Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Lịch sử - Văn Hóa (History & Cultural). Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Lịch sử - Văn Hóa (History & Cultural). Show all posts

LUẬN VĂN - Hình tượng nhân vật Grigôri trong tiểu thuyết sông đông êm đềm


Thời gian cứ trôi đi, trôi mãi theo dòng đời bất tận. Tên tuổi Sôlôkhôp lưu chảy cùng thời gian như nguồn nước sông Đông kia vỗ về mãi đôi bờ thảo nguyên quê hương văn hào. Trong nguồn nước sông Đông cuộn chảy có bao điều kỳ diệu mà chúng ta chưa khám phá hết. Vì thế tìm hiểu về văn hào, về sáng tác của ông và đặc biệt về Sông Đông êm đềm là niềm thôi thúc chúng ta.


M_tả

Cái đẹp là phạm trù cơ bản và trung tâm của Mỹ học


Khách thể thẩm mỹ là một trong ba thành tố tạo nên đời sống thẩm mỹ. Khách thể thẩm mỹ là một hệ thống bao gồm năm phạm trù khái quát toàn bộ những hiện tượng, những quy luật thẩm mỹ trong tự nhiên, trong xã hội và trong nghệ thuật. Năm phạm trù tạo nên khách thể thẩm mỹ bao gồm: phạm trù cái đẹp, phạm trù cái xấu, phạm trù cái bi, phạm trù cái hài và phạm trù cái trác tuyệt. Trong năm phạm trù hợp thành khách thể thẩm mỹ thì phạm trù cái đẹp là phạm trù cơ bản và trung tâm của mỹ học.


M_tả

Hình tượng nhân vật Santiagô trong Ông già và biển cả của Hemingway


Ernest Hemingway (1899 – 1961) bất tử không chỉ nhờ sự nghiệp sáng tác mà ngay chính quan niệm sống của ông cũng đã góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự bất tử. Cuộc sống mạnh mẽ, đầy đam mê đã mang lại huyền thoại Hemingway ngay trong lúc ông còn rất trẻ. Ông đã để lại cho nhân loại một di sản văn học tuy không nhiều về số lượng, không phong phú về thể loại nhưng đã chuyển tải được nhiều vấn đề bức thiết, có tính muôn thuở của nhân loại.


M_tả

Cảm nghĩ sau khi đi tham quan bảo tàng chiến tích chiến tranh


Bảo tang chiến tích chiến tranh - một nơi mà tôi biết đã lâu nhưng chỉ mới có dịp đi gần đây. Tôi đã từng đi rất nhiều bảo tang tái hiện lại những hình ảnh lịch sử,  nhưng lần đầu vào thăm bảo tàng, nhìn những hình ảnh và hiện vật tái hiện lại lịch sử, những câu chuyện rất đỗi đau long của ông cha ta, những chiến sĩ, những người dân đã chiến đấu và hy sinh để dành độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam ngày nay ấm no hạnh phúc.


M_tả

Những nhân tố hình thành và quyết định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào


Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào – Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Mối quan hệ này, bắt nguồn từ các điều kiện tự nhiên, nhân tố dân cư, xã hội, văn hoá và lịch sử, truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân hai nước. Trong tiến trình đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc -người sáng lập ra Đảng Cộng sản Đông Dương đã sớm nhận thấy tầm quan trọng của mối quan hệ này, với các hoạt động cách mạng của mình đã đặt nền móng vững chắc phát triển thành quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quốc gia.


M_tả

Những yếu tố hình thành và quyết định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào & Lào - Việt Nam


Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào, Lào – Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung,  trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Mối quan hệ này, bắt nguồn từ các điều kiện tự nhiên, nhân tố dân cư, xã hội, văn hoá và lịch sử, truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân hai nước. Trong tiến trình đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc -người sáng lập ra Đảng Cộng sản Đông Dương đã sớm nhận thấy tầm quan trọng của mối quan hệ này, với các hoạt động cách mạng của mình đã đặt nền móng vững chắc phát triển thành quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, hai quốc gia.


M_tả

Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào


1. Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphannuvông và các nhà lãnh đạo cao cấp của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam:

1.1. Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam được hình thành từ những điều kiện, nhân tố khác nhau như:
 - Các điều kiện tự nhiên, địa-chiến lược, địa-quân sự...
 - Các nhân tố dân cư, xã hội, văn hóa và lịch sử.
- Sự phối hợp tự nguyện của nhân dân hai nước trong truyền thống chống giặc ngoại xâm.
- Công lao thiết lập và xây dựng của các vị lãnh tụ...


M_tả

Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam


1. Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphannuvông và các nhà lãnh đạo cao cấp của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam:
- Công lao thiết lập và xây dựng của các vị lãnh tụ...
* Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam được phát triển từ quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, chủ tịch Xuphannuvông và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Cùng với thời gian, mối quan hệ này đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đày hi sinh, gian khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân hai dân tộc, đã trở thành quy luật sống và sức mạnh kì diệu đưa tới những thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào trong đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược, tiến hành thành công sự nghiệp đổi mới, đưa hai nước cùng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa...

M_tả

Quan hệ đặc biệt Việt Nam & Lào - Bản chất - Thành quả - Bài học và Triển vọng


Mối quan hệ lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào phát triển đột biến thành quan hệ đặc biệt vào năm 1930, khi sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam và Lào được tiến hành theo con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vạch ra, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng mácxít - lêninnít chân chính.
Bản chất của mối quan hệ đặc biệt đó bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, tình đoàn kết thủy chung và niềm tin về lòng chân thành mà hai dân tộc Việt Nam - Lào dành cho nhau; sự giúp đỡ đến mức cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai của hai dân tộc.
- Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không giống bất cứ mối quan hệ nào trong lịch sử thế giới đương đại, được xây đắp, nuôi dưỡng bằng công sức, của cải, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng người Việt Nam và Lào. Trải qua rất nhiều gian nan, thử thách khắc nghiệt, quan hệ đó vẫn vẹn nguyên, không hề bị rạn nứt và phá vỡ cho dù các thế lực thù địch dùng nhiều thủ đoạn chống phá, chia rẽ.


M_tả

LUẬN VĂN THẠC SỸ - Hành động cảm thán trong tiếng Việt


Khái niệm cảm thán trong tiếng Việt đã được biết đến từ rất sớm qua kết quả “phân loại câu theo mục đích phát ngôn”, theo đó trong tiếng Việt có bốn loại câu: trần thuật, cầu khiến, nghi vấn, cảm thán.
Tuy nhiên, từ những năm 70 của thế kỷ XX trở lại đây, khi lí thuyết về hành động ngôn từ của J.L.Austin, H.P.Grice, J.R. Searle phát triển mạnh mẽ, thì giới Việt ngữ học nhận thấy rằng xung quanh “câu phân loại theo mục đích phát ngôn” còn rất nhiều điều mới mẻ và hữu ích khi soi chiếu bằng lí thuyết trên. Chính vì vậy mà thời gian qua đã có khá nhiều công trình nghiên cứu tiếng Việt chuyên sâu về nội dung này.
Các tác giả nhận thấy có sự phân biệt giữa câu nghi vấn và hành động hỏi, giữa câu trần thuật và hành động xác nhận, câu cầu khiến và hành động cầu khiến, giữa câu cảm thán và hành động bày tỏ cảm xúc và nhiều điều thú vị khác. Mặc dù vậy đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu chuyên sâu nào về hành động cảm thán trong tiếng Việt, vốn là một trong những hành động ngôn từ có tần số xuất hiện cao trong giao tiếp bằng ngôn ngữ.


M_tả

Giao thông vận tải đường bộ miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975


Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, quân và dân Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua muôn vàn gian khổ, thử thách, hi sinh, đánh thắng quân Mĩ. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, nhiều tuyến đường giao thông vẫn được xây dựng, đồng thời công tác phục hồi, sửa
chữa các đường giao thông bị địch đánh phá vẫn được thực hiện. Với quyết tâm "Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến" ,"Sống bám trụ cầu đường, chết kiên cường dũng cảm", "Xe chưa qua, nhà không tiếc"…, quân và dân ta đã trụ bám kiên cường ở những trọng điểm, quyết giữ vững mạch máu giao
thông, đảm bảo sự chi viện toàn diện, liên tục, mạnh mẽ của hậu phương cho tiền tuyến, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp chống Mĩ cứu nước. Tổ quốc Việt Nam đời đời ghi công những chiến sĩ trên mặt trận giao thông vận tải đã cống hiến tâm lực, xương máu và tuổi xuân của mình để giữ vững mạch máu giao thông thông suốt bảo đảm yêu cầu đánh Mĩ và thắng Mĩ.


M_tả

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI - 7 KỲ QUAN THẾ GIỚI CỔ ĐẠI


Người xưa quan niệm 7 là con số linh nhất. Vì thế chỉ có 7 kỳ quan cổ đại, nếu có thêm kỳ quan nào nữa thì họ không xếp vào hàng kế tiếp. Theo thứ tự về mức độ kỳ vĩ, 7 kỳ quan được xếp như sau:

Kim Tự Tháp Giza
Đền thờ nữ thần Artemis
Lăng mộ vua Maussollos
Vườn treo Babylon
Tượng thần Zeus
Tượng khổng lồ của thần Mặt Trời Helios
Ngọn hải đăng Alexandria


M_tả

Chúa Trịnh Cương với những cải cách ở phủ đình văn hóa nghệ thuật trong lịch sử


1. Cấm đại thần không được cậy quyền thế, các thế gia, quan viên, các nha môn, phú hào khoanh đất lập trang trại, nếu có phải triệt bỏ, hạn trong 3 tháng nếu chậm sẽ bị trừng trị.
2. Các quan văn võ phải siêng năng thao luyện, các quan phủ huyện không được hà khắc bạo ngược.
3. Định lệ quân cấp ruộng đất công (lấy 6 năm làm một kỳ hạn) ruộng vụ thu không được để quá tháng ba, ruộng vụ hạ không được để quá tháng 9.
4. Cho định lại phép khảo công năm 1719, vận động người trong tông thất giải tán binh quyền riêng, tập trung vào quyền lực trung ương.
5. Miễn giảm tô thuế chẩn cấp cứu đói vì mất mùa gây ra trộm cắp, phiêu tán, thể hiện sự quan tâm của chúa.


M_tả

So sánh những ưu nhược điểm của mô hình quản lý phương Tây, Nhật Bản và đề xuất mô hình quản lý doanh nghiệp nước ta hiện nay


Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vậy chúng ta cần phải làm gì để đưa nền kinh tế đất nước đi lên cùng với xu hướng toàn cầu nền kinh tế thế giới. Để nền kinh tế phát triển đi lên được, trước hết tuỳ thuộc vào đường lối chính sách của Nhà nước, tiếp đến là chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam và sau đó là năng lực trí tuệ bản thân và phải học hỏi kinh nghiệm của các nước khác. Đặc điểm phát triển kinh tế của mỗi nước là những bài học kinh nghiệm cho chúng ta học hỏi, từ đó có thể tránh được những sai lầm mà các nước khác vấp phải đồng thời học hỏi những cái hay để từ đó có thể áp dụng vào nền kinh tế Việt Nam phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước. Qua đó các doanh nghiệp Việt Nam cũng học hỏi được rất nhiều từ những mô hình quản lý tiêu biểu trên thế giới.


M_tả

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể hiệu quả trong giao tiếp


Ngôn ngữ cơ thể là sự phản ánh trạng thái cảm xúc của một người ra bên ngoài. Mỗi điệu bộ hoặc động thái đều có thể cho thấy cảm xúc của một người vào thời điểm đó.
Thông qua đó chúng ta thấy ngôn ngữ cơ thể thật sự đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền đạt thông tin. Chính vì vậy việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể giúp cho việc giao tiếp đạt nhiều thành công hơn.
Trên cơ sở đó, chúng em viết bài này nhằm mục đích đề cao vai trò của việc vận dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp và việc nó đã được sử dụng hiện nay như thế nào để từ đó có những bí quyết riêng cho mình trong giao tiếp.


M_tả

TÌM HIỂU VĂN HOÁ GIAO TIẾP KINH DOANH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á


Thủ đô: Tokyo
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Chính phủ: Quân chủ lập hiến

Phần lớn đảo ở Nhật Bản có rất nhiều núi và núi lửa, tiêu biểu như ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản, núi Phú Sĩ. Nhật Bản là quốc gia có dân số lớn thứ mười thế giới với ước tính khoảng 128 triệu người. Vùng Tokyo, bao gồm thủ đô Tokyo và một vài quận xung quanh là trung tâm thủ phủ lớn nhất thế giới với khoảng 30 triệu người sinh sống.

Nhật Bản cũng là nên kinh tế lớn thứ hai toàn cầu tính theo GDP chỉ sau Hoa Kỳ. Quốc gia này là thành viên của tổ chức liên hiệp quốc, G8, G4 và APEC, Nhật Bản là đất nước đứng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực đầu tư cho quốc phòng. Đây là đất nước xuất khẩu lớn thứ 4 thế giới và là nước nhập khẩu đứng thứ 6 thế giới. Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học công nghệ.


M_tả

Quá trình xác lập chủ quyền lãnh thổ của vương triều Nguyễn đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường saBiển và đảo Việt Nam nằm ở khoảng giao điểm của các luồng đường, luồng hàng từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, hội được nhiều thuận lợi cho giao thương, cho tiếp xúc, hội nhập về kinh tế, về văn hóa, nhất là trong cách mạng thương nghiệp, cách mạng công nghiệp, thời đại mà chủ nghĩa tư bản phương Tây đang tìm đường bành trướng sang phương Đông.

Thế nhưng, biển và đảo trong hoàn cảnh đổi thay của thế giới, lại trở thành mối nguy hiểm thường xuyên cho đất nước trước nguy cơ xâm lược và thôn tính của kẻ thù cả ở phương Đông và phương Tây, ở cả phía Nam và phía Bắc. Trong bối cảnh lịch sử đó, việc tiến ra Biển Đông, không chỉ là nhu cầu phát triển của đất nước, mở mang kinh tế, giao lưu văn hóa, mà còn là bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Công việc thực thi chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thật sự được bắt đầu từ thời chúa Nguyễn.


M_tả

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc và một số giải pháp thúc đẩy hội nhập của Việt NamTrong những năm 1990, tốc độ toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng gây ra sự lo ngại rộng rãi trong nền kinh tế thế giới. Đây là những đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển của xã hội loài người trong thế kỷ 20, một xu hướng không thể đảo ngược vào thế kỷ 21. Những đặc điểm này dẫn tới những mối quan hệ gần gũi hơn giữa tất cả các nước và khu vực cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau và cạnh tranh lớn hơn trên quy mô toàn cầu. Vì vậy, liệu một nước có thể duy trì được tăng trưởng kinh tế liên tục và lành mạnh hay không được quyết định bởi việc nước này có thể đối phó lại với xu hướng phát triển kinh tế thế giới đúng lúc và điều chỉnh hướng phát triển của mình.


M_tả

Xây dựng bộ font chữ Thái


Chữ Thái của người dân tộc Thái  ở Việt Nam có lịch sử phát triển từ lâu  đời và thường xuyên  được cải tiến, nâng cao. Chữ Thái thống nhất cải tiến của Việt Nam là công trình sáng tạo của nhiều trí thức người Thái. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, chúng ta cần đưa bộ chữ Thái này vào máy tính để giúp cho việc lưu giữ và bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Thái, đồng thời thúc đẩy việc học và phát triển chữ Thái. Việc xây dựng bộ font cho chữ Thái theo các chuẩn mực quốc tế là bước đi cần thiết cho các ứng dụng CNTT vào chữ Thái.
Thiết kế và tạo dáng chữ Thái thống nhất cải tiến  được dựa trên chữ viết tay của giáo sư Cầm Trọng, chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Hoà, uỷ viên ban chủ nhiệm hương trình Thái học Việt Nam.


M_tả

Nền văn minh Chămpa

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VĂN MINH CHĂM PA6

1.Định nghĩa giao lưu văn hoá tộc người 6
2.Sơ lược về điều kiện töï nhieân, kinh tế - xã hội của Chăm Pa. 9
2.1 ñieàu kieän veà töï nhieân 9
2.2 ñieàu kieän veà kinh teá-xaõ hoäi 11

CHƯƠNG II: QUÁ TÌNH GIAO LƯU VĂN HOÁ CỦA NỀN VĂN MINH CHĂM PA15

1.Sự hình thành những nhân tố mới trong quá trình giao lưu tiếp biến văn hoá từ nguời Chăm Pa. 15
1.1Giao lưu với Ấn Độ vaø aán ñoä giaùo. 15
1.2Giao lưu với Khơme. 22
1.3 Aûnh höôûng cuûa hoài giaùo .23
1.4 Vaên hoaù champa trong söï giao löu vôùi ñaïi vieät 17
1.5 Aûnh höôûng cuûa trung quoác 28
2.Xu hướng phân ly, hoà nhập, tiếp biến văn hoá của cư dân Chăm Pa . 28


M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Lịch sử - Văn Hóa (History & Cultural)