Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Show all posts

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Tân An, tỉnh Long An công suất 4500m3/ ngày đêm


Nhiệm vụ của bể lắng cát là loại bỏ cặn thô, nặmg nhƣ: cát, sỏi, mảnh thủy tinh, mảnh kim loại, tro, than vụn nhằm bảo vệ các thiết bị cơ khí dễ bị mài mòn, giảm cặn nặng ở các công đoạn xử lý sau. Trong nƣớc thải, bản thân cát không độc hại nhƣng sẽ ảnh hƣởng đến khả năng hoạt động của các công trình và thiết bị trong hệ thống nhƣ ma sát làm mòn các thiết bị cơ khí, lắng cặn trong các kênh hoặc ống dẫn, làm giảm thể tích hữu dụng của các bể xử lý và tăng tần số làm sạch các bể này. Vì vậy trong các trạm xử lý nhất thiết phải có bể lắng cát. Bể lắng cát thƣờng đƣợc đặt phía sau song chắn rác và trƣớc bể lắng sơ cấp.


M_tả

LUẬN VĂN - Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn


Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế. Nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hệ thống các cơ sở y tế không ngừng được tăng cường, mở rộng và hoàn thiện. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống y tế đặc biệt là các bệnh viện đã thải ra môi trường một lượng lớn các chất thải bỏ, bao gồm cả những chất thải bỏ nguy hại.


M_tả

LUẬN VĂN - Nghiên cứu xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường đất bằng cây sậy (Phragmites Australis) tại một số khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên


Trong những năm gần đây, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trong điều kiện mở cửa của kinh tế thị trường, các hoạt động khai thác khoáng sản đang được khai thác với quy mô ngày càng lớn. Công nghiệp khai thác Khoáng sản đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


M_tả

SLIDE THUYẾT TRÌNH - Xử lí chất thải điện tử


Hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa chính xác nào về chất thải điện tử do tính đa dạng và phức tạp của các sản phầm điện tử. Mỗi quốc gia có định nghĩa và giải thích riêng về chất thải điện tử. Theo OECD (tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế) thì tất cả các thiết bị sử dụng năng lượng điện để vận hành khi đã hết khả năng sử dụng đều được coi là chất thải điện tử (e-waste).
 Một cách tổng quát: chất thải điện tử (CTĐT) bao gồm toàn bộ các thiết bị, dụng cụ, máy móc điện, điện tử cũ, hỏng, lỗi thời không được sử dụng nữa cũng như các phế liệu, phế phẩm thải ra trong quá trình sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ.


M_tả

LUẬN VĂN - Đánh giá thực trạng và tiềm năng tái chế chất thải điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Ngày nay, sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật đi kèm với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã nâng cao mức sống người dân lên đáng kể. Khi thu nhập cũng như nhu cầu của người dân về thông tin, giải trí hay hưởng thụ cuộc sống không ngừng gia tăng, thì những vật dụng gia đình thiết yếu sẽ không còn dừng lại ở những chiếc quạt, bàn là hay đài cát-sét nữa. Thay vào đó sẽ là những chiếc điện thoại di động, TV màu, máy giặt, điều hòa hay một chiếc máy tính cá nhân.

M_tả

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP - HỆ THỐNG KỸ THUẬT KHÔNG PHÁT THẢI (ZERO EMISSION TECHNIQUES SYSTEM)


Khái niệm “Không phát thải” ở đây không phải là số không (“0”) tuyệt đối trong phân tích, mà là không tồn tại dòng thải có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường do: (i) nồng độ và tải lượng thải của một chất trong dòng thải thấp hơn những biến động tự nhiên trong dòng vật chất thì coi như không có tác động lên môi trường hoặc (ii) mức sử dụng tài nguyên có thể tái tạo phải nhỏ hơn mức bổ sung hoặc (iii) nếu phải sử dụng tài nguyên không tái tạo, việc khai thác hàng năm phải thấp hơn lượng mà các thế hệ tương lai có quyền khai thác.
Không phát thải (KPT) là một khái niệm hợp nhất những công nghệ hiện hữu tốt nhất và mang tính nổi bật hướng tới loại trừ chất thải. KPT dựa trên nguyên lý tái thiết kế hệ thống công nghiệp một chiều hiện tại thành hệ thống khép kín mô phỏng theo những chu trình tự nhiên hoàn hảo nhằm giúp cộng đồng đạt được một nền kinh tế phát triển ổn định và cung cấp phương cách tự cung ứng đầy đủ.


M_tả

Điều kiện tự nhiên hai vũng, vịnh trọng điểm Bái Tử Long và Chân mây- đặc điểm khí hậu thủy văn


Nhằm mục đích cung cấp tài liệu để viết chơng II và chơng III: Hiện trạng tài nguyên và môi trờng vịnh Bái Tử Long và vũng Chân Mây trong báo cáo tổng kết đề tài: Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài
nguyên một số vũng - vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam (mã số KC-09-22), chúng tôi đã tiến hành thu thập, xử lý số liệu khí tợng - thuỷ văn để viết hai chuyên đề: Đặc điểm khí hậu, Đặc điểm thuỷ văn và môi trờng nớc vịnh Bái Tử Long và vũng Chân Mây.


M_tả

LUẬN VĂN - Đánh giá thực trạng và tiềm năng tái chế chất thải điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Ngày nay, sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật đi kèm với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã nâng cao mức sống người dân lên đáng kể. Khi thu nhập cũng như nhu cầu của người dân về thông tin, giải trí hay hưởng thụ cuộc sống không ngừng gia tăng, thì những vật dụng gia đình thiết yếu sẽ không còn dừng lại ở những chiếc quạt, bàn là hay đài cát-sét nữa. Thay vào đó sẽ là những chiếc điện thoại di động, TV màu, máy giặt, điều hòa hay một chiếc máy tính cá nhân. Tiện ích mà những vật dụng kể trên mang lại không ai có thể phủ nhận; nhưng ít người quan tâm tới giai đoạn khi chúng hết khả năng sử dụng và trở thành chất thải điện tử.


M_tả

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến thủy sản xã thụy hải thái thụy thái bình


Hiện nay, đất nước ta đang trên đà phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được Đảng và Nhà nước xác định là hướng đi cơ bản trong quá trình phát triển của nước ta. Thực tế cho thấy, trong các làng nghề truyền thống của vùng nông thôn nước ta các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thể hiện vai trò chủ đạo của mình và sự phát triển khởi sắc của những làng nghề trong những năm gần đây đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rất lớn. Làng nghề có ý nghĩa lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Hoạt động làng nghề đã thu hút nhiều thành phần kinh tế
tham gia, giải quyết việc làm cho hơn 30% lực lượng lao động nông thôn.


M_tả

Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải - Đồng Nai


Công ty Vedan Việt Nam xây dựng nhà máy vào năm 1991 tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nằm ở phía Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh, tổng diện tích 120 hecta. Công ty Vedan được cấp giấy phép hoạt động từ năm 1994, lĩnh vực hoạt động của công ty chủ yếu là sản xuất bột ngọt, tinh bột, nước đường, xút (NaOH), axit (HCl), phân bón,


M_tả

LUẬN VĂN - Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ


Trong những năm gần đây, kinhtế biển đã và đang được coi trọng mà vùng biển Đông Nam bộ là một trong những vùng trọng điểm của kinh tế biển (thuỷ sản, giao thông hàng hải, dầu khí). Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu chế độ chi tiết hơn động lực và môi trường vùng biển Đông Nam bộ có thể góp phần phục vụ công tác quản lý và còn hỗ trợ cho các hoạt động phối hợp giữa các ngành, địa phương ven biển được thuận lợi. Với những lý do trên, sự lựa chọn đề tài "Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam bộ" làm hướng nghiên cứu của tác giả trong luận văn này.


M_tả

LUẬN VĂN - Quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận Bình Thạnh quy hoạch đến năm 2030 (Thuyết minh + Bản vẽ)


Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa làm cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng tăng trưởng rất nhanh và quá trình đô thị hóa cũng gia tăng đáng kể. Song song với quá trình phát triển kinh tế thì vấn đề môi trường luôn được Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, việc quản lý và xử lý còn gặp rất nhiều khó khăn do cả yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó chất thải rắn đô thị là một ví dụ điển hình, hàng năm khối lượng rác phát sinh từ những đô thị không ngừng gia tăng nhưng công tác quản lý, thu gom, tập kết và xử lý không triệt để gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân, gây mất mỹ quan đô thị. 


M_tả

ĐỒ ÁN - Nghiên cứu các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình ngầm và đề xuất giải pháp xử lý


   Như chúng ta thấy tình trạng hư hỏng (hư hỏng nhỏ, vừa và lớn) kết cấu nền mặt đường ở Việt Nam là một vấn đề hiện nay đang rất cần được quan tâm và giải quyết để nâng cao chất lượng phục vụ giao thông, khai thác đường có hiệu quả hơn.M_tả

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết khách sạn Vân Hải – Công ty Cổ phần du lịch Vân Hải


Ngày nay đời sống của con người ngày càng cao, họ không những có nhu cầu đầy đủ về vật chất mà còn có nhu cầu được thoả mãn về tinh thần như vui chơi, giải trí và du lịch. Do đó, du lịch là một trong những ngành có triển vọng. Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước khác trên thế giới nhưng vai trò của nó thì không thể phủ nhận. Du lịch là một ngành “công nghiệp không có ống khói”, mang lại thu nhập GDP lớn cho nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần truyền bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới. Nhận thức được điều này, Đảng và nhà nước đã đưa ra mục tiêu xây dựng ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.


M_tả

Nghiên cứu xử lý rác thải sinh hoạt quận Tân Phú


NỘI DUNG:

CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu của đề tài 2
CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN
2.1. Khái niệm cơ bản về chất thải rắn : 3
2.1.1 Khái niệm cơ bản về chất thải rắn : 3
2.1.2 Nguồn gốc chất thải rắn : 3
2.1.3 Phân loại chất thải rắn : 6
2.1.4 Thành phần chất thải rắn : 9


M_tả

Thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Châu Thành – Tỉnh Tiền Giang (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong suốt thời gian làm đồ án, có điều kiện nghiên cứu, nhìn thấy rõ hơn tình hình khó khăn của huyện Châu Thành trong việc thu gom vận chuyển rác thải  về bãi chôn lấp của tỉnh là quá xa, tốn kém và gây mất mỹ quan đô thị trong vận chuyển. Vì vậy dự kiến của huyện là quy hoạch một bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh cho riêng huyện là một điều vô cùng đúng đắng, phù hợp với điều kiện kinh tế của huyện, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện…. Tuy phần lớn những thuận lợi trên  là hoàn hảo nhưng cũng có những ảnh hưởng  là tiêu cực đến môi trường sống như: suy giảm chất lượng nguồn nước, không khí, hạ tầng cơ sơ, đời sống của nhân dân xung quanh (phần rất nhỏ) sẽ bị xáo trộn do di dời. Các ảnh hưởng đó là không tránh khỏi song các biện pháp khống chế ô nhiễm đã đựơc đề xuất sẽ đảm bảo chất lượng môi trường khu vực trong giới hạn an toàn.


M_tả

Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác than tại khu vực III mỏ than nước vàng thuộc khe dền, xã lục sơn, huyện lục nam, tỉnh bắc giang


Dự án khai thác than tại khu III mỏ than Nước Vàng xã Lục Sơn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là một dự án khả thi, có hiệu quả kinh tế nhằm tận thu nguồn tài nguyên để phục vụ sự phát triển của các ngành kinh tế của địa phương. Hoạt động khai khác than của dự án sẽ có những tác động nhất định đối với một số yếu tố môi trường sinh thái. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đến môi trường không lớn do khai trường nằm cách xa khu dân cư tập trung, xung quang chủ yếu là rừng và áp dụng khai thác bằng công nghệ hầm lò.


M_tả

Đánh giá hiện trạng thu gom – vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 1 – thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp cải thiện


NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích đề tài 2
3. Nội dung 2
4. Phương pháp thực hiện 2
4.1. Phương pháp luận 2
4.2. Phương pháp cụ thể 3
5. Đối tượng nghiên cứu 3
6. Phạm vi nghiên cứu 3
7. Ý nghĩa môi trường – xã hội 3
7.1. Ý nghĩa môi trường 3
7.2. Ý nghĩa xã hội 4
8. Cấu trúc 4

M_tả

Xử lý màu nước thải sản xuất bột giấy tại công ty giấy an hòa bằng ozon


Giấy là một trong nhiều sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng không thể thiếu đối với công nghiệp và trong đời sống. Với nhu cầu ngày càng tăng, kể cả về số lượng, chủng loại, lẫn chất lượng những năm gần đây ngành giấy cũng được chú trọng đầu tư phát triển, để trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng yếu, vừa mang lợi ích kinh tế, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và địa phương, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với khu vực vùngcó diện tích lâm  nghiệp lớn. Tuy nhiên, trên quan điểm môi trường công nghiệp bột giấy và giấy cũng là một trong các nghành sản xuất gây áp lực lớn đến tài nguyên và môi trường, gồm từ khâu khai thác nguyên liệu sử dụng nhiên liệu năng lượng cho đến quá trình sản xuất tiêu thụ và sử dụng sản phẩm.


M_tả

Đánh giá xâm nhập mặn tại Bến Tre


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lê Nghĩa) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology)