Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Nhiệt Lạnh (Heat and Refrigeration). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Nhiệt Lạnh (Heat and Refrigeration). Hiển thị tất cả bài đăng

GIÁO TRÌNH - Lò hơi (Đặng Thành Trung)

 


Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, lò hơi ngày càng giữ vị trí quan trọng trong công nghiệp và đời sống. Lò hơi được ứng dụng để cung cấp hơi cho các quá trình sản xuất bia, rượu; quy trình sản xuất sữa; các qui trình chế biến thuỷ hải sản và thực phẩm; các công đoạn sấy hấp trong các nhà máy chế biết gỗ, bột ngọt, sản xuất nệm mút; cung cấp hơi cho các nhà máy nhiệt điện; cung cấp hơi để sưởi ấm,… Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, ngành Công nghệ lò hơi Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống và sản xuất của con người.

 


Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, lò hơi ngày càng giữ vị trí quan trọng trong công nghiệp và đời sống. Lò hơi được ứng dụng để cung cấp hơi cho các quá trình sản xuất bia, rượu; quy trình sản xuất sữa; các qui trình chế biến thuỷ hải sản và thực phẩm; các công đoạn sấy hấp trong các nhà máy chế biết gỗ, bột ngọt, sản xuất nệm mút; cung cấp hơi cho các nhà máy nhiệt điện; cung cấp hơi để sưởi ấm,… Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, ngành Công nghệ lò hơi Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và ngày càng trở nên quan trọng trong đời sống và sản xuất của con người.


M_tả

EBOOK - Planning and Installing Solar Thermal Systems - A Guide for Installers Architects and Engineers (Dgs)

 

The most important supplier of energy for the earth is the sun. The whole of life depends on the sun’s energy. It is the starting point for the chemical and biological processes on our planet. At the same time it is the most environmentally friendly form of all energies, it can be used in many ways, and it is suitable for all social systems.
In the core of the sun a fusion process takes place in which pairs of hydrogen nuclei are fused into helium nuclei.
The energy thus released is radiated into space in the form of electromagnetic radiation. As the sun is 148 million km from the earth, it radiates only a tiny fraction of its energy to the earth. In spite of this, the sun offers more energy in four hours than the human race uses in a whole year.
The age of the sun is estimated by astrophysicists to be about 5 billion years. With a total life expectation of 10 billion years the sun will be available as an energy source for another 5 billion years. Hence from our human perspective the sun offers an unlimited life.

 

The most important supplier of energy for the earth is the sun. The whole of life depends on the sun’s energy. It is the starting point for the chemical and biological processes on our planet. At the same time it is the most environmentally friendly form of all energies, it can be used in many ways, and it is suitable for all social systems.
In the core of the sun a fusion process takes place in which pairs of hydrogen nuclei are fused into helium nuclei.
The energy thus released is radiated into space in the form of electromagnetic radiation. As the sun is 148 million km from the earth, it radiates only a tiny fraction of its energy to the earth. In spite of this, the sun offers more energy in four hours than the human race uses in a whole year.
The age of the sun is estimated by astrophysicists to be about 5 billion years. With a total life expectation of 10 billion years the sun will be available as an energy source for another 5 billion years. Hence from our human perspective the sun offers an unlimited life.


M_tả

SÁCH - Thực tập xử lý nước cấp (Trần Thị Kim Anh & Hoàng Thị Tuyết Nhung)Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp được dùng cho sinh viên ngành môi trường có thể tìm hiểu các phương pháp xử lý ô nhiễm trong nước mặt và nước ngầm như xử lý sắt, xử lý độ cứng trong nước ngầm, xử lý chất rắn lơ lửng trong nước mặt, xử lý chất ô nhiễm hữu cơ trong nước,.... Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp được dùng cho sinh viên ngành môi trường có thể tìm hiểu các phương pháp xử lý ô nhiễm trong nước mặt và nước ngầm như xử lý sắt, xử lý độ cứng trong nước ngầm, xử lý chất rắn lơ lửng trong nước mặt, xử lý chất ô nhiễm hữu cơ trong nước,.... 


M_tả

EBOOK - Heating, Ventilating and Air Conditioning - Analysis and Design Sixth Edition (McQuiston & Các TG)

 

EBOOK - Hệ thống nhiệt lạnh, thông gió và điều hòa không khí - Phân tích và thiết kế  (McQuiston & Các TG) - 641 Trang.

The first edition of this text was published more than 25 years ago. At the time, even handheld computers were primitive. Since that time great advances have occurred not only with the computer but procedures for carrying out the various design phases of heating and air conditioning system design have vastly improved, along with specialized control systems and equipment.

 

EBOOK - Hệ thống nhiệt lạnh, thông gió và điều hòa không khí - Phân tích và thiết kế  (McQuiston & Các TG) - 641 Trang.

The first edition of this text was published more than 25 years ago. At the time, even handheld computers were primitive. Since that time great advances have occurred not only with the computer but procedures for carrying out the various design phases of heating and air conditioning system design have vastly improved, along with specialized control systems and equipment.


M_tả

EBOOK - Structural design for fire safety 2th (Andrew H. Buchanan & Anthony K. Abu)

 

EBOOK - Thiết kế kết cấu đảm bảo an toàn cháy nổ (Andrew H. Buchanan & Anthony K. Abu) - 436 Trang.

Fires in buildings have always been a threat to human life and property. The threat increases as larger numbers of people live and work in bigger buildings throughout the world. Professor Buchanan’s interest in structural fire engineering was initiated by Professor Brady Williamson in the 1970s at the University of California at Berkeley, and developed during his subsequent career as a practising structural engineer, then as an academic. Dr Abu was introduced to the subject by Professor Ian Burgess and Professor Roger Plank at the University of Sheffield in 2004, and has since worked with a number of consultants in the field.

 

EBOOK - Thiết kế kết cấu đảm bảo an toàn cháy nổ (Andrew H. Buchanan & Anthony K. Abu) - 436 Trang.

Fires in buildings have always been a threat to human life and property. The threat increases as larger numbers of people live and work in bigger buildings throughout the world. Professor Buchanan’s interest in structural fire engineering was initiated by Professor Brady Williamson in the 1970s at the University of California at Berkeley, and developed during his subsequent career as a practising structural engineer, then as an academic. Dr Abu was introduced to the subject by Professor Ian Burgess and Professor Roger Plank at the University of Sheffield in 2004, and has since worked with a number of consultants in the field.


M_tả

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP - NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (CĐ NGHỀ VIỆT XÔ)

 


Mục tiêu:


- Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

-  Hiểu  về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt; 

-  Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

- Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

 


Mục tiêu:


- Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

-  Hiểu  về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt; 

-  Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

- Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn


M_tả

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP - NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (CĐ CN & THƯƠNG MẠI)

 


Mục tiêu:


- Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

-  Hiểu  về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt; 

-  Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

- Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn

 


Mục tiêu:


- Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

-  Hiểu  về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt; 

-  Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

- Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn


M_tả

EBOOK - Fundamentals of Momentum Heat and Mass Transfer (James R. Welty & Charles E. Wicks)

 

EBOOK - Các nguyên lý cơ bản của quá trình truyền nhiệt (James R. Welty & Charles E. Wicks) - 729 Trang.

In this edition, we still include some examples and problems that are posed in English units, but a large portion of the quantitative work presented is now in SI units. This isconsistent with most of the current generation of engineering textbooks. There are still some subdisciplines in the thermal/fluid sciences that use English units conventionally, so it remains necessary for students to have some familiarity with pounds, mass, slugs, feet, psi, and so forth. Perhaps a fifth edition, if it materializes, will finally be entirely SI.

 

EBOOK - Các nguyên lý cơ bản của quá trình truyền nhiệt (James R. Welty & Charles E. Wicks) - 729 Trang.

In this edition, we still include some examples and problems that are posed in English units, but a large portion of the quantitative work presented is now in SI units. This isconsistent with most of the current generation of engineering textbooks. There are still some subdisciplines in the thermal/fluid sciences that use English units conventionally, so it remains necessary for students to have some familiarity with pounds, mass, slugs, feet, psi, and so forth. Perhaps a fifth edition, if it materializes, will finally be entirely SI.


M_tả

SÁCH - Tính nhiệt lò hơi công nghiệp (Đỗ Văn Thắng & Các TG)
Cuốn sách này trình bày phương pháp tính toán nhiệt lò hơi dùng trong công nghiệp, dựa trên tài liệu "Tính nhiệt lò hơi - phương pháp tiêu chuẩn" của nhà xuất bản "Năng lượng" - Moskva - xuất bản năm 1973 - và các hướng dẫn cơ bản để vận hành các lò hơi đốt than công suất trung bình.


Cuốn sách trợ giúp cho cán bộ kỹ thuật các nhà máy trong việc thực hiện các tính toán nhiệt các lò hơi thường dùng trong công nghiệp, có công suất từ 10-100 T/h, đốt các loại nhiên liệu như than đá, than bùn, các phế thải nông lâm nghiệp v.v... , có ích cho các cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp công nghiệp. Cuốn sách này cũng phục vụ cho các sinh viên chuyên ngành nhiệt các trường đại học và cao đẳng trong việc làm đồ án môn học và thiết kế tốt nghiệp.
Cuốn sách này trình bày phương pháp tính toán nhiệt lò hơi dùng trong công nghiệp, dựa trên tài liệu "Tính nhiệt lò hơi - phương pháp tiêu chuẩn" của nhà xuất bản "Năng lượng" - Moskva - xuất bản năm 1973 - và các hướng dẫn cơ bản để vận hành các lò hơi đốt than công suất trung bình.


Cuốn sách trợ giúp cho cán bộ kỹ thuật các nhà máy trong việc thực hiện các tính toán nhiệt các lò hơi thường dùng trong công nghiệp, có công suất từ 10-100 T/h, đốt các loại nhiên liệu như than đá, than bùn, các phế thải nông lâm nghiệp v.v... , có ích cho các cán bộ kỹ thuật các xí nghiệp công nghiệp. Cuốn sách này cũng phục vụ cho các sinh viên chuyên ngành nhiệt các trường đại học và cao đẳng trong việc làm đồ án môn học và thiết kế tốt nghiệp.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Tính nhiệt trong lò hơi (GS.TSKH. Nguyễn Sỹ Mão)

 


Đồ án môn học lò hơi là một trong ba đồ án môn học yêu cầu bắt buộc đối với tất cả sinh viên Đaị học  ngành năng lượng noí chung và ngành nhiệt điện nói riêng. Tính toán nhiệt là công việc đầu tiên của đồ án môn học cũng như việc thiết kế chế tạo một lò hơi. Đây là khâu quan trọng bậc nhất có tính chất quyết định toàn bộ bản thiết kế.

                             

 


Đồ án môn học lò hơi là một trong ba đồ án môn học yêu cầu bắt buộc đối với tất cả sinh viên Đaị học  ngành năng lượng noí chung và ngành nhiệt điện nói riêng. Tính toán nhiệt là công việc đầu tiên của đồ án môn học cũng như việc thiết kế chế tạo một lò hơi. Đây là khâu quan trọng bậc nhất có tính chất quyết định toàn bộ bản thiết kế.

                             


M_tả

TÀI LIỆU - Bộ làm lạnh phân tích khí (Manual electric compressor gas cooler ECM)

 


CHANGING THE SET VALUE


To change the set value the P-button has to be pushed in for < 2 sec. The default value of 5 °C [41 °F] appears. With the two arrow buttons the value can be changed. This value should not be adjusted lower than +1 °C [33.8 °F], because otherwise the heat exchanger will freeze up. Is the value adjusted higher than the ambient temperature the cooler will not work.

 


CHANGING THE SET VALUE


To change the set value the P-button has to be pushed in for < 2 sec. The default value of 5 °C [41 °F] appears. With the two arrow buttons the value can be changed. This value should not be adjusted lower than +1 °C [33.8 °F], because otherwise the heat exchanger will freeze up. Is the value adjusted higher than the ambient temperature the cooler will not work.


M_tả

Đánh giá hệ thống nước - Tài liệu GMP

 


Đánh giá hệ thống nước - Tài liệu GMP.

 


Đánh giá hệ thống nước - Tài liệu GMP.


M_tả

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT - MINI VRFDC Variable Frequency OutdoorUnit - Installation Manual2.1  Arrival of goods and open-case inspection

1) When  receiving  the  machine,  check  if  there  is  any  damage  in  transportation.  If  any  surface  or  internal  damage  is  found,  please  inform  the 

transportation agency in a written form.

2) After receiving the machine, check if the type, specification and quantity of the machine conform to the contract.2.1  Arrival of goods and open-case inspection

1) When  receiving  the  machine,  check  if  there  is  any  damage  in  transportation.  If  any  surface  or  internal  damage  is  found,  please  inform  the 

transportation agency in a written form.

2) After receiving the machine, check if the type, specification and quantity of the machine conform to the contract.


M_tả

Product Catalog TRANE - VRF Air Conditioning UnitOutdoor unit content ....................................3

Indoor unit content ...................................378

Controller content ....................................592Outdoor unit content ....................................3

Indoor unit content ...................................378

Controller content ....................................592


M_tả

SÁCH - Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt 2012 (Hoàng Đình Tín & Bùi Hải)Nhiệt động lực học kỹ thuật cùng với các môn học truyền nhiệt, cơ học lưu chất … đã đặt nền tảng cơ sở lý luận quan trọng giúp cho sinh viên hiểu biết có hệ thống về thiết bị nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ tua bin khí, máy lạnh, nhà máy nhiệt điện, thông gió và điều tiết không khí.Nhiệt động lực học kỹ thuật cùng với các môn học truyền nhiệt, cơ học lưu chất … đã đặt nền tảng cơ sở lý luận quan trọng giúp cho sinh viên hiểu biết có hệ thống về thiết bị nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ tua bin khí, máy lạnh, nhà máy nhiệt điện, thông gió và điều tiết không khí.


M_tả

SÁCH SCAN - Bài tập nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt 1996 (Hoàng Đình Tín & Bùi Hải)Nhiệt động lực học kỹ thuật cùng với các môn học truyền nhiệt, cơ học lưu chất … đã đặt nền tảng cơ sở lý luận quan trọng giúp cho sinh viên hiểu biết có hệ thống về thiết bị nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ tua bin khí, máy lạnh, nhà máy nhiệt điện, thông gió và điều tiết không khí.Nhiệt động lực học kỹ thuật cùng với các môn học truyền nhiệt, cơ học lưu chất … đã đặt nền tảng cơ sở lý luận quan trọng giúp cho sinh viên hiểu biết có hệ thống về thiết bị nhiệt, động cơ đốt trong, động cơ tua bin khí, máy lạnh, nhà máy nhiệt điện, thông gió và điều tiết không khí.


M_tả

2019 ASHRAE HANDBOOK - Heating, Ventilating and Air Conditioning APPLICATION SI Edition

 


SỔ TAY ASHRAE 2019 - Ứng dụng Hệ thống nhiệt, Thông gió và Điều hòa không khí.


2019 ASHRAE HANDBOOK - Heating, Ventilating and Air Conditioning APPLICATION SI Edition

 


SỔ TAY ASHRAE 2019 - Ứng dụng Hệ thống nhiệt, Thông gió và Điều hòa không khí.


2019 ASHRAE HANDBOOK - Heating, Ventilating and Air Conditioning APPLICATION SI Edition


M_tả

TÀI LIỆU - Hướng dẫn thiết kế hệ thống HVAC theo các ứng dụng (CED Engineering)

 


CONTENTS:


- Battery Room Ventilation and Safety

- Cooling Towers

- Description of Useful HVAC Terms

- Design Options for HVAC Distribution Systems

- Domestic and Industrial Ventilation

- Duct Sealing in Large Buildings

 


CONTENTS:


- Battery Room Ventilation and Safety

- Cooling Towers

- Description of Useful HVAC Terms

- Design Options for HVAC Distribution Systems

- Domestic and Industrial Ventilation

- Duct Sealing in Large Buildings


M_tả

TCVN 8366 2010 Bình chịu áp lực - Yêu cầu về thiết kế chế tạo

 


Lời nói đầu


TCVN 8366:2010 thay thế TCVN 6153:1996; TCVN 6154:1996;

TCVN 8366:2010 được biên soạn trên cơ sở AS 1210:1997 Pressure vessels 

TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực 

biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công 

bố.

 


Lời nói đầu


TCVN 8366:2010 thay thế TCVN 6153:1996; TCVN 6154:1996;

TCVN 8366:2010 được biên soạn trên cơ sở AS 1210:1997 Pressure vessels 

TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực 

biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công 

bố.


M_tả

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH (QTKĐ 08-2016 BLĐ) 1.  PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG


1.1.Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ, bất thường đối với hệ thống lạnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 1.  PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG


1.1.Phạm vi áp dụng


Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ, bất thường đối với hệ thống lạnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Nhiệt Lạnh (Heat and Refrigeration)