Showing posts with label B. Đề thi chuyên ngành Nhiệt Lạnh (Heat and Refrigeration). Show all posts
Showing posts with label B. Đề thi chuyên ngành Nhiệt Lạnh (Heat and Refrigeration). Show all posts

ĐỀ THI - Môn bơm quạt & máy nén (Kèm đáp án)


Bài 1: Một quạt cấp gió trong hệ thống điều hòa không khí hoạt động ở tốc độ vòng quay 600 vg/ph, sử dụng động cơ có công suất là 6,5 kW, áp suất tĩnh của hệ thống là 500 Pa và lưu lượng không khí vận chuyển được là 19000 m3/h ở điều kiện tiêu chuẩn. Tốc độ và công suất của quạt sẽ thay đổi như thế nào nếu lưu lượng không khí tăng lên 21500 m3/h để đáp ứng với sự thay đổi của tải.

Bài 2: Một quạt hoạt động ở tốc độ 2715 vg/ph ở 20oC trong hệ thống đường ống có áp suất tĩnh 300Pa. Quạt có lưu lượng 3560 m3/h và công suất hãm yêu cầu là 2,84 kW. Nếu sử dụng động cơ 5 kW để truyền động cho quạtthì tốc độ, lưu lượng và áp suất tĩnh thay đổi như thế nào ?


M_tả

Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần Kỹ thuật nhiệt (Đỗ Mạnh Cường)Chương trình hai tín chỉ. Sử dụng cho đào tạo hệ đại học ngành và chuyên ngành: Cơ khí luyện kim và cán thép; Cơ khí CTM; Công nghệ Kỹ thuật ô tô; Hệ thống điện; Tự động hoá; Kỹ thuật điều khiển; Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật máy tính; Sư phạm kỹ thuật điện; Sư phạm cơ khí; KSCLC Cơ khí CTM; KSCLC Tự động hoá.

1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần
2. Phương pháp đánh giá
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi
4. Ngân hàng câu hỏi


M_tả

ĐỀ THI - Môn học mạng nhiệt (Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng)


1. Lý thuyết:
Lập hàm phân bố nhiệt độ và áp suất của môi chất 1 pha chảy tầng trong ống có ma sát.
2. Bài tập:
Đường ống mỏng bọc cách nhiệt có thông số (dc/d, , l) đặt trong không khí có thông số (t0, ), môi chất vào ống là hơi quá nhiệt có thông số (G, Cp,t1, p1=const ứng với ts, r ) với các  giá trị cho trước theo bảng sau:


M_tả

TỔNG HỢP Bài tập và đề thi năng lượng mặt trời - Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng (Có lời giải)


Đề Số 8:

Câu 1: Phát biểu và nêu hệ quả của định luật Hubble.
Tính tuổi vũ trụ theo công thức v =H-1. Với H=22 là hằng số Hubble
Câu 2: Lập công thức tính giá trị của gia tốc trọng lực g(M.d) và nhiệt độ cân bằng T(r) lấy trên bề mặt các thiên thể trong hệ mặt trời, theo bảng trị số của (M,d,r)của các thiên thể cho trong sách giáo khoa.
Câu 3: Cho thiết bị mặt trời gương parabol trụ có cấu tạo như hình vẽ, các thông số tra theo bảng


M_tả

B. Đề thi chuyên ngành Nhiệt Lạnh (Heat and Refrigeration)