Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Nông lâm nghiệp (Agriculture and Forestry). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Nông lâm nghiệp (Agriculture and Forestry). Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH - Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật (GS.TS. Nguyễn Như Khanh Cb)

 


Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật là giáo trình thuộc chuyên ngành Sinh lý học thực vật ở các trường Đại học Sư phạm và các trường khác. Giáo trình cập nhật những kiến thức mới nhất (đến năm 2010) về các chất điều hòa sinh trưởng là hormon thực vật, những chất tự nhiên khác và những chất được con người tổng hợp nên có tác động điều hòa sinh trưởng thực vật. 

 


Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật là giáo trình thuộc chuyên ngành Sinh lý học thực vật ở các trường Đại học Sư phạm và các trường khác. Giáo trình cập nhật những kiến thức mới nhất (đến năm 2010) về các chất điều hòa sinh trưởng là hormon thực vật, những chất tự nhiên khác và những chất được con người tổng hợp nên có tác động điều hòa sinh trưởng thực vật. 


M_tả

SÁCH SCAN - Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản (Bộ Thủy Sản)

 


SÁCH SCAN - Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản (Bộ Thủy Sản).


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

 


SÁCH SCAN - Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản (Bộ Thủy Sản).


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


M_tả

SÁCH SCAN - Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Vi Sinh Vật Học - Tập 2 (Nguyễn Lân Dũng)


Sinh thái học vi sinhvật là khoa học nghiên cứu mối tác động qua lại giữa vi sinhvật và môi trường, cũng như các quy luật của chúng. Do đặc điểm của vi sinh vật cho nên không thể phân tích vá quan sát tất cá các vi sinh vật trong hệ sinh thái của chúng, mà phải phân tích và nghiên cứu có mục tiêu một số lọai hình vi sinh vật trong đó, bao gồm nghiên cứu về số lượng, đặc tính, chức năng.


Sinh thái học vi sinhvật là khoa học nghiên cứu mối tác động qua lại giữa vi sinhvật và môi trường, cũng như các quy luật của chúng. Do đặc điểm của vi sinh vật cho nên không thể phân tích vá quan sát tất cá các vi sinh vật trong hệ sinh thái của chúng, mà phải phân tích và nghiên cứu có mục tiêu một số lọai hình vi sinh vật trong đó, bao gồm nghiên cứu về số lượng, đặc tính, chức năng.


M_tả

SÁCH SCAN - Bạn của nhà nông - Kỹ thuật nuôi và chăm sóc rùa (KS Thái Hà & Đặng Mai)


Bộ sách Bạn Của Nhà Nông bao gồm 15 tập, mang những nội dung về các giống vật nuôi, cây trồng, khả năng sản xuất và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng cũng như các biện pháp phòng trị bệnh cho chúng. Bộ sách là người bạn đồng hành hữu ích với những người làm nông nghiệp. Áp dụng những phương pháp, kỹ thuật này vào thực tế trồng trọt chăn nuôi, bà con sẽ có những vụ mùa bội thu, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao.


Bộ sách Bạn Của Nhà Nông bao gồm 15 tập, mang những nội dung về các giống vật nuôi, cây trồng, khả năng sản xuất và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng cũng như các biện pháp phòng trị bệnh cho chúng. Bộ sách là người bạn đồng hành hữu ích với những người làm nông nghiệp. Áp dụng những phương pháp, kỹ thuật này vào thực tế trồng trọt chăn nuôi, bà con sẽ có những vụ mùa bội thu, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao.


M_tả

SÁCH SCAN - Cây đu đủ & Kỹ thuật trồng (GS.TSKH. Trần Thế Tục & TS. Đoàn Thế Lư)


NỘI DUNG:

1. Lợi ích kinh tế của cây đu đủ
2. Nguồn gốc phân bố
3. Đặc điểm thực vật
4. Các giống đu đủ hiện nay đang trồng
– Đu đủ ta
– Đu đủ Mêhicô
– Đu đủ So lo
– Đu đủ Trung Quốc


NỘI DUNG:

1. Lợi ích kinh tế của cây đu đủ
2. Nguồn gốc phân bố
3. Đặc điểm thực vật
4. Các giống đu đủ hiện nay đang trồng
– Đu đủ ta
– Đu đủ Mêhicô
– Đu đủ So lo
– Đu đủ Trung Quốc


M_tả

Cẩm nang ngành lâm nghiệp - Đất và dinh dưỡng ( GS.TSKH Đỗ Đình Sâm & các TG )


MỤC LỤC
1. Đặc điểm các yếu tố hình thành đất rừng Việt Nam .............................................................. 3 
1.1. Đặc điểm khí hậu ............................................................................................................. 3
1.2. Đặc điểm địa hình ............................................................................................................ 7
1.3. Đặc điểm đá mẹ và mẫu chất hình thành đất.................................................................. 10
1.4. Đặc điểm thảm thực vật rừng ở Việt Nam và ảnh hưởng của chúng đến quá trình hình 
thành đất ................................................................................................................................ 12
1.5. Yếu tố thời gian với quá trình hình thành đất ở Việt Nam............................................. 14
1.6. Hoạt động sản xuất của con người có liên quan đến các quá trình hình thành và biến đổi 
các loại đất ở Việt Nam......................................................................................................... 15


MỤC LỤC
1. Đặc điểm các yếu tố hình thành đất rừng Việt Nam .............................................................. 3 
1.1. Đặc điểm khí hậu ............................................................................................................. 3
1.2. Đặc điểm địa hình ............................................................................................................ 7
1.3. Đặc điểm đá mẹ và mẫu chất hình thành đất.................................................................. 10
1.4. Đặc điểm thảm thực vật rừng ở Việt Nam và ảnh hưởng của chúng đến quá trình hình 
thành đất ................................................................................................................................ 12
1.5. Yếu tố thời gian với quá trình hình thành đất ở Việt Nam............................................. 14
1.6. Hoạt động sản xuất của con người có liên quan đến các quá trình hình thành và biến đổi 
các loại đất ở Việt Nam......................................................................................................... 15


M_tả

EBOOK - How to improve rubber compounds - 1800 experimental ideas for problem solving - John S. Dick


EBOOK - Cách cải thiện hợp chất cao su: 1800 ý tưởng thử nghiệm để giải quyết vấn đề - John S. Dick

Cao su hỗn hợp là một nỗ lực rất phức tạp. Có nhiều tương tác và nhiều cách để đạt được các thuộc tính mục tiêu và mục tiêu kinh tế trong khi vẫn duy trì sự đánh đổi chấp nhận được đối với các đặc điểm này. Cuốn sách này được dành riêng để cung cấp cho người đọc những ý tưởng thử nghiệm khác nhau có thể hướng dẫn anh ta hoặc cô ta phát triển các hợp chất tốt hơn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.


EBOOK - Cách cải thiện hợp chất cao su: 1800 ý tưởng thử nghiệm để giải quyết vấn đề - John S. Dick

Cao su hỗn hợp là một nỗ lực rất phức tạp. Có nhiều tương tác và nhiều cách để đạt được các thuộc tính mục tiêu và mục tiêu kinh tế trong khi vẫn duy trì sự đánh đổi chấp nhận được đối với các đặc điểm này. Cuốn sách này được dành riêng để cung cấp cho người đọc những ý tưởng thử nghiệm khác nhau có thể hướng dẫn anh ta hoặc cô ta phát triển các hợp chất tốt hơn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Sản xuất phân hữu cơ từ phân trâu bò, bã bùn mía


Ô nhiễm môi trường chăn nuôi hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều  vùng nông thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phương, nguồn nước quanh các khu vực dân cư có các trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của người dân. 


Ô nhiễm môi trường chăn nuôi hiện đang là vấn đề bức xúc ở nhiều  vùng nông thôn Việt Nam. Ở nhiều địa phương, nguồn nước quanh các khu vực dân cư có các trang trại chăn nuôi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của người dân. 


M_tả

SÁCH SCAN - Cơ sở sinh hóa và kỹ thuật chế biến trà (Tống Văn Hằng)


Trong suốt một thời gian dài, các nhà thực vật học đã chấp nhận giả thuyết cây trà có hai trung tâm khởi nguyên dựa vào những khác biệt về đặc điểm hình thái của các giống trà Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng theo Hashimoto và Shimura, sự khác biệt về hình thái giữa trà Ấn Độ và Trung Quốc không đủ thuyết phục để giữ thuyết nhị nguyên về nguồn gốc cây trà, bởi vì trà Ấn Độ và Trung Quốc đều có cùng số nhiễm sắc thể (2n = 30) và chúng có thể thụ phấn chéo cho nhau một cách tự do. Có thể liệt kê vài giả thiết về nguồn gốc cây trà:


Trong suốt một thời gian dài, các nhà thực vật học đã chấp nhận giả thuyết cây trà có hai trung tâm khởi nguyên dựa vào những khác biệt về đặc điểm hình thái của các giống trà Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng theo Hashimoto và Shimura, sự khác biệt về hình thái giữa trà Ấn Độ và Trung Quốc không đủ thuyết phục để giữ thuyết nhị nguyên về nguồn gốc cây trà, bởi vì trà Ấn Độ và Trung Quốc đều có cùng số nhiễm sắc thể (2n = 30) và chúng có thể thụ phấn chéo cho nhau một cách tự do. Có thể liệt kê vài giả thiết về nguồn gốc cây trà:


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Bảo quản nông sản (ThS. Nguyễn Mạnh Khải)


Giáo trình Bảo quản Nông sản dùng để giảng dạy và học tập cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng nông nghiệp nói chung và Đại học, Cao đẳng công nghiệp thực phẩm nói riêng. Các cán bộ làm công tác bảo quản sau thu hoạch có thể tham khảo cho chuyên môn của mình. Nông dân, nhà chế biến, nhà bảo quản và người tiêu dùng nông sản, thực phẩm có thể tìm thấy các thông tin cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của mình.


Giáo trình Bảo quản Nông sản dùng để giảng dạy và học tập cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng nông nghiệp nói chung và Đại học, Cao đẳng công nghiệp thực phẩm nói riêng. Các cán bộ làm công tác bảo quản sau thu hoạch có thể tham khảo cho chuyên môn của mình. Nông dân, nhà chế biến, nhà bảo quản và người tiêu dùng nông sản, thực phẩm có thể tìm thấy các thông tin cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của mình.


M_tả

EBOOK - Drying of Foods, Vegetables and Fruits Vol. 1 - Jangam S.V., Law C.L., Mujumdar A.S., (Ed.) (2010)


EBOOK - Sấy thực phẩm, rau và trái cây Vol. 1


EBOOK - Sấy thực phẩm, rau và trái cây Vol. 1


M_tả

BÀI GIẢNG - Bảo quản rau quả bằng phương pháp lên men


Nguồn gốc của quá trình bảo quản rau quả bằng phương pháp lên men có từ thời cổ đại. Trên thế giới, hầu hết rau quả được lên men với qui mô nhỏ, như trong điều kiện gia đình hoặc bởi những người buôn bán nhỏ. Hiện nay có một số mặt hàng sản xuất dạng này như dưa bắp cải, dưa chuột muối chua và ôliu muối chua. Có ý nghĩa thương mại quan trọng và là tiêu điểm cho seminar này. Có sự gia tăng quan tâm trong phạm vi rộng các loại rau quả lên men khác và nước ép rau quả lên men , đặc biệt ở thị trường Châu Âu (Bảng 2.1); tuy nhiên, các dạng thương mại hầu hết được sản xuất với qui mô nhỏ (Buchenhuskes cùng cộng sự, 1990). Kimchi Hàn Quốc, mang tính truyền thống trong các bữa ăn gia đình, gần đây cũng đã được thương mại hoá (Cheigh & Park, 1994; Fleming cùng cộng sự, 1995a).


Nguồn gốc của quá trình bảo quản rau quả bằng phương pháp lên men có từ thời cổ đại. Trên thế giới, hầu hết rau quả được lên men với qui mô nhỏ, như trong điều kiện gia đình hoặc bởi những người buôn bán nhỏ. Hiện nay có một số mặt hàng sản xuất dạng này như dưa bắp cải, dưa chuột muối chua và ôliu muối chua. Có ý nghĩa thương mại quan trọng và là tiêu điểm cho seminar này. Có sự gia tăng quan tâm trong phạm vi rộng các loại rau quả lên men khác và nước ép rau quả lên men , đặc biệt ở thị trường Châu Âu (Bảng 2.1); tuy nhiên, các dạng thương mại hầu hết được sản xuất với qui mô nhỏ (Buchenhuskes cùng cộng sự, 1990). Kimchi Hàn Quốc, mang tính truyền thống trong các bữa ăn gia đình, gần đây cũng đã được thương mại hoá (Cheigh & Park, 1994; Fleming cùng cộng sự, 1995a).


M_tả

SÁCH - Bảo quản và chế biến rau quả (Nguyễn Vân Tiếp & Quách Đĩnh & Nguyễn Văn Thoa)


Rau quả là thức ăn thiết yếu của con người. Rau quả cung cấp cho con người nhiều vitamin và muối khoáng. Gluxit của rau quả chủ yếu là các thành phần dinh đường dễ tiêu hóa. Hàm lượng chất đạm trong rau quả tuy ít nhưng có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và dinh dưỡng. Chất béo trong rau quả không nhiều nhưng dễ tiêu và có những axít béo không thể thay thế được. Rau quả còn cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, có tác dụng giải các độc tố phát sinh trong quá trình tiêu hoá thức ăn và có tác dụng chống táo bón... Do vậy, trong chế độ dinh dưỡng của con người, rau quả không thể thiếu và ngày càng quan trọng. Tại các nước phát triển, tỉ trọng rau quả ngày càng tăng trong khẩu phần ăn hằng ngày.


Rau quả là thức ăn thiết yếu của con người. Rau quả cung cấp cho con người nhiều vitamin và muối khoáng. Gluxit của rau quả chủ yếu là các thành phần dinh đường dễ tiêu hóa. Hàm lượng chất đạm trong rau quả tuy ít nhưng có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và dinh dưỡng. Chất béo trong rau quả không nhiều nhưng dễ tiêu và có những axít béo không thể thay thế được. Rau quả còn cung cấp cho cơ thể nhiều chất xơ, có tác dụng giải các độc tố phát sinh trong quá trình tiêu hoá thức ăn và có tác dụng chống táo bón... Do vậy, trong chế độ dinh dưỡng của con người, rau quả không thể thiếu và ngày càng quan trọng. Tại các nước phát triển, tỉ trọng rau quả ngày càng tăng trong khẩu phần ăn hằng ngày.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Hoa Lan (PGS. TS. Đào Thanh Vân Cb)


NỘI DUNG:

Bài mở đầu: Vai trò của hoa lan và tình hình sản xuất hoa lan
Chương 1: Đặc điểm thực vật học và phân loại hoa lan
Chương 2: Yêu cầu ngoại cảnh hoa lan
Chương 3: Nhân giống hoa lan
Chương 4: Kỹ thuật nuôi trồng hoa lan
Chương 5: Kỹ thuật trồng một số loài lan phổ biến


NỘI DUNG:

Bài mở đầu: Vai trò của hoa lan và tình hình sản xuất hoa lan
Chương 1: Đặc điểm thực vật học và phân loại hoa lan
Chương 2: Yêu cầu ngoại cảnh hoa lan
Chương 3: Nhân giống hoa lan
Chương 4: Kỹ thuật nuôi trồng hoa lan
Chương 5: Kỹ thuật trồng một số loài lan phổ biến


M_tả

SÁCH SCAN - Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực Tập 1 - Bảo quản lương thực (Trần Thị Thu Trà)


Cuốn giáo trình này của Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên ngành "Công nghệ thực phẩm" có thêm một số kiến thức về tính chất của một số loại hạt lương thực thông dụng và các biện pháp để bảo quản và chế biến lương thực.


Cuốn giáo trình này của Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh giúp cho sinh viên ngành "Công nghệ thực phẩm" có thêm một số kiến thức về tính chất của một số loại hạt lương thực thông dụng và các biện pháp để bảo quản và chế biến lương thực.


M_tả

SÁCH - Thuốc bảo vệ thực vật sinh học (Nguyễn Mạnh Chinh)


Thuốc bảo vệ thực vật được tạo bởi hai nguồn cơ bản là từ các sinh vật có trong tự nhiên( thuốc bảo vệ thực vật sinh học) và tổng hợp từ các chất hóa học ( thuốc BVTV hóa học).Trong sản xuất trồng trọt người nông dân đã lạm dụng thuốc BVTV hóa học do hiệu lực tiêu diệt nhanh giá thành thấp nhưng đồng thời gây nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
Sách này trình bày những đặc điểm chung của thuốc, nhóm thuốc bảo vệ thực vật [[BVTV]] sinh học, đồng thời giới thiệu về tên gọi, loại nhóm, đối tượng phòng trừ, khả năng hỗn hợp của các thuốc BVTV sinh học sử dụng ở Việt Nam, giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đặc điểm và cách sử dụng các thuốc BVTV sinh học đã đăng ký sử dụng ở nước ta


Thuốc bảo vệ thực vật được tạo bởi hai nguồn cơ bản là từ các sinh vật có trong tự nhiên( thuốc bảo vệ thực vật sinh học) và tổng hợp từ các chất hóa học ( thuốc BVTV hóa học).Trong sản xuất trồng trọt người nông dân đã lạm dụng thuốc BVTV hóa học do hiệu lực tiêu diệt nhanh giá thành thấp nhưng đồng thời gây nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
Sách này trình bày những đặc điểm chung của thuốc, nhóm thuốc bảo vệ thực vật [[BVTV]] sinh học, đồng thời giới thiệu về tên gọi, loại nhóm, đối tượng phòng trừ, khả năng hỗn hợp của các thuốc BVTV sinh học sử dụng ở Việt Nam, giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về đặc điểm và cách sử dụng các thuốc BVTV sinh học đã đăng ký sử dụng ở nước ta


M_tả

SÁCH SCAN - Hóa học thực phẩm (Lê Ngọc Tú Cb)


      Chắc trong chúng ta ai cũng ít nhất hơn một lần đã vào siêu thị. Bạn thử quan sát, làm phép thống kê và so sánh: Tỉ lệ giữa thức ăn, nước uống đã qua chế biến, đóng gói trong bao bì so với thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến trên các quầy hàng là bao nhiêu? Tuy chưa có số liệu chính xác nào được đưa ra nhưng người ta ước tính rằng khoảng 75% lượng thực phẩm tiêu thụ hằng ngày của con người hiện nay là loại thực phẩm đã qua chế biến và đóng gói sẵn - tức là thực phẩm công nghiệp. Từ đó chúng ta dễ dàng hình dung sự kỳ vĩ của ngành công nghiệp thực thẩm ngày nay.


      Chắc trong chúng ta ai cũng ít nhất hơn một lần đã vào siêu thị. Bạn thử quan sát, làm phép thống kê và so sánh: Tỉ lệ giữa thức ăn, nước uống đã qua chế biến, đóng gói trong bao bì so với thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến trên các quầy hàng là bao nhiêu? Tuy chưa có số liệu chính xác nào được đưa ra nhưng người ta ước tính rằng khoảng 75% lượng thực phẩm tiêu thụ hằng ngày của con người hiện nay là loại thực phẩm đã qua chế biến và đóng gói sẵn - tức là thực phẩm công nghiệp. Từ đó chúng ta dễ dàng hình dung sự kỳ vĩ của ngành công nghiệp thực thẩm ngày nay.


M_tả

SÁCH SCAN - Chống Mối - Nguyễn Chí Thanh


Tài liệu Chống Mối – Nguyễn Chí Thanh viết về mối kẻ thù nguy hiểm nhất của nền kinh tế và phương pháp chống lại chúng.


Tài liệu Chống Mối – Nguyễn Chí Thanh viết về mối kẻ thù nguy hiểm nhất của nền kinh tế và phương pháp chống lại chúng.


M_tả

SÁCH - Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả (Lê Văn Tán & Các TG)


Ngày nay “Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả là một ngành được nhiều quốc gia trên thế giới chú trọng, phát triển… và là ngành không thể thiếu được.

Việt Nam là một nước đang phát triển và hội nhập, ngành chế biến rau quả luôn được các nhà sản xuất của các xí nghiệp, công ty cũng như các doanh nghiệp nhà nước rất quan tâm.

Nhu cầu đào tạo và ứng dụng của ngành học này ngày càng tăng cao và phát triển theo hướng nhanh và mạnh mẽ.


Ngày nay “Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả là một ngành được nhiều quốc gia trên thế giới chú trọng, phát triển… và là ngành không thể thiếu được.

Việt Nam là một nước đang phát triển và hội nhập, ngành chế biến rau quả luôn được các nhà sản xuất của các xí nghiệp, công ty cũng như các doanh nghiệp nhà nước rất quan tâm.

Nhu cầu đào tạo và ứng dụng của ngành học này ngày càng tăng cao và phát triển theo hướng nhanh và mạnh mẽ.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Trồng và chăm sóc cây cà phê - Trình độ sơ cấp nghề (Full)


NỘI DUNG:

- Nhân giống cà phê - MĐ01. Trồng cà phê
- Trồng mới cà phê - MĐ02. Trồng cà phê
- Chăm sóc cây cà phê - MĐ03. Trồng cà phê
- Quản lý sâu bệnh hại - MĐ04. Trồng cà phê


NỘI DUNG:

- Nhân giống cà phê - MĐ01. Trồng cà phê
- Trồng mới cà phê - MĐ02. Trồng cà phê
- Chăm sóc cây cà phê - MĐ03. Trồng cà phê
- Quản lý sâu bệnh hại - MĐ04. Trồng cà phê


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Nông lâm nghiệp (Agriculture and Forestry)