Showing posts with label C. Bài giảng kinh tế khác (Others). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng kinh tế khác (Others). Show all posts

EBOOK - Managing For Dummies - Bob Nelson, Peter Economy


Cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm hiểu cách quản lý con người, dự án và nhóm
Trở thành một người quản lý có thể là một nhiệm vụ đáng sợ và đầy thách thức. Quản lý liên quan đến việc dạy các kỹ năng mới cho nhân viên, giúp tạo ra một khách hàng mới, hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, tăng hiệu suất và nhiều hơn nữa. Quá trình quản lý đôi khi có thể rất khó khăn, nhưng nó cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn mà bạn không bao giờ tưởng tượng được.


M_tả

TỔNG HỢP - DANH MỤC THUỐC NHẬP KHẨU KÊ KHAI GIÁ THUỐC


Trong thời gian kể từ thời điểm kê khai giá thuốc đến thời điểm hết hiệu lực của số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, trường hợp phát hiện giá thuốc kê khai chưa hợp lý thì Cục Quản lý dược - Bộ Y tế sẽ có ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ sở xem xét lại giá thuốc kê khai trên


M_tả

Tìm Hiểu Hệ Thống ERP trong doanh nghiệp


Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức. Nó bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn thảo  các quyết định trong tổ chức.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Kinh tế học vi mô (Lê Thị Thiên Hương)


Kinh tế là một lĩnh vực vô cùng phong phú, tuy nhiên để giúp các sinh viên kinhtế dể dàng tìm hiểu trong từng lĩnh vực chuyên môn thì sinh viên phải được họckinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô trước khi nghiên cứu các môn chuyên nghành tiếptheo. Hai môn học này sẽ làm nền tảng cho các môn kinh tế ứng dụng và kinh tế kinh doanh sau này. Kinh tế học vi mô là một trong những môn quan trọng của nghành kinh tế và cũng là môn học lý thú đối với những ai quan tâm đến các hoạt động kinh tế. Sự hiểu biết đầy đủ về kinh tế học vi mô có tầm quan trọng đối với việc ra quyết định quản lý, và thấu hiểu các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ


M_tả

SÁCH SCAN - Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu (TS. Nguyễn Thị Thương Huyền)


Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ngày càng phát triển. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa liên quan rất nhiều đến các kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về hải quan cũng như kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về xuất nhập khẩu. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.cũng như công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động này, cuốn sách chuyên khảo "Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan và xuất nhập khẩu:

M_tả

TỔNG HỢP - Bài giải Kinh tế vĩ mô


Bài 1: Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54.


M_tả

BÀI GIẢNG - Vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu (Ngô Quang Mỹ & Trần Văn Nghiệp)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Vận tải trong thương mại quốc tế.
- Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển
- Chương 3: Chuyên chở hàng hoá XNK bằng container
- Chương 4: Chuyên chở hàng hoá XNK bằng vận tải đa phương thức quốc tế 
- Chương 5: Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển
- Chương 6: Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu.
- Chương 7: Chuyên chở hàng hoá bằng đường hàng không


M_tả

Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam


Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (RIO+20).

Phát triển bền vững là xu thế chung mà toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới. Đó cũng là mục tiêu chiến lược quan trọng mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết tâm thực hiện.
Phát triển bền vững đã trở thành đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và được thể hiện rõ nét trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia cũng như của các ngành và địa phương của Việt Nam.


M_tả

SÁCH SCAN - Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý (GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn)


Cuốn sách "Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý" được biên soạn lần này dựa trên việc điều chỉnh gíao trình đã in năm 1994, nhằm cung cấp cho bạn đọc và các bạn sinh viên các kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về khoa học nhận dạng dưới dạng chuyên đề để ứng dụng trong các hoạt động quản lý. Cuốn sách đã được sử dụng cho chuyên ngành Quản lý kinh tế từ năm học 1994-1995 và được triển khai thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 1999-2000. Với nội dung cuốn sách bao gồm ba chương:


M_tả

GIÁO TRÌNH - Luật cạnh tranh (PGS.TS. Lê Danh Vĩnh Cb)


Pháp luật cạnh tranh là lĩnh vực mới mẻ trong khoa học pháp lý của Việt Nam. Các công trình khoa học về lĩnh vực này chủ yếu phục vụ cho công tác xây dựng Luật Cạnh tranh. Trong công tác đào tạo bậc đại học chuyên ngành Luật học, nhiều cơ sở đào tạo đã đưa môn học Luật Cạnh tranh vào chương trình đào tạo trong bộ môn Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế). Tuy nhiên, vẫn chưa có các giáo trình chính thức được biên soạn và công bố về vấn đề này.
Để phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành Luật, Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã mời ba tác giả: PGS. TS Lê Danh Vĩnh, Ths. Nguyễn Ngọc Sơn và Ths. Hoàng Xuân Bắc biên soạn giáo trình Luật Cạnh tranh làm tài liệu chính thức giảng dạy cho sinh viên. Việc biên soạn và xuất bản giáo trình này là một hoạt động trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (EU - Việt Nam - MUTRAP III) với mục đích “Tăng cường năng lực của các bên liên quan đến chính sách cạnh tranh nhằm đảm bảo một sân chơi bình đẳng và công bằng cho mọi doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc thực thi Luật Cạnh tranh”.PGS. TS. Lê Danh Vĩnh là một trong những chuyên gia hàng đầu về Luật Cạnh tranh.
Được đào tạo tiến sĩ tại Liên Xô và chủ nhiệm nhiều công trình khoa học về thương mại và các đề tài về pháp luật thương mại, PGS. TS. Lê Danh Vĩnh đã được Nhà nước giao trọng trách là Trưởng ban soạn thảo Luật Cạnh tranh từ khi Luật được bắt đầu xây dựng cho đến khi được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua, là Thứ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp phụ trách việc thực thi Luật Canh tranh vào cuộc sống.
Từ ngày 8 tháng 8 năm 2008, PGS. được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh. Với những gì tích lũy trong quá trình soạn thảo, thực thi Luật, PGS. muốn chuyển tải tất cả những nền tảng lý luận và việc ứng dụng kinh nghiệm của các nước vào các quy định của Luật Cạnh tranh thành những kiến thức chuyên sâu trong đào tạo môn học Luật Cạnh tranh cho sinh viên chuyên ngành Luật học.


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Quản lý ngân sách nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
2. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn Thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
3.Thông tư số 60/2003/BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 6 năm 2003 Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
4. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;


M_tả

SÁCH SCAN - Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998 - 2008 (Ngô Hiểu Ba)


Phần 1 cuốn sách "Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998-2008" trình bày các nội dung: Mở cửa và kích hoạt (1978-1983), rối loạn và náo động (1984-1992), cấp tiến và ước mơ (1993-1997).
Phần 2 cuốn sách " Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998 -2008" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơn chấn động và những cuộc chơi (1998-2002), trách nhiệm và lý trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


M_tả

BÀI GIẢNG - Quản trị học (TS. Nguyễn Hữu Quyền)


Thuật ngữ quản trị được giải thích bằng nhiều cách khác nhau và có thể nói là chưa có một định nghĩa nào được tất cả mọi người chấp nhận hoàn toàn. Mary Parker Follett cho rằng “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”. Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt
được các mục tiêu của tổ chức bằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn thành công việc bằng chính mình.
Thuật ngữ Quản trị: là một phương thức làm cho hoạt động hướng tới mục tiêu được hoàn thành với một hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác. Phương thức này bao gồm những chức năng hay hoạt động cơ bản mà nhà quản trị có thể sử dụng, đó là hoạch định, tổ chức, điều khiển, và
kiểm soát.

Chương 1. Đại cương về quản trị và nhà quản trị
Chương 2. Sự phát triển của tư tưởng quản trị
Chương 3. Văn hóa tổ chức và môi trường quản trị
Chương 4. Quyết định quản trị


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Quản trị học (Ths. Trần Phi Hoàng)


- Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị
- Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị
- Chương 3. Môi trường quản trị
- Chương 4: Quyết định quản trị
- Chương 5: Chức năng hoạch định
- Chương 6: Chức năng tổ chức
- Chương 7: Chức năng điều khiển
- Chương 8: Chức năng kiểm tra

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Giáo trình Quản trị học - Tác giả : TS Nguyễn Minh Tuấn và nhiều tác giả; Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM.
- Giáo trình Quản trị học của nhiều tác giả:
TS Nguyễn Thanh Hội- TS Phan Thăng, NXB Thống Kê, 2005.
TS Phan Thị Minh Châu, NXB Phương Đông, 2005.
Th.S Nguyễn Hữu Lâm, Nghệ Thuật Lãnh Đạo, NXB Giáo Dục , 1997.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Toán kinh tế (PGS.TS. Nguyễn Quảng & TS. Nguyễn Thượng Thái)


- Chương 1. Các kiến thức mở đầu về phương pháp tối ưu
- Chương 2. Mô hình tối ưu tuyến tính
- Chương 3. Mô hình tối ưu tuyến tính khác
- Chương 4. Các bài toán tối ưu trên mạng
- Chương 5. Phương pháp mô hình hoá và mô hình toán kinh tế
- Chương 6. Lý thuyết phục vụ đám đông
- Chương 7. Lý thuyết quản lý dự trữ.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Mô hình toán tinh tế (PGS.TS. Nguyễn Quang Dong & Các TG)


Sự tồn tại và vận động của các đối tượng quá trình kinh tế - xã hội là hết sức phức tạp và đa dạng. Người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau để nghiên cứu, phân tích, lý giải sự tồn tại vầ vận động này từ đó tìm cách tác động đến các đối tượng và quá trình kinh tế nhằm mang lại lợi ích ngày càng to lớn cho chính bản thân xã hội loài người. Mỗi cách tiếp cận trong điều kiện cụ thể có những ưu, nhược điểm riêng. Phương pháp mô hình là một trong những phương pháp được xem là hiệu quả nhất trong  nghiên cứu kinnh tế - xã hội hiện nay. Phương pháp này kết hợp được nhiều ưu điểm của các cách tiếp cận hiện đại, đặc biệt là cách tiếp cân của lý thuyết hệ thống, nhờ vậy mà nó có thể kế thừa được thành quả của các cách tiếp cận khác (các quan điểm kinh tế - xã hội, các tính quy luật của quá trình kinh tế - xã hội, ...). Đây cũng là phương pháp khai thác được  những công cụ mạnh của toán học, kỹ thuật tính toán. Nhờ đó mà phương pháp mô hình cho phép giải quyết các bài toán với kích cỡ hầu như không hạn chế với độ phức tạp mong muốn.

Trong khuôn khổ môn học "Mô hình toán kinh tế" dành cho các nghành kinh tế và quản trị kinh doanh bậc đại học với thời lượng 60 tiết giảng, giáo trình này sẽ trang bị một số kỹ năng cơ bản về mô hình hóa toán kinh tế, ứng dụng phân tích và dự báo kinh tế.


M_tả

TÀI LIỆU - Toán kinh tế - HV Tài Chính (Bài giảng + Bài tập + Đề thi tham khảo)


Tài liệu Toán Kinh Tế (Lý thuyết, bài tập mẫu và bài tập tự giải) dùng cho sinh viên đang học đại học và ôn thi cao học.

Chương I. Bài toán quy hoạch tuyến tính
§ 1.1. Đại cương về bài toán quy hoạch tuyến tính
§ 1.2. Phương án cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
§ 1.3. Thuật toán đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
§ 1.4 Phương pháp biến giả giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc không hoàn thiện

Chương II. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu
§ 2.1. Khái niệm bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu
§ 2.2. Tính chất của cặp bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu
§ 2.3. Định lý đối ngẫu thứ hai


M_tả

GIÁO TRÌNH - Tối ưu hoá (PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh)


Giáo trình Tối ưu hóa được biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên năm thứ hai ngành Tin học của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội một số kiến thức cơ bản về các lĩnh vực quan trọng của Tối ưu hóa. Qua giáo trình này, sinh viên cần nắm được cơ sở lý thuyết ở một mức độ nhất định, nắm chắc các thuật toán tối ưu cơ bản để áp dụng trong việc xây dựng các phần mềm tối ưu tính toán giải các bài toán kinh tế, công nghệ, kỹ thuật và quản lý. Trọng tâm của giáo trình nằm trong việc trình bày các thuật toán tối ưu cơ bản, tuyến tính cũng như phi tuyến. Đây cũng là một vấn đề mới trong giảng dạy môn học này ở bậc đại học, vì hiện nay môn học Tối ưu hóa trong hầu hết các trường đại học trong nước mới chỉ đề cập tới Quy hoạch tuyến tính.
Việc trình bày các phương pháp tối ưu đề cập tới trong giáo trình nhằm tới đích sinh viên phải hiểu được và làm được. Chính vì vậy, các phương pháp luôn được trình bày một cách cụ thể thông qua các ví dụ mẫu từ dễ tới khó, mà những ví dụ này có thể được sử dụng nhiều lần để tiết kiệm thời gian. Trong chừng mực cho phép, các ký hiệu tổng quát sẽ được sử dụng ở mức độ tối thiểu, nhưng không làm giảm tính tổng quát của vấn đề đặt ra cần giải quyết. Các quy trình tính toán, các thuật toán cần luôn được trình bày rõ ràng, có minh họa thông qua việc giải các ví dụ cụ thể, tính toán cho từng bước cụ thể. Phần bài tập, vì vậy, bao gồm cả các bài tập tính tay và các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Pascal hay C. Những sinh viên đã học Matlab cũng có thể lập trình các thuật toán trong Matlab.
Giáo trình gồm sáu chương với thời lượng 3 tới 4 tín chỉ của học chế tín chỉ (tương đương 60 tiết tới 75 tiết của học chế niên chế) và bài tập kèm theo từng chương.


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Tối ưu (ThS. Trần Thị Thùy Nương)


Mục tiêu môn học Tối ưu nhằm tìm hiểu một số thuật toán để giải các bài toán tối ưu về các hướng: Lý thuyết trò chơi, bài toán tối ưu rời rạc, bài toán Quy hoạch phi tuyến, bài giảng với 4 chương trình bày súc tích và khoa học giúp học viên tiếp thu bài giảng nhanh và hiệu quả.

MỤC LỤC:

Chương 1 Lý thuyết trò chơi nhằm trình bày về các nội dung chính giới thiệu bài toán tổng quát, trò chơi 2 người tổng không, chiến lược thuần túy, chiến lược hỗn hợp, lý thuyết trò chơi dưới dạng quy hoạch tuyến tính.

Chương 2 Tối ưu hóa rời rạc thuộc bài giảng Tối ưu nhằm trình bày về bài toán tối ưu hóa rời rạc (tối ưu tổ hợp), bài toán ba lô (bài toán cái túi), bài toán Quy hoạch (QH) nguyên tuyến tính thuật toán Gomory, phương pháp nhánh cận Land – Doig.


M_tả

C. Bài giảng kinh tế khác (Others)