Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration). Show all posts

BÀI TẬP - Địa lý kinh tế Việt Nam


Đề bài: 

Chi phí sản xuất 1 tấn gạo ở Cần Thơ là 940.000đ, ở TP.Hồ Chí Minh là 1.100.000đ và ở Quảng Ngãi là 1000.000đ. Chi phí vận chuyển dọc Quốc lộ 1 theo cả 2 chiều là 1000đ/tấn/km. Khoảng cách giữa Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh là 160km, giữa Cần Thơ và Quảng Ngãi là 800km.


M_tả

TỔNG HỢP - Danh sách khách hàng tiềm năng (Giám đốc, nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp,...)


NỘI DUNG:

DANH SÁCH - 15.700 Giám đốc tại Hà Nội.

LINK DOWNLOAD

DANH SÁCH - UỶ BAN TRUNG ƯƠNG HỘI DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2008 - 2011).

LINK DOWNLOAD


M_tả

TÀI LIỆU - Phân phối các nguồn lực dự án


Nguồn lực bao gồm những khả năng hiện có về lao động, đối tượng lao động và công cụ lao động.
Nhu cầu về các nguồn lực phân bố không đều theo thời gian, có lúc thừa, lúc thiếu. Vì vậy, cần phân phối nguồn lực một cách hợp lý nhằm bảo đảm cân đối giữa nhu cầu với khả năng cung cấp nguồn lực tại từng thời điểm.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lê Minh Thọ)


Mục đích:

- Sinh viên nhận thức được một số vấn đề cơ bản về đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nắm được ý nghĩa của môn học, trên cơ sở đó có khả năng vận dụng một số vấn đề có tính phương pháp luận của môn học vào việc học tập, nghiên cứu bộ môn và rèn luyện trong thực tiễn.


M_tả

ĐỀ CƯƠNG - Đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam


Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX). Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân, Pháp từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở VN.


M_tả

BÀI TẬP - Thống kê trong doanh nghiệp (Đàm Thị Thu)NỘI DUNG:

Chương I: Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp
Chương II: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
Chương III: thống kê lao động trong Doanh nghiệp
Chương IV: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương V. Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Chương VI. Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương VII. Thống kê hiệu quả SXKD của doanh nghiệp


M_tả

GIÁO TRÌNH - Quản trị tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Kiều)


NỘI DUNG:

Bài 1 Vai trò của QTTC
Bài 2 Môi trường kinh doanh và tài chính
Bài 3 Thời giá tiền tệ
Bài 4 Định giá chứng khoán
Bài 5 Lợi nhuận và rủi ro
Bài 6 Mô hình định giá tài sản vốn
Bài 7 Phân tích báo cáo tài chính
Bài 8 Quản trị tiền mặt và chứng khoán đầu tư


M_tả

THÔNG TIN LIÊN HỆ - Hệ thống cửa hàng đồ chơi


THÔNG TIN LIÊN HỆ - Hệ thống cửa hàng đồ chơi.


M_tả

BÀI GIẢNG - Thương mại điện tử (Trần Công Nghiệp)


Cùng với eUCP, có một số chương trình khác cũng nhằm mục đích đẩy mạnh các dịch vụ tài chính ngân hàng điện tử, đặc biệt hỗ trợ cho thương mại quốc tế. Trong đó có thể kể đến các chương trình của Bolero International, S.W.I. F.T và TT (Bermuda) Services. Bolero đưa ra mục tiêu giảm tổng thời gian giao dịch và xử lý các chứng từ trong thanh toán quốc tế từ 24 ngày xuống còn 24 giờ.


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân)


Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi chúng ta dù muốn hay không muốn cũng vẫn cứ là một nhà đàm phán. Một nhà quản trị giỏi đương nhiên phải là một nhà đàm phán giỏi, nhưng để trở thành nhà đàm phán giỏi là điều không đơn giản. Muốn trở thành nhà đàm phán giỏi đòi hỏi phải có kiến thức, có kinh nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không ngừng.


M_tả

DANH SÁCH - Hội viên doanh nghiệp Tỉnh Lạng Sơn


DANH SÁCH - Hội viên doanh nghiệp Tỉnh Lạng Sơn.


M_tả

DANH SÁCH - 2618 Công ty lớn nhất TP. HCM


NỘI DUNG:

- 2618 Công ty lớn nhất TP. HCM
- 5700 Doanh nghiệp tại TP.HCM.
- 400 Doanh nhân.
- 4700 Quản lý cấp cao tại TP.HCM.
- 300 Doanh nhân Việt Nam.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration)