Showing posts with label C. Bài giảng kỹ thuật khác. Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng kỹ thuật khác. Show all posts

EBOOK - Engineering Analysis With NX Advanced Simulation (P. Goncharov, I. Artamonov, T. Khalitov)


If you’re interested in engineering analysis applications for various product development tasks, then you need to add this technical guide to your bookshelf.

Written by a team of engineers at Siemens PLM Software, it provides deep insights about finite element analysis and will help anyone interested in computer-aided engineering.

M_tả

SÁCH SCAN - Nha khoa cơ sở - Tập 1 - Nha khoa mô phỏng - Thuốc và vật liệu nha khoa (TS. Trần Ngọc Thành Cb)


Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội (1902 – 2012), Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt đã tổ chức biên soạn và cho ra mắt bộ sách giáo khoa dành cho sinh viên Răng Hàm Mặt. Trong bộ sách, các tác giả biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Nội dung của bộ sách được biên soạn dựa trên chương trình khung Đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục – Đào tạo.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Phương pháp thiết kế kỹ thuật (Nguyễn Thanh Nam)


Mục đích của cuốn sách là cung cấp cho người thiết kế phương pháp và công cụ thực hiện thiết kế một cách hiệu quả, bao gồm những vấn đề của bài toán thiết kế cơ khí và cách giải quyết chúng. Nó cũng có thể áp dụng cho các bài toán thiết kế khác trong các lĩnh vực điện, công nghệ thông tin hay xây dựng …


M_tả

SÁCH SCAN - Phẫu thuật miệng Tập 1. Gây tê - nhổ răng (TS. BS. Lê Đức Lánh Cb)


Phẫu thuật răng miệng là một môn học lâm sàng chuyên khoa Răng Hàm Mặt có sự liên quan chặt chẽ với Giải phẫu đầu mặt, Dược lý, Bệnh học miệng. Sự liên quan đó như một đòi hỏi khách quan cần có kiến thức tổng hợp cho việc đào tạo và thực hành điều trị. Được sự khuyến khích, giúp đỡ của Ban Chủ nhiệm Khoa và với ý thức trách nhiệm xây dựng giáo trình của mỗi cán bộ giảng trong bộ môn, nhằm mục tiêu hệ thống, cập nhật các kiến thức về phẫu thuật răng miệng cho việc đào tạo và hành nghề bác sĩ Răng Hàm Mặt.


M_tả

GIÁO ÁN 12 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI 2018


I.Mục tiêu bài học

1. Về kiến thức :
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .
Biện luận số nghiệm phương trình , số giao điểm giữa hai đồ thị .
Một số dạng toán liên quan đến đơn điệu , cực trị , giá trị lớn nhất ,giá trị nhỏ nhất và đồ thị chứa dấu giá trị tuyệt đối .


M_tả

SÁCH SCAN - An toàn lao động trong công trình xây dựng (Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng Vĩnh)


NỘI DUNG:

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG         

1.1. Khái niệm chung                                                                             

1.2. Nội dung bảo hộ lao động và những quan điểm trong công tác bảo hộ lao động                                           
1.3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động             

1.4. Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động                                           

1.5. Khai báo, kiểm tra, đánh giá tình hình tai nạn lao động               M_tả

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 25. Cyclic compression test (BS EN 12697-252005)


Hỗn hợp bitum - Phương pháp thử đối với hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Phần 25. Thử nghiệm nén theo chu kỳ (BS EN 12697-252005).

This British Standard is the official English language version of  EN 12697-25:2005. The UK participation in its preparation was entrusted by Technical Committee B/510, Road materials, to Subcommittee B/510/1, Coated macadam and hot asphalt, which has the responsibility to:

A list of organizations represented on this subcommittee can be obtained on request to its secretary.
Cross-references.


M_tả

EBOOK - The Art of Animal Drawing Construction, Action Analysis, Caricature


If you want to learn to draw animals from memory, that's the book to get. I bought a couple others books on the subject since, but i always come back to this one. I find this book the equivalent of the Andrew Loomis series for human anatomy.


M_tả

EBOOK - Animal anatomy for artists the elements of form - Goldfinger & EliotFrom the author of the classic Human Anatomy for Artists comes this user-friendly reference guide featuring over five hundred original drawings and over seventy photographs. Designed for painters, sculptors, and illustrators who use animal imagery in their work, Animal Anatomy for Artists offers thorough, in-depth information about the most commonly depicted animals, presented in a logical and easily understood format for artists--whether beginner or accomplished professional.

M_tả

GIÁO TRÌNH - Y học gia đình (Bs. Trương Thị Mỹ Nhiên)


Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:

1. Trình bày được khái niệm Y học gia đình
2. Trình bày được sự phát triển Y học gia đình trên thế giới và Việt Nam.
3. Phân tích sáu nguyên tắc cơ bản của Y học gia đình.
4. Giải thích các khái niệm thường dùng ừong Y học gia đình
5. Nhận thức hiệu quả của Y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe người dân.


M_tả

EBOOK - The Automotive Body Volume II System Design - Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli


The first volume produced the needful cultural background on the body; it described the body and its components in use on most kinds of cars and industrial vehicles: the quantity of drawings that are presented allows the reader to familiarize with the design features and to understand functions, design motivations and fabrication feasibility, in view of the existing production processes.

M_tả

EBOOK - The Automotive Body Volume I Components Design - Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli

The first volume produces the needful cultural background on the body; it describes the body and its components in use on most kinds of cars and industrial vehicles: the quantity of drawings that are presented allows the reader to familiarize with the design features and to understand functions, design motivations and fabrication feasibility, in view of the existing production processes.


M_tả

EBOOK - Oxford English for electrical and mechanical engineering - Eric H. Glendinning, Norman Glendinning

Ebook Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering includes Engineering-what's itall about? Choosinga course, engineeringmaterials, mechanisms, forces in engineering, the electric motor, an engineering student, central heating, safety at work, young engineer, washing machine,... careers in engineering, applying for a job.


M_tả

EBOOK - ANSYS CFX-Solver Modeling Guide

1. Basic Capabilities Modeling
2. Boundary Condition Modeling
3. Initial Condition Modeling
4. Turbulence and Near-Wall Modeling
5. Domain Interface Modeling
6. Transient Blade Row Modeling
7. Multiphase Flow Modeling
8. Particle Transport Modeling
9. Combustion Modeling
10. Radiation Modeling


M_tả

EBOOK - Materials for High Temperature Power Generation and Process Plant Applications ( Vật liệu cho các ứng dụng nhà máy sản xuất và xử lý nhiệt độ )

These proceedings contain the papers covering materials for high temperature power plant and process plant applications presented at Materials Congress 98 Frontiers in Material Science and Technology. The selected papers are largely in the form of critical reviews covering the development of materials for both current and future applications.


M_tả

EBOOK - Master sirvice manual ( MSM) product family RR


EBOOK - Hướng dẫn sử dụng sản phẩm hướng dẫn chính (MSM) RR

LINK DOWNLOAD
M_tả

EBOOK - Practical finite element analysis - Nitin S gokhale & sanjay S deshpande


FEA is gaining popularity day by day & is a sought after dream career for mechanical engineers. Enthusiastic engineers and managers who want to refresh or update the knowledge on FEA are encountered with volume of excellent books on this subject. 

M_tả

TÀI LIỆU - Sửa ChữaToyota Camry 2011


Tài liệu chính hãng bao gồm toàn bộ các hướng dẫn sử dụng , sơ đồ mạch điện, cẩm nang sửa chữa , tài liệu đào tạo kỹ thuật của dòng Toyota Camry 2011 .

LINK DOWNLOAD
M_tả

SÁCH SCAN - Giáo Trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường – Lưu Đức Hải


Phần 1: Những kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trường như: các khái niệm về khoa học môi trường, các thành phần chính của môi trường, tài nguyên môi trường, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trường.

Phần 2: Những kiến thức cơ bản của khoa học môi trường như: ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, dân số, lương thực, năng lượng và phát triển bền vững.


M_tả

C. Bài giảng kỹ thuật khác