Video

Antibacterial Activity of Coriander Volatile Compounds against Salmonella choleraesuisAbstract

Aliphatic (2E)-alkenals and alkanals characterized from the fresh leaves of the coriander Coriandrum sativum L. (Umbelliferae) were found to possess bactericidal activity against Salmonellacholeraesuis ssp. choleraesuis ATCC 35640. (2E)-Dodecenal (C12) was the most effective against this food-borne bacterium with the minimum bactericidal concentration (MBC) of 6.25 μg/mL (34 μM), followed by (2E)-undecenal (C11) with an MBC of 12.5 μg/mL (74 μM). The time−kill curve study showed that these α,β-unsaturated aldehydes are bactericidal against S. choleraesuis at any growth stage and that their bactericidal action comes in part from the ability to act as nonionic surfactants.Abstract

Aliphatic (2E)-alkenals and alkanals characterized from the fresh leaves of the coriander Coriandrum sativum L. (Umbelliferae) were found to possess bactericidal activity against Salmonellacholeraesuis ssp. choleraesuis ATCC 35640. (2E)-Dodecenal (C12) was the most effective against this food-borne bacterium with the minimum bactericidal concentration (MBC) of 6.25 μg/mL (34 μM), followed by (2E)-undecenal (C11) with an MBC of 12.5 μg/mL (74 μM). The time−kill curve study showed that these α,β-unsaturated aldehydes are bactericidal against S. choleraesuis at any growth stage and that their bactericidal action comes in part from the ability to act as nonionic surfactants.

M_tả
M_tả

M_tả

Anti‐Salmonella activity of (2E)‐alkenalsAbstract

Aims: This study investigated the effect of a series of naturally occurring aliphatic (2E)‐alkenals against Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ATCC 35640 and evaluated their antibacterial action.Abstract

Aims: This study investigated the effect of a series of naturally occurring aliphatic (2E)‐alkenals against Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ATCC 35640 and evaluated their antibacterial action.

M_tả
M_tả

M_tả

GET LINK - Hỗ trợ download full tài liệu trên trang website Deepdyve.comDeepdyve.com là một website lớn và đang phát triển rất mạnh (tương tự Scribd.com, studocu.com) với rất nhiều tài liệu, bài báo nghiên cứu khoa học chia sẻ đủ các chuyên ngành cơ nhiệt điện lạnh, điện tự động hóa, công nghệ thực phẩm, xây dựng, tài liệu tiếng Anh, ...


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Deepdyve.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.Deepdyve.com là một website lớn và đang phát triển rất mạnh (tương tự Scribd.com, studocu.com) với rất nhiều tài liệu, bài báo nghiên cứu khoa học chia sẻ đủ các chuyên ngành cơ nhiệt điện lạnh, điện tự động hóa, công nghệ thực phẩm, xây dựng, tài liệu tiếng Anh, ...


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Deepdyve.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.

M_tả
M_tả

M_tả

GET LINK - Hỗ trợ download full tài liệu trên trang website Journals.sagepub.com

 


Journals.sagepub.com là một website lớn và đang phát triển rất mạnh (tương tự Scribd.com, studocu.com) với rất nhiều tài liệu, bài báo nghiên cứu khoa học chia sẻ đủ các chuyên ngành cơ nhiệt điện lạnh, điện tự động hóa, công nghệ thực phẩm, xây dựng, tài liệu tiếng Anh, ...


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Journals.sagepub.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.

 


Journals.sagepub.com là một website lớn và đang phát triển rất mạnh (tương tự Scribd.com, studocu.com) với rất nhiều tài liệu, bài báo nghiên cứu khoa học chia sẻ đủ các chuyên ngành cơ nhiệt điện lạnh, điện tự động hóa, công nghệ thực phẩm, xây dựng, tài liệu tiếng Anh, ...


Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Journals.sagepub.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.

M_tả
M_tả

M_tả

Quantification of food loss and waste and its percentage estimation along the food supply chain in KoreaAbstract

Recent changes and food crisis at the international level have raised the awareness of food security in Korea; however, a problem that seems more urgent than the crisis is the lack of a national strategy for food loss and waste (FLW) in Korea. Moreover, where and to what extent food waste is generated in the food supply chain (FSC) is unknown. This study aimed to quantify food waste through material flow analysis and estimate the percentage of loss and waste at each stage of the FSC. Abstract

Recent changes and food crisis at the international level have raised the awareness of food security in Korea; however, a problem that seems more urgent than the crisis is the lack of a national strategy for food loss and waste (FLW) in Korea. Moreover, where and to what extent food waste is generated in the food supply chain (FSC) is unknown. This study aimed to quantify food waste through material flow analysis and estimate the percentage of loss and waste at each stage of the FSC. 

M_tả
M_tả

M_tả

Anti-Salmonella Activity of Volatile Compounds of Vietnam CorianderAbstract

Essential oil derived from the fresh leaves of Polygonum odoratum Lour was tested for their effects on a foodborne bacterium Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ATCC 35640 using a broth dilution method. Abstract

Essential oil derived from the fresh leaves of Polygonum odoratum Lour was tested for their effects on a foodborne bacterium Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis ATCC 35640 using a broth dilution method. 

M_tả
M_tả

M_tả

Development and investigation of antibacterial and antioxidant characteristics of poly lactic acid films blended with neem oil and curcuminAbstract

Antibacterial films based on polyla ctic acid (PLA) were developed by blende dwith neem oil (NO) and curcumin via solvent casting techni que. Nuclear mag-netic re sonance (NMR) results revealed the presence of fillers (NO and cur-cumin) in the PLA matrix. Without losing much of the PLA film's transparency, the composite film has excepti onal ult ra violet-blocking proper-ties. Abstract

Antibacterial films based on polyla ctic acid (PLA) were developed by blende dwith neem oil (NO) and curcumin via solvent casting techni que. Nuclear mag-netic re sonance (NMR) results revealed the presence of fillers (NO and cur-cumin) in the PLA matrix. Without losing much of the PLA film's transparency, the composite film has excepti onal ult ra violet-blocking proper-ties. 

M_tả
M_tả

M_tả

Nghiên cứu bào chế nhũ tương nano chứa curcumin bằng phương pháp đảo phaVì vậy, đề tài ―Nghiên cứu bào chế nhũ tương nano chứa curcumin bằng phương pháp đảo pha ‖ đƣợc thực hiện với các mục tiêu sau: 

1.  Bào chế đƣợc nhũ tƣơng nano chứa curcumin bằng phƣơng pháp đảo pha. 

2.  Đánh giá đƣợc một số đặc tính của nhũ tƣơng nano chứa curcumin. Vì vậy, đề tài ―Nghiên cứu bào chế nhũ tương nano chứa curcumin bằng phương pháp đảo pha ‖ đƣợc thực hiện với các mục tiêu sau: 

1.  Bào chế đƣợc nhũ tƣơng nano chứa curcumin bằng phƣơng pháp đảo pha. 

2.  Đánh giá đƣợc một số đặc tính của nhũ tƣơng nano chứa curcumin. 

M_tả
M_tả

M_tả
Chuyên mục:

BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB Xây dựng website bán thiết bị Số qua mạng - Hiện nay, với sự phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế, cũng với những tiến bộ của công nghệ. Các sản phẩm nội dung số đang ngày càng được đổi mới và đa dạng hơn, dần tiếp cận đến nhiều phân khúc người tiêu dung.

- Mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, nên nhu cầu mua sắm hàng hóa, trong đó có các sản phẩm công nghệ số cũng tăng cao. Những sản phẩm phổ biến như điện thoại, Laptop, PC,… và các đang được người tiêu đùng ưa chuộng bởi những tính năng ưu việt mà nó mang lại, bên cạnh mẫu mã đẹp và sự tiện lợi khi sử dụng. - Hiện nay, với sự phát triển ngày càng nhanh của nền kinh tế, cũng với những tiến bộ của công nghệ. Các sản phẩm nội dung số đang ngày càng được đổi mới và đa dạng hơn, dần tiếp cận đến nhiều phân khúc người tiêu dung.

- Mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, nên nhu cầu mua sắm hàng hóa, trong đó có các sản phẩm công nghệ số cũng tăng cao. Những sản phẩm phổ biến như điện thoại, Laptop, PC,… và các đang được người tiêu đùng ưa chuộng bởi những tính năng ưu việt mà nó mang lại, bên cạnh mẫu mã đẹp và sự tiện lợi khi sử dụng.

M_tả
M_tả

M_tả

Chia sẻ tài khoản VIP TVPL Pro trên Thuvienphapluat (Update 2023)Là trang Web mạnh nhất về văn bản pháp luật Việt Nam, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luật.
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ra Phiên bản đầu tiên từ 2005, đến nay là Phiên bản thứ 5, đang được hơn 41.000 Doanh nhân, Viên chức, Luật sư, Chuyên viên Pháp lý,… sử dụng và cập nhật văn bản luật mỗi ngày;


Mình lập Topic này nhằm giúp các thành viên tham gia EBOOKBKMT có thể thuận lợi hơn trong việc truy cập, download các văn bản pháp luật từ THUVIENPHAPLUAT, tra cứu nhanh, điều này sẽ rất có ích cho các bạn ôn thi tuyển công chức, tìm hiểu các hồ sơ, văn bản pháp lý, ...


Dưới đây là các điểm ưu tiên hơn của TK VIP:


- Tra cứu hơn 112.000 Văn bản gốc;
- Xem Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc;
- Tra cứu nhanh, theo Thời gian, Ngành, Tình trạng hiệu lực, Thời điểm áp dụng, theo Mục lục,...;
- Xem trực tiếp nội dung Điều Khoản được hướng dẫn tại nội dung Điều Khoản hướng dẫn;
- Xem nội dung Điều Khoản sửa đổi, bổ sung tại nội dung Điều Khoản bị Sửa đổi, bổ sung,...;
- So sánh trực tiếp sự khác nhau của từng Điều Khoản giữa Văn bản thay thếvà Văn bản bị thay thế;
- Rà chuột vào sẽ Hiển thị trực tiếp nội dung của Điều, Khoản, Điểm được Dẫn Chiếu trong Văn bản đang xem, không cần mở văn bản được dẫn chiếu;
- Khi áp dụng Văn bản, bạn sẽ được biết:
+ Thời điểm áp dụng;
+ Tình trạng hiệu lực;
+ Ngày đã hết hiệu lực;
+ Liên quan hiệu lực với Văn bản khác;
+ Thay thế hoặc bị thay thế bởi Văn bản nào;
+ Bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn, đính chính, hợp nhất,... với Văn bản nào;
+ Cùng nội dung với các Văn bản nào;
+ Văn bản nào Sắp Có hiệu lực, nó thay thế văn bản nào;
+ Văn bản nào Sắp Hết hiệu lực, nó bị văn bản nào thay thế;
+ Văn bản đã đăng Công Báo chưa, ngày đăng, số Công báo;
Là trang Web mạnh nhất về văn bản pháp luật Việt Nam, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cung cấp cơ sở dữ liệu, tra cứu và thảo luận pháp luật.
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT ra Phiên bản đầu tiên từ 2005, đến nay là Phiên bản thứ 5, đang được hơn 41.000 Doanh nhân, Viên chức, Luật sư, Chuyên viên Pháp lý,… sử dụng và cập nhật văn bản luật mỗi ngày;


Mình lập Topic này nhằm giúp các thành viên tham gia EBOOKBKMT có thể thuận lợi hơn trong việc truy cập, download các văn bản pháp luật từ THUVIENPHAPLUAT, tra cứu nhanh, điều này sẽ rất có ích cho các bạn ôn thi tuyển công chức, tìm hiểu các hồ sơ, văn bản pháp lý, ...


Dưới đây là các điểm ưu tiên hơn của TK VIP:


- Tra cứu hơn 112.000 Văn bản gốc;
- Xem Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc;
- Tra cứu nhanh, theo Thời gian, Ngành, Tình trạng hiệu lực, Thời điểm áp dụng, theo Mục lục,...;
- Xem trực tiếp nội dung Điều Khoản được hướng dẫn tại nội dung Điều Khoản hướng dẫn;
- Xem nội dung Điều Khoản sửa đổi, bổ sung tại nội dung Điều Khoản bị Sửa đổi, bổ sung,...;
- So sánh trực tiếp sự khác nhau của từng Điều Khoản giữa Văn bản thay thếvà Văn bản bị thay thế;
- Rà chuột vào sẽ Hiển thị trực tiếp nội dung của Điều, Khoản, Điểm được Dẫn Chiếu trong Văn bản đang xem, không cần mở văn bản được dẫn chiếu;
- Khi áp dụng Văn bản, bạn sẽ được biết:
+ Thời điểm áp dụng;
+ Tình trạng hiệu lực;
+ Ngày đã hết hiệu lực;
+ Liên quan hiệu lực với Văn bản khác;
+ Thay thế hoặc bị thay thế bởi Văn bản nào;
+ Bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn, đính chính, hợp nhất,... với Văn bản nào;
+ Cùng nội dung với các Văn bản nào;
+ Văn bản nào Sắp Có hiệu lực, nó thay thế văn bản nào;
+ Văn bản nào Sắp Hết hiệu lực, nó bị văn bản nào thay thế;
+ Văn bản đã đăng Công Báo chưa, ngày đăng, số Công báo;


M_tả
M_tả

M_tả