Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Điện - Điện tử (Electrical & Electronic). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Điện - Điện tử (Electrical & Electronic). Show all posts

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN FD Ngôn ngữ Robot (NACHI)


"Ngôn ngữ Robot" là một ngôn ngữ lập trình cho bộ điều khiển robot này. Chức năng này có thể lập (giảng dạy) một chương trình làm việc của robot bằng cách kết hợp các lệnh di chuyển (MOVEX) và các lệnh ứng dụng như lệnh chờ tín hiệu đầu vào (WAITI)...Bởi vì cũng có thể sử dụng các chức năng và các công thức tính toán khác nhau, chức năng này phù hợp trong việc lập một chương trình làm việc yêu cầu khả năng kiểm soát tiến trình phức tạp hoặc các phép tính tọa độ phức tạp mà thông thường khó có thể thành công nếu chỉ sử dụng các quy trình huấn luyện thông thường thông qua các bộ điều khiển robot cầm tay. Hơn nữa cũng có thể tạo ra một cửa sổ màn hình tùy chỉnh bằng cách sử dụng các lệnh ban đầu để khởi động chức năng ngôn ngữ robot.


M_tả

SÁCH SCAN - Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng (Nguyễn Công Hiền Cb)


Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước nhà, công nghiệp điện lực giữ vai trò quan trọng, bởi vì điện năng là nguồn năng lượng được dùng rộng rãi nhất trong các ngành kinh tế quốc dân. Khi xây dựng nhà máy, khu dân cư, thành phố ...... trước tiên người ta phải xây dựng hệ thống cung cấp điện để cung cấp điện năng cho các máy móc và nhu cầu sinh hoạt của con người. Hiểu theo nghĩa rộng, hệ thống cung cấp điện bao gồm các khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện năng. Hệ thống cung cấp điện được trình bày trong cuốn sách này được hiểu theo nghĩa hẹp hơn. Đó là hệ thống truyền tải và phân phối điện năng, làm nhiệm vụ cung cấp điện cho một khu vực nhất định. Nguồn của hệ thống cung cấp điện này lấy từ hệ thống điện quốc gia và thường dùng cấp điện áp từ trung bình trở xuống.


M_tả

PSS ® E 33.4 - Program Operation Manual (SIEMENS)


PSS ® E is structured around its own array address space (called the working case) along with a carefully designed set of temporary data files (called the temporary files). These data structures are set up in a way that optimizes the computational aspects of the key power system simulation functions: network solution and equipment dynamic modeling. The working case and/or one or more of the temporary files are operated upon by a comprehensive set of functional program modules called activities. Each activity performs a distinct computational, input, output, or data manipulation function needed in the course of power flow, short circuit, equivalent construction, or dynamic simulation work.


M_tả

SÁCH SCAN - Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán - Nguyễn Đức Nghĩa


Cuốn sách Cấu trúc dữ liệu và thuật toán được biên soạn dựa trên nội dung các bài giảng mà Giáo sư Nguyễn Đức Nghĩa đã sử dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Với thời lượng để giảng dạy trong 60 tiết, cuốn sách chỉ đề cập được một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực “Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán” – một môn học có ý nghĩa quan trọng trong hành trang kiến thức của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin.


M_tả

SÁCH - Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu (Trần Hoài Linh)


Mạng nơ ron nhân tạo là một mô phỏng xử lý thông tin, được nghiên cứu ra từ hệ thống thần kinh của sinh vật, giống như bộ não để xử lý thông tin. Nó bao gồm số lượng lớn các mối gắn kết cấp cao để xử lý các yếu tố làm việc trong mối liên hệ giải quyết vấn đề rõ ràng. ANNs giống như con người, được học bởi kinh nghiệm, lưu những kinh nghiệm hiểu biết và sử dụng trong những tình huống phù hợp.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Mạng nơ-ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu (Trần Hoài Linh)


GIÁO TRÌNH - Mạng nơ-ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu (Trần Hoài Linh).


M_tả

BÀI GIẢNG - Mạng nơ-ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu (Trần Thị Thanh Hải)


BÀI GIẢNG - Mạng nơ-ron và ứng dụng trong xử lý tín hiệu (Trần Thị Thanh Hải).


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình thực tập điện cơ bản (Ths. Bùi Văn Hồng)


Thực tập Điện cơ bản là một trong những môn học chính trong chương trình đào tạo các ngành thuộc khối kỹ thuật nói chung và chuyên ngành Điện - Điện tử nói riêng ở mọi bậc học. Các kiến thức và kỹ năng của môn học này rất cần thiết cho các Công nhân, Kỹ sư đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, và là nền tảng cơ bản giúp cho các bạn học sinh - sinh viên học tốt các môn học khác của chuyên ngành.


M_tả

BÀI GIẢNG - Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông (Nguyễn Tiến Ban)


NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu chung
Chương 2. Lớp vật lí và liên kết dữ liệu
Chương 3. Lớp mạng
Chương 4. Lớp giao vận
Chương 5. Các lớp trên
Chương 6. Kĩ thuật và thiết bị mạng IP


M_tả

TÀI LIỆU - KHÓA ĐÀO TẠO ĐIỆN THÂN XE MAZDA


I. HỆ THỐNG GIAO TIẾP ĐA CHIỀU
(MULTIPLEX COMMUNICATION SYSTEM)
II.  CÒI ĐIỆN
(ELECTRIC HORN)
III.  HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, TÍN HIỆU
(LIGHTING SYSTEM)


M_tả

GIÁO TRÌNH - giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện (Trường CĐ Nghề Quy Nhơn)


Nội dung tổ chức công việc bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra và thống kê chính xác các hạng mục công việc cần làm theo thiết kế và các bản vẽ thi công. Lập bảng thống kê tổng hợp các trang thiết bị, vật tư, vật liệu cần thiết cho việc lắp đặt.
Lập biểu đồ tiến độ lắp đặt, bố trí nhân lực phù hợp với trình độ, tay nghề bậc thợ, trình độ chuyên môn theo từng hạng mục, khối lượng và đối tượng công việc. Lập biểu đồ điều động nhân lực, vật tư và các trang thiết bị theo tiến độ lắp đặt.


M_tả

SÁCH - Giáo trình Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp (Đặng Thiện Ngôn)


Trong các hệ thống sản xuất hiện đại, trang bị điện - điện tử cho các máy công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc điều khiển, vận hành các hệ thống tự động. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật điện tử và công nghệ thông tin, các trang thiết bị điện - điện tử cũng có nhiều phát triển đáng kể. Đặc biệt, các thiết bị điện tử công suất đã giúp cho các hệ thống sản xuất hoạt động được chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng và an toàn hơn.


M_tả

SÁCH - Hệ điều khiển dcs cho nhà máy sản xuất điện năng - Tập 2 (Phạm hồng sơn & Phạm Quang Đăng & Nguyễn Duy Bình & Bùi Quốc Khánh)


NỘI DUNG:


Phần I : TỔNG QUÁT HỆ ĐIỀU KHIỂN DCS.
Chương 1: Điều Khiển Phân Tán.
Phần II: PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN.
Chương 2: Khái Quát Chung Về Hệ Thống Điều Khiển Lò Hơi Trong Nhà Máy Nhiệt Điện.
Chương 3: Hệ Thống Điều Khiển Hơi.
Chương 4: Hệ Thống Điều Khiển Mức Nước Bao Hơi.
Chương 5: Quá Trình Cháy Trong Buông Lửa Lò Hơi.
Chương 6: Hệ Thống Điều Khiển Khói Cho Lò Hơi.
Chương 7: Hệ Thống Điều Khiển Nhiên Liệu Cấp Cho Lò Hơi.
Chương 8: Các Chế Độ Điều Khiển Lò Hơi.


M_tả

SÁCH - Hệ điều khiển dcs cho nhà máy sản xuất điện năng - Tập 1 (Phạm hồng sơn & Phạm Quang Đăng & Nguyễn Duy Bình & Bùi Quốc Khánh)


NỘI DUNG:


Phần I : TỔNG QUÁT HỆ ĐIỀU KHIỂN DCS.
Chương 1: Điều Khiển Phân Tán.
Phần II: PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN.
Chương 2: Khái Quát Chung Về Hệ Thống Điều Khiển Lò Hơi Trong Nhà Máy Nhiệt Điện.
Chương 3: Hệ Thống Điều Khiển Hơi.
Chương 4: Hệ Thống Điều Khiển Mức Nước Bao Hơi.
Chương 5: Quá Trình Cháy Trong Buông Lửa Lò Hơi.
Chương 6: Hệ Thống Điều Khiển Khói Cho Lò Hơi.
Chương 7: Hệ Thống Điều Khiển Nhiên Liệu Cấp Cho Lò Hơi.
Chương 8: Các Chế Độ Điều Khiển Lò Hơi.

M_tả

SÁCH - Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng (Bùi Quốc Khánh & Các TG)


NỘI DUNG:

Phần I : TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU KHIỂN DCS.
Chương 1: Điều Khiển Phân Tán.
Phần II: PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN.


M_tả

EBOOK - Electrical Wiring Industrial 15th Edition (Stephen L. Herman)


EBOOK - Công nghiệp dây điện (Stephen L. Herman).

ELECTRICAL WIRING INDUSTRIAL, 15E is the complete, step-by-step guide to wiring industrial buildings according to the current 2014 National Electrical Code. An ideal on-the-job reference for apprentice and journeyman electricians, building contractors, and anyone working in the electrical field, ELECTRICAL WIRING INDUSTRIAL,15E presents concise, straightforward information in a practical, task-oriented style. Chapter topics explore all fundamentals, from installing new electrical service and changeovers from old systems to project planning and maintenance procedures. The book highlights the 2014 National Electrical Code throughout the readings to demonstrate code updates, as well as how to apply requirements to sitework, feeder bus systems, panelboards, fiber optics, harmonics, and more . In addition to a full sample set of industrial building plans, ELECTRICAL WIRING INDUSTRIAL, 15E illustrates concepts with stimulating drawings, photographs, and other graphics to support learning and develop the reasoning skills that can elevate you to the next level of your career.


M_tả

Instruction Manual - Gas Sample Probe Series SP (SP 2000-H320S, SP2000-H320S1, SP2000-H320S2) - M&C


Tài liệu Phân tích khí M&C - Instruction Manual - Gas Sample Probe Series SP (SP 2000-H320S, SP2000-H320S1, SP2000-H320S2) - M&C.

The product described in this operating manual has been examined before delivery and left our works in perfect condition related to safety regulations. In order to keep this condition and to guarantee a safe operation, it is important to heed the notes and prescriptions made in this operating manual. Furthermore, attention must be paid to appropriate transportation, correct storage, as well as professional installation and maintenance work.


M_tả

EBOOK - Electromagnetic Flowmeter Manual (Woteck)


Thông số kỹ thuật

Chất liệu đồng hồ: Thân gang
Lớp lót: PTFE
Tiếp điểm: SUS 316
Điện áp: 220vAC
Tín hiệu analog: 4 – 20mA
Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 150 độ C
Áp suất làm việc: 16kg/cm2
Thương hiệu: Wotech
Xuất xứ: Đài Loan


M_tả

EBOOK - Electromagnetic flow Sensor - mag-flux A (MECON)


Electromagnetic flow sensors mag-fluxA are precision measuring devices,  suitable  for  determining  the  flow  rate  of  nearly  any electrically  conductive  fluid,  but  also  for  substances  such  as sludge, pulp and paste.
Due  to  the  magnetic  field,  the  device  can  be  used  to  measure flow  rates  up  to  10  m/s  (32.8  ft/s)  and  a  minimum  conductivity of 3 µS/cm, when using a synchronized static field.
The  entire  measuring  device  comprises  a  flow  sensor and  a dedicated  transmitter.  Those  can  be  delivered  either  separately or as a compact unit.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Điện - Điện tử (Electrical & Electronic)