CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 24, 2017

ĐỀ TÀI NCKH - Thuật ngữ Ngôn ngữ học Anh - Việt & Việt - Anh


Cuốn "Từ Điển Thuật Ngữ Ngôn Ngữ Học Đối Chiếu (Anh - Việt, Việt - Anh)" này gồm khoảng gần 7000 thuật ngữ tiếng Anh và cũng gần như chừng ấy thuật ngữ tiếng Việt, có thể được coi như là sự khai triển của bản Dự thảo Thuật ngữ Ngôn ngữ học...
Ngoài 2 phần chính là:
Phần Anh - Việt.
Phần Việt - Anh.
sách còn có phần "Quy ước về một số ký hiệu".

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018