Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts

BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG


I. MỤC TIÊU
- Thấy được Bác Hồ là người luôn trọng những lời nói thật, việc làm thật.Có nói sự thật mới mang đến niềm vui
- Vận dụng được bài học về sự trung thực, thật thà trong cuộc sống
- GDHS học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác
II.CHUẨN BỊ:
- Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống


M_tả

SKKN Rèn học sinh yếu lớp 2


Vấn đề học sinh yếu hiện nay luôn được xã hội quan tâm và tìm giải pháp để khắc phục tình trạng này. Để đưa nền giáo dục nước nhà phát triển toàn diện thì người giáo viên không những chỉ biết dạy mà còn phải biết tìm tòi phương pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh và hạ thấp dần tỉ lệ học sinh yếu. Vấn đề nêu trên cũng là khó khăn với không ít giáo viên. Nhưng ngược lại, giải quyết được điều này là góp phần xây dựng trong bản thân mỗi giáo viên một phong cách và phương pháp dạy học hiện đại, giúp cho học sinh có hướng tư duy mới trong việc lĩnh hội kiến thức.
Thật vậy, tuy cùng hưởng thụ một nội dung chương trình giáo dục nhưng mỗi học sinh đều có sự phát triển về thể chất và trí tuệ khác nhau, có điều kiện hoàn cảnh sống và sự quan tâm chăm sóc ở gia đình là khác nhau, có động cơ và thái độ học tập khác nhau, môi trường giáo dục khác nhau mà trong đó có sự dạy dỗ của thầy cô giáo thì năng lực học tập, khả năng tiếp thu kiến thức của mỗi học sinh cũng phải khác nhau. Từ đó, dẫn đến có học sinh yếu, kém. Vậy chúng ta phải rèn luyện các em học sinh này như thế nào?


M_tả

Tác động của phong cách lãnh đạo phụng sự đến động lực làm việc của nhân viên tại các công ty công ích khu vực TPHCM


Khảo sát mối quan hệ tích cực giữa phong cách lãnh đạo và động lực phụng sự công; mối quan hệ tích cực giữa động lực phụng sự công và sự hòa hợp giữa nhân viên với tổ chức, từ đó có cơ sở định hướng trong việc đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý công tại các công ty công ích khu vực TPHCM


M_tả

TÁC ĐỘNG của PHONG CÁCH LÃNH đạo CHUYỂN đổi đến HIỆU QUẢ làm VIỆC NHÓM TRONG các CÔNG TY tư vấn THIẾT kế xây DỰNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH


Những kỳ vọng ban đầu về các yếu tố phong cách lãnh đạo chuyển đổi như: Lãnh đạo hấp dẫn bằng phẩm chất (IA); Lãnh đạo hấp dẫn bằng hành vi (IB); Lãnh đạo quan tâm đến từng cá nhân (IC); Lãnh đạo kích thích sự trí tuệ (IS); Lãnh đạo truyền cảm hứng (IM) sẽ cải thiện, gia tăng hay tác động cùng chiều đến Hiệu quả làm việc nhóm trong các công ty tư vấn
thiết kế xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có sự nhất quán so với kỳ vọng đặt ra, các yếu tố phong cách lãnh đạo chuyển đổi đều có tác động dương đến Hiệu quả làm việc nhóm và mức độ tác động theo thứ tự giảm dần như sau: (1) Lãnh đạo hấp dẫn bằng phẩm chất; (2) Lãnh đạo quan tâm đến từng cá nhân; (3) Lãnh đạo kích thích sự trí tuệ; (4) Lãnh đạo truyền cảm hứng; (5) Lãnh đạo hấp dẫn bằng hành vi. Đề tài này còn tiến hành kiểm định sự khác biệt về mức độ Hiệu quả làm việc nhóm của nhân viên trong các công ty tư vấn thiết kế xây dựng tại Thành Phố Hồ Chí Minh theo các đặc điểm cá nhân, kết quả cho thấy:


M_tả

Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cấp xã tại huyện dương minh châu, tỉnh tây ninh


Từ lâu hiệu quả làm việc của CBCC cấp xã luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu vì thành bại của mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước quyết định bởi kết quả thực hiện của cấp xã. Chính vì thế luận văn này nghiên cứu về “Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”. Từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong phong cách lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công việc của CBCC cấp xã tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm các CBCC tại UBND thị trấn Dương Minh Châu) và phương pháp định lượng (Phát phiếu khảo sát cho 200 CBCC cấp xã tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Dữ liệu thu thập được từ khảo sát sẽ được mã hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha để tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích mô hình mô hình hồi quy. Sau nghiên cứu có thể thấy các nhân tố độc lập thuộc PCLĐCD tương quan cùng chiều với nhân tố hiệu quả công việc của CBCC cấp xã tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, trong đó nhân tố Động lực truyền cảm hứng là tác động mạnh nhất.


M_tả

Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện quốc oai thành phố hà nội


Lời đầu tiên tác giả xin chân thành cảm ơn tới các quý thầy cô trong Học viện Hành chính Quốc gia đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích trong suốt thời gian học tập, đó chính là những kiến thức nên tảng để tác giả hoàn thành luận văn này.
Xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn GS.TS Nguyễn Đăng Thành đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn , giải đáp những thắc mắc trong suốt quá trình nghiên cứu để tác giả hoàn thành luận văn này. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn tới phòng Nội vụ huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, UBND các xã trong huyện đã giúp đỡ, đã tạo điều kiện giúp tác giả về thông tin phục vụ cho bảng điều tra xã hội học, số liệu và góp ý để tác giả hoàn thành luận văn này.


M_tả

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long


Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Từ đó, đề xuất những chính sách hợp lý để làm gia tăng động lực làm việc của CBCCVC tại khu vực công. Đề tài được thực hiện bằng cách khảo sát 220 CBCCVC tại 14 đơn vị quản lý nhà nước và 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long.


M_tả

Thực trạng thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh hưng yên (Khảo sát tại xã hồng nam và xã lý thường kiệt)


Trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, kể từ Ðại hội VI (năm 1986), và hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) đến nay, Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới, với mô hình kinh tế tổng quát là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo được những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới với việc gia nhập các tổ chức Thương mại WTO, ASEM. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra nhanh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ.


M_tả

BÀI THU HOẠCH QUA CHUYẾN ĐI HỌC TẬP NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TP ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG


Qua chuyến đi giúp cho học viên biết được tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của cộng đồng người K’Ho ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cũng như cuộc sống của người dân Tây Nguyên tại Tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, củng cố kiến thức đã được học trong chương trình. Qua đó, mỗi học viên nắm được lý luận và thực tiễn để áp dụng kiến thức đã học vào trong công tác tại địa phương sau chuyến đi thực tế cũng như sau khóa học.


M_tả

Quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non hoa hồng, quận đống đa, hà nội trong bối cảnh hiện nay


Đương thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới thế hệ trẻ đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Đây cũng là quan niệm của dân tộc ta về GD, chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ thơ. Chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm, là tình thương và hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng.


M_tả

Sử dụng các hoạt động và trò chơi từ vựng ngắn nhằm tăng hứng thú học đọc cho học sinh lớp 11


For the completion of this study, I have been fortunate to receive invaluable contributions from many people.
 First of all, I would like to express my deepest gratitude to my supervisor, M.A. Nguyen Thi Bich Hien, for her absolutely indispensable assistance, excellent suggestions, expert advice and detail critical comments, without which the study would not have been complete.
I would also like to give my sincere thanks to all my teachers from the Foreign Languages Department of Vinh University for their lectures and advice which are very useful for me to finish this study.


M_tả

Sử dụng bài hát để dạy từ vựng cho học sinh tiểu học, một nghiên cứu hành động tại trường tiểu học Điện Biên, Thanh Hóa


English is one of international languages, which is used throughout the world and in many fields of life such as in Politics, Economics, Social and Education. Therefore, English as a language in international communication is clearly needed by many learners to deliver thought and interact in a variety of situations. Because of the importance of English, English has been taught to students since they are in the Elementary school.
According to Yuliana (2003), teaching young learners is not like teaching adults because children have their own way of learning. Since children like to play and have fun, the learning and teaching process should be suited with the nature the children themselves. Larsen-Freeman (2000) state that in teaching English to young learner context, children will learn a foreign language more effectively under certain conditions.


M_tả

LUẬN án TIẾN sĩ QUÂN đội THAM GIA xóa đói GIẢM NGHÈO ở VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY


Xoá đói, giảm nghèo là một trong những chư¬ơng trình mục tiêu quốc gia quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, Đảng và Nhà nư¬ớc đã có nhiều chủ trư¬ơng chính sách hỗ trợ ng¬ười nghèo, vùng nghèo vư¬ơn lên trong sản xuất, đời sống, nên tỷ lệ đói, nghèo liên tục giảm, đư¬ợc thế giới công nhận là một trong những n¬ước giảm nghèo tốt nhất trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà tỷ lệ đói, nghèo ở Việt Nam hiện nay vẫn còn cao, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng căn cứ cách mạng cũ, sự nghiệp XĐ, GN chư¬a thực sự vững chắc. Để thực hiện mục tiêu xoá hết hộ đói vào năm 2005 và giảm hết hộ nghèo vào năm 2010 (theo tiêu chí 2001 - 2005) nh¬ư mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp tích cực đồng bộ hơn nữa.


M_tả

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tai nạn lao động tại cảng hải phòng trong 5 năm (2007-2011)


Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Cảng Hải Phòng đã không ngừng phát triển, nâng cao năng lực bốc xếp, thu hút một lực lượng lớn nguồn nhân lực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng và đất nước. Sự phát triển nhanh chóng của Cảng Hải Phòng luôn đi cùng các vấn đề không mong muốn như tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khoẻ người dân.


M_tả

Kiến thức và thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan tại hai huyện thành phố của tỉnh thanh hóa năm 2016


Chương trình Tiêm chủng mở rộng được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những chương trình chăm sóc sức khoẻ thiết thực, hiệu quả nhất thực hiện công ước quốc tế về quyền trẻ em và tiếp tục trở thành chương trình ưu tiên của mọi quốc gia sau năm 2000 . Tiêm chủng phòng bệnh bằng các vắc xin là một thành tựu trong y học ở thế kỷ XX, có ý nghĩa to lớn trong y học dự phòng. Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc và chết của trẻ em dưới 1 tuổi và 5 tuổi về các bệnh truyền nhiễm. Ước tính hàng năm tiêm chủng đã cứu sống khoảng 1 triệu trẻ em ở
các nước đang phát triển .


M_tả

Giáo dục bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho học sinh dân tộc thiểu số các trường trung học cơ sở tỉnh quảng ninh


Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 13,8% tổng dân số cả nước. Mỗi một dân tộc có nét đặc trưng văn hóa và ngôn ngữ riêng vì thế văn hóa và ngôn ngữ của nước  ta hết sức phong phú. Có thể nói, đó là một thế mạnh mà không phải quốc gia nào cũng may mắn có được.
Ngôn ngữ là một di sản vô cùng quý báu của mỗi dân tộc. Bởi lẽ, ngôn ngữ là sản phẩm kết tinh nhiều nhân tố (tư duy, phong tục, văn hóa, địa lý…) của cộng đồng cư dân qua bao thế hệ. Ngôn ngữ của mỗi dân tộc không chỉ đơn thuần là phương tiện để truyền tải thông tin mà nó còn là “hồn thiêng” của mỗi dân tộc. Nó hàm chứa trong đó rất nhiều yếu tố huyền bí của văn hóa và lịch sử mỗi dân tộc.


M_tả

Thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ CNH - HĐH hoá đất nước


Từ nửa sau thế kỷ XVIII, công nghiệp hoá với tư cách là một phương thức phát triển bắt đầu xuất hiện trên thế giới và ngày càng phổ biến. Tính từ giữa thập kỷ 90 ta có thể thấy công nghiệp hoá được coi như một nấc thang tất yếu mà bất cứ một nước chậm phát triển nào muốn phát triển cũng phải đi qua.Việt Nam - một nước nông nghiệp kém phát triển cũng không nằm ngoài quy luật đó.  Tuy ngày nay Việt Nam đã vươn vai trở thành một đất nước giàu mạnh hơn.  Nông thôn Việt Nam đã đổi mới, đẩy nhanh CNH-HĐH, phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện sinh thái của từng vùng, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, tạo việc làm thu hút nhiều lao động nông thôn, đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đạt mức tiên tiến trong khu vực về trình độ công nghệ và thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm.


M_tả

Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích hợp cho sinh viên trường Cao đẳng Sư pham Thái Nguyên


Nằm trong hệ thống các trường sư phạm, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm từng bước nâng cao tay nghề cho sinh viên, trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức cơ sở, tri thức chuyên môn …đồng thời tổ chức các hoạt động rèn luyện hệ thống kỹ năng sư phạm một cách thường xuyên, liên tục. Nhà trường đã chú trọng bồi dưỡng kỹ năng dạy học theo hướng tích hợp, liên môn. Kỹ năng đó được thể hiện trong tất cả các bước, các khâu của quá trình dạy học từ khâu thiết kế đến tổ chức và kiểm tra đánh giá. Trong đó, kỹ năng thiết kế bài giảng theo hướng DHTH là một trong những kỹ năng quan trọng, vì đó là một công việc thường xuyên của người giáo viên trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp của mình. Bài soạn là kết tinh của tất cả các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động dạy học.
Bài soạn hiện đại phản ánh logic nội dung bài học bằng logic các hoạt động của giáo viên tổ chức cho học sinh để họ tìm tòi nội dung bài học một cách tích cực, chủ động và sáng tạo.


M_tả

Văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở


Những quy tắc và mục đích giao tiếp không được định trước như khuôn mẫu, mà xuất hiện ngay trong quá trình tiếp xúc, tuỳ theo sự phát triển của các mối quan hệ. Giao tiếp tự do được thúc đẩy bởi tính chủ động, phẩm chất và mục đích của mỗi cá nhân, nó cần thiết trong quá trình xã hội hoá làm phát triển và thoả mãn các nhu cầu về lợi ích tinh thần và vật chất của các bên giao tiếp một cách nhanh chóng và trực tiếp. Loại giao tiếp này trong thực tế cuộc sống là vô cùng phong phú, trên cơ sở trao đổi những thông tin có được, làm thức tỉnh những hứng thú tình cảm sâu sắc và để giải toả xung đột của mỗi cá nhân.


M_tả

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn âm nhạc tại lớp lá 4 trường mầm non Cư Pang theo hướng lấy trẻ làm trung tâm


Âm nhạc là nhu cầu của cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với con người. Đặc biệt đối với trẻ mầm non thì âm nhạc là một loại hình nghệ thuật hết sức gần gũi và nó phát triển năng lực cảm xúc, tưởng tượng, sáng tạo, sự tập trung chú ý, khả năng diễn tả hứng thú của trẻ. Âm nhạc là phương tiện giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, phát triển ngôn ngữ, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm, ... Đối với trẻ, âm nhạc là thế giới kì diệu đầy cảm xúc. Trẻ có thể tiếp nhận âm nhạc ngay từ khi còn nằm trong nôi. Trẻ mầm non dễ cảm xúc, ngây thơ, trong sáng, nên tiếp xúc với âm nhạc là nhu cầu không thể thiếu. Thế giới âm nhạc muôn màu không ngừng chuyển động tạo điều kiện cho trẻ phát triển các chức năng tâm lí, năng lực hoạt động và sự hiểu biết.


M_tả

D. Luận văn xã hội khác