Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts

LUẬN VĂN - Quyền bề mặt một số vấn đề lý luận và thực tiễn


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Mây BắpNgọt) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

TIỂU LUẬN - XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI


Trên thế giới, mặc dù có sự khác nhau về chế độ chính trị, xã hội nhƣng bất kỳ một quốc gia nào cũng có hệ thống y tế tƣ nhân.Tại mỗi nƣớc, vai trò và mô hình hoạt động của hệ thống y tế tƣ nhân cũng rất khác nhau dƣới sự kiểm soát của Nhà nƣớc. Hành nghề y tƣ nhân (HNYTN) đã có những đóng góp đáng kể trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tạo ra bƣớc đột phá quan trọng trong việc huy động nguồn tài chính của nhân dân, đặc biệt là sử dụng đƣợc đội ngũ các thầy thuốc giàu kinh nghiệm đã nghỉ hƣu đƣợc tiếp tục tham gia. HNYTN tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh (KCB) phù hợp với từng loại bệnh và khả năng chi trả, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế nhà nƣớc.Số lƣợt ngƣời KCB tại các cơ sở tƣ nhân ngày càng tăng, tinh thần thái độ phục vụ tận tình, chất lƣợng phục vụ cao hơn trƣớc.


M_tả

TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG - Sử dụng bằng giả không hợp lệ


Trước đây việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ, kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Công tác quản lý thi cử, tuyển sinh cũng còn nhiều bất cập. Do vậy, một số cá nhân lợi dụng nhưng kẽ hở trong công tác quản lý để tham gia học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Nhưng do thiếu hiểu biết về quản lý nhà nước, do sự nhận thức chưa thực sự đúng đắn về các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nên đã có một số hành vi không đúng như: sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không phải của mình để làm hồ sơ tham gia thi, xét tuyển vào các trường đào tạo, luồn lách vào trong các cơ quan nhà nước, nâng ngạch, nâng lương nhiều lần trong suốt cả quá trình công tác mà không bị cơ quan nào phát hiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện K, tỉnh L cũng đã nhận đựơc một số thông tin trong ngành có giáo viên đang sử dụng văn bằng không hợp pháp.


M_tả

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ VI PHẠM BÁN THUỐC Y DƯỢC KHI CHƯA ĐƯỢC CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ


Sức khỏe là một tài sản vô giá của con người, có sức khỏe là có tất cả, nhưng không phải ai cũng hiểu được giá trị đó, bởi vi quy luật “Sinh, lão, bệnh, tử” không ai có thể tránh khỏi. Do vậy khi bị ốm đau, bệnh tật cần phải dùng thuốc để chữa bệnh, nhưng dùng thuốc như thế nào cho có hiệu quả thì không phải ai cũng hiểu được.


M_tả

LVTS - Pháp luật về kiểm soát suy thoái tài nguyên rừng ở việt nam


Rừng là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, được con người khai thác sử dụng phục vụ cho cuộc sống ngay từ khi hình thành. Rừng vừa có vai trò đảm bảo an ninh-quốc phòng, cung cấp oxi, bảo vệ môi trường sống, cung cấp nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của con người vừa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, góp phần không hề nhỏ vào các hoạt động kinh tế nhờ vào khả năng cung cấp nguyên liệu liên tục lâu dài cho các ngành công nghiệp. Do đó, tài nguyên rừng cần đƣợc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững, và đây cũng là xu thế phát triển lâm nghiệp của thế giới hiện nay.

M_tả

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY


Dù trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng hay phát triển thì mọi nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng đều đáng ghi nhận. Với kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế mà kinh doanh nhỏ lẻ là đặc trưng thì đóng góp vào con số tăng trưởng ấy, hoạt động bán hàng rong đã góp phần không nhỏ. Thực tế, trải qua quá trình phát triển lâu dài, hoạt động bán hàng rong đã có tác động tới mọi mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta. Một mặt nó giúp tăng trưởng kinh tế, nuôi sống một bộ phận không nhỏ người dân, đồng thời theo một khía cạnh nào đó, hàng rong cũng được đánh giá là một nét văn hóa đặc trưng. Mặt khác hoạt động bán hàng rong vẫn tồn tại một số hạn chế như gây ô nhiếm môi trường, mất trật tự xã hội Nghị định số 39/2007/NĐ-CP và Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND được ban hành và đã có hiệu lực nhằm điều chỉnh hoạt động bán hàng rong, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đem lại nhiều hiệu quả. Hàng rong tại Hà Nội vẫn nằm tromg tình trạng quản lý thiếu hệ thống, nhiều tiêu cực như tham ô, hối lộ, tạo ra lỗ hổng trong nền kinh tế.


M_tả

LUẬN VĂN - Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trên địa bàn Huyện Kiến Thụy - Thành Phố Hải Phòng


Cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các thế hệ trẻ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn góp phần thắng lợi vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 26/3/1931 Đoàn TNCS Đông Dương (ngày nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) được thành lập dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên Việt Nam được rèn luyện, trưởng thành trong ngọn lửa cách mạng, lá cờ Đoàn luôn thắm mãi những chiến công.
Cùng với chặng đường phát triển của lịch sử dân tộc, Đoàn thanh niên luôn là đội tiên phong cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng. 76 năm qua chặng đường ấy đầy chông gai, thử thách đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, sức mạnh của tuổi trẻ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

M_tả

LUẬN VĂN - Xây dựng nông thôn mới tại xã Hải thọ, huyện Hải lăng, tỉnh Quảng Trị


Xây dựng nông thôn mới là một công trình lớn, cũng là công trình do nông dân tự chủ xây dựng. Nhưng do hiện nay, mức thu nhập của người nông dân còn thấp, không thể tự mình hoàn thành công tác xây dựng mà cần phải có sự trợ giúp về tài chính của chính phủ, thậm chí ở những vùng có kinh tế kém phát triển phải hoàn toàn dựa vào chính phủ đầu tư. Sau một thời gian nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng xây dựng nông thôn mới tại xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị chúng tôi rút ra một số kết luận sau:


M_tả

LUẬN VĂN - Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở xã phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế


Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình kinh tế, xã hội, chính trị, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng miền trong cả nước. Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học- công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, sản xuất nhỏ phân tán, năng suất chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng thấp. Xuất phát từ những khó khăn hạn chế nêu trên, chương trình xây dựng nông thôn mới có  ý nghĩa rất to lớn. Để thực hiện chủ trương này, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định 800 ngày 4-6-2010 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí để làm căn cứ cho việc thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đây là một trong những chủ trương mang tính chiến lược mở ra vận hội mới vô cùng quan trọng cho phát triển đất nước.


M_tả

LUẬN VĂN - Giải pháp xây dựng nông thôn mới của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa


Nước ta là một nước nông nghiệp, do lịch sử quá trình Đấu tranh dựng nước và giữ nước nên phần lớn dân cư nước ta sống quần tụ theo từng dòng  họ và theo phạm vi làng, xã. Cùng với văn minh lúa nước, làng (bản, thôn, xóm…) Đã trở thành nét văn hóa riêng của người Việt Nam từ muôn Đời nay. Đến nay, tuy quá trình Đô thị hóa Đã diễn ra khá mạnh mẽ nhưng vẫn còn hơn 70% dân số sinh sống và hơn 54% lao Động làm việc ở nông thôn.


M_tả

Nghiên cứu quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự cấp g1 tại aeon celadon tân phú


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Huyền Trần) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

Thực trạng công tác thanh tra về an toàn – vệ sinh lao động (AT – VSLĐ) tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Việt Nam


Hoạt động thanh tra mà đặc biệt là thanh tra lao động là một trong những khâu quan trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về lao động ở nước ta. Cùng với việc phát triển mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất kinh doanh thì hoạt động thanh tra lao động đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc phát hiện, phòng ngừa, xử lý những vi phạm pháp luật về lao động. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài GDI đang hoạt động ở Việt Nam những năm gần đây không ngừng tăng, chúng đóng một vai trò nhất định trong sự phát triển chung của đất nước.


M_tả

VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


Đội ngũ CBCCVC trong hệ thống chính trị nói chung và trong bộ máy nhà nước nói riêng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong giai đoạn hiện nay luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Với mong muốn chuyển từ một nền hành chính quản lý truyền thống sang một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp;


M_tả

Công tác can thiệp, trợ giúp trẻ có HIV AIDS tại trung tâm bảo trợ xã hội số 02 Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội


Đại dịch HIV/AIDS rất nguy hiểm và đang lan nhanh trên toàn cầu, bất cứ một cá  nhân nào trong xã  hội cũng có thể trở thành nạn nhân của HIV/AIDS  nếu  không sử dụng những biện pháp -  kỹ năng sống an toàn. Do vậy, đối tượng của HIV/AIDS rất đa dạng, từ trẻ em, thanh niên đến người già. Trong đó, trẻ em là đối tượng nhạy cảm nhất, rất cần được sự quan tâm trợ giúp đặc biệt của toàn xã hội.


M_tả

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn huyện đông anh, thành phố hà nội


Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã xác định “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày  càng hiện đại”. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) đã nêu rõ quan điểm và mục tiêu “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế  -  xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước”, “Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch”.


M_tả

Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Maxim Gorki


Nhắc đến văn học Nga là nhắc đến một nền văn học lớn của nhân loại và nhắc đến những tên tuổi vĩ đại nhất của nền văn học này, bên cạnh những đại diện tiêu biểu như: A.X.Puskin; M.I.Lecmontop; N.V.Gôgôn; V.G.Bêlinxki; Ph.M.Đoxtoiepki; A.P.Sêkhôp… người ta không thể không nhắc tới Alecxây Macximôvich Gorki. Xuất hiện trong giai đoạn đặc biệt của lịch sử mà R.Rôlăng đã diễn đạt bằng hình ảnh rất sống động: “Anh ra đời vào giai đoạn cuối cùng của mùa đông, trên ranh giới của mùa xuân vừa xuất hiện, vào lúc tới ngày phânđiểm.


M_tả

Pháp luật Việt Nam hiện hành về thành lập doanh nghiệp


Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập nền kinh tế thế giới WTO. Do vậy mà nền kinh tế thị trường đa dạng về thành phần kinh tế cùng các hoạt động kinh doanh ở nước ta đã ngày càng được củng cố và phát triển, các quyền tự do kinh doanh của các chủ đầu  tư cũng này càng được nâng cao, họ có quyền tự do lựa chọn cho mình loại hình kinh doanh phù hợp nhất. Trong đó, xu hướng thành lập các doanh nghiệp, công ty ngày càng gia tăng ở nước ta. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý về đăn ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp không phải ai cũng nắm được rõ.


M_tả

BÁO CÁO - Hoạt động chứng thực tại UBND xã Nga An huyện Nga Sơn thực trạng và giải pháp


Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô trong khoa Nhà nước và pháp Luật- trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường.


M_tả

Tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn trong dạy học toán 7


1.1. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, đòi hỏi ngành giáo dục phải đào tạo con người phát triển toàn diện, có tư duy sáng tạo, có năng lực thực hành giỏi, có khả năng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để thực hiện được nhiệm vụ đó sự nghiệp giáo dục và đào tạo cần được đổi mới. Cùng với những thay đổi về nội dung, cần có những đổi mới căn bản về tư duy giáo dục và phương pháp dạy học, trong đó phương pháp dạy học môn Toán là một yếu tố quan trọng. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp lớn về giáo dục được đề ra trong Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là: “Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn”.


M_tả

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG (QUA THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG)


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lợi Toàn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

D. Luận văn xã hội khác