Hiển thị các bài đăng có nhãn E. Tiếng Pháp - Tiếng Đức (French - German). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn E. Tiếng Pháp - Tiếng Đức (French - German). Hiển thị tất cả bài đăng

GIÁO TRÌNH - Tiếng Đức Trình Độ A1 (CLB Tiếng Đức Việt Đức)


Với kinh nghiệm dạy tiếng Đức lâu năm, đào tạo nhiều nghìn học viên tiếng Đức, ở đủ mọi lứa tuổi, trình độ, chúng tôi đã đúc rút ra những kinh nghiệm quý báu xuất phát trong những tình huống giảng dạy tiếng Đức cho các học viên. Cuốn sách này được biên soạn theo kinh nghiệm thực tiễn đó, do vậy, nó rất dễ hiểu và phù hợp đối với tất cả các bạn đọc, mà không phân biệt tuổi tác, trình độ.


Với kinh nghiệm dạy tiếng Đức lâu năm, đào tạo nhiều nghìn học viên tiếng Đức, ở đủ mọi lứa tuổi, trình độ, chúng tôi đã đúc rút ra những kinh nghiệm quý báu xuất phát trong những tình huống giảng dạy tiếng Đức cho các học viên. Cuốn sách này được biên soạn theo kinh nghiệm thực tiễn đó, do vậy, nó rất dễ hiểu và phù hợp đối với tất cả các bạn đọc, mà không phân biệt tuổi tác, trình độ.


M_tả

Cẩm nang Thư tiếng Pháp


Cẩm nang Thư tiếng Pháp.


Cẩm nang Thư tiếng Pháp.


M_tả

EBOOK - So Geht's Zu B2 - Übungsbuch


EBOOK - So Geht's Zu B2 - Übungsbuch.


EBOOK - So Geht's Zu B2 - Übungsbuch.


M_tả

EBOOK - Giải thích ngữ pháp Tiếng Pháp - Intermediaire (Lương Quỳnh Mai & Trần Thị Yến Bd)


Quyển sách ra đời từ sự tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp của các thầy cô làm việc tại các trường đại học, các trường trung học, các viện ngôn ngữ, và được soạn thảo từ nhiều câu hỏi mà hàng ngày các sinh viên đặt cho nhau và cho giáo viên.


Quyển sách ra đời từ sự tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp của các thầy cô làm việc tại các trường đại học, các trường trung học, các viện ngôn ngữ, và được soạn thảo từ nhiều câu hỏi mà hàng ngày các sinh viên đặt cho nhau và cho giáo viên.


M_tả

SÁCH SCAN - Tiếng Đức dành cho người Việt (ThS. Nguyễn Văn Tuấn & Trương Văn Hùng)


Sách "Tiếng Đức dành cho người Việt" được biên soạn nhằm phục vụ đối tượng là những người mới bắt đầu học tiếng Đức. Thông qua 10 bài học cǎn bản, bên cạnh việc trình bày những vấn đề chủ yếu nhất trong ngữ pháp tiếng Đức cũng như phần từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày, sách sẽ cung cấp cho các bạn những công cụ cơ bản để hiểu, đọc, nói và viết tiếng Đức trong các tình huống giao tiếp thông thường. Đồng thời cuốn sách cũng là cẩm nang cơ bản nhất dành cho những ai muốn du lịch đến các nước nói tiếng Đức.


Sách "Tiếng Đức dành cho người Việt" được biên soạn nhằm phục vụ đối tượng là những người mới bắt đầu học tiếng Đức. Thông qua 10 bài học cǎn bản, bên cạnh việc trình bày những vấn đề chủ yếu nhất trong ngữ pháp tiếng Đức cũng như phần từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày, sách sẽ cung cấp cho các bạn những công cụ cơ bản để hiểu, đọc, nói và viết tiếng Đức trong các tình huống giao tiếp thông thường. Đồng thời cuốn sách cũng là cẩm nang cơ bản nhất dành cho những ai muốn du lịch đến các nước nói tiếng Đức.


M_tả

SÁCH SCAN - Ngữ pháp tiếng Nga (PGS.TS. Vũ Đình Vị)


Cuốn sách được biên soạn từ góc độ người Việt học tiếng Nga nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Nga một cách hệ thống, thiết thực, chú trọng vào những vướng mắc mà người Việt học tiếng Nga thường gặp phải.

Đối tượng phục vụ của cuốn sách là đông đảo những người mới bắt đầu học tiếng Nga, học sinh, sinh viên khối tiếng Nga các trường không chuyên ngữ cũng như học sinh, sinh viên những năm đầu khối tiếng Nga các trường chuyên ngữ.


Cuốn sách được biên soạn từ góc độ người Việt học tiếng Nga nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Nga một cách hệ thống, thiết thực, chú trọng vào những vướng mắc mà người Việt học tiếng Nga thường gặp phải.

Đối tượng phục vụ của cuốn sách là đông đảo những người mới bắt đầu học tiếng Nga, học sinh, sinh viên khối tiếng Nga các trường không chuyên ngữ cũng như học sinh, sinh viên những năm đầu khối tiếng Nga các trường chuyên ngữ.


M_tả

EBOOK - Học giao tiếp tiếng Pháp - French learn to communicate in 24 hours (GAIL STEIN)


EBOOK - Học giao tiếp tiếng Pháp - French learn to communicate in 24 hours (GAIL STEIN).


EBOOK - Học giao tiếp tiếng Pháp - French learn to communicate in 24 hours (GAIL STEIN).


M_tả

EBOOK - Từ vựng tiếng Pháp - French Vocabulary (Eliane Kurbegov)


EBOOK - Từ vựng tiếng Pháp - French Vocabulary (Eliane Kurbegov).


EBOOK - Từ vựng tiếng Pháp - French Vocabulary (Eliane Kurbegov).


M_tả

TÀI LIỆU - Giao tiếp tiếng Pháp cơ bản


TÀI LIỆU - Giao tiếp tiếng Pháp cơ bản.


TÀI LIỆU - Giao tiếp tiếng Pháp cơ bản.


M_tả

SÁCH SCAN - Từ điển Việt Đức (Nguyễn Văn Tuế Cb)


Cuốn từ điển Việt - Đức được biên soạn để đáp ứng nhu cầu học tập và tra cứu của các bạn học sinh, sinh viên, các nhà khoa học tự nhiên và xã hội.
Tác giả đã đưa những từ có tần số xuất hiện cao trong nhiều lĩnh vực để giúp bạn đọc có được trong tay một công cụ tra cứu thực sự có ích và có hiệu quả.
Trong một vài thập kỷ gần đây đã có nhiều từ điển hai thứ tiếng: Việt - Hán, Việt - Nga, Việt - Pháp,... ra đời. Tác giả biên soạn cuốn từ điển này dựa trên kinh nghiệm của những cuốn từ điển đã đi trước nên cuốn từ điển Việt - Đức này mong góp một tiếng nói để tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.


Cuốn từ điển Việt - Đức được biên soạn để đáp ứng nhu cầu học tập và tra cứu của các bạn học sinh, sinh viên, các nhà khoa học tự nhiên và xã hội.
Tác giả đã đưa những từ có tần số xuất hiện cao trong nhiều lĩnh vực để giúp bạn đọc có được trong tay một công cụ tra cứu thực sự có ích và có hiệu quả.
Trong một vài thập kỷ gần đây đã có nhiều từ điển hai thứ tiếng: Việt - Hán, Việt - Nga, Việt - Pháp,... ra đời. Tác giả biên soạn cuốn từ điển này dựa trên kinh nghiệm của những cuốn từ điển đã đi trước nên cuốn từ điển Việt - Đức này mong góp một tiếng nói để tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.


M_tả

SÁCH SCAN - Ngữ pháp tiếng Pháp (Nguyễn Thành Thống & Nguyễn Kim Ngân - Biên dịch)


Cuốn sách đợc biên dịch từ cuốn Grammaire Pratique du Francais của các tác giả Y. Delatour, D.Jennepin, M. Leon - Dufour & B. Teyssier do Nhà xuất bản Hachette ấn hành nǎm 2000.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm :

Tổ chức câu
Câu đơn
Câu kép
I. Động từ Etre và Avoir
II. Câu phủ định
III. Câu nghi vấn
IV. Các tự động từ
V. Các thì của lối trình bày
VI. Lối trình bày trong mệnh đề có Que đi trước
VII. Lối liên tiếp
VIII. Lối điều kiện
IX. Lối mệnh lệnh
X. Động tính từ hiện tại và động tính từ quá khứ


Cuốn sách đợc biên dịch từ cuốn Grammaire Pratique du Francais của các tác giả Y. Delatour, D.Jennepin, M. Leon - Dufour & B. Teyssier do Nhà xuất bản Hachette ấn hành nǎm 2000.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm :

Tổ chức câu
Câu đơn
Câu kép
I. Động từ Etre và Avoir
II. Câu phủ định
III. Câu nghi vấn
IV. Các tự động từ
V. Các thì của lối trình bày
VI. Lối trình bày trong mệnh đề có Que đi trước
VII. Lối liên tiếp
VIII. Lối điều kiện
IX. Lối mệnh lệnh
X. Động tính từ hiện tại và động tính từ quá khứ


M_tả

SÁCH SCAN - Tự học tiếng Pháp Full Tập 1+2 (Trần Sỹ Lang & Hoàng Lê Chính)


“Tự học tiếng Pháp” giúp các bạn luyện kĩ năng đọc và nói tiếng Pháp trong một số vấn đề bình thường và đơn giản, có được một số từ ngữ tiếng Pháp về các sự vật và sinh hoạt xung quanh, đồng thời nắm được văn phạm và cấu trúc câu văn Pháp ngữ. Bộ sách cần thiết cho các bạn muốn học tiếng Pháp mà không có điều kiện thời gian để đến trường lớp. Nó giúp bạn có được nền tảng, nấc thang đầu tiên tiến lên tự trau dồi, tự trang bị cho mình một ngôn ngữ sâu sắc và hữu ích trong đời sống.


“Tự học tiếng Pháp” giúp các bạn luyện kĩ năng đọc và nói tiếng Pháp trong một số vấn đề bình thường và đơn giản, có được một số từ ngữ tiếng Pháp về các sự vật và sinh hoạt xung quanh, đồng thời nắm được văn phạm và cấu trúc câu văn Pháp ngữ. Bộ sách cần thiết cho các bạn muốn học tiếng Pháp mà không có điều kiện thời gian để đến trường lớp. Nó giúp bạn có được nền tảng, nấc thang đầu tiên tiến lên tự trau dồi, tự trang bị cho mình một ngôn ngữ sâu sắc và hữu ích trong đời sống.


M_tả

Từ điển chuyên ngành Thủy lực (Anh - Pháp - Đức) - VDMA (Germany)


Từ điển này được biên soạn với hơn 1000 từ vựng thông dụng nhất trong hệ thống thủy lực do tổ chức VDMA (Germany) biên soạn.

abrasion
English: Wearing, grinding or rubbing away of material in mechanical elements.
NOTE – The products of abrasion will be present in the system as generated particulate ontamination.
abrasion (f)
Français: Usure, émoulage ou frottage de matériaux dans des éléments mécaniques.
NOTE – Les produits de l’abrasion seront présents dans le système en temps que contamination particulaire générée.


Từ điển này được biên soạn với hơn 1000 từ vựng thông dụng nhất trong hệ thống thủy lực do tổ chức VDMA (Germany) biên soạn.

abrasion
English: Wearing, grinding or rubbing away of material in mechanical elements.
NOTE – The products of abrasion will be present in the system as generated particulate ontamination.
abrasion (f)
Français: Usure, émoulage ou frottage de matériaux dans des éléments mécaniques.
NOTE – Les produits de l’abrasion seront présents dans le système en temps que contamination particulaire générée.


M_tả

E. Tiếng Pháp - Tiếng Đức (French - German)