Hiển thị các bài đăng có nhãn G. Phần mềm chuyên ngành Thủy lực khí nén (Hydraulic & Pneumatic). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn G. Phần mềm chuyên ngành Thủy lực khí nén (Hydraulic & Pneumatic). Hiển thị tất cả bài đăng

LINK DOWNLOAD Festo Fluidsim Pneumatic-Hydraulic 4.2 full crack


- Fluidsim thường là một gói phần mềm mà bạn có thể sử dụng để mô phỏng , thế hệ và nghiên cứu của khí nén và thủy lực trong đó:
+ Fluidsim H là bản mô phỏng Thủy Lực
+ Fluidsim P là bản mô phỏng Khí Nén


- Fluidsim thường là một gói phần mềm mà bạn có thể sử dụng để mô phỏng , thế hệ và nghiên cứu của khí nén và thủy lực trong đó:
+ Fluidsim H là bản mô phỏng Thủy Lực
+ Fluidsim P là bản mô phỏng Khí Nén


M_tả

Mô hình flash mô phỏng nguyên lý hoạt động của máy nén khí trục vít


Dưới đây là tổng hợp các file swf (flash) mô phỏng nguyên lý hoạt động cơ bản của máy nén khí trục vít, cơ cấu làm việc của các bộ van nạp khí. Trên mô hình này chúng ta có thể cài đặt máy chạy có tải, không tải, dải áp suất hoạt động, tăng lượng tiêu thụ khí nén....

Các bạn hãy bắt đầu trải nghiệm nào.

Nguyên lý máy nén khí trục vít có dầu


Dưới đây là tổng hợp các file swf (flash) mô phỏng nguyên lý hoạt động cơ bản của máy nén khí trục vít, cơ cấu làm việc của các bộ van nạp khí. Trên mô hình này chúng ta có thể cài đặt máy chạy có tải, không tải, dải áp suất hoạt động, tăng lượng tiêu thụ khí nén....

Các bạn hãy bắt đầu trải nghiệm nào.

Nguyên lý máy nén khí trục vít có dầu


M_tả

G. Phần mềm chuyên ngành Thủy lực khí nén (Hydraulic & Pneumatic)