Showing posts with label C. Bài giảng kỹ thuật khác. Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng kỹ thuật khác. Show all posts

EBOOK - The Automotive Body Volume II System Design - Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli


The first volume produced the needful cultural background on the body; it described the body and its components in use on most kinds of cars and industrial vehicles: the quantity of drawings that are presented allows the reader to familiarize with the design features and to understand functions, design motivations and fabrication feasibility, in view of the existing production processes.

M_tả

EBOOK - The Automotive Body Volume I Components Design - Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli

The first volume produces the needful cultural background on the body; it describes the body and its components in use on most kinds of cars and industrial vehicles: the quantity of drawings that are presented allows the reader to familiarize with the design features and to understand functions, design motivations and fabrication feasibility, in view of the existing production processes.


M_tả

EBOOK - Oxford English for electrical and mechanical engineering - Eric H. Glendinning, Norman Glendinning

Ebook Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering includes Engineering-what's itall about? Choosinga course, engineeringmaterials, mechanisms, forces in engineering, the electric motor, an engineering student, central heating, safety at work, young engineer, washing machine,... careers in engineering, applying for a job.


M_tả

EBOOK - ANSYS CFX-Solver Modeling Guide

1. Basic Capabilities Modeling
2. Boundary Condition Modeling
3. Initial Condition Modeling
4. Turbulence and Near-Wall Modeling
5. Domain Interface Modeling
6. Transient Blade Row Modeling
7. Multiphase Flow Modeling
8. Particle Transport Modeling
9. Combustion Modeling
10. Radiation Modeling


M_tả

EBOOK - Materials for High Temperature Power Generation and Process Plant Applications ( Vật liệu cho các ứng dụng nhà máy sản xuất và xử lý nhiệt độ )

These proceedings contain the papers covering materials for high temperature power plant and process plant applications presented at Materials Congress 98 Frontiers in Material Science and Technology. The selected papers are largely in the form of critical reviews covering the development of materials for both current and future applications.


M_tả

EBOOK - Master sirvice manual ( MSM) product family RR


EBOOK - Hướng dẫn sử dụng sản phẩm hướng dẫn chính (MSM) RR

LINK DOWNLOAD
M_tả

EBOOK - Practical finite element analysis - Nitin S gokhale & sanjay S deshpande


FEA is gaining popularity day by day & is a sought after dream career for mechanical engineers. Enthusiastic engineers and managers who want to refresh or update the knowledge on FEA are encountered with volume of excellent books on this subject. 

M_tả

TÀI LIỆU - Sửa ChữaToyota Camry 2011


Tài liệu chính hãng bao gồm toàn bộ các hướng dẫn sử dụng , sơ đồ mạch điện, cẩm nang sửa chữa , tài liệu đào tạo kỹ thuật của dòng Toyota Camry 2011 .

LINK DOWNLOAD
M_tả

SÁCH SCAN - Giáo Trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường – Lưu Đức Hải


Phần 1: Những kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trường như: các khái niệm về khoa học môi trường, các thành phần chính của môi trường, tài nguyên môi trường, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trường.

Phần 2: Những kiến thức cơ bản của khoa học môi trường như: ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, dân số, lương thực, năng lượng và phát triển bền vững.


M_tả

DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM (Vietnamese National Drug Formulary) - Full


Dược thư quốc gia  Việt Nam ra đời lần đầu tiên năm 2002 do Bộ Y tế biên soạn và ban hành với sự hỗ trợ cùa Cơ quan hợp tác và phát triển quốc tế Thụy Điển. Bộ sách bao gồm 500 chuyên luận thuôc góc và 20 chuyên luận chung. Năm 2007, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Bản bổ sung với 100 chuyên luận thuốc. Sau hơi ì mười năm ban hành và áp dụng, Dược thư quốc gia Việt Nam đã trở thành cám nang trong công việc hàng ngày cùa thầy thuốc và cán bộ y tế, là tài liệu tham chiếu quan trọng cho các hoạt động liên quan đên sừdụìĩg thuôc tại các bệnh viện và các cơ sở y - dược  trong toàn quôc.

M_tả

EBOOK - Handbook of industrial chemistry and biotechnology - Barnicki, Scott D., Bommaraju, Tilak V., Kent, James A


EBOOK - Sổ tay hóa học công nghiệp và công nghệ sinh học - Barnicki, Scott D., Bommaraju, Tilak V., Kent, James A

Substantially revising and updating the classic reference in the field, this handbook offers a valuable overview and myriad details on current chemical processes, products, and practices. No other source offers as much data on the chemistry, engineering, economics, and infrastructure of the industry. The Handbook serves a spectrum of individuals, from those who are directly involved in the chemical industry to others in related industries and activities. It provides not only the underlying science and technology for important industry sectors, but also broad coverage of critical supporting topics. Industrial processes and products can be much enhanced through observing the tenets and applying the methodologies found in chapters on Green Engineering…


M_tả

EBOOK - Kent and Riegel's Handbook of Industrial Chemistry and Biotechnology - James A. Kent Ph.D. (eds.)


EBOOK - Cẩm nang về hóa học công nghiệp và công nghệ sinh học của Kent và Riegel

Do James A. Kent biên soạn, tiến sĩ

Dựa trên mười phiên bản tham khảo trước đó, James A. Kent giới thiệu một cuốn cẩm nang hai tập chưa từng có và toàn diện cần thiết cho nhiều cá nhân, từ những người tham gia trực tiếp vào ngành hóa chất, đến những người khác tham gia vào các lĩnh vực liên quan như sản xuất, giám sát quá trình, và phát triển quy trình. Nó không chỉ cung cấp khoa học và công nghệ cơ bản cho các ngành công nghiệp quan trọng, mà còn bao quát rộng rãi các chủ đề hỗ trợ quan trọng.


M_tả

EBOOK - Energy Performance of Buildings - Sofia Natalia Boemi, Olatz Irulegi, Mattheos Sant


EBOOK - Energy Performance of Buildings Energy Efficiency and Built Environment in Temperate Climates - Sofia Natalia Boemi, Olatz Irulegi, Mattheos Sant.

EBOOK - Hiệu suất năng lượng của các tòa nhà Hiệu quả năng lượng và môi trường xây dựng trong khí hậu ôn hòa - Sofia Natalia Boemi, Olatz Irulegi, Mattheos Sant.

Cuốn sách này phân tích các xu hướng và công nghệ xây dựng hiệu quả năng lượng và xanh, xác định các chiến lược để thực hiện tiết kiệm năng lượng và cho phép sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo trong các lĩnh vực xây dựng giáo dục, thương mại, y tế và giáo dục. Các tác giả tập trung vào các thực hành tốt nhất ở vùng khí hậu ôn đới, cung cấp độ bao phủ sâu rộng của đảo nhiệt đô thị, biến đổi khí hậu và giảm thiểu nghèo đói thông qua tối ưu hóa kiến ​​trúc, tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng các vật liệu làm mát tiên tiến.


M_tả

EBOOK - Electric Power Engineering Handbook ( Cẩm nang kỹ thuật điện ) - Leonar L.Grigsby


I Electric Power Generation: Nonconventional Methods
1 Wind Power
Gary L. Johnson
2 Advanced Energy Technologies
Saifur Rahman
3 Photovoltaics
Roger A. Messenger


M_tả

SÁCH SCAN - Reeds Marine Engineering and Technology Series


SÁCH SCAN - Sê-ri Kỹ thuật và Công nghệ Hàng hải

Reeds Vol 1 Mathematics for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 2 Applied Mechanics for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 3 Applied Thermodynamics for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 4 Naval Architecture for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 5 Ship Construction for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 6 Basic Electrotechnology for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 7 Advanced Electrotechnology for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 8 General Engineering Knowledge for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 9 Steam Engineering Knowledge for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 10 Instrumentation and Control Systems (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

Reeds Vol 11 Updating

Reeds Vol 12 Motor Engineering Knowledge for Marine Engineers (Reeds Marine Engineering and Technology Series)

LINK DOWNLOAD FULL
M_tả

EBOOK - EPDM/CIIR Blends: Compatibility, Morphology and Physical Properties - Sunil Jose TEBOOK - Hỗn hợp EPDM / CIIR: Tương thích, Hình thái và tính chất vật lý - Sunil Jose T

Polymer blends are gaining technological importance due to their compromise set of properties, advantages in processing and reduction in cost. One polymer may possess a particular set of properties, while the other may have another set of properties. By blending two such polymers, a desired set of properties can be achieved. In the case of elastomers, blends are used in tires, belts, cables etc. For the successful applications of such blends, component elastomers must be miscible and compatible. 

M_tả

EBOOK - Thermal Characterization of Polymeric Materials - Edith Turi (Eds.)


EBOOK - Đặc tính nhiệt của vật liệu polyme - Edith Turi (Eds.)

Thermal Characterization of Polymeric Materials is a critical review and a concise evaluation of the application of thermal analysis in polymer science and engineering. This book is divided into nine chapters that specifically tackle the instrumentation, theory, and a wide variety of applications of thermal characterization. The introductory chapters provide an overview of all aspects of thermal analytical methods and apparatus and the theory underlying the basic principles of thermal analysis. These chapters also examine the theories and functions of state for thermometry, dilatometry, thermomechanical analysis, calorimetry, thermogravimetry. 

M_tả

EBOOK - Handbook of Powder Technology Volume 12 - Agba D. Salman , Mojtaba Ghadiri , Michael J. Hounslow


EBOOK - Sổ tay công nghệ bột tập 12 - Agba D. Salman, Mojtaba Ghadiri, Michael J. Hounslow

Chapter 1 Breakage of Single Particles: Quasi-Static

Chapter 2 Impact Breakage of Single Particles: Double Impact Test

Chapter 3 Particle Breakage due to Bulk Shear


M_tả

EBOOK - An analysis of the heat and mass transfer roles in air dehumidification by solid desiccants - CEL Nóbrega , NCL Brum


EBOOK - Một phân tích về vai trò truyền nhiệt và khối lượng lớn trong việc hút ẩm không khí bằng chất hút ẩm rắn - CEL Nóbrega , NCL Brum


M_tả

C. Bài giảng kỹ thuật khác