Video

TỔNG HỢP - 1400 Câu trắc nghiệm Dược lý - Kèm đáp án (Ôn thi) - 342 TrangPhần thi 1: 1000

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1. Nguồn gốc của thuốc là từ … , chọn câu sai:

A. Thực vật

B. Động vật

C. Khoáng vật

*Phần thi 1: 1000

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

Câu 1. Nguồn gốc của thuốc là từ … , chọn câu sai:

A. Thực vật

B. Động vật

C. Khoáng vật

*

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

GET LINK - Hỗ trợ download full tài liệu trên trang website Knoowy.com


 


ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TẢI, TÌM KIẾM TÀI LIỆU THEO NỘI DUNG/CHỦ ĐỀ YÊU CẦU NGAY TẠI ĐÂY > > >


Knoowy.com là thị trường trực tuyến để mua và bán tài liệu học tập, chẳng hạn như tóm tắt, bài giảng, bài kiểm tra thực hành và hơn thế nữa.


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Knoowy.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.


 


ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TẢI, TÌM KIẾM TÀI LIỆU THEO NỘI DUNG/CHỦ ĐỀ YÊU CẦU NGAY TẠI ĐÂY > > >


Knoowy.com là thị trường trực tuyến để mua và bán tài liệu học tập, chẳng hạn như tóm tắt, bài giảng, bài kiểm tra thực hành và hơn thế nữa.


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Knoowy.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.

M_tả
M_tả

[FILE TRỌN BỘ] - Bài tập bồi dưỡng KHTN 8 - KẾT NỐI TRI THỨC[FILE TRỌN BỘ] - Bài tập bồi dưỡng KHTN 8 - KẾT NỐI TRI THỨCLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1[FILE TRỌN BỘ] - Bài tập bồi dưỡng KHTN 8 - KẾT NỐI TRI THỨCLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

SÁCH - Tiếng Việt Sơ Thảo Ngữ Pháp Chức Năng (Cao Xuân Hạo) FullSách gồm có 2 phần: Phần Dẫn luận chủ yếu cung cấp những tư liệu về tình hình chung của các trào lưu ngữ pháp chức năng hiện nay. Phần thứ 2 nói về cấu trúc và nghĩa của Câu trong tiếng Việt. Theo lời nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo, tác giả quyển sách, thì đây là sự "cố gắng miêu tả trung thành những đặc trưng ngữ pháp của tiếng Việt đúng như nó được người Việt hiểu và sử dụng hằng ngày". Sách trình bày những kết quả của một quá trình nghiên cứu tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp chức năng, đưa ra những đặc trưng loại hình học của tiếng Việt và trình bày hệ thống ngữ pháp của nó một cách chân xác và giản dị hơn so với lối nghĩ "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".Sách gồm có 2 phần: Phần Dẫn luận chủ yếu cung cấp những tư liệu về tình hình chung của các trào lưu ngữ pháp chức năng hiện nay. Phần thứ 2 nói về cấu trúc và nghĩa của Câu trong tiếng Việt. Theo lời nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo, tác giả quyển sách, thì đây là sự "cố gắng miêu tả trung thành những đặc trưng ngữ pháp của tiếng Việt đúng như nó được người Việt hiểu và sử dụng hằng ngày". Sách trình bày những kết quả của một quá trình nghiên cứu tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp chức năng, đưa ra những đặc trưng loại hình học của tiếng Việt và trình bày hệ thống ngữ pháp của nó một cách chân xác và giản dị hơn so với lối nghĩ "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".

M_tả
M_tả

EBOOK & TEST BANK & SOLUTION MANUAL - International Business - Competing in the Global Marketplace Full Edition (Charles Hill)Market-defining since it was introduced, International Business: Competing in the Global Marketplace by Charles W.L. Hill (University of Washington) sets the standard and is the proven choice for International Business at the undergraduate and graduate level. The 14th edition provides a complete solution that is relevant (timely, comprehensive), practical (focus on applications of concepts), integrated (integrated progression of topics) and the most up-to-date on the market.Market-defining since it was introduced, International Business: Competing in the Global Marketplace by Charles W.L. Hill (University of Washington) sets the standard and is the proven choice for International Business at the undergraduate and graduate level. The 14th edition provides a complete solution that is relevant (timely, comprehensive), practical (focus on applications of concepts), integrated (integrated progression of topics) and the most up-to-date on the market.

M_tả
M_tả

EBOOK & TEST BANK & SOLUTION MANUAL - Statistics for Management and Economics, Abbreviated Edition - Full Edition (Gerald Keller)Discover how statistical methods and tools are vital for today's managers as you learn how to apply these tools to real business problems. STATISTICS FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS, 11E emphasizes applications over calculation using a proven three-step "ICI" approach to problem solving. You learn how to IDENTIFY the correct statistical technique by focusing on the problem objective and data type; how to COMPUTE the statistics by hand or using Excel or XLSTAT; and how to INTERPRET results in the context of the problem. Extensive data-driven examples, exercises, and cases address the functional areas of business and demonstrate how marketing managers, financial analysts, accountants, and economists rely on statistical applications. Engaging cases focus on climate change and the relationship between payroll and wins in professional sports, while dozens of exercises feature the returns on 40 stocks, which are used to develop the market model and portfolio diversification.Discover how statistical methods and tools are vital for today's managers as you learn how to apply these tools to real business problems. STATISTICS FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS, 11E emphasizes applications over calculation using a proven three-step "ICI" approach to problem solving. You learn how to IDENTIFY the correct statistical technique by focusing on the problem objective and data type; how to COMPUTE the statistics by hand or using Excel or XLSTAT; and how to INTERPRET results in the context of the problem. Extensive data-driven examples, exercises, and cases address the functional areas of business and demonstrate how marketing managers, financial analysts, accountants, and economists rely on statistical applications. Engaging cases focus on climate change and the relationship between payroll and wins in professional sports, while dozens of exercises feature the returns on 40 stocks, which are used to develop the market model and portfolio diversification.

M_tả
M_tả

EBOOK & TEST BANK & SOLUTION MANUAL - Cross cultural management - Essential concepts Full edition (D C.Thomas)Cross-Cultural Management: Essential Concepts, Fourth Edition introduces readers to the fundamentals of cross-cultural management by exploring the influence of culture on interpersonal interactions in organizational settings and examining the ever-increasing number of cross-cultural management challenges that global managers face in today’s workplace. Instead of taking a country specific approach, authors David C. Thomas and Mark F. Peterson offer a predominantly psychological perspective―focusing on the interactions of people from different cultures in organizational settings. This approach shows readers the effects culture has on a wide variety of cross-cultural interactions across organizational contexts.Cross-Cultural Management: Essential Concepts, Fourth Edition introduces readers to the fundamentals of cross-cultural management by exploring the influence of culture on interpersonal interactions in organizational settings and examining the ever-increasing number of cross-cultural management challenges that global managers face in today’s workplace. Instead of taking a country specific approach, authors David C. Thomas and Mark F. Peterson offer a predominantly psychological perspective―focusing on the interactions of people from different cultures in organizational settings. This approach shows readers the effects culture has on a wide variety of cross-cultural interactions across organizational contexts.

M_tả
M_tả

TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Dược lý học (Update liên tục)TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Dược lý học (Update liên tục).TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Ôn tập và trắc nghiệm - Môn Dược lý học (Update liên tục).

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

SÁCH - Ngữ pháp chức năng tiếng Việt - Vị từ hành động (Nguyễn Thị Quy)SÁCH - Ngữ pháp chức năng tiếng Việt - Vị từ hành động (Nguyễn Thị Quy)LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2SÁCH - Ngữ pháp chức năng tiếng Việt - Vị từ hành động (Nguyễn Thị Quy)LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

SÁCH - Động từ trong tiếng Việt (Nguyễn Kim Thản) FullCùng vói một số những công trình nghiên cứu ngôn ngữ học dã dưọc xuất bản gần dảy, lần này Nhà xuất bản giói thiệu vói dộc giả chuyên luận Động từ trong tiếng Việt của Nguyễn Kim Thản. Chuyên luận này hoàn thành từ năm 1963. Truức khi xuất bản, tác giả dã sửa chữa lại một số điểm theo nhận thúc hiện nay của mình, dỏng thòi cũng lược bỏ những phần xét ra không cần nửa.Cùng vói một số những công trình nghiên cứu ngôn ngữ học dã dưọc xuất bản gần dảy, lần này Nhà xuất bản giói thiệu vói dộc giả chuyên luận Động từ trong tiếng Việt của Nguyễn Kim Thản. Chuyên luận này hoàn thành từ năm 1963. Truức khi xuất bản, tác giả dã sửa chữa lại một số điểm theo nhận thúc hiện nay của mình, dỏng thòi cũng lược bỏ những phần xét ra không cần nửa.

M_tả
M_tả

Chuyên mục: