Hiển thị các bài đăng có nhãn E. Ngôn ngữ khác. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn E. Ngôn ngữ khác. Hiển thị tất cả bài đăng

EBOOOK - Cambridge English First - Use Of English Part 1 2 3 4 - With Answers


Cambridge English: First - Use Of English. Part 1 - With Answers

Collection 2015 - 189 pages.
Difficulty level: B2 /Upper Intermediate.
Part 1: Multiple Choice Cloze
This free FCE Use of English Practice Test helps with the grammar and structure points that you need to master for the FCE.
Tips:
- Look at the title and read quickly through the whole text.
- Study the words before and after each gap.
- Read all the options and cross out the words you know are wrong. Then choose from the remaining option.


Cambridge English: First - Use Of English. Part 1 - With Answers

Collection 2015 - 189 pages.
Difficulty level: B2 /Upper Intermediate.
Part 1: Multiple Choice Cloze
This free FCE Use of English Practice Test helps with the grammar and structure points that you need to master for the FCE.
Tips:
- Look at the title and read quickly through the whole text.
- Study the words before and after each gap.
- Read all the options and cross out the words you know are wrong. Then choose from the remaining option.


M_tả

EBOOK - TỰ HỌC GIAO TIẾP TIẾNG HÀN CƠ BẢN - LÊ HUY KHOA


Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản" là cuốn sách giúp các bạn có thể giao tiếp thông thường với người Hàn Quốc khi đi du lịch hay là nền tảng để bắt đầu học Tiếng Hàn một cách bài bản. Cuốn sách có 14 chương, các chương được sắp xếp theo chủ đề để tiện cho việc học của các bạn, mời các bạn tham khảo.

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản


Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản" là cuốn sách giúp các bạn có thể giao tiếp thông thường với người Hàn Quốc khi đi du lịch hay là nền tảng để bắt đầu học Tiếng Hàn một cách bài bản. Cuốn sách có 14 chương, các chương được sắp xếp theo chủ đề để tiện cho việc học của các bạn, mời các bạn tham khảo.

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản


M_tả

TỰ HỌC TIẾNG HÀN QUỐC - Giáo trình tiếng Hàn Sejong tiếng Việt (Quyển 2&3 + Bài tập)


일러두기

본  익힘책은  『세종한국어  2』에  맞춰  개발된  연습책으로,  베트남  학습자의  한국어  능력을  향상시키고 한국  문화에  대한  이해를  넓히는  것을  목표로  개발되었다.

교재  구성

『세종한국어 2』의 순서에 따라  14개의 단원과 종합 연습 문제 1~4,  문화 1~4를 두었다.  각 단원은 ‘도입 → 어휘와 표현 1  → 문법 1  → 어휘와 표현 2  → 문법 2  → 활동 1  → 활동 2  → 어휘’  순으로 제시 되었다.


일러두기

본  익힘책은  『세종한국어  2』에  맞춰  개발된  연습책으로,  베트남  학습자의  한국어  능력을  향상시키고 한국  문화에  대한  이해를  넓히는  것을  목표로  개발되었다.

교재  구성

『세종한국어 2』의 순서에 따라  14개의 단원과 종합 연습 문제 1~4,  문화 1~4를 두었다.  각 단원은 ‘도입 → 어휘와 표현 1  → 문법 1  → 어휘와 표현 2  → 문법 2  → 활동 1  → 활동 2  → 어휘’  순으로 제시 되었다.


M_tả

EBOOK - The Canadian Oxford Picture Dictionary (Chinese English)


Clear, vibrant illustrations define over 4,000 words and phrases.

13 bilingual editions with complete second language indexes now including new Farsi and Urdu editions.


Clear, vibrant illustrations define over 4,000 words and phrases.

13 bilingual editions with complete second language indexes now including new Farsi and Urdu editions.


M_tả

EBOOK - Just Enough English Grammar Illustrated - Gabrielle Stobbe


Thông qua các hình minh họa ngộ nghĩnh và sơ đồ đầy màu sắc, bạn sẽ học được những điểm cốt yếu của ngữ pháp. Chỉ đủ ngữ pháp tiếng Anh minh họa cung cấp cho bạn các tín hiệu trực quan đến các phần của lời nói và cách sử dụng chúng, vì vậy bạn sẽ biết cách sử dụng chúng một cách chính xác khi nói hoặc viết bằng tiếng Anh.


Thông qua các hình minh họa ngộ nghĩnh và sơ đồ đầy màu sắc, bạn sẽ học được những điểm cốt yếu của ngữ pháp. Chỉ đủ ngữ pháp tiếng Anh minh họa cung cấp cho bạn các tín hiệu trực quan đến các phần của lời nói và cách sử dụng chúng, vì vậy bạn sẽ biết cách sử dụng chúng một cách chính xác khi nói hoặc viết bằng tiếng Anh.


M_tả

Từ Điển Nhật - Việt Và Việt - Nhật (Trần Việt Thanh)


Từ điển Nhật Việt – Trần Việt Thanh (Bìa mềm) tổng hợp khoảng 45.000 từ thông dụng dùng trong trong sinh hoạt, kinh tế, thương mại…. dễ dàng tra cứu và tiện ích cho tất cả những ai đang sử dụng tiếng Nhật để học tập và làm việc.


Từ điển Nhật Việt – Trần Việt Thanh (Bìa mềm) tổng hợp khoảng 45.000 từ thông dụng dùng trong trong sinh hoạt, kinh tế, thương mại…. dễ dàng tra cứu và tiện ích cho tất cả những ai đang sử dụng tiếng Nhật để học tập và làm việc.


M_tả

EBOOK - Just Enough English Grammar Illustrated - Gabrielle Stobbe

Đôi điều về cuốn sách:

Cuốn sách được chia thành các phần riêng biệt như nouns, verbs...
Từ vựng được trình bày dưới dạng hình ảnh đẹp mắt giúp dễ nhớ
Ngữ pháp được trình bày dưới dạng ví dụ, chia thành từng phần nhỏ, có giải thích chi tiết giúp học được tốt hơn.
.....

Đôi điều về cuốn sách:

Cuốn sách được chia thành các phần riêng biệt như nouns, verbs...
Từ vựng được trình bày dưới dạng hình ảnh đẹp mắt giúp dễ nhớ
Ngữ pháp được trình bày dưới dạng ví dụ, chia thành từng phần nhỏ, có giải thích chi tiết giúp học được tốt hơn.
.....


M_tả

EBOOK - IELTS Advantage. Speaking & Listening Skills with Transcripts and Keys - Marks Jon


Delta Publishing, 2012. - 132 p.A hướng dẫn từng bước để đạt điểm số nghe và nói IELTS cao


Delta Publishing, 2012. - 132 p.A hướng dẫn từng bước để đạt điểm số nghe và nói IELTS cao


M_tả

EBOOK - Ielts Advantage Writing Skills - Richard Brown, Lewis Richards


Tổng quan: "Lợi thế IELTS: Kỹ năng viết" là một tài nguyên đầy đủ để vượt qua phần viết của bài kiểm tra IELTS với điểm từ 6,5-7,0 trở lên. Học sinh được hướng dẫn từng bước thông qua các nhiệm vụ khác nhau trong mô-đun viết, sử dụng tài liệu được phát triển trong lớp, bởi các tác giả có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giúp hàng trăm thí sinh IELTS đạt điểm IELTS cao.


Tổng quan: "Lợi thế IELTS: Kỹ năng viết" là một tài nguyên đầy đủ để vượt qua phần viết của bài kiểm tra IELTS với điểm từ 6,5-7,0 trở lên. Học sinh được hướng dẫn từng bước thông qua các nhiệm vụ khác nhau trong mô-đun viết, sử dụng tài liệu được phát triển trong lớp, bởi các tác giả có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giúp hàng trăm thí sinh IELTS đạt điểm IELTS cao.


M_tả

EBOOK - IELTS Advantage Reading Skills - Jeremy Taylor, Jon Wright

EBOOK - Kỹ năng đọc IELTS Advantage - Jeremy Taylor, Jon Wright

EBOOK - Kỹ năng đọc IELTS Advantage - Jeremy Taylor, Jon Wright


M_tả

EBOOK - English Vocabulary in Use - Michael McCarthy, Felicity O'Dell


EBOOK - Từ vựng tiếng Anh được sử dụng - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

LINK DOWNLOAD


EBOOK - Từ vựng tiếng Anh được sử dụng - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

LINK DOWNLOAD


M_tả

EBOOK - English Idioms in Use - Felicity O Dell, Michael McCarthy


EBOOK - Thành ngữ tiếng Anh đang sử dụng - Felicity O Dell, Michael McCarthy


EBOOK - Thành ngữ tiếng Anh đang sử dụng - Felicity O Dell, Michael McCarthy


M_tả

EBOOK - Oxford Picture Dictionary English - Arabic (Từ điển hình ảnh Oxford Tiếng Anh - Ả Rập) - Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro


EBOOK - Từ điển hình ảnh Oxford Tiếng Anh - Ả Rập - Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro


EBOOK - Từ điển hình ảnh Oxford Tiếng Anh - Ả Rập - Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro


M_tả

EBOOK - English Collocations in Use Intermediate (Michael McCarthy & Felicity O Dell)


EBOOK - English Collocations in Use Intermediate Book with Answers How Words Work Together for Fluent and Natural English - Michael McCarthy, Felicity O Dell English Coll.

EBOOK - Collocations English in Sử dụng Sách trung gian với câu trả lời Cách các từ phối hợp với tiếng Anh lưu loát và tự nhiên - Michael McCarthy, Felicity O Dell English Coll


EBOOK - English Collocations in Use Intermediate Book with Answers How Words Work Together for Fluent and Natural English - Michael McCarthy, Felicity O Dell English Coll.

EBOOK - Collocations English in Sử dụng Sách trung gian với câu trả lời Cách các từ phối hợp với tiếng Anh lưu loát và tự nhiên - Michael McCarthy, Felicity O Dell English Coll


M_tả

EBOOK - Advanced Grammar in Use with Answers (Martin Hewings)


EBOOK - Advanced Grammar in Use with Answers A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English - Martin Hewings.

EBOOK - Ngữ pháp nâng cao được sử dụng với câu trả lời Sách tham khảo và tự học dành cho người học tiếng Anh nâng cao - Martin Hewings.


EBOOK - Advanced Grammar in Use with Answers A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English - Martin Hewings.

EBOOK - Ngữ pháp nâng cao được sử dụng với câu trả lời Sách tham khảo và tự học dành cho người học tiếng Anh nâng cao - Martin Hewings.


M_tả

EBOOK - Basic English Grammar For English Language Learners Basic English Grammar for English Language Learners - Book 2 (Anne Seaton, Y.H.Mew)


Các chủ đề bao gồm: danh từ, đại từ, tính từ, bài viết xác định / không xác định, động từ & thì, giới từ, liên từ, câu, nói, dấu câu. Đề xuất cho lớp 5 đến 8.


Các chủ đề bao gồm: danh từ, đại từ, tính từ, bài viết xác định / không xác định, động từ & thì, giới từ, liên từ, câu, nói, dấu câu. Đề xuất cho lớp 5 đến 8.


M_tả

EBOOK - Basic English Grammar: For English Language Learners Basic English Grammar for English Language Learners - Book 1 (Anne Seaton, Y.H.Mew)


Bộ sách gồm hai cuốn sách này được viết riêng cho người học tiếng Anh và bao gồm tất cả các chủ đề ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu. Chứa các giải thích rõ ràng và súc tích về các quy tắc và minh họa chúng với nhiều ví dụ. Các ghi chú «Bạn có biết không?» Và «Trợ giúp về ngữ pháp» làm tăng thêm sự hiểu biết về ngữ pháp cơ bản. 


Bộ sách gồm hai cuốn sách này được viết riêng cho người học tiếng Anh và bao gồm tất cả các chủ đề ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu. Chứa các giải thích rõ ràng và súc tích về các quy tắc và minh họa chúng với nhiều ví dụ. Các ghi chú «Bạn có biết không?» Và «Trợ giúp về ngữ pháp» làm tăng thêm sự hiểu biết về ngữ pháp cơ bản. 


M_tả

EBOOK - Real Life Conversations Beginner - Talk To Me In Korean


Learn Korean through natural conversations in 40 different situations!

These e-book includes more than 40 natural conversations each that you can really expect to hear in real-life situations in Korea. You can choose between the Intermediate level or the Beginner level.


Learn Korean through natural conversations in 40 different situations!

These e-book includes more than 40 natural conversations each that you can really expect to hear in real-life situations in Korea. You can choose between the Intermediate level or the Beginner level.


M_tả

Học 3000 từ tiếng anh bằng thơ lục bát - Ngô Bảo Châu


     Hello có nghĩa xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper
     Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
     I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah!
     Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
     Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
     Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don"t xin đừng
     Darling tiếng gọi em cưng


     Hello có nghĩa xin chào
Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper
     Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
     I want tôi muốn, kiss hôn
Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah!
     Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
     Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng
     Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don"t xin đừng
     Darling tiếng gọi em cưng


M_tả

SÁCH - Ielts Reading 2016 by Ngoc Bach Part 1Mọi người đang có trong tay cuốn sách IELTS Reading 2016 by NGOC BACH part 1 (part 2 là HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BỘ CAM 5-11).Mọi người đang có trong tay cuốn sách IELTS Reading 2016 by NGOC BACH part 1 (part 2 là HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BỘ CAM 5-11).


M_tả

E. Ngôn ngữ khác