Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology). Hiển thị tất cả bài đăng

GIÁO TRÌNH - Thực hành kiến trúc và tổ chức máy tính - Phạm Văn Khoa

 


Với sự phát triển và thành công của ngành vi mạch bán dẫn và kỹ thuật truyền thông đã cho ra đời khái niệm Kết nối vạn vật (Internet of Things). Trong công nghệ này, các máy tính đa dụng (general purpose computer) được thu nhỏ thành các máy tính có chức năng xác định (specific purpose computer) được nhúng vào trong các thiết bị thu nhỏ nhằm để tính toán và xử lý dữ liệu. Nhờ đó, các thiết bị trở nên thông minh hơn bởi có sự hỗ trợ xử lý của máy tính cũng như dễ dàng kết nối với nhau hơn bởi các máy tính loại này cũng được hỗ trợ các chuẩn truyền thông nhằm trao đổi dữ liệu trước và sau quá trình xử lý.

 


Với sự phát triển và thành công của ngành vi mạch bán dẫn và kỹ thuật truyền thông đã cho ra đời khái niệm Kết nối vạn vật (Internet of Things). Trong công nghệ này, các máy tính đa dụng (general purpose computer) được thu nhỏ thành các máy tính có chức năng xác định (specific purpose computer) được nhúng vào trong các thiết bị thu nhỏ nhằm để tính toán và xử lý dữ liệu. Nhờ đó, các thiết bị trở nên thông minh hơn bởi có sự hỗ trợ xử lý của máy tính cũng như dễ dàng kết nối với nhau hơn bởi các máy tính loại này cũng được hỗ trợ các chuẩn truyền thông nhằm trao đổi dữ liệu trước và sau quá trình xử lý.


M_tả

SÁCH - Giáo Trình Hoá Tin Học (Trần Vĩnh Quý)

 


Hoá tin học - môn khoa học liên ngành ứng dụng phương pháp tính toán, xử lí thông tin vào việc nghiên cứu các vấn đề hoá học, ngay từ khi ra đời đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ mọi lĩnh vực của môn khoa học, nhất là lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy lí thuyết.

Giáo trình Hoá tin học (Các bài toán nhiệt động, thống kê và lí thuyết phản ứng hoá học) trình bày từng bước phát triển của phần lí thuyết các hệ vĩ mô của hoá học và cách ứng dụng tin học vào trợ giúp lí thuyết này vượt qua trở ngại trong sự tiến bộ của mình.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD

 


Hoá tin học - môn khoa học liên ngành ứng dụng phương pháp tính toán, xử lí thông tin vào việc nghiên cứu các vấn đề hoá học, ngay từ khi ra đời đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ mọi lĩnh vực của môn khoa học, nhất là lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy lí thuyết.

Giáo trình Hoá tin học (Các bài toán nhiệt động, thống kê và lí thuyết phản ứng hoá học) trình bày từng bước phát triển của phần lí thuyết các hệ vĩ mô của hoá học và cách ứng dụng tin học vào trợ giúp lí thuyết này vượt qua trở ngại trong sự tiến bộ của mình.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

GIÁO TRÌNH - Intouch Wonderware

 


Wonderware là công ty hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ chuyên cung cấp phần mềm công nghiệp cho các nhà máy, hệ thống điều khiển, tự động. Được thành lập từ năm 1986, đến nay đã có hơn 100.000 nhà máy lớn trên toàn cầu sử dụng Wonderware để giám sát, điều khiển quản lý nhằm nâng cao khả năng sản xuất và cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các sản phẩm của Wonderware được phát triển trên nền tảng của hệ điều hành Microsoft, và được Microsoft chọn làm đối tác đi tiên phong trong việc đưa giao diện người máy và cơ sở dữ liệu xuống sàn nhà máy. Thị phần của Wonderware chiếm 32% trên toàn cầu về giao diện người máy HMI (Human Machine Interface), 28% về cơ sở dữ liệu nhà máy (Historian Database). Các sản phẩm của Wonderware được thiết kế trên dựa trên kiến trúc mở, module hoá, có khả năng ổn định và tương thích cao với phần cứng của các hãng, bộ sản phẩm bao gồm:

 


Wonderware là công ty hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ chuyên cung cấp phần mềm công nghiệp cho các nhà máy, hệ thống điều khiển, tự động. Được thành lập từ năm 1986, đến nay đã có hơn 100.000 nhà máy lớn trên toàn cầu sử dụng Wonderware để giám sát, điều khiển quản lý nhằm nâng cao khả năng sản xuất và cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các sản phẩm của Wonderware được phát triển trên nền tảng của hệ điều hành Microsoft, và được Microsoft chọn làm đối tác đi tiên phong trong việc đưa giao diện người máy và cơ sở dữ liệu xuống sàn nhà máy. Thị phần của Wonderware chiếm 32% trên toàn cầu về giao diện người máy HMI (Human Machine Interface), 28% về cơ sở dữ liệu nhà máy (Historian Database). Các sản phẩm của Wonderware được thiết kế trên dựa trên kiến trúc mở, module hoá, có khả năng ổn định và tương thích cao với phần cứng của các hãng, bộ sản phẩm bao gồm:


M_tả

SLIDE - BricsCAD for AutoCAD - v19

 


Here you will learn about the benefits of using BricsCAD, while saving your firm a lot of money on hardware upgrades and software licenses. You’ll read about the advantages to switching to BricsCAD, how it is similar to AutoCAD, and about some of the issues on which to keep an eye. We provide you with details on the differences and similarities in user interfaces, com

 


Here you will learn about the benefits of using BricsCAD, while saving your firm a lot of money on hardware upgrades and software licenses. You’ll read about the advantages to switching to BricsCAD, how it is similar to AutoCAD, and about some of the issues on which to keep an eye. We provide you with details on the differences and similarities in user interfaces, com


M_tả

EBOOK - BricsCAD for AutoCAD users - v19

 


Here you will learn about the benefits of using BricsCAD, while saving your firm a lot of money on hardware upgrades and software licenses. You’ll read about the advantages to switching to BricsCAD, how it is similar to AutoCAD, and about some of the issues on which to keep an eye. We provide you with details on the differences and similarities in user interfaces, com

 


Here you will learn about the benefits of using BricsCAD, while saving your firm a lot of money on hardware upgrades and software licenses. You’ll read about the advantages to switching to BricsCAD, how it is similar to AutoCAD, and about some of the issues on which to keep an eye. We provide you with details on the differences and similarities in user interfaces, com


M_tả

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KỸ THUẬT TRUYỀN TIN (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

 


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1 Tổng quan về kĩ thuật truyền dữ liệu 3

1.1. Thông tin và truyền thông 3

1.2. Các dạng thông tin và xử lý thông tin 4

1.3. Khái quát mạng truyền số liệu 5

1.4. Mạng truyền số liệu 6

 


NỘI DUNG:CHƯƠNG 1 Tổng quan về kĩ thuật truyền dữ liệu 3

1.1. Thông tin và truyền thông 3

1.2. Các dạng thông tin và xử lý thông tin 4

1.3. Khái quát mạng truyền số liệu 5

1.4. Mạng truyền số liệu 6


M_tả

MẠNG MÁY TÍNH - PHẦN CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH CHIA ĐIA CHỈ IP

 


Tài liệu tham khảo về địa chỉ IP

l-Các dạng bài tập về dịa chỉ IP

Dạng 1: Bài tập xuôi.

Cho một địa chỉ IP, biết số bit cần mượn hoặc số host. Yêu cầu tìm ra các subnet, địa chỉ đầu (first address), địa chỉ cuối (last 

address), địa chỉ quảng bá (broadcast address), host range (dải địa chỉ khả dụng của từng host).

 


Tài liệu tham khảo về địa chỉ IP

l-Các dạng bài tập về dịa chỉ IP

Dạng 1: Bài tập xuôi.

Cho một địa chỉ IP, biết số bit cần mượn hoặc số host. Yêu cầu tìm ra các subnet, địa chỉ đầu (first address), địa chỉ cuối (last 

address), địa chỉ quảng bá (broadcast address), host range (dải địa chỉ khả dụng của từng host).


M_tả

Tài liệu về công nghệ .NET (Hoàng Quốc Việt)

 


Tài liệu về công nghệ .NET (Hoàng Quốc Việt).

 


Tài liệu về công nghệ .NET (Hoàng Quốc Việt).


M_tả

SÁCH - CHI TIẾT MÁY VÀ ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CHI TIẾT MÁY (PGS. TS NGUYỄN HỮU LỘC CB) Cuốn sách này được hoàn thành, trước hết, là nhờ công sức các trường tiểu ban qua các năm ra đề, soạn đáp án; tiếp đến là công sức của các thầy cô có nhiều nhiệt tình với phong trào thi Olympic tham gia ra đề, chấm thi đã trao đổi, góp ý, rút kinh nghiệm. Các trường tiểu ban đã tổng hợp, suy xét, hoàn chỉnh, thống nhất nội dung đề, nghiên cứu phương pháp các phương pháp giải, hoàn chỉnh đáp án, …

Các tác giả mong rằng tuyển tập lần đầu này sẽ góp phần vào việc dạy, học, thi môn học. Cuốn sách này được hoàn thành, trước hết, là nhờ công sức các trường tiểu ban qua các năm ra đề, soạn đáp án; tiếp đến là công sức của các thầy cô có nhiều nhiệt tình với phong trào thi Olympic tham gia ra đề, chấm thi đã trao đổi, góp ý, rút kinh nghiệm. Các trường tiểu ban đã tổng hợp, suy xét, hoàn chỉnh, thống nhất nội dung đề, nghiên cứu phương pháp các phương pháp giải, hoàn chỉnh đáp án, …

Các tác giả mong rằng tuyển tập lần đầu này sẽ góp phần vào việc dạy, học, thi môn học.


M_tả

SÁCH SCAN - .NET Toàn Tập - Tập 4: Lập Trình Căn Cứ Dữ Liệu Dùng ADO. NET Và C# - Lập Trình Visual C# Thế Nào (Dương Quang Thiện)Tập IV - Lập trình căn cứ dữ liệu cùng ADO.NET và C# này có tham vọng là một tập hướng dẫn lập trình căn cứ dữ liệu sử dụng ADO.NET và Visual C#. Như bạn đã biết, trong thiết kế các ứng dụng chạy trên Windows và Web bây giờ, người ta chủ trương thiết kế kiểu tam tầng (three-tier), nghĩa là theo 3 tầng lớp: data presentation, data access và business logic. Phần data presentantion chia làm 2 phần: phần input liên quan đến giao diện người sử dụng, còn phần output liên quan đến kết xuất xử lý được trình bày dưới dạng những báo cáo. Phần giao diện người sử dụng (GUI) đã được đề cập đến trong tập III. Tập IV - Lập trình căn cứ dữ liệu cùng ADO.NET và C# tập trung đề cập đến phần data access, nghĩa là truy cập các dữ liệu nguồn sử dụng ADO.NET và C#.Tập IV - Lập trình căn cứ dữ liệu cùng ADO.NET và C# này có tham vọng là một tập hướng dẫn lập trình căn cứ dữ liệu sử dụng ADO.NET và Visual C#. Như bạn đã biết, trong thiết kế các ứng dụng chạy trên Windows và Web bây giờ, người ta chủ trương thiết kế kiểu tam tầng (three-tier), nghĩa là theo 3 tầng lớp: data presentation, data access và business logic. Phần data presentantion chia làm 2 phần: phần input liên quan đến giao diện người sử dụng, còn phần output liên quan đến kết xuất xử lý được trình bày dưới dạng những báo cáo. Phần giao diện người sử dụng (GUI) đã được đề cập đến trong tập III. Tập IV - Lập trình căn cứ dữ liệu cùng ADO.NET và C# tập trung đề cập đến phần data access, nghĩa là truy cập các dữ liệu nguồn sử dụng ADO.NET và C#.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Pro/E WF5.0 Bài 1 : Mô hình vẽ phác – Sketcher

Sketcher là môi trường đồ hoạ, sử dụng Pro/Engineer WF5.0 để thiết kế các đối tường hình học 2D. Các đối tượng này có thể được sử dụng để tạo ra các đối tượng khác (mặt, khối) hoặc sử dụng trong môi trường NC. Sketcher rất mạnh, các công cụ thiết kế giúp chúng ta có thể thiết kế, thay đổi trong mối quan hệ với nhau. • Nội dung bài học
 Bài 1 : Mô hình vẽ phác – Sketcher

Sketcher là môi trường đồ hoạ, sử dụng Pro/Engineer WF5.0 để thiết kế các đối tường hình học 2D. Các đối tượng này có thể được sử dụng để tạo ra các đối tượng khác (mặt, khối) hoặc sử dụng trong môi trường NC. Sketcher rất mạnh, các công cụ thiết kế giúp chúng ta có thể thiết kế, thay đổi trong mối quan hệ với nhau. • Nội dung bài họcM_tả

SLIDE - Tổng quan về hệ thống WDM (Kèm bản vẽ)


NỘI DUNG:

Phần1: Kỹ thuật WDM
Phần2: Một số vấn đề công nghệ then chốt trong hệ thống truyền dẩn WDM
Phần3:Ưng dụng của hệ thống WDM


NỘI DUNG:

Phần1: Kỹ thuật WDM
Phần2: Một số vấn đề công nghệ then chốt trong hệ thống truyền dẩn WDM
Phần3:Ưng dụng của hệ thống WDM


M_tả

GIÁO TRÌNH - Hướng dẫn sử dụng phần mềm 4D,5D synchro Pro (bản tiếng anh)


NỘI DUNG:

1.  The Synchro Workspace  ...........................................................................................  1
1.1.  Initial Setup  .........................................................................................................  1
1.2.  Screen Layout  ......................................................................................................  2
2.  User Interface Set Up  ...............................................................................................  4
2.1.  Customise Columns  ..............................................................................................  4
2.2.  General Settings  ..................................................................................................  5
2.3.  Gantt Display  .......................................................................................................  9
3.  Setting up the Project.............................................................................................  11
3.1.  Project Date Zero  ...............................................................................................  11
3.2.  Data Date  ..........................................................................................................  11
3.3.  Schedule  ...........................................................................................................  12
3.4.  Schedule From/To  ..............................................................................................  12
3.5.  Gantt Chart Display Manipulation  ........................................................................  12


NỘI DUNG:

1.  The Synchro Workspace  ...........................................................................................  1
1.1.  Initial Setup  .........................................................................................................  1
1.2.  Screen Layout  ......................................................................................................  2
2.  User Interface Set Up  ...............................................................................................  4
2.1.  Customise Columns  ..............................................................................................  4
2.2.  General Settings  ..................................................................................................  5
2.3.  Gantt Display  .......................................................................................................  9
3.  Setting up the Project.............................................................................................  11
3.1.  Project Date Zero  ...............................................................................................  11
3.2.  Data Date  ..........................................................................................................  11
3.3.  Schedule  ...........................................................................................................  12
3.4.  Schedule From/To  ..............................................................................................  12
3.5.  Gantt Chart Display Manipulation  ........................................................................  12


M_tả

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm MicroStation V8i


Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm MicroStation V8i.


Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm MicroStation V8i.


M_tả

EBOOK - Introduction to Computer Networking the Fundamentals Guide for beginners (Peter Aggarwal)


EBOOK - Giới thiệu về Mạng máy tính Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu (Peter Aggarwal).

BUY THIS EBOOK ON AMAZON (BEST SELLERS)

Introduction to Computer Networking The fundamentals Guide for beginners


EBOOK - Giới thiệu về Mạng máy tính Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu (Peter Aggarwal).

BUY THIS EBOOK ON AMAZON (BEST SELLERS)

Introduction to Computer Networking The fundamentals Guide for beginners


M_tả

EBOOK - Microsoft Project 2013 - Tiếng Việt (Kienking@Gmail.com)


Các tác vụ được thiết kế theo từng đề mục cụ thể, bao hàm trong các chủ đề như khảo sát môi trường Microsoft Project 2013, tạo một dự án mới, xây dựng các tác vụ, tạo các nguồn tài nguyên và ấn định các khoản chi phí, lập báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, giải quyết những xung đột trong khi định thời biểu, giải quyết các vấn đề về nguồn tài nguyên, xem lại tiến độ công việc, phân tích tiến độ tài chính, và phối hợp nhiều dự án bên ngoài Project Server.


Các tác vụ được thiết kế theo từng đề mục cụ thể, bao hàm trong các chủ đề như khảo sát môi trường Microsoft Project 2013, tạo một dự án mới, xây dựng các tác vụ, tạo các nguồn tài nguyên và ấn định các khoản chi phí, lập báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, giải quyết những xung đột trong khi định thời biểu, giải quyết các vấn đề về nguồn tài nguyên, xem lại tiến độ công việc, phân tích tiến độ tài chính, và phối hợp nhiều dự án bên ngoài Project Server.


M_tả

SÁCH - Nhập Môn Tin Học (Introcduction to Informatic) (Lương Mạnh Bá & Đỗ Văn Uy Cb)


Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản nhất về tin học, ngoài ra, nhằm giúp sinh viên hiểu được việc lập trình giải quyết bài toán trên máy tính, môn học thường lựa chọn giới thiệu một ngôn ngữ lập trình thông dụng, có cấu trúc để đưa vào học.


Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản nhất về tin học, ngoài ra, nhằm giúp sinh viên hiểu được việc lập trình giải quyết bài toán trên máy tính, môn học thường lựa chọn giới thiệu một ngôn ngữ lập trình thông dụng, có cấu trúc để đưa vào học.


M_tả

SÁCH - Bài tập Tin học đại cương (Trần Đình Khang Cb)


Tin học đại cương là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống máy tính và việc xử lý thông tin trong máy tính cũng như các kiến thức về cơ sở dữ liệu, các hệ điều hành cơ bản, các chương trình cơ bản của Windows, tạo kiến thức nền tảng cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, giúp sinh viên ghi nhớ tốt hơn các kiến thức này, nhóm tác giả Trần Đình Khang, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm, Nguyễn Linh Giang đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Bách Khoa biên soạn cuốn sách: Bài tập Tin học đại cương.


Tin học đại cương là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống máy tính và việc xử lý thông tin trong máy tính cũng như các kiến thức về cơ sở dữ liệu, các hệ điều hành cơ bản, các chương trình cơ bản của Windows, tạo kiến thức nền tảng cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, giúp sinh viên ghi nhớ tốt hơn các kiến thức này, nhóm tác giả Trần Đình Khang, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm, Nguyễn Linh Giang đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Bách Khoa biên soạn cuốn sách: Bài tập Tin học đại cương.


M_tả

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SEEPW


Phần mền GEO-SLOPE International Ltd của Canada, là một bộ phần mềm ứng dụng để phân tích địa kĩ thuật. Kết quả tính toán, phân tích của GEO-SLOPE đã được nhà nước chấp nhận trong thiết kế công trình.

GEO-SLOPE gồm các module chính sau:

- Seep/W : Phân tích thấm.
- Slope/W: Phân tích ổn định mái dốc.
- Sigma/W: Phân tích ứng suất nền, biến dạng nền.
- Quake/W: Phân tích trạng thái của đất trong động đất.
- Temp/W: Phân tích truyền nhiệt trong đất.
- Wadose/W: Phân tích lớp đất bề mặt và đất trong vùng không bão hòa.
- Ctran/W: Phân tích vận chuyển các chất gây ô nhiễm trong đất.
- Seep 3D: Phân tích thấm theo phần từ hữu hạn 3D.


Phần mền GEO-SLOPE International Ltd của Canada, là một bộ phần mềm ứng dụng để phân tích địa kĩ thuật. Kết quả tính toán, phân tích của GEO-SLOPE đã được nhà nước chấp nhận trong thiết kế công trình.

GEO-SLOPE gồm các module chính sau:

- Seep/W : Phân tích thấm.
- Slope/W: Phân tích ổn định mái dốc.
- Sigma/W: Phân tích ứng suất nền, biến dạng nền.
- Quake/W: Phân tích trạng thái của đất trong động đất.
- Temp/W: Phân tích truyền nhiệt trong đất.
- Wadose/W: Phân tích lớp đất bề mặt và đất trong vùng không bão hòa.
- Ctran/W: Phân tích vận chuyển các chất gây ô nhiễm trong đất.
- Seep 3D: Phân tích thấm theo phần từ hữu hạn 3D.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Hướng dẫn sử dụng GeoSeep / W5 (GS. Nguyễn Công Mẫn)


SEEP/W V.5 là một trong sáu phần mềm Địa kỹthuật trong bộGEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International – Canada. Nguyên bản của bảndịch này trích trong Tài liệu Hướng dẫn sửdụng chương trình SEEP/W – V.5, được nâng cấp - cập nhật từtháng 12/ 2001, dùng đểphân tích thấm theo phần tửhữu hạn, là phiên bản mới nhất của của GEO-SLOPE International.
Tài liệu này dùng đểhọc tập, giúp bạn làm quen với việc giải từng bước một bài toán phân tích thấm trong Địa kỹthuật, trước khi tựgiải quyết một bài toán có liên quan gặp trong thực tế.
Kèm theo tài liệu này, có thểdùng “Free Student Edition” trong CD ROM do GEO-SLOPE International mới phát hành hoặc tải từtrang Web của Công ty trên đểlàm quen với các bài toán đơn giản, cũng nhưcho những ai muốn biết đầy đủhơn tính năng của phần mềm này, nhất là vềmặt tích hợp giữa SEEP/W với các môđun khác nhau đểmởrộng khảnăng giải quyết các loại bài toán khác nhau có thểgặp trong thực tế. SEEP/W là phần mềm giao diện đồhoạ, 32 bit có thểchạy trong hệ điều hành Wins 95/98/NT/2000 và XP, dùng đểmô hình hoá chuyển động của nước và phân bốáp lực nước lỗrỗng trong môi trường đất đá theo PTHH.


SEEP/W V.5 là một trong sáu phần mềm Địa kỹthuật trong bộGEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International – Canada. Nguyên bản của bảndịch này trích trong Tài liệu Hướng dẫn sửdụng chương trình SEEP/W – V.5, được nâng cấp - cập nhật từtháng 12/ 2001, dùng đểphân tích thấm theo phần tửhữu hạn, là phiên bản mới nhất của của GEO-SLOPE International.
Tài liệu này dùng đểhọc tập, giúp bạn làm quen với việc giải từng bước một bài toán phân tích thấm trong Địa kỹthuật, trước khi tựgiải quyết một bài toán có liên quan gặp trong thực tế.
Kèm theo tài liệu này, có thểdùng “Free Student Edition” trong CD ROM do GEO-SLOPE International mới phát hành hoặc tải từtrang Web của Công ty trên đểlàm quen với các bài toán đơn giản, cũng nhưcho những ai muốn biết đầy đủhơn tính năng của phần mềm này, nhất là vềmặt tích hợp giữa SEEP/W với các môđun khác nhau đểmởrộng khảnăng giải quyết các loại bài toán khác nhau có thểgặp trong thực tế. SEEP/W là phần mềm giao diện đồhoạ, 32 bit có thểchạy trong hệ điều hành Wins 95/98/NT/2000 và XP, dùng đểmô hình hoá chuyển động của nước và phân bốáp lực nước lỗrỗng trong môi trường đất đá theo PTHH.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology)