Video

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẨM CHẤT bộ đội cụ hồ lý LUẬN và THỰC TIỄNI. Quan niệm và đặc trưng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

1. Sự xuất hiện và ý nghĩa tên gọi "Bộ đội Cụ Hồ" Trong đời sống xã hội, dù là quốc gia nào, trình độ phát triển cao hay thấp thì ở đó mỗi con người, mỗi vùng đất, ngọn núi, dòng sông, hay một tổ chức chính trị - xã hội cũng đều có những tên gọi nhất định. Những tên gọi đó thường gắn liền với một truyền thuyết, sự kiện lịch sử, hay một điển tích mang tính tín ngưỡng tôn giáo… và có những ý nghĩa riêng.

Những tên gọi có thể do cha mẹ, ông bà đặt cho con cháu, cao hơn là sắc lệnh của cấp có thẩm quyền, rộng hơn là một sự suy tôn của những cộng đồng người với những tổ chức và cá nhân đã trở thành huyền thoại trong đời sống tinh thần của con người.I. Quan niệm và đặc trưng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

1. Sự xuất hiện và ý nghĩa tên gọi "Bộ đội Cụ Hồ" Trong đời sống xã hội, dù là quốc gia nào, trình độ phát triển cao hay thấp thì ở đó mỗi con người, mỗi vùng đất, ngọn núi, dòng sông, hay một tổ chức chính trị - xã hội cũng đều có những tên gọi nhất định. Những tên gọi đó thường gắn liền với một truyền thuyết, sự kiện lịch sử, hay một điển tích mang tính tín ngưỡng tôn giáo… và có những ý nghĩa riêng.

Những tên gọi có thể do cha mẹ, ông bà đặt cho con cháu, cao hơn là sắc lệnh của cấp có thẩm quyền, rộng hơn là một sự suy tôn của những cộng đồng người với những tổ chức và cá nhân đã trở thành huyền thoại trong đời sống tinh thần của con người.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Tính toán đảm bảo dòng chảy cho đường ống vận chuyển dầu khí tử mỏ X đến giàn xử lý trung tâm mỏ YTính toán đảm bảo dòng chảy cho đường ống vận chuyển dầu khí tử mỏ X đến giàn xử lý trung tâm mỏ Y.


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1Tính toán đảm bảo dòng chảy cho đường ống vận chuyển dầu khí tử mỏ X đến giàn xử lý trung tâm mỏ Y.


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Tạo và khảo sát hoạt tính sinh học in vitro của thụ thể interleukin 33 dạng tự do được biểu hiện từ tế bào người hek293Nội dung nghiên cứu bao gồm: 

1.  Tạo  dòng  plasmid  pmsIL33R-Fc  mang  gen  mã  hóa  protein  msIL-33R:Fc hIgG1 

2.  Biểu hiện và thu nhận protein tái tổ hợp msIL-33R:Fc hIgG1 từ tế bào người HEK293 

3.  Phân tích một số đặc điểm của protein tái tổ hợp msIL-33R:Fc hIgG1 

4.  Biểu  hiện  IL-33  chuột có đánh dấu  biotin  (bio-mIL33)  từ  vi  khuẩn E.coli 

5.  Khảo sát sự tương tác của msIL-33R:Fc hIgG1 với bio-mIL33  trong điều kiện in vitro 

6.  Khảo sát sự cạnh tranh của msIL-33R:Fc hIgG1 với IL-33R biểu hiện ở bề mặt tế bào trong việc tương tác với bio-mIL33 

7.  Đánh giá khả năng ức chế hoạt động  IL-33  của msIL-33R:Fc  hIgG1 trên mô hình tế bào EL-4 nuôi cấy in vitro 

Phần  tổng quan  tài  liệu  sẽ  tóm  tắt  các hiểu biết  hiện nay  về  hệ  IL-33/IL-33R và một số vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu bao gồm: 

1.  Tạo  dòng  plasmid  pmsIL33R-Fc  mang  gen  mã  hóa  protein  msIL-33R:Fc hIgG1 

2.  Biểu hiện và thu nhận protein tái tổ hợp msIL-33R:Fc hIgG1 từ tế bào người HEK293 

3.  Phân tích một số đặc điểm của protein tái tổ hợp msIL-33R:Fc hIgG1 

4.  Biểu  hiện  IL-33  chuột có đánh dấu  biotin  (bio-mIL33)  từ  vi  khuẩn E.coli 

5.  Khảo sát sự tương tác của msIL-33R:Fc hIgG1 với bio-mIL33  trong điều kiện in vitro 

6.  Khảo sát sự cạnh tranh của msIL-33R:Fc hIgG1 với IL-33R biểu hiện ở bề mặt tế bào trong việc tương tác với bio-mIL33 

7.  Đánh giá khả năng ức chế hoạt động  IL-33  của msIL-33R:Fc  hIgG1 trên mô hình tế bào EL-4 nuôi cấy in vitro 

Phần  tổng quan  tài  liệu  sẽ  tóm  tắt  các hiểu biết  hiện nay  về  hệ  IL-33/IL-33R và một số vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

M_tả
M_tả

Nghiên cứu chế tạo một số chế phẩm đất hiếm tăng năng suất cây chè

M_tả
M_tả

Xử lý chế biến quặng đất hiếm Việt NamHàn Quốc là nước tiêu thụ đất hiếm khá lớn nhưng không có tài nguyên đất hiếm. Nguồn cung cấp đất hiếm nguyên liệu duy nhất hiện nay cho công nghiệp Hàn Quốc là Trung Quốc. Về lâu dài, cũng như các nước khác, Hàn Quốc không muốn phụ thuộc vào nguồn đất hiếm Trung Quốc và Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt  Nam để tìm hiểu, nghiên cứu chế biến đất hiếm Việt  Nam nhằm mở rộng nguồn cung cấp nguyên liệu đất hiếm. Tuy không có tài nguyên đất hiếm có giá trị kinh tế, nhưng công tác nghiên cứu đất hiếm của Hàn Quốc bắt  đầu từ năm 1980 do nhu cầu phát triển của công nghiệp. 

Viện KIGAM là một trong số Viện có nghiên cứu mạnh và có truyền thống về lĩnh vực này.  

Đề tài: “Xử lý chế biến quặng  đất hiếm Việt Nam”  là kết quả của mối quan tâm chung trên  đây và nhằm nâng cao giá trị của khoáng sản  đất hiếm và xây dựng được công nghệ chế biến quặng đất hiếm Việt Nam, cung cấp nguyên liệu đất hiếm cho các công nghệ chế tạo sản phẩm chất lượng cao cho nền công nghiệp kỹ thuật cao.Hàn Quốc là nước tiêu thụ đất hiếm khá lớn nhưng không có tài nguyên đất hiếm. Nguồn cung cấp đất hiếm nguyên liệu duy nhất hiện nay cho công nghiệp Hàn Quốc là Trung Quốc. Về lâu dài, cũng như các nước khác, Hàn Quốc không muốn phụ thuộc vào nguồn đất hiếm Trung Quốc và Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt  Nam để tìm hiểu, nghiên cứu chế biến đất hiếm Việt  Nam nhằm mở rộng nguồn cung cấp nguyên liệu đất hiếm. Tuy không có tài nguyên đất hiếm có giá trị kinh tế, nhưng công tác nghiên cứu đất hiếm của Hàn Quốc bắt  đầu từ năm 1980 do nhu cầu phát triển của công nghiệp. 

Viện KIGAM là một trong số Viện có nghiên cứu mạnh và có truyền thống về lĩnh vực này.  

Đề tài: “Xử lý chế biến quặng  đất hiếm Việt Nam”  là kết quả của mối quan tâm chung trên  đây và nhằm nâng cao giá trị của khoáng sản  đất hiếm và xây dựng được công nghệ chế biến quặng đất hiếm Việt Nam, cung cấp nguyên liệu đất hiếm cho các công nghệ chế tạo sản phẩm chất lượng cao cho nền công nghiệp kỹ thuật cao.

M_tả
M_tả

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ NHẬP MÔN CÔNG TÁC KỸ SƯ - CÂU HỎI TỰ LUẬN (Có trắc nghiệm)Câu 1: Trình bày các tiêu chí để lựa chọn công việc phù hợp?

Trả lời: 6 ý trang 63, giáo trình

1. Lựa chọn công việc phù hợp

2.Được thể hiện bản thân

3. Thu nhập và lợi ích

4. Trách nhiệm với công việc

5.Văn hóa công ty

6. Cơ hội phát triểnCâu 1: Trình bày các tiêu chí để lựa chọn công việc phù hợp?

Trả lời: 6 ý trang 63, giáo trình

1. Lựa chọn công việc phù hợp

2.Được thể hiện bản thân

3. Thu nhập và lợi ích

4. Trách nhiệm với công việc

5.Văn hóa công ty

6. Cơ hội phát triển

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận tiệc tại khách sạn Melia Hà NộiNgày nay, nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân cũng ngày một nâng cao. Chính vì thế, nhu cầu của con người cũng ngày một tăng cao hơn nữa. Đời sống vật chất được cải thiện, con người cũng mong muốn có một đời sống tinh thần thoải mái. Du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người. Nhưng dù ở đâu thì con người cũng vẫn đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu nhất đó là ăn và uống. Ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống vì thế cũng ngày càng phát triển hơn.

         Trong những năm vừa qua, khách sạn Melia Hà Nội đã tạo được uy tín rất lớn trên thị trường về khả năng cung cấp các dịch vụ trong khách sạn, đặc biệt là dịch vụ kinh doanh ăn uống trong đó có bộ phận tiệc. Khách sạn Melia với thế mạnh về tổ chức tiệc và hội nghị hội thảo đã thu hút được một lượng khách lớn đến với khách sạn. Bộ phận tiệc cũng là bộ phận mang lại nhiều lợi nhuận cho khách sạn Melia Hà Nội, là yếu tố để cạnh tranh với các khách sạn khác. Bằng chứng là sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, khách sạn đã đạt được những giải thưởng lớn như: Khách sạn tổ chức Hội nghị, hội thảo tốt nhất Việt Nam do tạp chí The Guide bình chọn (năm 2003 và 2004); Danh hiệu khách sạn hàng đầu Việt Nam do Hiệp hội du lịch Việt nam (Vietnam Tourism Association – VITA) tặng (năm 2007).

         Ngày nay, nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân cũng ngày một nâng cao. Chính vì thế, nhu cầu của con người cũng ngày một tăng cao hơn nữa. Đời sống vật chất được cải thiện, con người cũng mong muốn có một đời sống tinh thần thoải mái. Du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi người. Nhưng dù ở đâu thì con người cũng vẫn đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu nhất đó là ăn và uống. Ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống vì thế cũng ngày càng phát triển hơn.

         Trong những năm vừa qua, khách sạn Melia Hà Nội đã tạo được uy tín rất lớn trên thị trường về khả năng cung cấp các dịch vụ trong khách sạn, đặc biệt là dịch vụ kinh doanh ăn uống trong đó có bộ phận tiệc. Khách sạn Melia với thế mạnh về tổ chức tiệc và hội nghị hội thảo đã thu hút được một lượng khách lớn đến với khách sạn. Bộ phận tiệc cũng là bộ phận mang lại nhiều lợi nhuận cho khách sạn Melia Hà Nội, là yếu tố để cạnh tranh với các khách sạn khác. Bằng chứng là sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, khách sạn đã đạt được những giải thưởng lớn như: Khách sạn tổ chức Hội nghị, hội thảo tốt nhất Việt Nam do tạp chí The Guide bình chọn (năm 2003 và 2004); Danh hiệu khách sạn hàng đầu Việt Nam do Hiệp hội du lịch Việt nam (Vietnam Tourism Association – VITA) tặng (năm 2007).

         

M_tả
M_tả

LÝ THUYẾT CƠ BẢN (HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ)Hệ thống điều khiển phun xăng EFI ( Electronic Fuel Injection) bao gồm:

I. Các cảm biến liên tục đo đạc các trạng thái hoạt động của động cơ đốt trong. 

II. Một bộ điều khiển điện tử  ECU (Electronic Control Unit) đánh giá các tín hiệu vào của các cảm biến bằng các so sánh với giá trị tối ưu trong bộ nhớ, sau đó tính toán và hình thành các xung điều khiển đưa đến các thiếu bị thực hiện (Actuator). Hệ thống điều khiển phun xăng EFI ( Electronic Fuel Injection) bao gồm:

I. Các cảm biến liên tục đo đạc các trạng thái hoạt động của động cơ đốt trong. 

II. Một bộ điều khiển điện tử  ECU (Electronic Control Unit) đánh giá các tín hiệu vào của các cảm biến bằng các so sánh với giá trị tối ưu trong bộ nhớ, sau đó tính toán và hình thành các xung điều khiển đưa đến các thiếu bị thực hiện (Actuator). 

M_tả
M_tả

TỔNG QUAN VỀ ĐẤT HIẾM - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CÁC CHẤT VÔ CƠThuật ngữ  “đất hiếm” (ĐH) (rare earth) chỉ  nhóm 17 nguyên tố  kim loại có tính chất hoá học tương tự  nhau hay còn được biết đến là họ  lantanit và chúng chiếm các vị  trí  từ  57-71 trong Bảng hệ  thống tuần hoàn Men-đe-le-ép. Hai nguyên tố  khác là Y (vị  trí 39) và Sc (vị  trí 21) có tính chất hoá học tương tự nên cũng được xếp vào họ các nguyên tố ĐH.Thuật ngữ  “đất hiếm” (ĐH) (rare earth) chỉ  nhóm 17 nguyên tố  kim loại có tính chất hoá học tương tự  nhau hay còn được biết đến là họ  lantanit và chúng chiếm các vị  trí  từ  57-71 trong Bảng hệ  thống tuần hoàn Men-đe-le-ép. Hai nguyên tố  khác là Y (vị  trí 39) và Sc (vị  trí 21) có tính chất hoá học tương tự nên cũng được xếp vào họ các nguyên tố ĐH.

M_tả
M_tả

Thiết kế hệ thống treo trước ôtô khách 46 chỗ trên cơ sở hyundai aerospaceSự phát triển to lớn của tất cả các ngành kinh tế quốc dân đòi hỏi cần chuyên chở khối lượng lớn hàng hóa và hành khách. Tính cơ động cao, tính việt dã và khả năng hoạt động trong những điều kiện khác nhau đã tạo cho ôtô trở thành một trong những phương tiện chủ yếu để chuyên chở hàng hóa và hành khách.

Ôtô và mặt đường là hai đối tượng có quan hệ mật thiết với nhau. Nằm giữa mối quan hệ tương tác này là hệ thống treo. Khi ôtô là đối tượng quan sát, mặt đường là tác nhân thì hệ thống treo có tác dụng giảm va đập lên thân xe từ kích thích từ mấp mô biên dạng mặt đường, nâng cao độ êm dịu của ôtô, độ bám mặt đường của bánh xe, độ an toàn chuyển động của ôtô. Khi đường là đối tượng quan sát, mấp mô mặt đường kích thích ôtô dao động gây ra tải trọng động tác động lại xuống mặt đường.

Việt Nam là một nước đang phát triển, đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nên việc xây dựng các khu công nghiệp, các nhà máy và các công trình xây dựng... diễn ra khắp nơi và hầu hết các nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho sự phát triển đó đều được vận chuyển trên các xe tải là chủ yếu. Nước ta với địa hình trải dài từ Bắc vào Nam cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông đường bộ còn nhiều yếu kém, đường xá với biên độ mấp mô bề mặt lớn do đó ảnh hưởng lớn đến kết cấu. Vì vậy việc thiết kế hệ thống treo trên xe ôtô là một công việc hết sức cần thiết hiện nay.Sự phát triển to lớn của tất cả các ngành kinh tế quốc dân đòi hỏi cần chuyên chở khối lượng lớn hàng hóa và hành khách. Tính cơ động cao, tính việt dã và khả năng hoạt động trong những điều kiện khác nhau đã tạo cho ôtô trở thành một trong những phương tiện chủ yếu để chuyên chở hàng hóa và hành khách.

Ôtô và mặt đường là hai đối tượng có quan hệ mật thiết với nhau. Nằm giữa mối quan hệ tương tác này là hệ thống treo. Khi ôtô là đối tượng quan sát, mặt đường là tác nhân thì hệ thống treo có tác dụng giảm va đập lên thân xe từ kích thích từ mấp mô biên dạng mặt đường, nâng cao độ êm dịu của ôtô, độ bám mặt đường của bánh xe, độ an toàn chuyển động của ôtô. Khi đường là đối tượng quan sát, mấp mô mặt đường kích thích ôtô dao động gây ra tải trọng động tác động lại xuống mặt đường.

Việt Nam là một nước đang phát triển, đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nên việc xây dựng các khu công nghiệp, các nhà máy và các công trình xây dựng... diễn ra khắp nơi và hầu hết các nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho sự phát triển đó đều được vận chuyển trên các xe tải là chủ yếu. Nước ta với địa hình trải dài từ Bắc vào Nam cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông đường bộ còn nhiều yếu kém, đường xá với biên độ mấp mô bề mặt lớn do đó ảnh hưởng lớn đến kết cấu. Vì vậy việc thiết kế hệ thống treo trên xe ôtô là một công việc hết sức cần thiết hiện nay.

M_tả
M_tả