Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking). Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking). Show all posts

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) - BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG


“Dự  án đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có  3  thành phần sau:
-  Thành  phần 1-  Bệnh viện: Bệnh viện  đầu tiên  ở  Việt Nam  sử  dụng toàn bộ  trang thiết bị, máy móc  của Nhật, bác sỹ  đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật. Bệnh viện chuyên khám và tƣ vấn miễn phí cho tất cả  các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân.


M_tả

LUẬN VĂN - HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC


Cho vay học sinh, sinh viên là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho nền kinh tế tri thức “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đặc biệt Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đối tượng là những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng tài chính trang trả chi phí học tập, học sinh sinh viên thuộc diện chính sách xã hội, thuộc diện hộ nghèo và vùng sâu, vùng xa, giúp các các em học sinh sinh viên đã có điều kiện đến trường vươn lên học tập tốt, nâng cao được trình độ, nhằm nâng cao địa vị xã hội, giảm bớt dần sự thiếu hụt các bộ, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch về dân trí về kinh tế giữa các vùng miền.


M_tả

Quản lý bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh


Các chính sách xã hội (CSXH) ñối với người lao ñộng ñã ñược ðảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng. Ngay từ khi thành lập nước, Chính phủ ñã ban hành các ñạo luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH) ñể nhằm ñảm bảo lợi ích cho người lao ñộng (NLð) và người sử dụng lao ñộng (NSDLð). Chính sách BHXH trong từng thời kỳ ñã ñóng vai trò không nhỏ trong việc ñảm bảo an sinh xã hội (ASXH) cho ñất nước.
Chế ñộ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một trong những chế ñộ nằm trong hệ thống BHXH. Mục ñích của chế ñộ này là trợ giúp về mặt tài chính cho người hất nghiệp ñể họ ổn ñịnh cuộc sống cá nhân và gia ñình trong một chừng mực nhất ñịnh, từ ñó tạo ñiều kiện cho họ tham gia vào thị trường lao ñộng ñể họ có những cơ hội mới về việc làm.


M_tả

Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bhxh thị xã tam điệp tỉnh ninh bình


Bảo hiểm xã hội (BHXH) xuất hiện trên thế giới từ khá sớm và đã nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng của hầu hết các nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội. BHXH có vai trò to lớn và quan trọng như thế bởi lẽ đối tượng và phạm vi bao phủ của nó vô cùng rộng lớn, tác động đến hầu hết mọi thành viên trong xã hội.


M_tả

Quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh


Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó vấn đề đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách chủ yếu trong những chính sách ASXH. Chỉ thị số 15 CT/TW ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an
toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc”. Chính sách BHXH không ngừng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: "Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội. Tiến tới áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân".


M_tả

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 4.2011)


Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phí cũng nhu việc quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Trên cơ sở tìm hiểu thực tế, đưc ra những ưu khuyết điểm, từ đó đề xuất một vài giải pháp giúp công ty khắc phục và hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Khóa luận được thực hiện dựa trên nguồn thông tin thu thập được tại phòng kế toán và các phòng ban liên quan tại công ty, sử dụng phương pháp điều tra, quan sát, thu thập số liệu, phân tích, xử lý số liệu và so sánh.


M_tả

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY DNC và CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH xác EVA


Trong thời đại hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của các ngành khoa học kỹ thuật cùng với nền công nghiệp của nước ta đang trên đà phát triển. Để theo kịp với nên công nghiệp hiện đại của thế giới, chúng ta phải học hỏi, nghiên cứu và tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật của các nước tiên tiến trên thế giới.Muốn đạt được những thành tựu đó chúng ta phải trang bị cho mình một vốn kiến thức lớn bằng cách cố gắng học tập và tìm hiểu thêm một số kiến thức mới.Cung cấp điện là một môn học quan trọng,nó cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về việc thiết kế, vận hành và bảo trì một hệ thống cung cấp điện. Cung cấp điện cho một nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng, tòa nhà… là hết sức quan trọng. Nó đảm bảo cho quá trình vận hành của nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp, tòa nhà… được an toàn, liên tục và đảm bảo tính kỹ thuật cao.

M_tả

Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại tỉnh an giang


An Giang là tỉnh có diện tích rộng hơn 3.500 km2 và dân số đông nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, tính đến hết năm 20121. Việc chọn vùng nghiên cứu cần mang tính đại diện cao cho khu vực, là nơi tập trung mật độ dân cư và các mạng lưới giao dịch của các ngân hàng thương mại. Vì vậy, các thành phố và thị xã sẽ là vùng được lựa chọn bao gồm: thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu và 1 huyện trong 8 huyện còn lại có mật độ dân số đông nhất và cũng là nơi có nhiều chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại là huyện Chợ Mới1.


M_tả

Nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán thành phố hồ chí minh HSC


Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.( Khoản 20, Điều 6 Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12, 2010) Môi giới chứng khoán là hoạt động kinh doanh chứng khoán trong đó CTCK đứng ra làm đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch trên cơ sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với kết quả giao dịch đó. Người môi giới chỉ thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng để hưởng phí hoa hồng, họ không phải chịu rủi ro từ hoạt động giao dịch đó. (Thái Bá Cần và các cộng sự, 2014).


M_tả

Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm


Với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước. Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên quan đến việc trao đổi tiền của nước khác. Hoạt động chuyển đổi đồng tiền này thành đồng tiền khác trong quá trình quan hệ giữa các nước nhóm nước với nhau đã làm nảy sinh phạm trù tỷ giá hối đoái.
Tỷ giá hối đoái là một công cụ có hiệu lực, hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Sự biến động của tỷ giá hối đoái tác động đến nhiều hoạt động kinh tế của mỗi nước, trong đó có hoạt động xuất khẩu. Nhận thức được điều này, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH may Đồng Tâm, em chọn đề tài “Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm” làm đề tài khóa luận của mình.


M_tả

BẢO HIỂM TIỀN GỬI, BẢO HIỂM TIỀN CẤT TRỮ TRONG KHO VÀ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN


Khái niệm về bảo hiểm tiền gửi đã được hình thành từ rất lâu trên thế giới. Hoạt động tài chính - ngân hàng luôn gắn liền với sự nhạy cảm và tiềm ẩn rủi ro, một số rủi ro như: rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro mất khả năng thanh toán...Chính vì vậy mỗi quốc gia cần phải có tổ chức đứng ra bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng xảy ra đổ vỡ để ổn định tình hình an ninh xã hội.


M_tả

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn quận hà đông


Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội.

Sự phát triển kinh tế của một quốc gia luôn đi cùng với sự phát triển của các dự án bất động sản. Là một đất nước có nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam lại càng phải đặc biệt chú ý tới việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có các dự án bất động sản nhằm ổn định đời sống nhân dân, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các nguồn lực trong nước.

M_tả

LUẬN VĂN - Quản lý thu ngân sách nhà nước tại tp. tây ninh, tỉnh tây ninh


Quản lý thu ngân sách nhà nước là khâu rất quan trọng của chính sách tài chính quốc gia. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhằm đảm bảo tập trung nguồn lực tài chính của quốc gia vào tay Nhà nước để đảm bảo các nhiệm vụ chi tiêu, điều tiết một cách hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế, kiểm soát, phát hiện, khai thác, bồi dưỡng, tính toán chính xác các nguồn tài chính của đất nước và động viên vào ngân sách Nhà nước một cách công bằng, hợp lý là vấn đề được Nhà nước cũng như chính quyền các địa phương rất quan tâm.


M_tả

ĐỒ ÁN - Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm gạch Tuynel tại công ty TNHH COXANO - Trường Sơn


LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. i
MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................... v
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................vi
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ ....................................................................... vii


M_tả

Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam techcombank


Thẻ là một trong những sản phẩm của dịch vụ ngân hàng hiện đại, ra đời và phát triển dựa trên sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Với những tính năng ưu việt, dịch vụ thẻ đã nhanh chóng trở thành dịch vụ thanh toán phi tiền mặt phổ biến và được ưa chuộng hàng đầu thế giới. Hiện nay, thẻ cũng đang dần khẳng định vị trí của mình trong hoạt động thanh toán tại Việt Nam.
Hầu hết tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam đều phát hành thẻ thanh toán với các sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng và hiều tiện ích hơn cho người sử dụng. Đặc biệt kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức WTO, nền kinh tế ngày càng hội nhập và mở rộng với thế giới đã tạo tiền đề thuận lợi cho dịch vụ thẻ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn chiếm thêm nhiều lợi thế và ưu điểm cho việc thanh toán tiền nhanh gọn và thuận tiện cho các khách hàng người dùng của các Ngân hàng.


M_tả

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN NAM VIỆT


Kinh tế thế giới ngày càng phát triển, các quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính, tín dụng cũng được mở rộng hơn, vượt qua biên giới của các quốc gia. Mỗi quốc gia trên thế giới hầu như đều có đồng tiền riêng của mình (VD: Việt Nam-VND, Mỹ-USD, Nhật Bản-JPY, Anh-GDP,…). Để thuận tiện cho việc thanh toán, so sánh, phân tích hiệu quả kinh tế khi các quốc gia tham gia quan hệ kinh tế quốc tế, phản ánh sức mua giữa nội tệ và ngoại tệ nên xuất hiện khái niệm tỷ giá hối đoái.
Tỷ giá hối đoái là mối quan hệ so sánh sức mua giữa các đồng tiền với nhau, hay là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia. Tỷ giá hối đoái thể hiện mối quan hệ về giá trị tiền tệ giữa hai đồng tiền khác nhau.


M_tả

LUẬN VĂN - Một Số Giải Pháp Phát Triển Các Hình Thức Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Việt Nam


Hiện nay khi mà thanh  toán bằng tiền mặt đang là phổ biến thì việc tìm ra giải pháp cho sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt là rất cần thiết tuy rằng điều đó không đơn giản. Nó đòi hỏi phải có sự quan tâm, nghiên cứu một cách đầy đủ, phải có cái nhìn sâu hơn, rộng hơn. Với mong muốn các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ ngày càng được chấp nhận rộng rãi em đã chọn đề tài : “Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”. 

M_tả

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt


Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường và đóng vai trò hoàn thiện hệ thống kinh tế cũng như cải thiện môi trường kinh doanh. Sau hơn 13 năm ra đời và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định vị thế là một kênh huy động vốn hiệu quả, có khả năng tập trung và dẫn vốn từ các nguồn nhàn rỗi của cá nhân và tổ chức tới các dự án… Sự phát triển vững mạnh của thị trường chứng khoán cần có những đóng góp quan trọng của các công ty chứng khoán, với vai trò cầu nối, thúc đẩy sự lớn mạnh của thị trường, đưa các sản phẩm và dịch vụ chứng khoán đến gần hơn với các nhà đầu tư. Tính đến thời điểm hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam có khoảng hơn 100 công ty chứng khoán (Theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).


M_tả

LUẬN VĂN - Chuyên đề Góp ý công tác phân tích công việc tại công ty tư vấn xây dựng điện I


Phân tích công việc là một công cụ quan trọng để tiến hành các hoạt động QTNL khác như kế hoạch hóa nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo phát triển, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động Khái niệm Phân tích công việc không còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp ở phương Tây và đã được họ tiến hành hơn 100 năm qua. Tuy nhiên tại các doanh nghiệp Việt Nam lí thuyết Quản trị nhân lực nói chung và Phân tích công việc nói riêng còn khá mới. Vì vậy số lượng các công ty thực hiện công tác này còn ít. 


M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking)