Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Marketing. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Marketing. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH SCAN - Giáo trình truyền thông marketing tích hợp (IMC) (Trương Đình Chiến)Trong tất cả các tổ chức lớn hay nhỏ, kinh doanh hay phi kinh doanh, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội đều cần phải truyền thông tới các đối tác và đối tượng liên quan. Các doanh nghiệp kinh doanh phải cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng và các đối tác khác nhau. Để khách hàng biết, nhớ, hiểu và mua sản phẩm/dịch vụ, các doanh nghiệp cần phải thực hiện một tập hợp các hoạt động truyền thông marketing để truyền tải các thông điệp qua các kênh truyền thông, các công cụ truyền thông tới thái độ và hành vi của các khách hàng mục tiêu. Trong các chương trình marketing tổng thể của doanh nghiệp, truyền thông marketing luôn là nhóm công cụ quan trọng và sử dụng một lượng ngân sách marketing lớn.Trong tất cả các tổ chức lớn hay nhỏ, kinh doanh hay phi kinh doanh, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội đều cần phải truyền thông tới các đối tác và đối tượng liên quan. Các doanh nghiệp kinh doanh phải cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng và các đối tác khác nhau. Để khách hàng biết, nhớ, hiểu và mua sản phẩm/dịch vụ, các doanh nghiệp cần phải thực hiện một tập hợp các hoạt động truyền thông marketing để truyền tải các thông điệp qua các kênh truyền thông, các công cụ truyền thông tới thái độ và hành vi của các khách hàng mục tiêu. Trong các chương trình marketing tổng thể của doanh nghiệp, truyền thông marketing luôn là nhóm công cụ quan trọng và sử dụng một lượng ngân sách marketing lớn.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Marketing dịch vụ (Lưu Văn Nghiêm)Trong những năm gần đây kinh tế nước ta phát triển rất mạnh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Dịch vụ đang phát triển cao và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu của nền kinh tế. Năm 2007, dịch vụ chiếm 38,14% GDP của cả nước. Trong quá trình phát triển và hội nhập dịch vụ sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa, và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế nước ta.

Tuy nhiên, do những đặc điểm riêng của dịch vụ, cùng với sự biến động lớn về nhu cầu và mức độ gay gắt của cạnh tranh trên thị trường, kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn phức tạp với nhiều rủi ro. Trước thực trạng đó các doanh nghiệp phải kinh doanh theo các chuẩn mực quốc gia và quốc tế đồng thời đòi hỏi các nhà kinh doanh phải nhận thức đúng đắn về những yêu cầu của quy luật thị trường, đặc biệt là trong dịch vụ. Marketing dịch vụ đã trở thành một phương thức kinh doanh mới, một người bạn đồng hành của các nhà quản trị doanh nghiệp. Với tư duy Marketing Nhà quản trị nhạy bén đón bắt cơ hội kinh doanh, né tránh rủi ro của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao, đưa doanh nghiệp phát triển. Cuốn sách này được biên soạn nhằm làm rõ quan điểm và phương pháp giải quyết những vấn đề về Marketing trong dịch vụ.Trong những năm gần đây kinh tế nước ta phát triển rất mạnh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Dịch vụ đang phát triển cao và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu của nền kinh tế. Năm 2007, dịch vụ chiếm 38,14% GDP của cả nước. Trong quá trình phát triển và hội nhập dịch vụ sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa, và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế nước ta.

Tuy nhiên, do những đặc điểm riêng của dịch vụ, cùng với sự biến động lớn về nhu cầu và mức độ gay gắt của cạnh tranh trên thị trường, kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn phức tạp với nhiều rủi ro. Trước thực trạng đó các doanh nghiệp phải kinh doanh theo các chuẩn mực quốc gia và quốc tế đồng thời đòi hỏi các nhà kinh doanh phải nhận thức đúng đắn về những yêu cầu của quy luật thị trường, đặc biệt là trong dịch vụ. Marketing dịch vụ đã trở thành một phương thức kinh doanh mới, một người bạn đồng hành của các nhà quản trị doanh nghiệp. Với tư duy Marketing Nhà quản trị nhạy bén đón bắt cơ hội kinh doanh, né tránh rủi ro của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao, đưa doanh nghiệp phát triển. Cuốn sách này được biên soạn nhằm làm rõ quan điểm và phương pháp giải quyết những vấn đề về Marketing trong dịch vụ.

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - Quản trị Marketting (Nguyễn Trung Tuấn)Có nhiều cách  định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổchức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị

trường. Hay Marketing là làm thịtrường, nghiên cứu thịtrường đểthỏa mãn nó. Chúng ta cũng có thểhiểu rằng Marketing là các cơchếkinh tếvà xã hội mà các tổchức và cá nhân sửdụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản phẩm trên thịtrường. 

Theo  Philip  Kotler  thì  marketing  được  hiểu  như sau:  Marketing  là  một  quá  trình quản lý mang tính xã hội, nhờ  đó mà các cá nhân và tập thểcó  được những gì họcần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao  đổi những sản phẩm có giá trịvới những người khác.Có nhiều cách  định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổchức lực lượng bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị

trường. Hay Marketing là làm thịtrường, nghiên cứu thịtrường đểthỏa mãn nó. Chúng ta cũng có thểhiểu rằng Marketing là các cơchếkinh tếvà xã hội mà các tổchức và cá nhân sửdụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản phẩm trên thịtrường. 

Theo  Philip  Kotler  thì  marketing  được  hiểu  như sau:  Marketing  là  một  quá  trình quản lý mang tính xã hội, nhờ  đó mà các cá nhân và tập thểcó  được những gì họcần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao  đổi những sản phẩm có giá trịvới những người khác.

M_tả
M_tả

Lý thuyết về hành trình khách hàng (Customer journey DM 04)I. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG

1.2. Hành trình khách hàng và vai trò của hành trình khách  hàng trong digital Marketing.

1.2.1. Khái niệm về hành trình khách hàng 

Hành trình khách hàng (Customer Journey) là quá trình khách hàng tương tác, trải nghiệm với thương hiệu, bao gồm tất cả các tương tác của khách hàng trên toàn bộ các kênh, thiết bị và điểm chạm từ online đến offline xuyên suốt mọi giaiđoạn trong vòng đời khách hàng. Nói cách khác, hành trình khách hàng mô phỏng quá trình khách hàng trải nghiệm một thương hiệu theo thời gian hay hành trình kết nối khách hàng với thương hiệu. I. LÝ THUYẾT VỀ HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG

1.2. Hành trình khách hàng và vai trò của hành trình khách  hàng trong digital Marketing.

1.2.1. Khái niệm về hành trình khách hàng 

Hành trình khách hàng (Customer Journey) là quá trình khách hàng tương tác, trải nghiệm với thương hiệu, bao gồm tất cả các tương tác của khách hàng trên toàn bộ các kênh, thiết bị và điểm chạm từ online đến offline xuyên suốt mọi giaiđoạn trong vòng đời khách hàng. Nói cách khác, hành trình khách hàng mô phỏng quá trình khách hàng trải nghiệm một thương hiệu theo thời gian hay hành trình kết nối khách hàng với thương hiệu. 

M_tả
M_tả

SÁCH - Marketing tới khách hàng tổ chức (PGS.TS Phạm Thị Huyền & Các TG)Thị trường công ty B2B có nhiều thử thách hơn thị trường tiêu dùng B2C. Việc mua sắm cho tổ chức cũng phức tạp hơn nhiều so với mua sắm tiêu dùng và chuyên nghiệp hơn do những người được đào tạo bài bản thực hiện. Vì thế quyển sách này sẽ thảo luận về bản chất cảu thị trường marketing B2B, bản chất nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ, các cách tiếp cận khác nhau của marekting B2B, đặc biệt là việc xây dựng mối quan hệ giữa người bán và người mua. Bởi vì marketing B2B liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa các tổ chức nhằm phục vụ quá trình hoạt động, vận hành sản phẩm hoặc bán lại của tổ chức. Nội dung quyển sách gồm 8 chương, bắt đầu từ những vấn đề chung nhất về marketing B2B cho đến cách thức thực hành ứng dụng từ các công ty Việt Nam trong thực tế.Thị trường công ty B2B có nhiều thử thách hơn thị trường tiêu dùng B2C. Việc mua sắm cho tổ chức cũng phức tạp hơn nhiều so với mua sắm tiêu dùng và chuyên nghiệp hơn do những người được đào tạo bài bản thực hiện. Vì thế quyển sách này sẽ thảo luận về bản chất cảu thị trường marketing B2B, bản chất nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ, các cách tiếp cận khác nhau của marekting B2B, đặc biệt là việc xây dựng mối quan hệ giữa người bán và người mua. Bởi vì marketing B2B liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa các tổ chức nhằm phục vụ quá trình hoạt động, vận hành sản phẩm hoặc bán lại của tổ chức. Nội dung quyển sách gồm 8 chương, bắt đầu từ những vấn đề chung nhất về marketing B2B cho đến cách thức thực hành ứng dụng từ các công ty Việt Nam trong thực tế.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Marketing công cộng - Tài liệu chuyên khảo (PGS.TS. Vũ Trí Dũng)NỘI DUNG:


Chương I: Khái quát về dịch vụ công cộng và quản lý dịch vụ công cộng.

Chương II: Đặc điểm của Marketing dịch vụ công cộng.

Chương III: Môi trường Marketing dịch vụ công cộng.

Chương IV: Chiến lược phát triển của tổ chức dịch vụ công cộng.

Chương V: Nghiên cứu thị trường dịch vụ công cộng.

Chương VI: Chính sách sản phẩm/dịch vụ công cộng.NỘI DUNG:


Chương I: Khái quát về dịch vụ công cộng và quản lý dịch vụ công cộng.

Chương II: Đặc điểm của Marketing dịch vụ công cộng.

Chương III: Môi trường Marketing dịch vụ công cộng.

Chương IV: Chiến lược phát triển của tổ chức dịch vụ công cộng.

Chương V: Nghiên cứu thị trường dịch vụ công cộng.

Chương VI: Chính sách sản phẩm/dịch vụ công cộng.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Nghiên cứu Marketing (PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm)
Phiên bản đầu tiên cuốn Giáo trình Nghiên cứu marketing của Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ra đời vào năm 1999. Phiên bản tiếp theo được công bố và phát hành vào năm 2007, và cuốn giáo trình được xuất bản lần này là phiên bản thứ ba. Các phiên bản của giáo trình lần lượt được công bố để tăng cường mức độ hoàn thiện và đảm bảo tính cập nhật của sách, một loại sách không thể thiếu trong hệ thống các tài liệu dùng cho lĩnh vực đào tạo về marketing, kinh tế và kinh doanh nói chung. Nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm và xuyên suốt của sách là giúp cho người học và các bạn đọc biết cách đánh giá nhu cầu thông tin và cung cấp cho nhà quản lý những thông tin liên quan, đáng tin cậy, hợp lệ để hỗ trợ việc ra quyết định marketing. Vì lẽ đó, nghiên cứu marketing được coi là công cụ quan trọng được các công ty sử dụng để duy trì khả năng cạnh tranh và tránh được các sai lầm do có các quyết định chính xác dựa trên các thông tin hữu ích. Nghiên cứu marketing không chỉ giúp các nhà hoạt động thị trường thành công trong lĩnh vực marketing do hiểu biết người tiêu dùng, nhà cung cấp, đối tác kênh…, nó còn trở nên hữu ích cho bất kỳ lĩnh vực nào mà ở đó những người lãnh đạo cần đến những thông tin được tìm kiếm, thu thập theo cách tiếp cận của nghiên cứu marketing để phục vụ cho việc ra quyết định của mình.
Phiên bản đầu tiên cuốn Giáo trình Nghiên cứu marketing của Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được ra đời vào năm 1999. Phiên bản tiếp theo được công bố và phát hành vào năm 2007, và cuốn giáo trình được xuất bản lần này là phiên bản thứ ba. Các phiên bản của giáo trình lần lượt được công bố để tăng cường mức độ hoàn thiện và đảm bảo tính cập nhật của sách, một loại sách không thể thiếu trong hệ thống các tài liệu dùng cho lĩnh vực đào tạo về marketing, kinh tế và kinh doanh nói chung. Nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm và xuyên suốt của sách là giúp cho người học và các bạn đọc biết cách đánh giá nhu cầu thông tin và cung cấp cho nhà quản lý những thông tin liên quan, đáng tin cậy, hợp lệ để hỗ trợ việc ra quyết định marketing. Vì lẽ đó, nghiên cứu marketing được coi là công cụ quan trọng được các công ty sử dụng để duy trì khả năng cạnh tranh và tránh được các sai lầm do có các quyết định chính xác dựa trên các thông tin hữu ích. Nghiên cứu marketing không chỉ giúp các nhà hoạt động thị trường thành công trong lĩnh vực marketing do hiểu biết người tiêu dùng, nhà cung cấp, đối tác kênh…, nó còn trở nên hữu ích cho bất kỳ lĩnh vực nào mà ở đó những người lãnh đạo cần đến những thông tin được tìm kiếm, thu thập theo cách tiếp cận của nghiên cứu marketing để phục vụ cho việc ra quyết định của mình.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình hành vi người tiêu dùng (PGS.TS. Vũ Huy Thông Cb)Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, để thành công trong kinh doanh và trong mỗi hoạt động marketing, việc các doanh nghiệp biết được khách hàng của mình là ai, nhu cầu và mong muốn của họ là gì... vẫn chưa đủ. Hiểu về hành vi mua sắm, sử dụng sản phẩm của khách hàng luôn là yêu cầu hết sức quan trọng đối với các chuyên gia marketing, và doanh nhân nói chung và đối với mỗi sinh viên chuyên ngành marketing nói riêng. Đó là lý do để bạn đọc đang cầm trên tay cuốn Giáo trình Hành vi người tiêu dùng. Cuốn giáo trình được tập thể giảng viên có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và thực tế trong lĩnh vực marketing biên soạn. Với kết cấu gồm 10 chương, cuốn sách sẽ giới thiệu những nội dung căn bản nhất của môn học Hành vi người tiêu dùng và ứng dụng trong hoạt động quản trị kinh doanh marketing. Chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản nhất về mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, quá trình hình thành và phát triển của khoa học Hành vi người tiêu dùng, đặc điểm và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng; mô hình nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu hành vi khách hàng vào quyết định marketing sẽ giúp người đọc năm được tổng quan nhất về lôgic và lộ trình kiến thức trong cuốn sách này. Chương 2, 3, 4 và 5 phân tích ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tới hành vi người tiêu dùng. Những yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất tới hành vi, điều khiển và chi phối hành vi như: văn hóa (Chương 2), giai tầng - địa vị (Chương 3), nhóm tham khảo (Chương 4), và gia đình (Chương 5) đều được xem xét một cách kỹ lưỡng. Những khái niệm, đặc trưng, thể hiện trong hành vi khách hàng và những ứng dụng marketing trong các hoàn cảnh khác nhau là cách tiếp cận trong phân tích từng nội dung cụ thể.Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, để thành công trong kinh doanh và trong mỗi hoạt động marketing, việc các doanh nghiệp biết được khách hàng của mình là ai, nhu cầu và mong muốn của họ là gì... vẫn chưa đủ. Hiểu về hành vi mua sắm, sử dụng sản phẩm của khách hàng luôn là yêu cầu hết sức quan trọng đối với các chuyên gia marketing, và doanh nhân nói chung và đối với mỗi sinh viên chuyên ngành marketing nói riêng. Đó là lý do để bạn đọc đang cầm trên tay cuốn Giáo trình Hành vi người tiêu dùng. Cuốn giáo trình được tập thể giảng viên có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và thực tế trong lĩnh vực marketing biên soạn. Với kết cấu gồm 10 chương, cuốn sách sẽ giới thiệu những nội dung căn bản nhất của môn học Hành vi người tiêu dùng và ứng dụng trong hoạt động quản trị kinh doanh marketing. Chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản nhất về mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, quá trình hình thành và phát triển của khoa học Hành vi người tiêu dùng, đặc điểm và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng; mô hình nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu hành vi khách hàng vào quyết định marketing sẽ giúp người đọc năm được tổng quan nhất về lôgic và lộ trình kiến thức trong cuốn sách này. Chương 2, 3, 4 và 5 phân tích ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tới hành vi người tiêu dùng. Những yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất tới hành vi, điều khiển và chi phối hành vi như: văn hóa (Chương 2), giai tầng - địa vị (Chương 3), nhóm tham khảo (Chương 4), và gia đình (Chương 5) đều được xem xét một cách kỹ lưỡng. Những khái niệm, đặc trưng, thể hiện trong hành vi khách hàng và những ứng dụng marketing trong các hoàn cảnh khác nhau là cách tiếp cận trong phân tích từng nội dung cụ thể.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Quản trị kênh phân phối (Trương Đình Chiến)


Cuốn sách Quản trị kênh phân phối trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình thức tổ chức các kiểu kênh liên kết đọc...

Tổ chức và quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng của các doanh nghiệp. Nội dung cốt lõi của hoạt động tiêu thụ sản phẩm là tổ chức và quản lý mạng lưới kênh phân phối của doanh nghiệp trên thị trường. Kênh phân phối là con đường đi của hàng hoá từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Kênh phân phối là một hệ thống các mối quan hệ giữa các tổ chức liên quan với nhau trong quá trình mua và bán hàng hoá.


Cuốn sách Quản trị kênh phân phối trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình thức tổ chức các kiểu kênh liên kết đọc...

Tổ chức và quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng của các doanh nghiệp. Nội dung cốt lõi của hoạt động tiêu thụ sản phẩm là tổ chức và quản lý mạng lưới kênh phân phối của doanh nghiệp trên thị trường. Kênh phân phối là con đường đi của hàng hoá từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Kênh phân phối là một hệ thống các mối quan hệ giữa các tổ chức liên quan với nhau trong quá trình mua và bán hàng hoá.

M_tả
M_tả

EBOOK - Managing For Dummies - Bob Nelson, Peter Economy


Cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm hiểu cách quản lý con người, dự án và nhóm
Trở thành một người quản lý có thể là một nhiệm vụ đáng sợ và đầy thách thức. Quản lý liên quan đến việc dạy các kỹ năng mới cho nhân viên, giúp tạo ra một khách hàng mới, hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, tăng hiệu suất và nhiều hơn nữa. Quá trình quản lý đôi khi có thể rất khó khăn, nhưng nó cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn mà bạn không bao giờ tưởng tượng được.


Cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm hiểu cách quản lý con người, dự án và nhóm
Trở thành một người quản lý có thể là một nhiệm vụ đáng sợ và đầy thách thức. Quản lý liên quan đến việc dạy các kỹ năng mới cho nhân viên, giúp tạo ra một khách hàng mới, hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, tăng hiệu suất và nhiều hơn nữa. Quá trình quản lý đôi khi có thể rất khó khăn, nhưng nó cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn mà bạn không bao giờ tưởng tượng được.

M_tả
M_tả

BÀI GIẢNG - Marketing dịch vụ vận tải (Nguyễn Minh Hiếu)


Marketing vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật kinh doanh, hoạt động của các nhà kinh doanh trong thực tiễn đã được đúc rút thành những nguyên lý khoa học. Vì thế Marketing là một môn khoa học kinh tế dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của các học thuyết kinh tế, đặc biệt là các học thuyết kinh tế thị trường để giải quy ết các vấn đề Marketing.


Marketing vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật kinh doanh, hoạt động của các nhà kinh doanh trong thực tiễn đã được đúc rút thành những nguyên lý khoa học. Vì thế Marketing là một môn khoa học kinh tế dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của các học thuyết kinh tế, đặc biệt là các học thuyết kinh tế thị trường để giải quy ết các vấn đề Marketing.

M_tả
M_tả

BÀI GIẢNG - Marketing và marketing du lịch (Đồng Thị Hường)


Marketing ra đời khi nền kinh tế của 1 quốc gia phát triển, số lượng nhà sản xuất trong nền kinh tế rất nhiều, lượng hàng hoá do nhà sản xuất cung ứng ra thị trường lớn hơn nhu cầu của người tiêu dùng, hàng hoá trên thị trường rất đa dạng và phong phú. Để có thể tiêu thụ hết số lượng hàng hoá cung ứng ra thị trường bắt buộc các nhà sản xuất phải sử dụng công cụ hỗ trợ nhằm đạt được mục tiêu, Marketing chính là công cụ đó.


Marketing ra đời khi nền kinh tế của 1 quốc gia phát triển, số lượng nhà sản xuất trong nền kinh tế rất nhiều, lượng hàng hoá do nhà sản xuất cung ứng ra thị trường lớn hơn nhu cầu của người tiêu dùng, hàng hoá trên thị trường rất đa dạng và phong phú. Để có thể tiêu thụ hết số lượng hàng hoá cung ứng ra thị trường bắt buộc các nhà sản xuất phải sử dụng công cụ hỗ trợ nhằm đạt được mục tiêu, Marketing chính là công cụ đó.

M_tả
M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Marketing dịch vụ (ThS. Nguyễn Văn Tâm)


Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên phải:
- Hiểu được bản chất của Marketing dịch vụ
- Biết cách xây dựng các mục tiêu dịch vụ có hiệu quả

Nội dung:

- Khái quát về dịch vụ
- Bản chất của Marketing dịch vụ
- Xây dựng mục tiêu dịch vụ có hiệu quả


Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, sinh viên phải:
- Hiểu được bản chất của Marketing dịch vụ
- Biết cách xây dựng các mục tiêu dịch vụ có hiệu quả

Nội dung:

- Khái quát về dịch vụ
- Bản chất của Marketing dịch vụ
- Xây dựng mục tiêu dịch vụ có hiệu quả

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Kỹ thuật ngoại thương (PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân)


Hai năm đã trôi qua kể từ ngày Việt Nam gia nhập WTO. Con thuyền Dân tộc đã giong buồm ra biển lớn! Muốn cập đến bến bờ vinh quang thì cả Dân tộc phải vững tay chèo. Trên cương vị công tác của mình, mỗi người đều phải có tầm nhìn chiến lược, phải năng động sáng tạo, phải biết đối nhân xử thế, đoàn kết trên dưới một lòng, phải biết làm ngoại giao, ngoại thương, kinh doanh quốc tế,… giỏi.
Muốn hoạt động ngoại thương có hiệu quả, đặc biệt trong điều kiện khó khăn hiện nay - khủng hoàng tài chính toàn cầu, thì các doanh nghiệp cần có các Nhà quản trị ngoại thương giỏi. Chính vì vậy, một trong những môn học chính của chuyên ngành Ngoại thương là “Quản trị ngoại thương” – môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về quản trị kinh doanh ngoại thương, giúp họ có thể trở thành những nhà quản trị ngoại thương giỏi sau này.


Hai năm đã trôi qua kể từ ngày Việt Nam gia nhập WTO. Con thuyền Dân tộc đã giong buồm ra biển lớn! Muốn cập đến bến bờ vinh quang thì cả Dân tộc phải vững tay chèo. Trên cương vị công tác của mình, mỗi người đều phải có tầm nhìn chiến lược, phải năng động sáng tạo, phải biết đối nhân xử thế, đoàn kết trên dưới một lòng, phải biết làm ngoại giao, ngoại thương, kinh doanh quốc tế,… giỏi.
Muốn hoạt động ngoại thương có hiệu quả, đặc biệt trong điều kiện khó khăn hiện nay - khủng hoàng tài chính toàn cầu, thì các doanh nghiệp cần có các Nhà quản trị ngoại thương giỏi. Chính vì vậy, một trong những môn học chính của chuyên ngành Ngoại thương là “Quản trị ngoại thương” – môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về quản trị kinh doanh ngoại thương, giúp họ có thể trở thành những nhà quản trị ngoại thương giỏi sau này.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Marketing chiều sâu - 100 chân lý Marketing giúp bạn thành công (TG William James - Việt Văn book Bd)


" Marketing Chiều Sâu " thể hiện ở trí tuệ tôn trọng khách hàng. Marketing chiều sâu thể hiện ở dũng khí đi khai thác những sản phẩm thật sự cải thiện cuộc sống của khách hàng. Hơn nữa, bạn rất mong muốn có được lợi nhuận nên nó còn mang ý nghĩa những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp thật sự khác biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Trọng điểm của marketing chiều sâu thể hiện ở sự thu hút những khách hàng mới. Đó là vì, thu hút khách hàng mới đã trở thành động lực then chốt để doanh nghiệp phát triển lâu dài. Do vậy, nét đặc sắc độc đáo trở thành thông tin marketing cơ bản của bạn. bởi vậy nó cần tuân theo tinh thần:


" Marketing Chiều Sâu " thể hiện ở trí tuệ tôn trọng khách hàng. Marketing chiều sâu thể hiện ở dũng khí đi khai thác những sản phẩm thật sự cải thiện cuộc sống của khách hàng. Hơn nữa, bạn rất mong muốn có được lợi nhuận nên nó còn mang ý nghĩa những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp thật sự khác biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Trọng điểm của marketing chiều sâu thể hiện ở sự thu hút những khách hàng mới. Đó là vì, thu hút khách hàng mới đã trở thành động lực then chốt để doanh nghiệp phát triển lâu dài. Do vậy, nét đặc sắc độc đáo trở thành thông tin marketing cơ bản của bạn. bởi vậy nó cần tuân theo tinh thần:

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Marketing căn bản (Philip Kotler)


Marketing là một trong môn học căn bản đối với mỗi nhà tiếp thị, như nhân viên chào hàng, người buôn bán lẻ, người quảng cáo, người nghiên cứu marketing, người quản lý sản xuất những mặt hàng mới… Họ cần phải biết mô tả thị trường; phân chia nó thành những khâu khác nhau, đánh giá nhu cầu, yêu cầu và sự ưa thích của người tiêu dùng trong khuôn khổ thị trường mục tiêu. Thiết kế và thử nghiệm hàng hóa có những tính chất mà thị trường cần; thông qua giá cả truyền đạt cho người tiêu dùng đảm bảo hàng hóa được phân phối rộng rãi, thuận tiện và thoải mái; quảng cáo và giới thiệu hàng hóa để người tiêu dùng biết và muốn mua nó. Nhà tiếp thị cần phải nắm được rất nhiều kiến thức và kỹ năng.
Những người muốn nghiên cứu marketing có thể tìm thấy rất nghiều cuốn sách về đề tài này. Nhưng ngay cả những cuốn sách giáo khoa dày nhất cũng chỉ có thể trình bày lướt qua về môn khoa học này, bởi lẽ về mỗi một công cụ của marketing cần phải biết rất nhiều tư liệu. Những người mới bắt đầu nghiên cứu marketing cần có một ý niệm chung nhất về những nguyên lý để không bị chìm ngập trong những chi tiết cụ thể. Cuốn sách Marketing căn bản được biên soạn chính là theo những quan điểm nêu trên.


Marketing là một trong môn học căn bản đối với mỗi nhà tiếp thị, như nhân viên chào hàng, người buôn bán lẻ, người quảng cáo, người nghiên cứu marketing, người quản lý sản xuất những mặt hàng mới… Họ cần phải biết mô tả thị trường; phân chia nó thành những khâu khác nhau, đánh giá nhu cầu, yêu cầu và sự ưa thích của người tiêu dùng trong khuôn khổ thị trường mục tiêu. Thiết kế và thử nghiệm hàng hóa có những tính chất mà thị trường cần; thông qua giá cả truyền đạt cho người tiêu dùng đảm bảo hàng hóa được phân phối rộng rãi, thuận tiện và thoải mái; quảng cáo và giới thiệu hàng hóa để người tiêu dùng biết và muốn mua nó. Nhà tiếp thị cần phải nắm được rất nhiều kiến thức và kỹ năng.
Những người muốn nghiên cứu marketing có thể tìm thấy rất nghiều cuốn sách về đề tài này. Nhưng ngay cả những cuốn sách giáo khoa dày nhất cũng chỉ có thể trình bày lướt qua về môn khoa học này, bởi lẽ về mỗi một công cụ của marketing cần phải biết rất nhiều tư liệu. Những người mới bắt đầu nghiên cứu marketing cần có một ý niệm chung nhất về những nguyên lý để không bị chìm ngập trong những chi tiết cụ thể. Cuốn sách Marketing căn bản được biên soạn chính là theo những quan điểm nêu trên.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - 101 bài tập Kinh tế vĩ mô – Vũ Kim Dũng


Thế giới đã chứng kiến sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới trong suốt những thế kỷ qua. Giá trị của cải và sự phong phú của hàng hoá dịch vụ đã tăng lên rất nhiều. Có rất nhiều các quốc gia đã trở nên giàu có, tuy nhiên bên cạnh đó lại còn rất nhiều các quốc gia nghèo nàn, lạc hậu.


Thế giới đã chứng kiến sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới trong suốt những thế kỷ qua. Giá trị của cải và sự phong phú của hàng hoá dịch vụ đã tăng lên rất nhiều. Có rất nhiều các quốc gia đã trở nên giàu có, tuy nhiên bên cạnh đó lại còn rất nhiều các quốc gia nghèo nàn, lạc hậu.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Tư vấn quản lý (Sách dành cho các nhà doanh nghiệp) - Nguyễn Trọng Thể


Phần 1. tiền đồ của tư vấn quản lý
Chương 1. bản chất và mục đích của tư vấn quản lý
CHương 2. Phạm vi và lĩnh vực các dịch vụ tư vấn
Chương 3. Mối quan hệ khách hàng và nhà tư vấn
Chương 4. Tư vấn và thay đổi
Chương 5. Tư vấn và văn hóa
CHương 6. Tính cách nhà nghề trong tư vấn
Phần 2. Quá trình tư vấn
CHương 7. Tiếp nhận
Chương 8. CHuẩn đoán
Chương 9. Đặt kế hoạch hành động
Chương 10. Thực hiện
Chương 11. kết thúc


Phần 1. tiền đồ của tư vấn quản lý
Chương 1. bản chất và mục đích của tư vấn quản lý
CHương 2. Phạm vi và lĩnh vực các dịch vụ tư vấn
Chương 3. Mối quan hệ khách hàng và nhà tư vấn
Chương 4. Tư vấn và thay đổi
Chương 5. Tư vấn và văn hóa
CHương 6. Tính cách nhà nghề trong tư vấn
Phần 2. Quá trình tư vấn
CHương 7. Tiếp nhận
Chương 8. CHuẩn đoán
Chương 9. Đặt kế hoạch hành động
Chương 10. Thực hiện
Chương 11. kết thúc

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH + BÀI TẬP Kinh tế quản lý (Đại học bách khoa Đà Nẵng)


NỘI DUNG GIÁO TRÌNH
CHƠNG I: ĐẶC TÍNH NĂNG LƯỢNGCỦA CÁC THIẾT BỊCHÍNH.
1 Đặc tính nănglượng của tổ tuabinhơi - máyphátnhiệt điện.
1.1. ối với tổtuabin ngưng hơi - máy phát điện và các máy phát điện động cơ nhiệt
thông thường.
1.2. ặc tính nănglượng của tổtuabin đối áp - máyphát điện.
1.3. ặc tính nănglượng của tổtuabin trích hơi - máy phát điện.
2 Đặc tính nănglượng của tổ tuabin Thủylực - máyphát nhiệt điện.
2.1. ường đặc tính tiêu hao nước.
2.2. ường đặc tính suất tăng tiêu hao nước.
CHƠNG II: PHÂN PHỐI KINH TẾ PHỤTẢI VÀ LỰA CHỌN CHẾ ĐỘLÀM VIỆC
CỦA ĐỘNG CƠ.
1 Phân phối công suất điện cho các tổ máythuộc loại không cung cấp nhiệt.
1.1. Trường hợp phụtải nhỏchỉcầnmột máy làm việc.
1.2. Phụtải lớn cần nhiều tổ máy làmvệc song song.
2 Phân phối kinh tếphụtải điện cho các nhà máytrong hệ thống.
2.1. Suất tăng chi phí và suất chi phí.
2.2. Trường hợp 1: Xéthệthống chỉcó các nhà máynhiệt điện với DP = const và SP =
const.
2.3. Trường hợp 2: DP thay đổi nhưng SP = const.
2.4. Trường hợp 3: Phân phối công suất điện trong trường hợp hệ thống có cảnhà máy
thủy điện và nhiệt điện.
2.5. Sửdụng đường cong tích phân sản lượngnăng lượng ngày để phân phối phụtải
giữa các nhà máy tronghệthống.
2.6. Phân phối CS dựa trên đặc tínhnăng lượng của hệthống.
3. Phân phối công suất phản kháng trong hệthống.
4. Lựa chọn phụtải và hiệu suất cho động cơ.


NỘI DUNG GIÁO TRÌNH
CHƠNG I: ĐẶC TÍNH NĂNG LƯỢNGCỦA CÁC THIẾT BỊCHÍNH.
1 Đặc tính nănglượng của tổ tuabinhơi - máyphátnhiệt điện.
1.1. ối với tổtuabin ngưng hơi - máy phát điện và các máy phát điện động cơ nhiệt
thông thường.
1.2. ặc tính nănglượng của tổtuabin đối áp - máyphát điện.
1.3. ặc tính nănglượng của tổtuabin trích hơi - máy phát điện.
2 Đặc tính nănglượng của tổ tuabin Thủylực - máyphát nhiệt điện.
2.1. ường đặc tính tiêu hao nước.
2.2. ường đặc tính suất tăng tiêu hao nước.
CHƠNG II: PHÂN PHỐI KINH TẾ PHỤTẢI VÀ LỰA CHỌN CHẾ ĐỘLÀM VIỆC
CỦA ĐỘNG CƠ.
1 Phân phối công suất điện cho các tổ máythuộc loại không cung cấp nhiệt.
1.1. Trường hợp phụtải nhỏchỉcầnmột máy làm việc.
1.2. Phụtải lớn cần nhiều tổ máy làmvệc song song.
2 Phân phối kinh tếphụtải điện cho các nhà máytrong hệ thống.
2.1. Suất tăng chi phí và suất chi phí.
2.2. Trường hợp 1: Xéthệthống chỉcó các nhà máynhiệt điện với DP = const và SP =
const.
2.3. Trường hợp 2: DP thay đổi nhưng SP = const.
2.4. Trường hợp 3: Phân phối công suất điện trong trường hợp hệ thống có cảnhà máy
thủy điện và nhiệt điện.
2.5. Sửdụng đường cong tích phân sản lượngnăng lượng ngày để phân phối phụtải
giữa các nhà máy tronghệthống.
2.6. Phân phối CS dựa trên đặc tínhnăng lượng của hệthống.
3. Phân phối công suất phản kháng trong hệthống.
4. Lựa chọn phụtải và hiệu suất cho động cơ.

M_tả
M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG KINH TẾ QUẢN LÝ (Ths Nguyễn Thu Thủy)


- Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp
- Chương 2: Hoạch định lịch trình sản xuất
- Chương 3: Quản trị vốn trong doanh nghiệp
- Chương 4: Những vấn đề cơ sở trong kinh tế đầu tư


- Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp
- Chương 2: Hoạch định lịch trình sản xuất
- Chương 3: Quản trị vốn trong doanh nghiệp
- Chương 4: Những vấn đề cơ sở trong kinh tế đầu tư

M_tả
M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Marketing