Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking). Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking). Show all posts

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bến tre


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre là chi nhánh loại I trực thuộc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đƣợc thành lập theo Quyết định số 39/NH-TCCB ngày 26/03/1988 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam.
Ngay từ buổi đầu thành lập, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre chỉ có 01 Hội sở tỉnh và 07 chi nhánh Huyện là Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày, Thạnh Phú và Chợ Lách. Nguồn vốn huy động lúc bấy giờ chỉ đạt 3,1 tỷ đồng. Dƣ nợ chỉ đạt 15,0 tỷ đồng, đồng thời nợ xấu có lúc lên đến 50 - 60% trên tổng dƣ nợ.


M_tả

Test bank organizational behavior (15e) stephen p robbins timothy a judge CHapter 01,02,03,04,05,06


1) Which of the following is not a reason why business schools have begun to include classes on organizational behavior?
A) to increase manager effectiveness in organizations
B) to help organizations attract top quality employees
C) to expand organizations' consulting needs
D) to improve retention of quality workers
E) to help increase organizations' profits
Answer:  C


M_tả

KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM


Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng (NH), hoạt động tín dụng (TD) được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhất, đem lại nguồn thu và lợi nhuận cao cho ngân hàng (NH). Tuy nhiên, rủi ro tín dụng (RRTD) cũng gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng  đến NH và được cho là rủi ro lớn nhất trong  hoạt động của NH. Điều này được các chuyên gia tiếp tục tái khẳng định tại hội thảo chuyên đề  về Quản trị rủi ro NH trong khuôn khổ Banking Vietnam 2013 (Đỗ Lê, 2013).
Ủy ban Basel về  giám sát NH nhận định rằng những tổn thất đáng kể .


M_tả

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh nam định


Trong danh mục tài sản của các ngân hàng, chiếm tỉ trọng lớn vẫn là hoạt động tín dụng, hoạt động này đƣợc coi nhƣ thƣớc đo tăng trƣởng, thƣớc đo sức khỏe của Ngân hàng. Tuy nhiên chất lƣợng tín dụng ở đại đa số các ngân hàng lại chƣa cao, tỉlệ nợ xấu ngân hàng gia tăng nhanh, tiềm ẩn rủi ro tín dụng. Hầu hết các TCTD hiện đang hoạt động kém an toàn, kém lành mạnh và nguy cơ đổ vỡ hệ thống sẽ hiện hữu nếu bối cảnh kinh tế vĩ mô diễn biến xấu. Những yếu kém hiện nay của một bộ phậncác TCTD nếu không đƣợc xử lý kịp thời có thể tác động bất lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính quốc gia. Bên cạnh đó mức độ tin cậy của các số liệu trên báo cáo tín dụng khó tính đƣợc gây khó khăn cho việc ra quyết định quản trị, điều hành của ban lãnh đạo, tham mƣu của các cấp. Để hoạt động kinh doanh đƣợc an toàn và có hiệu quả thì phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng, đặc biệt phải xây dựng hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ hữu hiệu nhằm giảm thiểu và kiểm soát rủi ro.


M_tả

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ


Hoạt động tín dụng được xem như thước đo tăng trưởng của hệ thống Ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tỉ lệ nợ xấu ngân hàng gia tăng nhanh, chất lượng tín dụng thấp và tiềm ẩn rủi ro lớn. Hầu hết các TCTD hiện đang hoạt động kém an toàn và kém hiệu quả. Những yếu kém đó nếu không được xử lý kịp thời có thể tác động bất lợi đến ổn định nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia. Để hoạt động kinh doanh được an toàn và có hiệu quả thì việc nâng cao chất lượng tín dụng là một vấn đề cấp thiết, đặc biệt là chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng  nhằm giảm thiểu rủi ro và thực hiện các mục tiêu: Ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và chỉnh sửa nghiêm túc những tồn tại, thiếu sót trong quá trình hoạt động; Bảo đảm tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn lực an toàn, hiệu quả; Bảo đảm hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời.


M_tả

Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thái nguyên


Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một thành phần không thể thiếu trong quản trị ngân hàng và là cơ sở đảm bảo cho hoạt động ngân hàng an toàn và vững mạnh. Một hệ thống vững mạnh có thể giúp đảm bảo cho ngân hàng đạtđƣợc các mục tiêu dài hạn, duy trì công tác báo cáo tài chính và báo cáo quản trị đáng tin cậy. Hoạt động KSNB giúp đảm bảo rằng ngân hàng sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định, chính sách kế hoạch, các thủ tục và quy tắc nội bộ, giảm thiểu rủi ro gặp phải và gây tổn hại đến danh tiếng của ngân hàng.


M_tả

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất lâm thao


Trong môi trường kinh doanh phân bón có nhiều cạnh tranh Công ty cần có những định hướng, lập kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính một cách sát với thực tế, bên cạnh đó việc kiểm tra kiểm soát việc thực hiện kế hoạch một cách thường xuyên khoa học là hết sức cần thiết. Kịp thời điều chỉnh chỉnh các hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế, và quản trị được rủi do về tài chính.Với tầm quan trọng đó, tôi đã quan tâm và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao” làm đề tài cho luận văn của mình.

M_tả

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) - BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG


“Dự  án đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có  3  thành phần sau:
-  Thành  phần 1-  Bệnh viện: Bệnh viện  đầu tiên  ở  Việt Nam  sử  dụng toàn bộ  trang thiết bị, máy móc  của Nhật, bác sỹ  đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật. Bệnh viện chuyên khám và tƣ vấn miễn phí cho tất cả  các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân.


M_tả

LUẬN VĂN - HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC


Cho vay học sinh, sinh viên là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho nền kinh tế tri thức “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đặc biệt Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đối tượng là những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng tài chính trang trả chi phí học tập, học sinh sinh viên thuộc diện chính sách xã hội, thuộc diện hộ nghèo và vùng sâu, vùng xa, giúp các các em học sinh sinh viên đã có điều kiện đến trường vươn lên học tập tốt, nâng cao được trình độ, nhằm nâng cao địa vị xã hội, giảm bớt dần sự thiếu hụt các bộ, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch về dân trí về kinh tế giữa các vùng miền.


M_tả

Quản lý bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh


Các chính sách xã hội (CSXH) ñối với người lao ñộng ñã ñược ðảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng. Ngay từ khi thành lập nước, Chính phủ ñã ban hành các ñạo luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH) ñể nhằm ñảm bảo lợi ích cho người lao ñộng (NLð) và người sử dụng lao ñộng (NSDLð). Chính sách BHXH trong từng thời kỳ ñã ñóng vai trò không nhỏ trong việc ñảm bảo an sinh xã hội (ASXH) cho ñất nước.
Chế ñộ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một trong những chế ñộ nằm trong hệ thống BHXH. Mục ñích của chế ñộ này là trợ giúp về mặt tài chính cho người hất nghiệp ñể họ ổn ñịnh cuộc sống cá nhân và gia ñình trong một chừng mực nhất ñịnh, từ ñó tạo ñiều kiện cho họ tham gia vào thị trường lao ñộng ñể họ có những cơ hội mới về việc làm.


M_tả

Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bhxh thị xã tam điệp tỉnh ninh bình


Bảo hiểm xã hội (BHXH) xuất hiện trên thế giới từ khá sớm và đã nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng của hầu hết các nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội. BHXH có vai trò to lớn và quan trọng như thế bởi lẽ đối tượng và phạm vi bao phủ của nó vô cùng rộng lớn, tác động đến hầu hết mọi thành viên trong xã hội.


M_tả

Quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh


Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó vấn đề đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách chủ yếu trong những chính sách ASXH. Chỉ thị số 15 CT/TW ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an
toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc”. Chính sách BHXH không ngừng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: "Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội. Tiến tới áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân".


M_tả

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH (QUÝ 4.2011)


Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phí cũng nhu việc quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Trên cơ sở tìm hiểu thực tế, đưc ra những ưu khuyết điểm, từ đó đề xuất một vài giải pháp giúp công ty khắc phục và hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Khóa luận được thực hiện dựa trên nguồn thông tin thu thập được tại phòng kế toán và các phòng ban liên quan tại công ty, sử dụng phương pháp điều tra, quan sát, thu thập số liệu, phân tích, xử lý số liệu và so sánh.


M_tả

Báo cáo thực tập tại CÔNG TY DNC và CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH xác EVA


Trong thời đại hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của các ngành khoa học kỹ thuật cùng với nền công nghiệp của nước ta đang trên đà phát triển. Để theo kịp với nên công nghiệp hiện đại của thế giới, chúng ta phải học hỏi, nghiên cứu và tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật của các nước tiên tiến trên thế giới.Muốn đạt được những thành tựu đó chúng ta phải trang bị cho mình một vốn kiến thức lớn bằng cách cố gắng học tập và tìm hiểu thêm một số kiến thức mới.Cung cấp điện là một môn học quan trọng,nó cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về việc thiết kế, vận hành và bảo trì một hệ thống cung cấp điện. Cung cấp điện cho một nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng, tòa nhà… là hết sức quan trọng. Nó đảm bảo cho quá trình vận hành của nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp, tòa nhà… được an toàn, liên tục và đảm bảo tính kỹ thuật cao.

M_tả

Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại tỉnh an giang


An Giang là tỉnh có diện tích rộng hơn 3.500 km2 và dân số đông nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, tính đến hết năm 20121. Việc chọn vùng nghiên cứu cần mang tính đại diện cao cho khu vực, là nơi tập trung mật độ dân cư và các mạng lưới giao dịch của các ngân hàng thương mại. Vì vậy, các thành phố và thị xã sẽ là vùng được lựa chọn bao gồm: thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu và 1 huyện trong 8 huyện còn lại có mật độ dân số đông nhất và cũng là nơi có nhiều chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại là huyện Chợ Mới1.


M_tả

Nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán thành phố hồ chí minh HSC


Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.( Khoản 20, Điều 6 Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12, 2010) Môi giới chứng khoán là hoạt động kinh doanh chứng khoán trong đó CTCK đứng ra làm đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch trên cơ sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với kết quả giao dịch đó. Người môi giới chỉ thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng để hưởng phí hoa hồng, họ không phải chịu rủi ro từ hoạt động giao dịch đó. (Thái Bá Cần và các cộng sự, 2014).


M_tả

Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm


Với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước. Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên quan đến việc trao đổi tiền của nước khác. Hoạt động chuyển đổi đồng tiền này thành đồng tiền khác trong quá trình quan hệ giữa các nước nhóm nước với nhau đã làm nảy sinh phạm trù tỷ giá hối đoái.
Tỷ giá hối đoái là một công cụ có hiệu lực, hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Sự biến động của tỷ giá hối đoái tác động đến nhiều hoạt động kinh tế của mỗi nước, trong đó có hoạt động xuất khẩu. Nhận thức được điều này, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH may Đồng Tâm, em chọn đề tài “Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu của công ty TNHH may Đồng Tâm” làm đề tài khóa luận của mình.


M_tả

BẢO HIỂM TIỀN GỬI, BẢO HIỂM TIỀN CẤT TRỮ TRONG KHO VÀ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN


Khái niệm về bảo hiểm tiền gửi đã được hình thành từ rất lâu trên thế giới. Hoạt động tài chính - ngân hàng luôn gắn liền với sự nhạy cảm và tiềm ẩn rủi ro, một số rủi ro như: rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro mất khả năng thanh toán...Chính vì vậy mỗi quốc gia cần phải có tổ chức đứng ra bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng xảy ra đổ vỡ để ổn định tình hình an ninh xã hội.


M_tả

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn quận hà đông


Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn quận hà đông, thành phố hà nội.

Sự phát triển kinh tế của một quốc gia luôn đi cùng với sự phát triển của các dự án bất động sản. Là một đất nước có nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam lại càng phải đặc biệt chú ý tới việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có các dự án bất động sản nhằm ổn định đời sống nhân dân, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các nguồn lực trong nước.

M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance & Banking)