Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng

Đề thi đầu tư tài chính


Câu 1:Định nghĩa nào sau đây diễn tả tốt nhất đối với “cổ phần phòng thủ”
A. Nhạy cảm cao đối với những thay đổi của thị trường
B. Công ty không chi trả cổ tức
C. Công ty sản xuất mang tính chu kỳ mạnh
D. Beta thấp
Câu 2: Một nhà đầu tư dự kiến rằng ngành Than đá sẽ có tỷ suất lợi nhuận hoạt động biên tế
EBITDA là 5%, chi phí lãi vay là 3$ mỗi cổ phần, chi phí khấu hao là 8$ mỗi cổ phần. Nhà đầu tư
này dự báo chỉ số ngành Than đá có doanh thu mỗi cổ phần là 285$. Thuế suất ngành là 35%. EPS
ước lượng của ngành là:
A. $2,11 B. $9,26 C. $4,39 D. $3,25


Câu 1:Định nghĩa nào sau đây diễn tả tốt nhất đối với “cổ phần phòng thủ”
A. Nhạy cảm cao đối với những thay đổi của thị trường
B. Công ty không chi trả cổ tức
C. Công ty sản xuất mang tính chu kỳ mạnh
D. Beta thấp
Câu 2: Một nhà đầu tư dự kiến rằng ngành Than đá sẽ có tỷ suất lợi nhuận hoạt động biên tế
EBITDA là 5%, chi phí lãi vay là 3$ mỗi cổ phần, chi phí khấu hao là 8$ mỗi cổ phần. Nhà đầu tư
này dự báo chỉ số ngành Than đá có doanh thu mỗi cổ phần là 285$. Thuế suất ngành là 35%. EPS
ước lượng của ngành là:
A. $2,11 B. $9,26 C. $4,39 D. $3,25


M_tả

TÀI LIỆU ÔN THI - Tuyển viên chức Kế toán trường học 2020


1. Kiến thức chung.

a) Luật viên chức ngày 15/11/2010
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,
Quốc hội ban hành Luật viên chức.
Chương I


1. Kiến thức chung.

a) Luật viên chức ngày 15/11/2010
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,
Quốc hội ban hành Luật viên chức.
Chương I


M_tả

640 câu trắc nghiệm quản trị học theo từng chương có đáp án


640 câu trắc nghiệm quản trị học theo từng chương có đáp án.

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.


640 câu trắc nghiệm quản trị học theo từng chương có đáp án.

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.


M_tả

Đề cương kinh doanh quốc tế


1, Toàn cầu hóa :

+ Bản chất là sự phụ thuộc, liên kết, hội nhập lẫn nhau giữa của các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
+ Đặc trưng :
- Thị trường : 1 thị trường thống nhất cho toàn thế giới, 1 sp thống nhất
- Sản phẩm : 1 sản phẩm có các phần được sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau.
+ Xu thế :
- Thành lập các công ty xuyên quốc gia, sáp nhập và hợp nhất các công ty thành các tập đoàn lớn
- Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kinh tê, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực như : Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên minh châu Âu (EU), Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA), Hiệp ước Thương mại tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác á - Âu (ASEM),...


1, Toàn cầu hóa :

+ Bản chất là sự phụ thuộc, liên kết, hội nhập lẫn nhau giữa của các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
+ Đặc trưng :
- Thị trường : 1 thị trường thống nhất cho toàn thế giới, 1 sp thống nhất
- Sản phẩm : 1 sản phẩm có các phần được sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau.
+ Xu thế :
- Thành lập các công ty xuyên quốc gia, sáp nhập và hợp nhất các công ty thành các tập đoàn lớn
- Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kinh tê, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực như : Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên minh châu Âu (EU), Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA), Hiệp ước Thương mại tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác á - Âu (ASEM),...


M_tả

ueh Đề thi và đáp án kế toán chi phí


Công ty TM hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có quy trình sản xuất phức tạp bao gồm hai phân xưởng sản xuất liên tiếp nhau. Phân xưởng I sản xuất nhóm bán thành phẩm J bao gồm bán thành phẩm J1 và bán thành phẩm J2. Phân xưởng II sử dụng bán thành phẩm của phân xưởng I để sản xuất sản phẩm F. Trong kỳ có tài liệu sau: (đvt: 1.000 đ)


Công ty TM hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có quy trình sản xuất phức tạp bao gồm hai phân xưởng sản xuất liên tiếp nhau. Phân xưởng I sản xuất nhóm bán thành phẩm J bao gồm bán thành phẩm J1 và bán thành phẩm J2. Phân xưởng II sử dụng bán thành phẩm của phân xưởng I để sản xuất sản phẩm F. Trong kỳ có tài liệu sau: (đvt: 1.000 đ)


M_tả

BỘ ĐỀ THI 1000 CÂU TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (CÓ ĐÁP ÁN)


ĐỀ 1

Câu 1: Đáp án nào đúng khi ghép ý cột A tƣơng ứng với cột B?
A
Quốc hội
Chính phủ
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
B
Xét xử
Công  tố,  kiểm  sát  các  hoạt  động  tƣ pháp
Cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất
Cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất
A.  1a, 2b, 3c, 4d
B.  1b, 2a, 3d, 4c
C.  1c, 2d, 3a, 4b
D.  1d, 2c, 3b, 4a


ĐỀ 1

Câu 1: Đáp án nào đúng khi ghép ý cột A tƣơng ứng với cột B?
A
Quốc hội
Chính phủ
Tòa án nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân
B
Xét xử
Công  tố,  kiểm  sát  các  hoạt  động  tƣ pháp
Cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất
Cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất
A.  1a, 2b, 3c, 4d
B.  1b, 2a, 3d, 4c
C.  1c, 2d, 3a, 4b
D.  1d, 2c, 3b, 4a


M_tả

ĐỀ CƯƠNG - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


Câu 1: Trình bày các loại chủ thể của Thương mại quốc tế?

1. Cá nhân:

Cá nhân với tư cách là chủ thể trong TMQT là thương nhân hội đủ các điều kiện mà pháp luật quy định
Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà luật pháp các nước có thê quy định một cách cụ thể hoặc không cụ thể đối với cá nhân khi tham gia quan hệ TMQT với tư cách chủ thể.
+ Nếu pháp luật quy định một cách cụ thể: chỉ những người có đầy đủ tất cả những yêu cầu mà pháp luật quy định mới có thể trở thành chủ thể trong quan hệ TMQT
+ Nếu pháp luật không quy định cụ thể các điều kiện của chủ thể là cá nhân trong quan hệ TMQT thì khi xem xét tư cách chủ thể của một người trong quan hệ TMQT sẽ căn cứ vào các quy định đối với cá nhân là thương nhân trong quan hệ pháp luật TM trong nước đồng thời có bổ sung một số điều kiện nhất định.
Nhìn chung luật pháp của hầu hết các nước đều dựa trên hai tiêu chuẩn pháp lí liên quan trực tiếp tới cá nhân:


Câu 1: Trình bày các loại chủ thể của Thương mại quốc tế?

1. Cá nhân:

Cá nhân với tư cách là chủ thể trong TMQT là thương nhân hội đủ các điều kiện mà pháp luật quy định
Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà luật pháp các nước có thê quy định một cách cụ thể hoặc không cụ thể đối với cá nhân khi tham gia quan hệ TMQT với tư cách chủ thể.
+ Nếu pháp luật quy định một cách cụ thể: chỉ những người có đầy đủ tất cả những yêu cầu mà pháp luật quy định mới có thể trở thành chủ thể trong quan hệ TMQT
+ Nếu pháp luật không quy định cụ thể các điều kiện của chủ thể là cá nhân trong quan hệ TMQT thì khi xem xét tư cách chủ thể của một người trong quan hệ TMQT sẽ căn cứ vào các quy định đối với cá nhân là thương nhân trong quan hệ pháp luật TM trong nước đồng thời có bổ sung một số điều kiện nhất định.
Nhìn chung luật pháp của hầu hết các nước đều dựa trên hai tiêu chuẩn pháp lí liên quan trực tiếp tới cá nhân:


M_tả

HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ (Thi tuyển công chức cấp xã, phường)


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Anh Ngọc) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Anh Ngọc) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

TÀI LIỆU - Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng (legiang127)


TÀI LIỆU - Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng (legiang127).


TÀI LIỆU - Tuyển tập đề thi vào các ngân hàng (legiang127).


M_tả

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - Quản trị chiến lược


Câu 1. Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:

A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược
B. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược
C. **Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược
D. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lược
Đáp án: C


Câu 1. Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:

A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược
B. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược
C. **Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược
D. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lược
Đáp án: C


M_tả

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - Doanh nghiệp tu nhân & Hộ kinh doanh


16. Doanh nghiệp tư nhân là

A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
D. A và B đúng

17. Doanh nghiệp tưnhân có quyền phát hành chứng khoán

A. Đúng    B. Sai
...


16. Doanh nghiệp tư nhân là

A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ
B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp
C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu
D. A và B đúng

17. Doanh nghiệp tưnhân có quyền phát hành chứng khoán

A. Đúng    B. Sai
...


M_tả

TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN THI - Môn Luật kinh tế (Full)


Gói tài liệu bao gồm:

- TỔNG HỢP - Đề thi trắc nghiệm ôn thi môn luật kinh tế
- ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - Luật kinh tế (Lê Thị Kim Ngân)
- ĐỀ CƯƠNG - Luật kinh tế Việt Nam (TS. Lê Thị Nguyệt)
- TRẮC NGHIỆM - Luật kinh tế
- BÀI TẬP - Luật kinh tế


Gói tài liệu bao gồm:

- TỔNG HỢP - Đề thi trắc nghiệm ôn thi môn luật kinh tế
- ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - Luật kinh tế (Lê Thị Kim Ngân)
- ĐỀ CƯƠNG - Luật kinh tế Việt Nam (TS. Lê Thị Nguyệt)
- TRẮC NGHIỆM - Luật kinh tế
- BÀI TẬP - Luật kinh tế


M_tả

TỔNG HỢP - Tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ ngoại thương


Câu 1(2 điểm): Một nhà xuất khẩu ở Tp HCM, xuất khẩu cà phê đi Mỹ, hàng được đóng trong container, hãy chọn điều kiện thương mại thích hợp cho các trường hợp sau:
a. Người bán giao hàng cho người vận tải tại CFS cảng Cát Lái, thủ tục xuất khẩu người bán lo, người mua tự thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm hàng hóa. (1 đ)
b. Hàng được giao tại kho người bán ở Đắc Lắc, Việt Nam, thủ tục xuất khẩu do người bán lo, trả chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định tới. (1 đ)


Câu 1(2 điểm): Một nhà xuất khẩu ở Tp HCM, xuất khẩu cà phê đi Mỹ, hàng được đóng trong container, hãy chọn điều kiện thương mại thích hợp cho các trường hợp sau:
a. Người bán giao hàng cho người vận tải tại CFS cảng Cát Lái, thủ tục xuất khẩu người bán lo, người mua tự thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm hàng hóa. (1 đ)
b. Hàng được giao tại kho người bán ở Đắc Lắc, Việt Nam, thủ tục xuất khẩu do người bán lo, trả chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định tới. (1 đ)


M_tả

ĐỀ THI - Môn học xác suất thống kê


ĐỀ THI - Môn học xác suất thống kê.


ĐỀ THI - Môn học xác suất thống kê.


M_tả

TÀI LIỆU - Môn quản trị kinh doanh quốc tế (Câu hỏi kèm đáp án)


Câu 1: Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp của nước ngoài?
Trong quản lý kinh tế, có nhiều cách phân loại đầu tư. Căn cứ vào phương thức bỏ vốn và sử dụng vốn, người ta chia đầu tư thành hai hình thức: đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp.
Đầu tư gián tiếp là đầu tư mà trong đó, người bỏ vốn và người sử dụng vốn không cùng một chủ thể.
Đầu tư trực tiếp là đầu tư mà trong đó người bỏ vốn và người sử dụng vốn cùng một chủ thể, có nghĩa họ là chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình, có quyền sở hữu đối với thu nhập hợp pháp có được do đầu tư sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Xét về khía cạnh phạm vi lãnh thổ, đầu tư được phân loại gồm đầu tư trong nước vàđầu tư nước ngoài. Đầu tư trong nước là hoạt động đầu tư trong phạm vi một quốc gia và chủ yếu được thực hiện bởi các nhà đầu tư trong nước. Đầu tư nước ngoài là hoạt động vượt quá phạm vi một quốc gia và được thực hiện bởi các nhà đầu tư nước ngoài.


Câu 1: Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp của nước ngoài?
Trong quản lý kinh tế, có nhiều cách phân loại đầu tư. Căn cứ vào phương thức bỏ vốn và sử dụng vốn, người ta chia đầu tư thành hai hình thức: đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp.
Đầu tư gián tiếp là đầu tư mà trong đó, người bỏ vốn và người sử dụng vốn không cùng một chủ thể.
Đầu tư trực tiếp là đầu tư mà trong đó người bỏ vốn và người sử dụng vốn cùng một chủ thể, có nghĩa họ là chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình, có quyền sở hữu đối với thu nhập hợp pháp có được do đầu tư sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Xét về khía cạnh phạm vi lãnh thổ, đầu tư được phân loại gồm đầu tư trong nước vàđầu tư nước ngoài. Đầu tư trong nước là hoạt động đầu tư trong phạm vi một quốc gia và chủ yếu được thực hiện bởi các nhà đầu tư trong nước. Đầu tư nước ngoài là hoạt động vượt quá phạm vi một quốc gia và được thực hiện bởi các nhà đầu tư nước ngoài.


M_tả

SÁCH SCAN - Hệ thống bài tập bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại (PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn)


Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại là một môn học trong chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng. Môn học này cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất cho người học trong việc thực hành và xử lý các mối quan hệ kinh doanh giữa các NHTM với các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Cuốn sách “Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Và Dạng Đề Thi Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại” biên soạn nhằm hỗ trợ tối đa cho việc học tập và nghiên cứu môn Nghiệp vụ NHTM. Sách được cập nhật kiến thức thực tế về môn Nghiệp vụ NHTM đồng thời cung cấp các dạng đề thi môn Nghiệp vụ NHTM đã được áp dụng để bạn đọc có thể tham khảo và có phương hướng xử lý


Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại là một môn học trong chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành tài chính – ngân hàng. Môn học này cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất cho người học trong việc thực hành và xử lý các mối quan hệ kinh doanh giữa các NHTM với các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Cuốn sách “Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Và Dạng Đề Thi Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại” biên soạn nhằm hỗ trợ tối đa cho việc học tập và nghiên cứu môn Nghiệp vụ NHTM. Sách được cập nhật kiến thức thực tế về môn Nghiệp vụ NHTM đồng thời cung cấp các dạng đề thi môn Nghiệp vụ NHTM đã được áp dụng để bạn đọc có thể tham khảo và có phương hướng xử lý


M_tả

Đề CƯƠNG - Ôn thi công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính kế toán 2016 (Kèm trả lời)


Câu 1: Anh (chị) hiểu như thế nào là phí, lệ phí? nguyên tắc xác định mức thu, miễn giảm phí, lệ phí quy định tại Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội? (30 điểm)
Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nội dung công việc kế toán trong trường hợp chia, sáp nhập đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội ?(35 điểm)
Câu 3: Hãy nêu nội dung về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ- CP của Chính phủ? Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi cho những nội dung gì? (35 điểm)


Câu 1: Anh (chị) hiểu như thế nào là phí, lệ phí? nguyên tắc xác định mức thu, miễn giảm phí, lệ phí quy định tại Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội? (30 điểm)
Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nội dung công việc kế toán trong trường hợp chia, sáp nhập đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội ?(35 điểm)
Câu 3: Hãy nêu nội dung về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ- CP của Chính phủ? Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi cho những nội dung gì? (35 điểm)


M_tả

ĐỀ THI MẪU - Quản trị kinh doanh - Trường Đại học FPTHƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài thi gồm 3 phần, 80 câu hỏi. Thí sinh được phát một Phiếu trả lời (Answersheet). Đánh dấu câu trả lời đúng vào Answer Sheet. Trả lời vào đề là phạm quy và sẽ không được tính điểm.

Phần 1: Gồm 20 câu (từ 1-20): là các câu hỏi kiểm tra Chỉ số cảm xúc (EQ)
Phần 2: Gồm 30 câu (từ 21-50): là các câu hỏi kiểm tra Chỉ số thông minh (IQ)
Phần 3: Gồm 30 câu (từ 51-80): là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng toán học và tư duy logic

3.1. Problem Solving (giải bài toán):
Phần này bao gồm 15 câu hỏi (từ 51-65), mỗi câu cho 5 phương án trả lời khác nhau (A,B,C,D,E). Đọc kỹ câu hỏi và đánh dấu vào câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi chỉ có 1 phương án trả lời đúng.

3.2. Data Sufficiency (Đủ dữ kiện)
Phần này gồm 15 câu, mỗi câu có 5 phương án trả lời đã biết trước (A,B,C,D,E) chung cho tất cả các câu. Mỗi câu có 2 dữ kiện được nêu ra (1) và (2). Hãy chọn ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho trước) cho mỗi câu hỏi. Đánh dấu vào phương án trả lời đúng. 5 phương án trả lời trước như sau:HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bài thi gồm 3 phần, 80 câu hỏi. Thí sinh được phát một Phiếu trả lời (Answersheet). Đánh dấu câu trả lời đúng vào Answer Sheet. Trả lời vào đề là phạm quy và sẽ không được tính điểm.

Phần 1: Gồm 20 câu (từ 1-20): là các câu hỏi kiểm tra Chỉ số cảm xúc (EQ)
Phần 2: Gồm 30 câu (từ 21-50): là các câu hỏi kiểm tra Chỉ số thông minh (IQ)
Phần 3: Gồm 30 câu (từ 51-80): là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng toán học và tư duy logic

3.1. Problem Solving (giải bài toán):
Phần này bao gồm 15 câu hỏi (từ 51-65), mỗi câu cho 5 phương án trả lời khác nhau (A,B,C,D,E). Đọc kỹ câu hỏi và đánh dấu vào câu trả lời đúng. Mỗi câu hỏi chỉ có 1 phương án trả lời đúng.

3.2. Data Sufficiency (Đủ dữ kiện)
Phần này gồm 15 câu, mỗi câu có 5 phương án trả lời đã biết trước (A,B,C,D,E) chung cho tất cả các câu. Mỗi câu có 2 dữ kiện được nêu ra (1) và (2). Hãy chọn ra phương án đúng (trong 5 phương án trả lời cho trước) cho mỗi câu hỏi. Đánh dấu vào phương án trả lời đúng. 5 phương án trả lời trước như sau:


M_tả

B. Đề thi kinh tế