Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiểu luận - Xã hội học y tế trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế 7.2. DÂN SỐ VÀ Y TẾ 

Sức khỏe con người là một trong những mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuyên ngôn của Hội nghị quốc tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Alma Ata (năm 1978) Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và phát triển tại Cairo (năm 1994), đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe đối với việc phát triển chất lượng dân số và ổn định quy mô, cơ cấu dân số [2,107].  Ở  Việt  Nam,  trong  Chiến lược  dân số  Việt  Nam 2001- 2010 đã khẳng định:  7.2. DÂN SỐ VÀ Y TẾ 

Sức khỏe con người là một trong những mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuyên ngôn của Hội nghị quốc tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Alma Ata (năm 1978) Chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về Dân số và phát triển tại Cairo (năm 1994), đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe đối với việc phát triển chất lượng dân số và ổn định quy mô, cơ cấu dân số [2,107].  Ở  Việt  Nam,  trong  Chiến lược  dân số  Việt  Nam 2001- 2010 đã khẳng định: 

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Phân tích và chứng minh nhận định về Hồ Chí Minh - Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự cường đổi mới và sáng tạoTrong diễn văn kỉ niệm 105 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh có viết :” Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH), là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự cường đổi mới và sáng tạo”

     Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Bài làm

A- Đặt vấn đề.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và là một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người luôn dành cho dân tộc Việt Nam cũng như giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một tình yêu bao la. Là người học trò trung thành của Các Mác và Lênin, Hồ Chủ tịch chẳng những là một nhà yêu nước vĩ đại, mà còn là một chiến sĩ xuất sắc trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ XX…

    Trong diễn văn kỉ niệm 105 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh  có viết:” :” Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập gắn liền với  CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự cường đổi mới và sáng tạo”.Chúng ta hãy cùng nhau phân tích và chứng minh nhận định trên.Trong diễn văn kỉ niệm 105 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh có viết :” Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH), là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự cường đổi mới và sáng tạo”

     Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Bài làm

A- Đặt vấn đề.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và là một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người luôn dành cho dân tộc Việt Nam cũng như giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một tình yêu bao la. Là người học trò trung thành của Các Mác và Lênin, Hồ Chủ tịch chẳng những là một nhà yêu nước vĩ đại, mà còn là một chiến sĩ xuất sắc trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ XX…

    Trong diễn văn kỉ niệm 105 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh  có viết:” :” Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập gắn liền với  CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự cường đổi mới và sáng tạo”.Chúng ta hãy cùng nhau phân tích và chứng minh nhận định trên.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí MinhLà người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản thành một đảng cách mạng chân chính, bộ tham mưu sáng suốt và kiên cường của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, để lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những di sản tư tưởng mà Người để lại, những luận điểm của Người về Đảng Cộng sản, về xây dựng Đảng, đặc biệt là những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần vô cùng quan trọng . Là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản thành một đảng cách mạng chân chính, bộ tham mưu sáng suốt và kiên cường của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, để lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những di sản tư tưởng mà Người để lại, những luận điểm của Người về Đảng Cộng sản, về xây dựng Đảng, đặc biệt là những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần vô cùng quan trọng . 

M_tả
M_tả

Tiểu luận cao học, lịch sử triết học hy lạp cổ đại và nhận thức luận trong triết học hy lạp cổ đạiTriếthọclàhìnhtháiýthứcxãhộirađờitừkhichếđộcộngsảnnguyênthuỷđược thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước công nguyên ở Ấn Độ cổ đại, Trung quốc cổ đại, Hy LạpvàLaMãcổđạivàởcácnướckhác.

Triết học được xem là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc chung nhất của tồn tại và nhận thức về thái độ của con người đối với thế giới, là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Triết học Phương Tây nói chung và Triết học Phương Tây từ cổ đại đến cận đại là một bộ phận quan trọng trong hệ thống triết học thế giới. Đối tượng của triết học phương Tây nói chung ngoài phần siêu hình học bàn về những ý niệm trừu tượng như bản thể, ý thức, hư vô... còn lại là những hành trình vào các vấn đề cụ thể có liên quan tới conngười nhưcảmgiác,nhậnthức,kýức,hạnhphúc,đạođức….Cácvấnđềvề conngườinhưcon ngườitrithứcthếgiớixungquanhnhưthếnào,vaitròcủaconngườitrongquátrìnhnhận thức như thế nào… hay những vấn đề về xã hội như quan hệ giữa các nhân và xã hội, ai quan trọng hơn, đạo đức là vấn đề xã hội hay vấn đề cá nhân, quan hệ giữa cá nhân và nhà nước… là trọng tâm trong quan điểm của các triết gia phương Tây. Hy Lạp là cái nôi của văn minh phương tây, sự hình thành triết học Hy Lạp không diễn ra một cách ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của việc kế thừa những di sản tinh tuý của truyền thống trong sáng tác dân gian, trong thần thoại, trong các mầm mống của tri thức khoa học (khoa học tự nhiên), có thể thấy rằng sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại là một tất yếu, là kết quả nội sinh của cả một dân tộc, một thời đại. Thời kỳ triết học Hy lạp cổ đại, năm vấn đề cơ bản trên tương ứng với năm nhánh của triết học là siêu hình học, lôgic, nhận thức luận, luân lý học, và mỹ học trong đó nhận thức luận đã là một trong các chủ đề triết học được nghiên cứu và tranh luận nhiều nhất.Trong bài tiểu luận này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái quát về lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại và nhận thức luận trong triết học Hy Lạp cổ đại.Triếthọclàhìnhtháiýthứcxãhộirađờitừkhichếđộcộngsảnnguyênthuỷđược thay thế bằng chế độ chiếm hữu nô lệ. Những triết học đầu tiên trong lịch sử xuất hiện vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước công nguyên ở Ấn Độ cổ đại, Trung quốc cổ đại, Hy LạpvàLaMãcổđạivàởcácnướckhác.

Triết học được xem là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc chung nhất của tồn tại và nhận thức về thái độ của con người đối với thế giới, là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Triết học Phương Tây nói chung và Triết học Phương Tây từ cổ đại đến cận đại là một bộ phận quan trọng trong hệ thống triết học thế giới. Đối tượng của triết học phương Tây nói chung ngoài phần siêu hình học bàn về những ý niệm trừu tượng như bản thể, ý thức, hư vô... còn lại là những hành trình vào các vấn đề cụ thể có liên quan tới conngười nhưcảmgiác,nhậnthức,kýức,hạnhphúc,đạođức….Cácvấnđềvề conngườinhưcon ngườitrithứcthếgiớixungquanhnhưthếnào,vaitròcủaconngườitrongquátrìnhnhận thức như thế nào… hay những vấn đề về xã hội như quan hệ giữa các nhân và xã hội, ai quan trọng hơn, đạo đức là vấn đề xã hội hay vấn đề cá nhân, quan hệ giữa cá nhân và nhà nước… là trọng tâm trong quan điểm của các triết gia phương Tây. Hy Lạp là cái nôi của văn minh phương tây, sự hình thành triết học Hy Lạp không diễn ra một cách ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của việc kế thừa những di sản tinh tuý của truyền thống trong sáng tác dân gian, trong thần thoại, trong các mầm mống của tri thức khoa học (khoa học tự nhiên), có thể thấy rằng sự ra đời của triết học Hy Lạp cổ đại là một tất yếu, là kết quả nội sinh của cả một dân tộc, một thời đại. Thời kỳ triết học Hy lạp cổ đại, năm vấn đề cơ bản trên tương ứng với năm nhánh của triết học là siêu hình học, lôgic, nhận thức luận, luân lý học, và mỹ học trong đó nhận thức luận đã là một trong các chủ đề triết học được nghiên cứu và tranh luận nhiều nhất.Trong bài tiểu luận này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái quát về lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại và nhận thức luận trong triết học Hy Lạp cổ đại.

M_tả
M_tả

Tiểu luận cao học triết vấn đề bản THỂ LUẬN và TRIẾT học HY lạp cổ đại Triết học Hy Lạp ngay từ khi mới ra đời đã quan tâm đến những vấn đề bản thể luận về thế giới. Câu hỏi “thế giới bắt đầu từ đâu và quay về đâu?” trở thành điểm xuất phát cho các cuộc tranh luận, nhưng ngay vì hướng đến thần linh như trước đây đã nỗ lực truy tìm “nguyên nhân cuối cùng”, bản nguyên của vạn vật ngay trong long vạn vật. Bản nguyên không chỉ đơn giản là một thứ vật chất như cách hiểu của vật lý học hay hóa học hiện đại, mà là một cái gì đó làm cơ sở cho sự xuất hiện giới tự nhiên và sự sống. Một khuynh hướng nghiên cứu mới, nghiêm túc đã mở ra - dung lý trí xét đoán mọi thứ. Khuynh hướng ấy xuất phát từ xứ Ionie, nơi khai sinh ra nhiều trường phái triết học tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại. Bản thể luận với tư cách bộ phận quan trọng nhất của siêu hình học có nhiệm vụ phải luận chứng cho sự tồn tại của mẫu lý tưởng ấy về mặt lôgíc. Do vậy, nội dung, cách thức tiếp cận bản thể luận là phải chỉ ra được các nguyên tắc của tồn tại văn hoá, trong đó bộ phận hạt nhân là phải chỉ ra được cấu trúc tồn tại người với tư cách một thực thể văn hoá. Theo chúng tôi, cách tiếp cận bản thể luận không phải là cách tiếp cận mới, nhưng là một trong nhiều cách tiếp cận có tính gợi mở cao, cho phép chúng ta có “cách nhìn” khác và tỏ ra hữu dụng trong việc nghiên cứu lịch sử triết học. Triết học Hy Lạp ngay từ khi mới ra đời đã quan tâm đến những vấn đề bản thể luận về thế giới. Câu hỏi “thế giới bắt đầu từ đâu và quay về đâu?” trở thành điểm xuất phát cho các cuộc tranh luận, nhưng ngay vì hướng đến thần linh như trước đây đã nỗ lực truy tìm “nguyên nhân cuối cùng”, bản nguyên của vạn vật ngay trong long vạn vật. Bản nguyên không chỉ đơn giản là một thứ vật chất như cách hiểu của vật lý học hay hóa học hiện đại, mà là một cái gì đó làm cơ sở cho sự xuất hiện giới tự nhiên và sự sống. Một khuynh hướng nghiên cứu mới, nghiêm túc đã mở ra - dung lý trí xét đoán mọi thứ. Khuynh hướng ấy xuất phát từ xứ Ionie, nơi khai sinh ra nhiều trường phái triết học tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại. Bản thể luận với tư cách bộ phận quan trọng nhất của siêu hình học có nhiệm vụ phải luận chứng cho sự tồn tại của mẫu lý tưởng ấy về mặt lôgíc. Do vậy, nội dung, cách thức tiếp cận bản thể luận là phải chỉ ra được các nguyên tắc của tồn tại văn hoá, trong đó bộ phận hạt nhân là phải chỉ ra được cấu trúc tồn tại người với tư cách một thực thể văn hoá. Theo chúng tôi, cách tiếp cận bản thể luận không phải là cách tiếp cận mới, nhưng là một trong nhiều cách tiếp cận có tính gợi mở cao, cho phép chúng ta có “cách nhìn” khác và tỏ ra hữu dụng trong việc nghiên cứu lịch sử triết học.

M_tả
M_tả

Ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ 1945 đến nayTóm tắt

Luận văn trình bày một số khái niệm về văn hóa và ngoại giao văn hóa, khái quát về ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc. Thực tiễn triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên giai đonạ 1945 – 1991 và 1991 – 2021. Trình bày các yếu tố chi phối và đặc trưng trong hoạt động ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên như chính sách ngoại giao, Nêu lên một số đặc trưng của hoạt động ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên.Từ đó, tác giả đưa ra nhận xét và kết luận.Tóm tắt

Luận văn trình bày một số khái niệm về văn hóa và ngoại giao văn hóa, khái quát về ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc. Thực tiễn triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên giai đonạ 1945 – 1991 và 1991 – 2021. Trình bày các yếu tố chi phối và đặc trưng trong hoạt động ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên như chính sách ngoại giao, Nêu lên một số đặc trưng của hoạt động ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc đối với CHDCND Triều Tiên.Từ đó, tác giả đưa ra nhận xét và kết luận.

M_tả
M_tả

CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN

 


-Trong thực tế, việc phân tích tp VHDG không đơn giản, vì:

*Bản thân tp VHDG là 1 đối tượng phức tạp, khó nắm bắt.

*Người phân tích chưa thực sự có hiểu biết đầy đủ về VHDG, chưa có phương pháp tiếp cận phù hợp…

-HP này gợi mở một số vấn đề, vừa để nhìn lại, đánh giá những cách thức phân tích tp đã thực hiện, vừa để hướng đến những cách thức mới nhằm phân tích tp đạt hiệu quả hơn.

 


-Trong thực tế, việc phân tích tp VHDG không đơn giản, vì:

*Bản thân tp VHDG là 1 đối tượng phức tạp, khó nắm bắt.

*Người phân tích chưa thực sự có hiểu biết đầy đủ về VHDG, chưa có phương pháp tiếp cận phù hợp…

-HP này gợi mở một số vấn đề, vừa để nhìn lại, đánh giá những cách thức phân tích tp đã thực hiện, vừa để hướng đến những cách thức mới nhằm phân tích tp đạt hiệu quả hơn.

M_tả
M_tả

Làn sóng Hallyu trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc tại Việt Nam dưới góc độ sức mạnh mềmĐến nay, những nghiên cứu về làn sóng Hallyu chủ yếu tập trung vào khía cạnh văn hóa đại chúng và ảnh hưởng của nó đến giới trẻ Việt Nam. Thực tế cho thấy chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về làn sóng Hallyu tại Việt Nam dưới góc độ sức mạnh mềm, và phương hướng phát triển làn sóng Hallyu tại Việt Nam trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc nhằm tăng cường sức mạnh mềm. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp một phần vào thành tựu những nghiên cứu về làn sóng Hallyu ở Việt Nam, làm rõ hơn về cách triển khai làn sóng này của Hàn Quốc, ảnh hưởng của nó trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc tại Việt Nam để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho chiến lược ngoại giao văn hóa của Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Theo giáo sư Joseph S. Nye, một trong những điểm làm nên sức hấp dẫn của sức mạnh mềm Việt Nam hiện nay là văn hóa. Do đó, việc nghiên cứu về ngoại giao văn hóa - một trong những giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh mềm là hết sức cần thiết mà làn sóng Hallyu tại Việt Nam là một ví dụ điển hình.Đến nay, những nghiên cứu về làn sóng Hallyu chủ yếu tập trung vào khía cạnh văn hóa đại chúng và ảnh hưởng của nó đến giới trẻ Việt Nam. Thực tế cho thấy chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về làn sóng Hallyu tại Việt Nam dưới góc độ sức mạnh mềm, và phương hướng phát triển làn sóng Hallyu tại Việt Nam trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc nhằm tăng cường sức mạnh mềm. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp một phần vào thành tựu những nghiên cứu về làn sóng Hallyu ở Việt Nam, làm rõ hơn về cách triển khai làn sóng này của Hàn Quốc, ảnh hưởng của nó trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Hàn Quốc tại Việt Nam để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho chiến lược ngoại giao văn hóa của Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Theo giáo sư Joseph S. Nye, một trong những điểm làm nên sức hấp dẫn của sức mạnh mềm Việt Nam hiện nay là văn hóa. Do đó, việc nghiên cứu về ngoại giao văn hóa - một trong những giải pháp quan trọng để phát huy sức mạnh mềm là hết sức cần thiết mà làn sóng Hallyu tại Việt Nam là một ví dụ điển hình.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nayNhư vậy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học.Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác_Lênin.Như vậy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học.Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác_Lênin.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lenin về giai cấp công nhân Việt NamĐất nước ta thật sự bước vào công cuộc đỏi mới từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt  Nam  (12-1986). Với chủ trương lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm và chính sách phát  triển  nền  kinh  tế  nhiều  thành  phần,  đẩy  mạnh  công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  đất nước,  giai  cấp  công  nhân  trong  thời  kỳ  đổi  mới  cũng  ngày  càng  phát  triển.  Đặc  biệt, trong  quá  trình  toàn  cầu  hóa,  hội  nhập  kinh  tế quốc tế hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam,  giai  cấp  công  nhân  Việt  Nam  đã  không  ngừng  phát  triển, lớn  mạnh  và  trở  thành  lực  lượng  đi  đầu  trong  sự  nghiệp  đổi mới và công nghiệp hóa, hiện  đại  hóa  đất  nước.  Đất nước ta thật sự bước vào công cuộc đỏi mới từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt  Nam  (12-1986). Với chủ trương lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm và chính sách phát  triển  nền  kinh  tế  nhiều  thành  phần,  đẩy  mạnh  công  nghiệp  hóa,  hiện  đại  hóa  đất nước,  giai  cấp  công  nhân  trong  thời  kỳ  đổi  mới  cũng  ngày  càng  phát  triển.  Đặc  biệt, trong  quá  trình  toàn  cầu  hóa,  hội  nhập  kinh  tế quốc tế hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam,  giai  cấp  công  nhân  Việt  Nam  đã  không  ngừng  phát  triển, lớn  mạnh  và  trở  thành  lực  lượng  đi  đầu  trong  sự  nghiệp  đổi mới và công nghiệp hóa, hiện  đại  hóa  đất  nước.  

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

D. Luận văn xã hội