Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology). Show all posts

EBOOK - A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injections - Third Edition (James W. McNabb, MD)


Get step-by-step, evidence-based guidance on the injections most beneficial to your patients – and your primary care practice!  A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injection, 3rd Edition, helps you master the techniques that can provide optimal pain relief, save health care dollars, increase patient satisfaction, and enhance the doctor/patient relationship.  This easy-to-understand, fully-illustrated text offers practical, evidence-based information on a wide variety of injection and aspiration techniques for common skin and musculoskeletal conditions.  The interactive eBook that accompanies the print book includes dozens of videos to help you perfect your technique.


M_tả

EBOOK - TriStation 1131 v4.1 (Assembly No. 9750002-001)


TriStation 1131 Developer’s Workbench Training Manual provides information and procedures to perform the basic tasks necessary to use TriStation 1131. Included in this manual are:

• High-level programming concepts
• Detailed information about TriStation 1131 features and tools
• Informative tips and tricks
• Procedures to effectively use the TriStation 1131 Workbench


M_tả

EBOOK - Tra cứu và soạn thảo Latex (Nguyễn Hữu Điển)


Nhà toán học người Mỹ D. E. Knuth đã sáng tạo ra TEX do nhu cầu in một cuốn sách về toán. Ông dự định viết chương trình xếp chữ này trong vòng tám tháng, nhưng thực tế đã kéo dài thành tám năm. Những năm 70 là thời kỳ khủng hoảng về chương trình biên dịch. Chính trong thời kỳ này, nhiều chương trình biên dịch đã ra đời như Pascal, C, ....


M_tả

EBOOK - Thinking in Java, 2nd Edition, Release 11 (Bruce Eckel)


“Thinking in Java should be read cover to cover by every Java programmer, then kept close at hand for frequent reference. The exercises are challenging, and the chapter on Collections is superb! Not only did this book help me to pass the Sun Certified Java Programmer exam; it’s also the first book I turn to whenever I have a Java question.”
Jim Pleger, Loudoun County (Virginia) Government


M_tả

GIÁO TRÌNH - Các lệnh trong Matlab - Trường ĐHBK Đà Nẵng (Full)


Các toán tử cơ bản: Matlab là một phần mềm cao cấp dùng để giải các bài toán. Để khởi động MATLAB ta bấm đúp vào icon của nó. Các file MATLAB có dạng *.m và chỉ chạy trong môi trường MATLAB. MATLAB xử lí số liệu như là ma trận. Khi ta đánh lệnh vào cửa sổ lệnh, nó sẽ được thi hành ngay và kết quả hiện lên màn hình.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Matlab - Trường ĐHBK Đà Nẵng (Phan Thanh Tao)


NỘI DUNG:

Hướng dẫn cài đặt MATLAB 7.0

Chương 1. Các khái niệm cơ bản
Chương 2. Các phép toán trên ma trận
Chương 3. Các phép toán trên mảng
Chương 4. Thao tác trên vectơ và ma trận
Chương 5. Thao tác trên vectơ và ma trận
Chương 6. Hàm ma trận


M_tả

EBOOK - PIPESIM Fundamentals - Workflow/ Solutions Training (Version 2009.1)


EBOOK - Nguyên tắc cơ bản về PIPESIM - Đào tạo quy trình làm việc / giải pháp (Phiên bản 2009.1) - 166 Trang.

PIPESIMis a steady-state, multiphase flow simulator used for the design and analysis of oil and gas production systems. With its rigorous simulation algorithms, PIPESIM helps you optimize your production and injection operations. As shown in Figure  2 on the following page, PIPESIMmodels multiphase flow from the reservoir through to the surface facilities to enable comprehensive production system analysis.


M_tả

Hướng dẫn phân tích truyền nhiệt với ansys


Hướng dẫn phân tích truyền nhiệt với ansys.

Các bạn mở phần mềm Ansys lên, từ giao diện màn hình chính bạn chọn và nhấn giữ Steady-sate Thermal sau đó kéo thả sang vùng đồ họa.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan (Viện CNTT)


NỘI DUNG:

Chương I - Tổng quan Mạng Máy Tính
1.1 Kiến thức cơ bản
1.2 Bộ giao thức TCP/IP
1.3 Giới thiệu một số các dịch vụ cơ bản trên mạng
1.4 Tóm tắt chương 1


M_tả

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KATA 4.1


Các nút lệnh trên file Excel nhập liệu chỉ chạy được trên nền Excel 32bit. 
Chương trình là ứng dụng mở nên người dùng có thể tiếp tục lập trình thêm VBA trong file Excel nhập liệu để tạo dữ liệu nhập tự động.
Để tiện cho việc quản lý, file excel kèm theo nên sửa lại tên như “kata-tên công trình” sau đó lưu vào nơi chứa bảng tính của công trình đó.
Khi lựa chọn tỷ lệ vẽ thì đó là tỷ lệ vẽ thể hiện trên layout. Trên model luôn thể hiện với tỷ lệ 1:1


M_tả

10 chỉ tiêu cơ lý của đất nền được sử dụng trong dữ liệu website


Các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm trong phòng.

Sau khi công tác lấy mẫu được hoàn tất, công tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý trong phòng được tiến hành theo các qui định và tiêu chuẩn hiện hành.
Các chỉ tiêu cơ lý theo kết quả thí nghiệm trong phòng được lựa chọn trong công tác số hóa bao gồm:


M_tả

BÀI GIẢNG - Inventor 2018 (Phạm Quang Thắng)


Hiện nay, phần mềm thiết kế đã và đang sử  dụng tại Việt Nam tương đối nhiều và đa dạng, mỗi phần mềm điều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Tuy nhiên, một phần mềm với thế  mạnh hướng đối tượng, hướng đến người sử  dụng, mà sử dụng rất thuận tiên - đó là Inventor do hãng Autodesks cung cấp. Vế cách thức sử dụng, những phiên bản gần đây đều có giao diện gần giống nhau (dạng Ribbon), tuy nhiên, đối với phiên bản càng mới thì sự linh hoạt, thời gian đáp ứng, cũng như số lệnh mới càng nhiều, càng tối ưu hóa.


M_tả

EBOOK - PIPESIM production system analysis software Version 2011.1 - User Guide (Schlumberger)


EBOOK - Phần mềm phân tích hệ thống sản xuất PIPESIM Phiên bản 2011.1 - Hướng dẫn sử dụng (Schlumberger) - 785 Trang.

PIPESIM was originally developed by a company called Baker Jardine. Baker Jardine was formed in 1985 to provide software and consultanting services to the oil and gas industry. In April 2001, Baker Jardine was acquired by Schlumberger. Schlumberger has invested in the redevelopment of the industry's leading Production Engineering software to ensure that it cansolve challenging multiphase flow problems. PIPESIM couples a leadingedge Graphical User Interface (GUI) with a field-proven computation engine.


M_tả

SÁCH SCAN - Hướng dẫn thực hành scrum - Quản trị dự án phần mềm theo triết lý Agile (Andrew Pham)


Cuốn sách này là một tài liệu Agile rất có giá trị và mang tính thực tiễn cao. Hai tác giả Andrew và Phuong-Van đã nhanh chóng đi vào vấn đề chính bao gồm những mảng lớn về quản lý và phát triển phần mềm. Những nội dung chính bao gồm căn bản về Agile, tài chính, giành được sự hỗ trợ từ quản lý, thu thập yêu cầu trong Agile, tầm nhìn kiến trúc, vai trò của Product Owner, những kiểm thử cần chú trọng, làm việc nhóm, quản lý Agile, và cách để thích ứng với Scrum mà không phá hủy nó, và cuối cùng họ cung cấp sẵn một công cụ để đánh giá mức độ sẵn sàng.


M_tả

SÁCH SCAN - Bạn sẽ thành thạo C++ chỉ trong 21 ngày (Đậu Quang Tuấn)


Cuốn sách này giúp bạn nghiên cứu phần lý thuyết của ngôn ngữ lập trình C++ trong 14 ngày, đọc và hiểu các bài tập mẫu trong 7 ngày. Với cách trình bày ngắn gọn và dễ hiểu, hướng dẫn chi tiết rõ ràng, các chương trình mẫu thực tế và đa dạng, cuốn sách sẽ đưa bạn tiến sâu hơn trên con đường tin học của mình.


M_tả

TÀI LIỆU - C++ của FPT (Full)


TÀI LIỆU - C++ của FPT (Full).


M_tả

BÀI GIẢNG - Hệ hỗ trợ ra quyết định (Full 7 Chương)


Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, quá trình phát triển và các thành phần của Hệ hỗ trợ quyết định, cũng như công cụ xây dựng và xu hướng phát triển của hệ. Môn học đi sâu vào thành phần quan trọng của Hệ hỗ trợ quyết định là các mô hình cho các bài toán ra quyết định, các phương pháp mô hình hoá cho các bài toán ít cấu trúc.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology)