Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking). Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking). Show all posts

LUẬN VĂN - Quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế


Cụm từ “rủi ro” được các nhà kinh tế định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Nhưng nhìn chung có thể chia làm hai quan điểm. Theo quan điểm truyền thống, “ Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố khác liên quan đến nguy hiểm, khó khăn, hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người”. Thực tế cho thấy, chúng ta đang sống trong một thế giới mà rủi ro luôn tiềm ẩn và ngày càng tăng theo nhiều hướng khác nhau. Xã hội loài người càng phát triển, hoạt động của con người ngày càng đa dạng, phong phú và phức tạp, thì rủi ro cho con người ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Vì vậy, con người cần quan tâm nhiều hơn đến việc nghiên cứu rủi ro, 3 nhận dạng rủi ro và tìm các biện pháp quản trị rủi ro, trong quá trình nghiên cứu đó nhận thức về rủi ro của con người cũng thay đổi, trở nên khoan dung và trung hòa hơn. Mặt khác, theo quan điểm trung hòa cho rằng “rủi ro là sự bất trắc không thể đo lường được”.


M_tả

Thực trạng nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Định


Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu xảy ra đã ảnh hưởng đến tình hình nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế của từng quốc gia nói riêng. Kinh tế khó khăn, tăng trưởng thấp, thất nghiệp cao đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình trạng rủi ro trong thanh toán hoặc không thực hiện đúng các cam kết theo hợp đồng (như giao hàng, bảo hành, thực hiện các hợp đồng sau khi trúng thầu v.v…), thậm chí nhiều doanh nghiệp phá sản. Các doanh nghiệp mất lòng tin lẫn nhau, do vậy, trong giao dịch mua bán, cung ứng dịch vụ, họ thường yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng nhằm tránh rủi ro. Việt Nam cũng không nằm ngoài nguyên tắc đó. Trong những năm gần đây thì nền kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển kinh ngạc. Các hoạt động trao đổi hàng hóa, thương mại, dịch vụ không chỉ diễn ra trong phạm vi lãnh thổ mà còn vươn ra ngoài tầm quốc tế. Hệ thống NHTM cũng không ngừng phát triển và mở rộng, bên cạnh các NHTM nhà nước là sự xuất hiện của rất nhiều ngân hàng cổ phần, ngân hàng liên doanh và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong bối cảnh này thì sự cạnh tranh là tất yếu và lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất chính là lĩnh vực tín dụng truyền thống. Chính vì vậy, các ngân hàng đã và đang phát triển rất nhiều các sản phẩm tín dụng mới từ lĩnh vực này và bảo lãnh cũng không phải là ngoại lệ khi là thị trường mà rất nhiều ngân hàng nhắm vào.
Do đó, việc sử dụng BLNH đang bùng nổ mạnh mẽ đem lại thu nhập đáng kể cho các ngân hàng đồng thời cũng đóng vai trò xúc tác cho các hợp đồng kinh tế được kí kết dễ dàng. Có thể chắc chắn các giao dịch thương mại lớn mà có yếu tố nước ngoài tham gia thì đi kèm với các hợp đồng kinh tế bắt buộc phải có thêm hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng để tạo được sự tin tưởng tuyệt đối của bạn hàng.


M_tả

BÁO CÁO - Thực tập tổng hợp tại công ty Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam AVA


NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 1

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 3

1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 6

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty kiểm toán AVA 9


M_tả

BÁO CÁO THỰC TẬP - Phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH Linh Hiệp


Trong những năm gần đây, các chính sách mở cửa của nhà nhước một mặt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát huy hết khả năng, tiềm lực của mình. Mặt khác lại đặt các doanh nghiệp trước một thử thách lớn lao, đó là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Để đứng vững được trên thị trường và kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến mẫu mã, đổi mới công nghệ và đặc biệt là giải được bài toán về chi phí : Tăng chất lượng về sản phẩm với chi phí bỏ ra là thấp nhất và hiệu quả thu về là cao nhất. Điều này thật không đơn giản, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán sao cho khoa học, chính xác, phù hợp với quy mô của doanh nghiệp mình, kế toán phải tính toán chính xác các khoản chi phí phát sinh vào giá thành sản phẩm và sắc định đúng kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra được những quyết định thích hợp giúp doanh nghieepk phát triển.


M_tả

BÁO CÁO - Rủi ro trong hoạt động của Ngân Hàng


Buổi 1:
Khái niệm và các ảnh hưởng của RRTD
Các chỉ tiêu tính toán RRTD
Nguyên nhân gây ra RRTD (khách quan)
Buổi 2 :
Nguyên nhân gây ra RRTD (chủ quan)
Quản trị RRTD (triết lý – chiến lược – chính sách)


M_tả

Kiểm Soát Chi Thường Xuyên Ngân Sách Nhà Nước Qua Kho Bạc Nhà Nước Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương


Ngân sách nhà nƣớc (NSNN) là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của Nhà nƣớc. NSNN vừa là nguồn lực để nuôi dƣỡng bộ máy nhà nƣớc, vừa là công cụ hữu hiệu trong tay Nhà nƣớc để điều tiết nền kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Một
quốc gia mạnh hay yếu phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực ngân sách. Một đất nƣớc có tình trạng bội chi ngân sách, thâm hụt ngân sách triền miên, tất yếu sẽ xảy ra khủng hoảng cả kinh tế cũng nhƣ chính trị và không giải quyết triệt để đƣợc những vấn đề xã hội mới nảy sinh nhƣ thất nghiệp, y tế, giáo dục xuống cấp…


M_tả

TIỂU LUẬN - Tổ chức và quản lý công ty Cổ phần theo Pháp luật Việt Nam hiện hành


Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến trên thị trường nó được hình thành ,tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông.Công ty cổ phần và pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty cổ phần có lịch sử ra đời và phát triển lâu dài trên thế giới,nhưng hoàn cảnh kinh tế-xã hội nhất định ở Việt Nam loại hình công ty này gần đây mới được nhiều nhà đầu tư biết đến .Vì vậy việc tổ chức và quản lý công ty cổ phần là một vấn đề thu hút được nhiều sự quan tâm cả về lý luận và thực tiễn.Luật Doanh Nghiệp năm 2005 đã chỉnh lý sửa đổi và bổ sung thêm nhiều quy định về vấn đề này góp phần đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống trong nền kinh tế thị tườn vốn rất sôi động ,đồng thời cùng góp phần vào công cuộ cải cách kinh tế và tư pháp của nước ta.Để hiểu rõ hơn về tổ chức và quản lý công ty cổ phần trong phạm vi bài tập lớn em xin được chọn đề bài số 4 “ trình bày vấn đề tổ chức và quản lý công ty Cổ Phần theo pháp luật Việt Nam hiện hành”.


M_tả

Quản lý Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam - Thực trạng và giải pháp


Trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay, CTCP là một loại hình công ty phổ biến, đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, từ thực trạng các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn về quản lý CTCP ở Việt Nam hiện nay cho thấy, vấn đề quản lý CTCP ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập cần sửa đổi, bổ sung và sớm hoàn thiện.


M_tả

BÁO CÁO - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG VIỆT NAM


Hai mươi năm đổi mới nền kinh tế đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nền kinh tế nước ta đã từng bước ổn định và phát triển, quan hệ kinh tế đất nước đã được mở rộng, cùng với đó là tư duy kinh tế ngày một đổi mới, với sự ra đời của thị trường chứng khoán, trong bối cảnh đú cỏc doanh nghiệp Việt Nam cũng đang chuyển mình không ngừng để có thể đứng vững và phát triển trong bối cảnh hiện nay. Để các doanh nghiệp việt nam ngày càng phát triển và cạnh tranh được trong cơ chế thị trường hiện nay, thì vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị là vấn đề quản lí tài chính doanh nghiệp. Hoạt động tài chính là hoạt động phức tạp, bao gồm mọi hoạt động của doanh nghiệp, vấn đề đặt ra đối với các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp là quản lý sao cho đồng vốn bỏ thu đựơc kết quả cao nhất. Muốn vậy nhà quản trị tài chính cần phải tiến hành phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp để thấy được những đểm mạnh và yếu của công tác quản lí tài chính của công ty, từ đó đưa ra các giải pháp kinh tế nói chung và các giải pháp tài chính nói riêng phù hợp.


M_tả

TIỂU LUẬN - Xây dựng thang bảng lương cho bộ phận lao động gián tiếp tại công ty bánh kẹo KINGDOM theo giá trị thực hiện công việc


Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam khi xây đựng chính sách tiền lương riêng của công ty mình, đều dựa theo các quy định, văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về các chính sách lương như: Luật lao động, tiền lương tối thiểu vùng… Đối với công ty bánh kẹo Kingdom chính sách về tiền lương luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty nằm trên địa bàn thuộc vùng  I, theo Điều 3, nghị định 153/2016/NĐ-CP  mức lương tối thiểu là 3.750.000 đồng/tháng. Vì vậy, khi thiết kế thang bảng lương, công ty không thể trả mức lương thấp hơn 3.750.000 đồng/ tháng.


M_tả

LUẬN VĂN - TRẢ LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN


1. Lý do chọn đề tài

Trong tiến trình phát triển của nền kinh tế - xã hội, đặc biệt trước công cuộc đổi mới nền kinh tế cùng với sự hội nhập kinh tế trong khu vực và kinh tế thế giới, tiền lương luôn là vấn đề nóng bỏng và được mọi người quan tâm. Bởi vì tiền lương đóng một vai trò rất quan trọng không chỉ đối với người lao động, chủ sử dụng lao động mà còn với Nhà nước. Đối với người lao động, nó chính là nguồn sống, là động lực chính để người lao động tham gia vào các quan hệ lao động. Đối với chủ sử dụng lao động, nó lại là một chi phí đầu vào của quá trình sản xuất, chiếm một tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.


M_tả

BÁO CÁO - Chính sách cổ tức


Như chúng ta đã biết, một nhà quản trị tài chính luôn phải đối mặt với ba quyết định quan trọng thuộc về bản chất của tài chính, đó là quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và cuối cùng là quyết định phân phối lợi nhuận hay quyết định cổ tức. Ba quyết định này có sự chi phối lẫn nhau nhằm mục đích cuối cùng là tối đa hoá giá trị doanh nghiệp hay nói cách khác là tối đa hoá giá trị cổ đông. Chính sách cổ tức là một trong ba quyết định tài chính quan trọng trong doanh nghiệp. Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về chính sách cổ tức, nhưng nó vẫn là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi . Trong khi trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chính sách cổ tức của doanh nghiệp thời gian qua nổi lên thành một trong những vấn đề được các nhà đầu tư rất chú trọng, đồng thời các doanh nghiệp vẫn chưa có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong công tác tài chính của mình.


M_tả

LUẬN VĂN - QUY TRÌNH KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH ÔNG ÍCH KHIÊM


Trích yếu

Qua đề án “Phân tích nội dung và quy trình trong thanh toán bằng L/C - dẫn chứng cụ thể tại một Ngân Hàng”, nhóm chúng tôi muốn tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng mà cụ thể là quy trình thanh toán bằng thư tín dụng (L/C). Ngoài việc đọc và học hỏi tài liệu giảng dạy trên lớp, chúng tôi còn tham khảo qua internet và thảo luận với nhau. Nhờ đó, chúng tôi đã hoàn thành đề án này và tích lũy được nhiều kiến thức cho bản thân.


M_tả

LUẬN VĂN - Nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang


Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng  nhân lực  của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015, luận văn đề xuất  một số  giải pháp  chủ yếu  nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Agribank chi nhánh thành phố Tuyên Quang trong thời gian tới.


M_tả

LUẬN VĂN - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên


Đề tài thực hiện nghiên cứu thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. Đề  xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Chi nhánh.


M_tả

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN CHUYỂN VÀ KHO VẬN BƯU ĐIỆN


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Trần Duy Tuấn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại ngân hàng agribank chi nhánh Bắc Hà Nội


NHNo&PTNT Bắc Hà Nội là một chi nhánh trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam. Năm 2001, nhằm đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế nói chung và ngân hàng nói riêng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị NHNo&PTNT Việt Nam đã ra quyết định số 342/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 5/9/2001 thành lập NHNo&PTNT Chi nhánh Bắc Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 1/11/2001.


M_tả

Quy trình thẩm định tín dụng đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu


Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động ngân hàng là một trong những hoạt động mang tính chất quyết định việc phát triển nền kinh tế đất nước. Bởi vì đi cùng với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế thì nhu cầu vốn là nhu cầu vô cùng cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. Thông qua hoạt động cho vay của ngân hàng, các doanh nghiệp có điều kiện để mở rộng nguồn vốn của mình và có thêm cơ hội để đầu tư. Điều này cho thấy vai trò của ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế ngày càng được củng cố và nâng cao.


M_tả

Phân tích tài chính 2 công ty trong ngành may mặc - Công ty cổ phần may Việt Tiến & Công ty cổ phần may Nhà Bè


1. Tăng trưởng GDP

Trong điều kiện kinh tế toàn cầu hậu khủng hoảng phục hồi chậm, nhưng kinh tế Việt Nam đã sớm ra khỏi tình trạng suy giảm, từng bước phục hồi và tăng trưởng khá nhanh. GDP quý I tăng 5,84%; quý II tăng 6,44%; quý III tăng 7,18% và quý IV tăng 7,34% . Tính chung cả năm, GDP tăng 6,78%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,5%), vẫn thuộc nhóm có mức tăng trưởng khá cao trong khu vực và trên thế giới, trong đó, tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Trong 6,78% tăng chung của nềnkinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,47 điểm phần trăm; công nghiệp xây dựng tăng 7,7%, đóng góp 3,20 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 7,52%, đóng góp 3,11 điểm phần trăm. Với kết quả này, GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt khoảng 1160 USD.


M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking)