Video

EBOOK - Technology Of Machine Tools 7th Edition - Steve F. Krar, Arthur Gill, Peter Smid


Technology of Machine Tools 7e provides state-of-the-art training for using machine tools in manufacturing technology, including up-to-date coverage of computer numerical control (CNC). It includes an overview of machine trades and career opportunities followed by theory and application. The text is structured to provide coverage of tools and measurement, machining tools and procedures, drilling and milling machines, computer-aided machining, and metallurgy. There is expanded coverage of computer-related technologies, including computer numerical control (CNC) and computer-aided design and manufacturing (CAD/CAM).

M_tả

EBOOK - Boiler Water Treatment Principles and Practice (Colin Frayne)


EBOOK - Nguyên lý và thực hành quy trình xử lý nước nồi hơi (Colin Frayne).

Boiler Water Treatment Principles and Practice by Colin Frayne. The objective of the book is to provide the reader with useful and practical boiler plant water treatment information that will help improve waterside cleanliness and add value to their facilities’ operational efficiencies. a deep knowledge of such a specialist area generally is not required for most lower pressure boiler owners and operators, as they need to focus their attention on primary profit-making activities and other core business competencies.

M_tả

SÁCH SCAN - Kỹ thuật nấu luyện hợp kim đúc (Nguyễn Hữu Dũng Cb)


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, khoa học về luyện kim nói chung và khoa học về kỹ thuật đúc nói riêng cũng đã có những tiến bộ vượt bậc. Rất nhiều chủng loại hợp kim đã được nấu luyện thành công. Phương pháp nấu luyện thông thường như nấu luyện gang thép hợp kim, phức tạp hơn là nấu và luyện đơn tinh thể, phức tạp hơn nữa là các phương pháp nấu các loại hợp kim đặc biệt như hợp kim nhớ hình, hợp kim siêu dẻo ngày càng được hoàn thiện.


M_tả

SÁCH - Xử Lý Nước Thải (Wastewater Treatment) - Tập 2 (GS.TS. Lâm Minh Triết & GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ)


Xử lý nước thải là một trong những môn học quan trọng cho các sinh viên ngành cấp thoát nước và ngành kỹ thuật môi trường.

Trong quá trình học môn này, các kỹ sư tương lai được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ về xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, xử lý nước thải công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất nhằm bảo vệ môi trường- bảo vệ các nguồn tiếp nhận (sông, kênh, rạch, biển...) phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. 


M_tả

SÁCH - Xử Lý Nước Thải (Wastewater Treatment) - Tập 1 (GS.TS. Lâm Minh Triết & GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ)


Xử lý nước thải là một trong những môn học quan trọng cho các sinh viên ngành cấp thoát nước và ngành kỹ thuật môi trường.

Trong quá trình học môn này, các kỹ sư tương lai được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ về xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, xử lý nước thải công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất nhằm bảo vệ môi trường- bảo vệ các nguồn tiếp nhận (sông, kênh, rạch, biển...) phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. 


M_tả

SÁCH - Công Nghệ Enzym (GS.TS. Đặng Thị Thu Cb)


Enzyme là chất xúc tác sinh học, tức là chất xúc tác được sản xuất ra do tế bao và vi tế bào. Là tác phẩm của tự nhiên, enzyme có bản chất protein có cấu trúc phân tử phức tạp và tinh vi, do đó enzyme có lực xúc tác cực kỳ mạnh mẽ và có tính chọn lọc rất cao. Song khi chiết xuất ra ngoài, hoạt tính xúc tác của nó có thể giảm hoặc mất đi khi điều kiện môi trường phản ứng không được duy trì như ở trong tế bào.


M_tả

SÁCH - Phương Pháp Quản Lý Xây Dựng Chuyên Nghiệp - Tập 2 (TS. Trần Đình Ngô)


Sách PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP gồm hai tập, giới thiệu một số mô hình tổ chức quản lý xây dựng chuyên nghiệp và các kiến thức, kỹ năng cơ bản mang tính chuyên nghiệp mà mỗi cá nhân đơn vị xây dựng chuyên nghiệp cần tiếp cận.

Các mô hình tổ chức quản lý xây dựng chuyên nghiệp:

-       Mô hình tổng thầu xây dựng theo phương pháp truyền thống

-       Mô hình thiết kế - thi công xây dựng

-       Mô hình thiết kế - quản lý

-       Mô hình quản lý xây dựng chuyên nghiệp


M_tả

SÁCH - Phương Pháp Quản Lý Xây Dựng Chuyên Nghiệp - Tập 1 (TS. Trần Đình Ngô)


Sách PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP gồm hai tập, giới thiệu một số mô hình tổ chức quản lý xây dựng chuyên nghiệp và các kiến thức, kỹ năng cơ bản mang tính chuyên nghiệp mà mỗi cá nhân đơn vị xây dựng chuyên nghiệp cần tiếp cận.

Các mô hình tổ chức quản lý xây dựng chuyên nghiệp:

-       Mô hình tổng thầu xây dựng theo phương pháp truyền thống

-       Mô hình thiết kế - thi công xây dựng

-       Mô hình thiết kế - quản lý

-       Mô hình quản lý xây dựng chuyên nghiệp


M_tả

SÁCH - Kỹ Thuật Lập Trình Cơ Sở Với Ngôn Ngữ C/C ++ (Dương Thăng Long & Trương Tiến Tùng)


Để đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ sư tin học của các ngành Công nghệ thông tin và Tin học trong các trường đại học, tăng cường thêm một lựa chọn cho người học tiếp cận đa dạng những vấn đề cơ sở của ngành, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++”.

Tài liệu này mong muốn cung cấp các kiến thức cơ sở về lập trình nói chung và các kỹ thuật xử lý trong ngôn ngữ C/C++ nói riêng, qua đó nhằm giúp sinh viên có thêm tài liệu học tập, tham khảo và đặc biệt là kỹ năng thực hành giải quyết các bài tập lập trình.


M_tả

SÁCH - Nhập môn lý thuyết trường và mô hình thống nhất tương tác điện yếu (Hoàng Ngọc Long)


Những công cụ chủ yếu của lý thuyết hạt cơ bản : lý thuyết trường và phép tính tích phân Feynman, tái chuẩn hoá, lý thuyết trường chuẩn ; mô hình thống nhất tương tác điện từ và tương tác yếu Glashow-Weinberg-Salam.


M_tả