Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking). Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking). Show all posts

Quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu


Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế quốc tế, lĩnh vực Ngân hàng cùng hòa vào dòng chảy hội nhập đó. Quá trình trên làm gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng. Các Ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước không những phải cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các NHTM nước ngoài được phép hoạt động ở Việt Nam. Chính vì thế việc đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ cho khách hàng đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân cũng trở nên vô cùng cấp thiết để giữ chân khách hàng cũ và lôi kéo khách hàng mới nhằm giành thắng lợi trong cạnh tranh.


M_tả

Lạm phát 2011 - thực trạng và giải pháp


Gần đây, lạm phát diễn ra một cách nhanh chóng không dự báo được. Nó trở thành một mối quan tâm mà bất kì ai cũng nhắc tới khi gặp nhau. Nó tác động đến mọi mặc đời sống và để lại những hậu quả to lớn. Diễn tiếp trong bối cảnh lạm phát đang dần trở nên cao trào, vấn đề lạm phát không còn là của riêng ai mà là của toàn xã hội, chung tay họp sức, họp tác cùng Chính phủ và các cán bộ điều hành chính sách là một điều tất yếu để vượt qua giai đoạn khó khăn này.


M_tả

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH


Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Để thực hiện được chức năng, vai trò đó, cần đảm bảo duy trì và bảo toàn quỹ bảo hiểm xã hội - đây  là một quỹ độc lập với NSNN, nhằm đảm bảo về tài chính để chi trả các chế độ BHXH cho người lao động.


M_tả

Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng ngoại thương Vietcombank chi nhánh Hà Nội


Lý luận cũng như thực tiễn phát triển kinh tế thế giới đã cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực trung tâm quan trọng nhất trong toàn bộ các hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia. Hoạt động xuất nhập khẩu đã góp phần đáng kể vào việc tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán giải quyết công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của đất nước trong nền kinh tế toàn cầu.


M_tả

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH VIỆN ÐIỀU DƯỠNG – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BƯU ĐIỆN II


I.TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

Khu Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng  Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng bưu điện II.
Chủ đầu tư: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Đơn vị được ủy quyền chủ đầu tư: Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng bưu điện II.


M_tả

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Thuy Dung Bui) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

Ứng dụng công cụ phái sinh tiền tệ trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá – thực tiễn trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam


Trong những năm gần đây tỷ giá biến động bất ổn dẫn đến rủi ro tỷ giá mà các doanh nghiệp, các ngân hàng và các nhà đầu tư gặp phải luôn ở mức cao. Đặc biệt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 vẫn còn để lại nhiều hậu quả nặng nề với sự sụp đổ của hàng loạt các định chế tài chính lớn. Điều này khiến đồng USD và các ngoại tệ mạnh khác như EUR, GBP, JPY biến động mạnh, gây ra nhiều rủi ro, khiến cho các định chế tài chính, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tổn thất nhiều chi phí.


M_tả

Thực trạng của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay và vấn đề xây dựng, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ở Ngân hàng


Quá trình phát triển của lịch sử loài người gắn liền với các hình kinh tế xã hội khác nhau, hình thái kinh tế  xã hội phát triển sau hơn hình thái kinh tế xã hội trước. Trong đó phải kể đến vai trò của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất là nền tảng vật chất kĩ thuật cho mỗi hình thái kinh tế xã hội. Hình thái kinh tế xã hội khác nhau có lực lượng sản xuất khác nhau. Lực lượng sản xuất luôn đóng vai trò to lớn trong đời Rsống xã hội. Sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định hình thành, phát triển và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế xã hội, nó dẫn đến sự thay đổi quan hệ sản xuất do đó kiến trúc thượng tầng thay đổi theo dẫn đến hình thái kinh tế xã hội cũ được thay thế, hình thái kính tế mới cao hơn, tiến bộ hơn.


M_tả

Sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam


Vấn đề sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được nghiên cứu nhiều qua các đề án, đề tài, bài viết của các tác giả nước ngoài, nhưng tại Việt Nam thì còn khá mới mẻ và mới được nghiên cứu trong một vài năm trở lại đây.


M_tả

Instructor’s Manual to accompany Public Finance, Eighth Edition (Harvey S. Rosen & Ted Gayer)


Suggested Answers to End-of-Chapter Discussion Questions.

Some of the questions have no single “correct” answer – reasonable people can go off in different directions.  In such cases, the answers provided here sketch only a few possibilities.


M_tả

Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Huyện Minh Hóa - Tỉnh Quảng Bình


Công tác quản lý chi thường NSNN tại huyện Minh Hóa trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định và đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý chi thường xuyên NSNN vẫn chưa hoàn thiện, chưa đạt được hiệu quả cao, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cơ bản cần phải được khắc phục như hiệu quả các khoản chi ngân sách còn thấp, chi còn dàn trải, thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả đầu tư còn thấp, gây lãng phí, chi thường xuyên còn vượt dự toán.


M_tả

Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình


Rủi ro tín dụng (RRTD) là một trong những loại rủi ro lớn nhất mà các ngân hàng phải đối mặt. Vì vậy, ngày nay QLRR tín dụng đã trở thành vấn đề mang tính sống còn, là thước đo năng lực quản lý và là bộ phận trung tâm trong chiến lược hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào.


M_tả

Thu hút vốn ODA của ngân hàng thế giới trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình


Từ các luận cứ khái niệm, nhân tố ảnh hưởng... , tác giả hình thành nên luận điểm sử dụng luận chứng đánh giá thực trạng công tác thu hút ODA của WB trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút ODA, kinh nghiệp thu hút ODA của các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ. Từ đó đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hút nguồn vốn ODA của WB trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


M_tả

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Kho Bạc Nhà Nước Thừa Thiên Huế


Mục tiêu chung của đề tài là phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.


M_tả

Hoàn thiện công tác quản lý vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn Tỉnh Quảng Bình


Việc đầu tư xây dựng hệ thống điện nông thôn từ nguồn ngân sách nhà nước đã cải  thiện được điều kiện cơ sở hạ tầng điện ở khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình. Chất lượng điện năng luôn ổn định, tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân hàng năm của các xã thực hiện dự án đã giảm xuống đáng kể.


M_tả

Quản lý thu thuế xuất khẩu và nhập khẩu tại Cục Hải Quan - Tỉnh Quảng Trị


Trong những năm tới, với đà phát triển mạnh của Vùng kinh tế duyên hải miền trung, lưu lượng hàng hóa thông quan tại các cửa khẩu và cảng biển sẽ còn lớn hơn nữa. Để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, cần tiến hành nghiên cứu, rà soát, tìm ra những điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần tiếp tục khắc phục. Trong thực tế đó, việc nghiên cứu đề tài quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị là cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện tại.


M_tả

BÁO CÁO THẢO LUẬN - Quy trình cho vay của Ngân hàng công thương Việt Nam (VietinBank)


Hiệu quả của PASXKD.

- Doanh thu
- Chi phí
- Lợi nhuận dự kiến

Khả năng trả nợ của Khách hàng.

- Đối với nguồn thu từ phương án vay: cần phân tích thời gian thực hiện phương án, dòng tiền của phương án trên cơ sở phương thức tiêu thụ sản phẩm, thoả thuận hạn mức tín dụng cấp cho các đối tác mua hàng, phương thức bảo đảm, ...


M_tả

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ


Xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế đã  mở ra cho nhân loại cánh cửa giao lưu đầy triển vọng. Lịch sử đã chứng minh rằng không một quốc gia nào có thể phát triển trong sự tách biệt với thế giới bên ngoài, các nước đang xích lại gần nhau thông qua chiếc cầu nối thương mại quốc tế. Vượt qua không gian và thời gian, những luồng chu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tiền tệ đã tạo ra sự gắn kết bền vững giữa cung và cầu ở những nước có trình độ kinh tế khác nhau và ngày càng trở nên phong phú, đa dạng kéo theo sự phức tạp ngày càng lớn trong mắt xích cuối cùng của quá trình trao đổi, thanh toán quốc tế. Được xem là một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế, hoạt động thanh toán quốc tế đã không ngừng được đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn, thuận tiện và nhanh chóng của các giao dịch thương mại.


M_tả

Điều hành chính sách tỷ giá của NHNN VN qua các giai đoạn


-  Chế độ tỷ giá: Là tổng hợp các quy tắc xác định cơ chế điều tiết tỷ giá của một quốc gia
-  Chính sách tỷ giá: Là những định hướng và giải pháp của nhà nước nhằm đảm bảo sự ổn định của tỷ giá và thị trường ngoại hối, thực hiện chính sách ổn định tiền tệ nhằm đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội đã dự định


M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking)