Video

Loading...

SÁCH SCAN - Môi trường trong xây dựng công trình ngầm đô thị (Nguyễn Đức Nguôn & Vũ Hoàng Ngọc)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Khái niệm cơ bản về sinh thái, hệ sinh thái và môi trường.
- Chương 2: Môi trường không khí.
- Chương 3: Môi trường tiếng ồn.
- Chương 4: Môi trường nước.
- Chương 5: Môi trường chất thải rắn.
- Chương 6: Môi trường đất và địa chất môi trường.
- Chương 7: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Chương 8: Bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác công trình ngầm đô thị.

M_tả

EBOOK - Solutions Manual Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations (Jaime Benitez)


A problem-solving approach that helps students master new material and put their knowledge into practice The Second Edition of the acclaimed Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations continues to provide a thorough, accessible text that gives students the support and the tools they need to quickly move from theory to application. This latest edition has been thoroughly revised and updated with new discussions of such developing topics as membrane separations, ion exchange, multistage batch distillation, and chromatography and other adsorptive processes. Moreover, the Second Edition now covers mass transfer phenomena in biological systems, making the text appropriate for students in biochemical engineering as well as chemical engineering.


M_tả

Sơ đồ nguyên lý và thiết bị đo lường điều khiển của máy nén khí trục vít ngâm dầu


Ở một số nhà máy, máy nén khí quan trọng tới mức mà không có nó nhà máy không thể hoạt động được. Máy nén khí có công suất từ vài kW đến hàng nghìn kW. Trong một số ngành công nghiệp  máy nén khí sử dụng điện năng nhiều hơn tất cả các thiết bị nào, nó hoạt động không ngừng nghỉ. Do đó đo lường trong hệ thống nhà máy nén khí cũng vậy. Hệ thống đo lường rất quan trọng nó giúp cho nhà máy hoạt động ổn  định, năng suất  cũng được cải thiện đáng kể, đảm bảo an toàn  trong nhà máy và nhất là tiết kiệm năng lượng sử dụng.


M_tả

VIDEO - Nguyên lý của hệ thống sàn nâng hạ thủy lực


Việc vận chuyển hàng hóa giữa kho và các phương tiện vận chuyển, đặc biệt là những loại hàng hóa khối lượng nặng thường vận chuyển rất khó khăn và yêu cầu sức người cao. Sàn nâng hạ thủy lực là thiết bị giúp đỡ bạn trong việc này.


M_tả

HƯỚNG DẪN - Các bước thử áp lực đường ống nước HDPE & PPR & uPVC


I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Bao gồm hệ thống ống và phụ kiện. Các hệ thống ống này bao gồm:

1. Hệ thống ống uPVC.
2. Hệ thống ống HDPE.
3. Hệ thống ống PP-R.
4. Hệ thống ống hỗn hợp có nhiều loại ống nhựa khác nhau.

Các hệ thống ống này đã được lắp đặt hoàn chỉnh và thử nghiệm hệ thống sau khi lắp đặt hoàn
thành nhằm khẳng định:


M_tả

TCVN 7972:2008 - Tiêu chuẩn thử áp lực đường ống nước sau khi lắp đặt


Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7972:2008 (ISO 10802 : 1992) về Vật liệu kim loại - Đường ống bằng gang dẻo - Thử thuỷ tĩnh sau khi lắp đặt. Tiêu chuẩn thử áp lực đường ống nước sau khi lắp đặt - Áp dụng với đường ống làm bằng vật liệu kim lọa hoặc đường ống gang dẻo.


M_tả

SÁCH SCAN - Thi công kiến trúc cao tầng - Tập 1 (Hồ Thế Đức & Các TG)


Tình hình phát triển nhà cao tầng ở Trung Quốc. Kỹ thuật, quản lý và kinh tế nhà cao tầng. Lập tiến độ và lựa chọn máy móc, công cụ thi công. Công tác tiền thi công: lựa chọn máy móc, công cụ thi công; đo đạc thi công. Công trình móng: lựa chọn móng; móng cọc chế tạo sẵn; móng cọc nhồi; kết cấu chắn đất phòng hộ tại các hố móng sâu; ứng dụng neo trong móng sâu.

M_tả

EBOOK - Environmental Control in Petroleum Engineering (John C. Reis)


EBOOK - Kiểm soát môi trường trong kỹ thuật dầu khí (John C. Reis) - 287 Trang.

The petroleum industry must minimize the environmental impact of its various operations. This extensively researched book assembles a tremendous amount of practical information to help reduce and control the environmental consequences of producing and processing petroleum and natural gas.


M_tả

Ứng dụng công nghệ 4.0 để khai thác than Đồng bằng Sông Hồng


Với Bể than ở Đồng bằng Sông Hồng, Chính phủ đã có nhiều văn bản giao cho Tập đoàn CN Than
- Khoáng sản Việt Nam (TKV) thử nghiệm công nghệ UCG tại Hưng Yên (sau chuyển sang Thái Bình). Vì vậy, theo chúng tôi cần sớm tiến hành thử nghiệm công nghệ UCG tại Thái Bình. Đồng thời với việc đã giao TKV thử nghiệm công nghệ UCG, Chính phủ nên tiếp tục giao Tổng công ty Đông Bắc (kết hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội) triển khai thử nghiệm công nghệ UCBG tại khu mỏ Tiền Hải...


M_tả

GIÁO TRÌNH - Công pháp quốc tế (Ths. Trần Thị Vân Trà)


Theo kết quả nghiên cứu của khoa học pháp lý, nhà nước và pháp luật ra đời là hiện tượng lịch sử khách quan, và chúng có cùng những nguyên nhân ra đời giống nhau. Xét về mặt chủ quan, pháp luật là một trong những công cụ để nhà nước quản lý xã hội và là công cụ hữu hiệu nhất. Trong quá trình hoạt động của mình, nhà nước sử dụng pháp luật để duy trì quyền lực nhà nước và phát huy những tính năng quan trọng của bộ máy nhà nước.


M_tả