, sơ khai trong các lý thuyết cổ điển và dần hoàn thiện trong các lý thuyết mới. Một trong số đó phải kể tới Michael Porter – cha đẻ của lợi thế cạnh tranh, với lý thuyết lợi thế cạnh tranh quốc gia ( National Competitive Advantage).Đây được xem là lý thuyết tiếp cận thương mại quốc tế  toàn diện, đầy đủ nhất, kết hợp được các cách giải thích khác nhau trong các lý thuyết thương mại quốc tế trước đó và đồng thời đưa ra một khái niệm khá quan trọng : lợi thế cạnh tranh quốc gia. Cũng chính vì điểm tiến bộ đó, rất nhiều quốc gia, nhiều ngành kinh tế, nhiều sản phẩm đã vận dụng lý thuyết này để tạo tính cạnh tranh cho mình. Sự cạnh tranh của mặt hàng gạo Thái Lan là một ví dụ điển hình với việc trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới từ năm 1962, khi Myanmar đánh mất vị trí số một trên thị trường lương thực toàn cầu.


M_tả

VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M. PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM


Cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mỗi năm đem về cho nước ta hơn 1 tỷ USD. Trên bình diện Thế giới, Việt Nam là nước đứng thứ hai về xuất khẩu cà phê và đứng đầu về xuất khẩu cà phê Robusta. Những năm gần đây, ngành cà phê nước ta đã có nhiều khởi sắc, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới WTO thì sản lượng xuất khẩu đã tăng mạnh. Cà phê Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và đã có những ảnh hưởng nhất định đến thị trường cà phê thế giới. Ngành hàng cà phê cũng được Chính Phủ quan tâm đầu tư về nhiều mặt.
Ý thức được ý nghĩa to lớn của việc phân tích lợi thế cạnh tranh quốc gia về mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực này và vị thế quan trọng của nó trong nền kinh tế Việt Nam, dựa trên công trình nghiên cứu của nhà khoa học, nhà kinh tế học người Mỹ Michael Porter, trong bài tiểu luận này, chúng em vận dung mô hình kim cương của M. Porter vào phân tích lợi thế cạnh tranh xuất khẩu của ngành hàng cà phê của Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức, thời gian cũng như khả năng hạn hẹp trong việc tiếp cận các nguồn tư liệu, nên bài tiểu luận của chúng em không tránh khỏi những sai sót. Chúng em mong nhân được những góp ý chân thành từ phía thầy giáo để giúp chúng em hoàn thiện bài tiểu luận này.

M_tả

Hoàn thiện công tác quản trị về cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng luxury, khách sạn luxury


Ngày nay Du Lịch Việt Nam đang ngày càng phát triển và trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội của con người khi mà đời sống vật chất ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy hoạt động du lịch đang phát triển mạnh mẽ trên toàn Thế Giới và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng của nhiều quốc gia. Trong quá trình khách du lịch lưu trú tại khách sạn thì không thể thiếu nhu cầu ăn uống, nó đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách, thu hút khách đồng thời tạo ấn tượng không thể quên khi họ được thưởng thức những món ăn ngon miệng và độc đáo tại nhà hàng mà mỗi nhà hàng mang lại cho thực khách. Hiện nay các cơ sở lưu trú cũng như các nhà hàng mọc lên như nấm sau mưa chính vì vậy mà tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các khách sạn và nhà hàng với nhau. Do đó vấn đề đặt ra cho các khách sạn, nhà hàng là làm thế nào để tăng doanh thu và gia tăng sức cạnh tranh cũng như thu hút được khách tới với khách sạn, nhà hàng của họ. Và muốn làm được điều đó thì họ phải hoàn thiện công tác tổ chức quản lý về cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng, khách sạn trở nên đặc biệt quan trọng trong việc giữ chân cũng như thu hút khách. Việc  hoàn thiện công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng được rất nhiều các nhà hàng, khách sạn lưu tâm tới trong đó có khách sạn Luxury.


M_tả

Nghiên cứu hoạt động quản trị bán hàng của siêu thị thế giới di động tại việt nam


Phân công lao động xã hội và phát triển dẫn tới chuyên môn hoá ngày càng cao cùng với các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm xã hội đã dẫn đến sự ra đời, tồn tại và phát triển của nền sản xuất hàng hoá. Khi con người biết sản xuất ra của cải vật chất thì cũng là lúc diễn ra hoạt động trao đổi hàng hoá, dùng hàng đổi lấy hàng. Nhưng chỉ trong nền sản xuất hàng hoá, hoạt động bán hàng mới thực sự được hình thành. Hoạt động bán hàng không chỉ là chức năng, mà còn là nhiệm vụ rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Đó là một nhân tố rất quan trọng góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty.
Trong điều kiện thị trường hiện nay, hoạt động bán hàng là đặc biệt quan trọng , là vấn đề cấp thiết mà tất cả các doanh nghiệp phải quan tâm. Thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn, hàng hoá đa dạng, phong phú hơn tạo cho người tiêu dùng có nhiều cơ hội để lựa chọn. Trong sự cạnh tranh đó, hàng hoá có chất lượng, mẫu mã đẹp, nhiều tính năng công dụng… không thôi thì chưa đủ, mà quan trọng là cách mà doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình ra thị trường và tiếp xúc với khách hàng. Đó chính là công việc của hoạt động quản trị bán hàng.


M_tả

Bài tập lớn môn marketing xây dựng chiến lược marketing sản phẩm trong hoạt động của nhà xuất bản kim đồng


Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong điều kiện đổi mới này, maketing ngày càng có vị trí quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trên nhiều góc độ. Marketing giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh, nắm bắt được thời cơ, nhu cầu khách hàng, chiến thắng trong cạnh tranh và thu được lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, marketing là một hoạt động rất quan trọng có tính chất quyết định tới việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nó đảm bảo lợi nhuận có thể có của doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình kinh doanh trên thị trường, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, tạo ra những cơ hội tốt nhất để tiêu thụ được tốt nhất sản phẩm của doanh nghiệp. Hoạt động marketing của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển các hoạt động nhằm tạo ra khả năng và đạt được mục tiêu tiêu thụ có hiệu quả nhất sản phẩm của một tổ chức trên cơ sở thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của nhà sản xuất, nhà thương mại và người tiêu thụ, là tổng thể các biện pháp về tổ chức, kinh tế và kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu nhu cầu thị trường, tổ chức tiêu thụ hàng hoá theo yêu cầu của khách hàng với chi phí kinh doanh nhỏ nhất.


M_tả

D. Luận văn kinh tế