Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology). Hiển thị tất cả bài đăng

Mạng riêng ảo Xây dựng mạng riêng ảo có bảo mật với IPSec trên Linux Ngày nay với sự phát triển của Internet thì những phương pháp tấn công trên mạng ngày càng tinh vi và đa dạng. Vì vậy vấn đề đảm bảo an toàn an ninh thông tin truyền đi trên mạng là một nhu cầu hết sức bức thiết.

Để chống lại các phương pháp tấn công xâm phạm tính mật của dữ liệu người ta hay sử dụng khái niệm VPN ( Virtual Private Network ) để thiết lập kênh truyền bảo mật giữa các bên liên quan.

Vì thế khi lựa chọn đồ án : Mạng riêng ảo. Xây dựng mạng riêng ảo có bảo mật với IPSec trên Linux em hy vọng có thể có được những hiểu biết cơ bản về việc xây dựng một hệ thống bảo mật và phương thức triển khai trên thực tế. Ngày nay với sự phát triển của Internet thì những phương pháp tấn công trên mạng ngày càng tinh vi và đa dạng. Vì vậy vấn đề đảm bảo an toàn an ninh thông tin truyền đi trên mạng là một nhu cầu hết sức bức thiết.

Để chống lại các phương pháp tấn công xâm phạm tính mật của dữ liệu người ta hay sử dụng khái niệm VPN ( Virtual Private Network ) để thiết lập kênh truyền bảo mật giữa các bên liên quan.

Vì thế khi lựa chọn đồ án : Mạng riêng ảo. Xây dựng mạng riêng ảo có bảo mật với IPSec trên Linux em hy vọng có thể có được những hiểu biết cơ bản về việc xây dựng một hệ thống bảo mật và phương thức triển khai trên thực tế.


M_tả

TÁCH vật THỂ RA KHỎI KHUNG nền (có code)

 


Ngày nay với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin. Nó đã đem lại những ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ thông tin đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nƣớc trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước không thể thiếu sự trợ giúp của máy tính.Trong việc quản lý, thu nhận và xử lý thông tin với khối lượng ngày càng lớn, nhiều lúc với những phần mềm thủ công không đem lại hiệu quả mong muốn, tốn nhiều công sức và thời gian.

 


Ngày nay với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin. Nó đã đem lại những ứng dụng to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công nghệ thông tin đã trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều nƣớc trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước không thể thiếu sự trợ giúp của máy tính.Trong việc quản lý, thu nhận và xử lý thông tin với khối lượng ngày càng lớn, nhiều lúc với những phần mềm thủ công không đem lại hiệu quả mong muốn, tốn nhiều công sức và thời gian.


M_tả

Bài tập mã hoá và giải mã tổng hợp trong An toàn và bảo mật thông tin Caesar, Affine, Vigenere, HILL, RSA, ElGamal

 


PHẦN 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HỐ CỔ ĐIỂN

Mã hóa dịch vòng Caesar

P = C = K = Zn

ek(x) = (x+k) mod n

dk(y) = (y-k) mod n

Câu 1: Cho k=17, X = ATTACK. Hãy thực hiện mã hóa bằng Caesar theo Z26.

X = ATTACK = (0, 19, 19, 0, 2, 10) K =17

y1 = ek(x1) = (x1 + k) mod n = (0+17) mod 26 = 17 y4 = y1 = 17

y2 = (19+17) mod 26 = 10

y5 = (2+17) mod 26 = 19

y3 = y2 = 10

y6 = (10+17) mod 26 = 1

 


PHẦN 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP MÃ HỐ CỔ ĐIỂN

Mã hóa dịch vòng Caesar

P = C = K = Zn

ek(x) = (x+k) mod n

dk(y) = (y-k) mod n

Câu 1: Cho k=17, X = ATTACK. Hãy thực hiện mã hóa bằng Caesar theo Z26.

X = ATTACK = (0, 19, 19, 0, 2, 10) K =17

y1 = ek(x1) = (x1 + k) mod n = (0+17) mod 26 = 17 y4 = y1 = 17

y2 = (19+17) mod 26 = 10

y5 = (2+17) mod 26 = 19

y3 = y2 = 10

y6 = (10+17) mod 26 = 1


M_tả

SỬ DỤNG WEBSITE WOLFRAM ALPHA TRONG VIỆC TÌM HIỂU VỀ MA TRẬN

 


Đại số tuyến tính được ứng dụng vào hàng loạt lĩnh vực khác nhau, từ Giải tích tới Hình học vi phân  và Lý thuyết biểu diễn nhóm, từ  Cơ học,  Vật lý  tới  Kỹ  thuật,….  Vì thế, nó đã trở  thành một môn học cơ sở  cho việc đào tạo các giáo viên trung học, các  giáo viên  bậc Đại học và trên Đại học thuộc các chuyên ngành khoa học cơ bản và công nghệ trong tất cả các trường Đại học.

 


Đại số tuyến tính được ứng dụng vào hàng loạt lĩnh vực khác nhau, từ Giải tích tới Hình học vi phân  và Lý thuyết biểu diễn nhóm, từ  Cơ học,  Vật lý  tới  Kỹ  thuật,….  Vì thế, nó đã trở  thành một môn học cơ sở  cho việc đào tạo các giáo viên trung học, các  giáo viên  bậc Đại học và trên Đại học thuộc các chuyên ngành khoa học cơ bản và công nghệ trong tất cả các trường Đại học.


M_tả

THỰC HÀNH SURFACE TRÊN PHẦN mềm NX

 


Áp dụng các lệnh trong phần Surface của phần mềm NX để thiết kế sản phẩm CAN chứa. Trong bài thực hành này ta vừa áp dụng các lệnh cơ bản của phần Surface bên cạnh đó còn áp dụng các cài đặt các thông số nâng cao trong các hộp thoại lệnh. 

 


Áp dụng các lệnh trong phần Surface của phần mềm NX để thiết kế sản phẩm CAN chứa. Trong bài thực hành này ta vừa áp dụng các lệnh cơ bản của phần Surface bên cạnh đó còn áp dụng các cài đặt các thông số nâng cao trong các hộp thoại lệnh. 


M_tả

Thiết kế xây dựng phần mềm hệ thống quản lý điểm của sinh viên

     


Hoà nhịp cùng sự phát triển chung của khoa học kĩ thuật. Ngày nay Tin Học đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nhiều lĩnh vực.Đặc biệt là trong công tác Quản Lý Xã Hội ,thông qua các bài toán quản lý :Quản Lý Nhân Sự ,Quản Lý Kế Toán, Quản Lý Hàng Hoá, Quản lý Vật Tư và Quản Lý Giáo Dục....

    Các hệ thống thông tin quản lý cung cấp thông tin cho người sử dụng một cách thuận tiện và an toàn, đã giúp các nhà quản lý rất đắc lực nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.

     ở nước ta ,trong những năm gần đây các ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng trở nên phổ biến .Điều này đã được khẳng định trong chỉ thị 581 CTTW ngày 17/05/2000 của bộ chính trị :” Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển ,cùng với các ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế ,văn hoá , xã hội của thế giới hiện đại”.Tại các đơn vị làm công tác giáo dục vấn đề ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào Quản Lý Điểm của sinh viên trong một trường đại học lại là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Do vậy cần phải xây dựng một chương trình quản lý phù hợp có hiệu quả nhằm giải quyết những yêu cầu trên.

   

     


Hoà nhịp cùng sự phát triển chung của khoa học kĩ thuật. Ngày nay Tin Học đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nhiều lĩnh vực.Đặc biệt là trong công tác Quản Lý Xã Hội ,thông qua các bài toán quản lý :Quản Lý Nhân Sự ,Quản Lý Kế Toán, Quản Lý Hàng Hoá, Quản lý Vật Tư và Quản Lý Giáo Dục....

    Các hệ thống thông tin quản lý cung cấp thông tin cho người sử dụng một cách thuận tiện và an toàn, đã giúp các nhà quản lý rất đắc lực nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.

     ở nước ta ,trong những năm gần đây các ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngày càng trở nên phổ biến .Điều này đã được khẳng định trong chỉ thị 581 CTTW ngày 17/05/2000 của bộ chính trị :” Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển ,cùng với các ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế ,văn hoá , xã hội của thế giới hiện đại”.Tại các đơn vị làm công tác giáo dục vấn đề ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào Quản Lý Điểm của sinh viên trong một trường đại học lại là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Do vậy cần phải xây dựng một chương trình quản lý phù hợp có hiệu quả nhằm giải quyết những yêu cầu trên.

   


M_tả

Đồ án tốt nghiệp bảo mật mạng WIRELESS LAN NỘI DUNG:


DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH 3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG WIRELESS LAN 4

1.1  Wireless LAN (WLAN) là gì ? 4

1.2  Lịch sử ra đời và phát triển. 5

1.3    Ưu nhược điểm của mạng WLAN 7

1.3.1   Ưu điểm của WLAN 7

1.3.2   Nhược điểm của WLAN 7 NỘI DUNG:


DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH 3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG WIRELESS LAN 4

1.1  Wireless LAN (WLAN) là gì ? 4

1.2  Lịch sử ra đời và phát triển. 5

1.3    Ưu nhược điểm của mạng WLAN 7

1.3.1   Ưu điểm của WLAN 7

1.3.2   Nhược điểm của WLAN 7


M_tả

Xây dựng phần mềm đặt món ăn trực tuyến HMLFOOD cho điện thoại di động trên nền tảng hệ điều hành android

 


Kểtừnăm 2011, đặt món ăn trực tuyến đã trởthành một thịtrường hấp dẫn và “ngon miệng” tại Việt Nam. Khởi đầu từlà sựtiện lợi khi đặt món ăn với cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, sau đó trởthành trào lưu và được đón nhận nồng nhiệt từcác bạn trẻvà nhân viên vănphòng. Hiện nay, với sựphát triển của các trang thương mại điện tử, việc mua và bán các sản phẩm trên môi trường kinh doanh online ngày càng trởnên phổbiến, việc đặt món ăn trực tuyến đã xác lập vị trí  trong  thói  quen  mua  sắm  của  nhiều  người  dùng  Internet.  Chính  vì  vậy  em  đã chọn đềtài: “Xây dựng phần mềm đặt món ăn trực tuyến HMLFOOD cho điện thoại  di  động  trên  nền  tảng hệđiều  hành Android”  làm  đề tài  cho  đồ án   tốt nghiệp. Thông qua đềtài này em tìm hiểu được thêm những kiến thức mới vềlập trình Android và trau dồi khảnăng lập trình của mình.

 


Kểtừnăm 2011, đặt món ăn trực tuyến đã trởthành một thịtrường hấp dẫn và “ngon miệng” tại Việt Nam. Khởi đầu từlà sựtiện lợi khi đặt món ăn với cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, sau đó trởthành trào lưu và được đón nhận nồng nhiệt từcác bạn trẻvà nhân viên vănphòng. Hiện nay, với sựphát triển của các trang thương mại điện tử, việc mua và bán các sản phẩm trên môi trường kinh doanh online ngày càng trởnên phổbiến, việc đặt món ăn trực tuyến đã xác lập vị trí  trong  thói  quen  mua  sắm  của  nhiều  người  dùng  Internet.  Chính  vì  vậy  em  đã chọn đềtài: “Xây dựng phần mềm đặt món ăn trực tuyến HMLFOOD cho điện thoại  di  động  trên  nền  tảng hệđiều  hành Android”  làm  đề tài  cho  đồ án   tốt nghiệp. Thông qua đềtài này em tìm hiểu được thêm những kiến thức mới vềlập trình Android và trau dồi khảnăng lập trình của mình.


M_tả

ĐỊNH TUYẾN THÔNG TIN TRONG MẠNG TCPIP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TĨNH XÂY DỰNG MONITORING ĐỂ GIÁM SÁT ĐƯỜNG ĐI CỦA CÁC GÓI

 


Với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, ngày nay các mạng máy tính đã phát triển một cách nhanh chóng và đa dạng cả về quy mô, hệ điều hành và ứng dụng. Khi thông tin có thể được sử dụng chung thì nó mang lại cho người sử dụng khả năng tổ chức lại các công việc với những thay đổi về chất như:

- Ðáp ứng những nhu cầu của hệ thống ứng dụng kinh doanh hiện đại. 

- Cung cấp sự thống nhất giữa các dữ liệu.

- Tăng cường năng lực xử lý nhờ kết hợp các bộ phận phân tán. 

- Tăng cường truy nhập tới các dịch vụ mạng khác nhau đang được cung cấp trên thế giới. 

 


Với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, ngày nay các mạng máy tính đã phát triển một cách nhanh chóng và đa dạng cả về quy mô, hệ điều hành và ứng dụng. Khi thông tin có thể được sử dụng chung thì nó mang lại cho người sử dụng khả năng tổ chức lại các công việc với những thay đổi về chất như:

- Ðáp ứng những nhu cầu của hệ thống ứng dụng kinh doanh hiện đại. 

- Cung cấp sự thống nhất giữa các dữ liệu.

- Tăng cường năng lực xử lý nhờ kết hợp các bộ phận phân tán. 

- Tăng cường truy nhập tới các dịch vụ mạng khác nhau đang được cung cấp trên thế giới. 


M_tả

Nghiên cứu tìm hiểu về quản lý thiết bị ngoại vi trong hđh windows

 


Ngày nay công nghệ khoa học kĩ thuật trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang trên đà phát triển mạnh mã và không ngừng nâng cao phát triển về mọi mặt. Đặc biệt là ngành công nghệ thông tin. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, máy tinh đã không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện. Cùng với đó là sự đóng góp không kém phần quan trọng của các thiết bị ngoại vi. 

 


Ngày nay công nghệ khoa học kĩ thuật trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang trên đà phát triển mạnh mã và không ngừng nâng cao phát triển về mọi mặt. Đặc biệt là ngành công nghệ thông tin. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, máy tinh đã không ngừng được nâng cấp và hoàn thiện. Cùng với đó là sự đóng góp không kém phần quan trọng của các thiết bị ngoại vi. 


M_tả

Cấu trúc địa chỉ trên Internet (Địa chỉ IP)

 


I. Giới thiệu chung 

II. Cấu trúc địa chỉ IP

Thành phần, hình dạng của địa chỉvà cáclớp địa chỉ

1. Địachỉlớp A (AClass)

Địa chỉmạng (Net ID)

Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID)

 


I. Giới thiệu chung 

II. Cấu trúc địa chỉ IP

Thành phần, hình dạng của địa chỉvà cáclớp địa chỉ

1. Địachỉlớp A (AClass)

Địa chỉmạng (Net ID)

Địa chỉcác máychủtrênmột mạng (Host ID)


M_tả

Nghiên cứu và xây dựng hệ quản lý luật hỗ trợ phát hiện tấn công mạng cho mã nguồn mở ossec

 


Cùng với tiến trình phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu, Internet ra đời được ví như một cuộc cách mạng trong thế giới kinh doanh và truyền thông. Internet đã và đang thay đổi mọi quan điểm về học tập, kinh doanh và đưa chúng ta đến với thời đại mới - thời đại công nghệ số. Internet trở thành một môi trường kinh doanh xoá đi mọi ranh giới quốc gia và tạo ra một thị trường lớn nhất trong lịch sử nhận loại, cùng với nó là sự phát triển như vũ bão của mạng toàn cầu tại Việt Nam.

 


Cùng với tiến trình phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu, Internet ra đời được ví như một cuộc cách mạng trong thế giới kinh doanh và truyền thông. Internet đã và đang thay đổi mọi quan điểm về học tập, kinh doanh và đưa chúng ta đến với thời đại mới - thời đại công nghệ số. Internet trở thành một môi trường kinh doanh xoá đi mọi ranh giới quốc gia và tạo ra một thị trường lớn nhất trong lịch sử nhận loại, cùng với nó là sự phát triển như vũ bão của mạng toàn cầu tại Việt Nam.


M_tả

Skkn tích hợp hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học tin học ở trường trung học phổ thông

 
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh (HS) học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới có một môn học mới, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 là “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. Hoạt động trải nghiê ̣m sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này như: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với sự biến động của nghề nghiệp và cuộc sống.

 
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh (HS) học được cái gì đến chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, phải thực hiện việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới có một môn học mới, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 là “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. Hoạt động trải nghiê ̣m sáng tạo là hoạt động giáo dục, trong đó học sinh dựa trên sự tổng hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực giáo dục và nhóm kỹ năng khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình và tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này như: năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực thích ứng với sự biến động của nghề nghiệp và cuộc sống.


M_tả

Quản lý sinh viên trường Đại học bách khoa Hà Nội

 


Bất cứ một trường hay một tổ chức nào muốn hoạt động tốt và phát triển, đều phải có một hệ thống thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin liên quan đến các hoạt động của mình. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu ứng dụng tin học ngày càng nhiều và ngược lại các ứng dụng của tin học đã tạo điều kiện thúc đẩy xã hội phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Tin học đã trở thành một ngành khoa học mũi nhọn đem lại lợi ích thực sự cho xã hội. Trước đây để thiết kế một số chương trình như: Quản lý nhân sự, Quản lý lương, Quản lý trường học, Quản lý giáo vụ... các nhà thiết kế hầu hết viết trên môi trườmg FOX hoặc FOXPRO FOR DOS. Trong khi xu thế hiện nay người dùng quen làm việc trên môi trường WINDOWS và rất nhanh chóng thích ứng với các chương trình được viết trên môi trường FOR WIN.

 


Bất cứ một trường hay một tổ chức nào muốn hoạt động tốt và phát triển, đều phải có một hệ thống thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin liên quan đến các hoạt động của mình. Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu ứng dụng tin học ngày càng nhiều và ngược lại các ứng dụng của tin học đã tạo điều kiện thúc đẩy xã hội phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Tin học đã trở thành một ngành khoa học mũi nhọn đem lại lợi ích thực sự cho xã hội. Trước đây để thiết kế một số chương trình như: Quản lý nhân sự, Quản lý lương, Quản lý trường học, Quản lý giáo vụ... các nhà thiết kế hầu hết viết trên môi trườmg FOX hoặc FOXPRO FOR DOS. Trong khi xu thế hiện nay người dùng quen làm việc trên môi trường WINDOWS và rất nhanh chóng thích ứng với các chương trình được viết trên môi trường FOR WIN.


M_tả

Kỹ thuật đa truy nhập theo mã thưa SCMA trong 5g

 


Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã phát triển rất nhanh và đang trở thành không thể thiếu được trong xã hội thông tin ngày nay. Bắt đầu từ các hệ thống thông tin di động thế hệ đầu tiên ra đời vào năm 1946, các hệ thống thông tin di động số thế hệ 2 (2G) ra đời với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ dịch vụ thoại và truyền số lệu tốc độ thấp. Hệ thống thông tin di động 2G đánh dấu sự thành công của công nghệ GSM với hơn 70% thị phần thông tin di động trên toàn cầu hiện nay. 

 


Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã phát triển rất nhanh và đang trở thành không thể thiếu được trong xã hội thông tin ngày nay. Bắt đầu từ các hệ thống thông tin di động thế hệ đầu tiên ra đời vào năm 1946, các hệ thống thông tin di động số thế hệ 2 (2G) ra đời với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ dịch vụ thoại và truyền số lệu tốc độ thấp. Hệ thống thông tin di động 2G đánh dấu sự thành công của công nghệ GSM với hơn 70% thị phần thông tin di động trên toàn cầu hiện nay. 


M_tả

Cấu trúc khung MAC trong các chế độ hoạt động của WiMAX

 


Những năm gần đây, mạng vô tuyến phát triển bùng nổ nhằm phục vụ những nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người sử dụng. Nằm trong xu thế đó mạng WiMAX ra đời nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đa dạng không dây tốc độ cao cho người sử dụng mọi lúc mọi nơi. 

WiMAX hoạt động mềm dẻo với các chế độ khác nhau như cấu hình điểm – đa điểm, cấu hình lưới và cấu hình chuyển tiếp. Đồ án “Cấu trúc khung MAC trong các chế độ hoạt động của WiMAX” của sinh viên Nguyễn Huy Quang lớp D08VT tập trung tìm hiểu các trường trong cấu trúc khung MAC tại ba chế độ hoạt động khác nhau của WiMAX.

 


Những năm gần đây, mạng vô tuyến phát triển bùng nổ nhằm phục vụ những nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người sử dụng. Nằm trong xu thế đó mạng WiMAX ra đời nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đa dạng không dây tốc độ cao cho người sử dụng mọi lúc mọi nơi. 

WiMAX hoạt động mềm dẻo với các chế độ khác nhau như cấu hình điểm – đa điểm, cấu hình lưới và cấu hình chuyển tiếp. Đồ án “Cấu trúc khung MAC trong các chế độ hoạt động của WiMAX” của sinh viên Nguyễn Huy Quang lớp D08VT tập trung tìm hiểu các trường trong cấu trúc khung MAC tại ba chế độ hoạt động khác nhau của WiMAX.


M_tả

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bảo trì hệ thống mạng

 


Ngày nay, mạng máy tính đã trở thành một hạ tầng cơ sở quan trọng của tất cả các cơ quan, trường học. Nó đã trở thành một kênh trao đổi thông tin không thể thiếu được trong thời đại công nghệ thông tin vì lợi ích đem lại của nó là rất lớn, đóng góp một phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Ở các tổ chức, các cơ sở địa phương ngoài việc kết nối internet (nếu có ) thì việc kết nối mạng Wan, mạng Lan cũng rất quan trọng, nó đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa các phòng ban và giữa các đơn vị. Với sự phát triển và tầm quan trọng đó của hệ thống mạng máy tính, thì vấn đề xây dựng và thiế kế mạng trở nên cấp thiết.

  Với xu thế giá thành ngày càng hạ của các thiết bị điện tử, kinh phí đầu tư cho việc xây dựng một hệ thống mạng không vượt ra ngoài khả năng của các cơ quan, trường học. Tuy nhiên, việc khai thác một hệ thống mạng một cách hiệu quả để hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ của các cơ quan, trường học thì còn nhiều vấn đề cần bàn luận. Hầu hết, người ta chỉ chú trọng đến việc mua phần cứng mạng mà không quan tâm đến yêu cầu khai thác sử dụng mạng về sau. Điều này có thể dẫn đến hai trường hợp: lãng phí trong đầu tư hoặc mạng không đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng. 

 


Ngày nay, mạng máy tính đã trở thành một hạ tầng cơ sở quan trọng của tất cả các cơ quan, trường học. Nó đã trở thành một kênh trao đổi thông tin không thể thiếu được trong thời đại công nghệ thông tin vì lợi ích đem lại của nó là rất lớn, đóng góp một phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Ở các tổ chức, các cơ sở địa phương ngoài việc kết nối internet (nếu có ) thì việc kết nối mạng Wan, mạng Lan cũng rất quan trọng, nó đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa các phòng ban và giữa các đơn vị. Với sự phát triển và tầm quan trọng đó của hệ thống mạng máy tính, thì vấn đề xây dựng và thiế kế mạng trở nên cấp thiết.

  Với xu thế giá thành ngày càng hạ của các thiết bị điện tử, kinh phí đầu tư cho việc xây dựng một hệ thống mạng không vượt ra ngoài khả năng của các cơ quan, trường học. Tuy nhiên, việc khai thác một hệ thống mạng một cách hiệu quả để hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ của các cơ quan, trường học thì còn nhiều vấn đề cần bàn luận. Hầu hết, người ta chỉ chú trọng đến việc mua phần cứng mạng mà không quan tâm đến yêu cầu khai thác sử dụng mạng về sau. Điều này có thể dẫn đến hai trường hợp: lãng phí trong đầu tư hoặc mạng không đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng. 


M_tả

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BẢO MẬT TRONG HỆ THỐNG MẠNG KHÔNG DÂY Lần đầu tiên khi Guglinelmo Marconi truyền đi tín hiệu không dây đầu tiên qua một sườn đồi của nước Ý vào năm 1894, công nghệ không dây đã làm thay đổi phương thức gửi và nhận thông tin của con người. Thế giới bước sang thế kỷ 21 ngành công nghệ không dây cũng là một trong những ngành công nghệ mũi nhọn cho sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời nó còn là một tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc truy cập không dây cho phép chúng ta có thể truy xuất đến các nguồn thông tin tại bất cứ nơi nào trong văn phòng làm việc, sân bay, nhà ga… Điều này giúp chúng ta có thể điều hành công việc từ xa, có thề làm việc ở nơi khác văn phòng hay gửi các báo cáo khi cần thiết, giúp chúng tar a quyết định nhanh chóng trong công việc. Tuy nhiên chính sự quảng bá và tiện dụng của các hệ thống không dây là những nguyên nhân chính của nhiều vấn đề bảo mật cho hệ thống này. Thông tin là một tài sản quý giá, đảm bảo được an toàn dữ liệu cho người sử dụng là một trong những yêu cầu được đặt ra hàng đầu. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “ Bảo mật trong hệ thống mạng không dây ”, làm đề tài thực tập, với mong muố tìm hiểu, nghiên cứu các lỗ hỏng trong bảo mật cần khắc phục các phương thức tấn công và giải pháp phòng tránh. Lần đầu tiên khi Guglinelmo Marconi truyền đi tín hiệu không dây đầu tiên qua một sườn đồi của nước Ý vào năm 1894, công nghệ không dây đã làm thay đổi phương thức gửi và nhận thông tin của con người. Thế giới bước sang thế kỷ 21 ngành công nghệ không dây cũng là một trong những ngành công nghệ mũi nhọn cho sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời nó còn là một tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc truy cập không dây cho phép chúng ta có thể truy xuất đến các nguồn thông tin tại bất cứ nơi nào trong văn phòng làm việc, sân bay, nhà ga… Điều này giúp chúng ta có thể điều hành công việc từ xa, có thề làm việc ở nơi khác văn phòng hay gửi các báo cáo khi cần thiết, giúp chúng tar a quyết định nhanh chóng trong công việc. Tuy nhiên chính sự quảng bá và tiện dụng của các hệ thống không dây là những nguyên nhân chính của nhiều vấn đề bảo mật cho hệ thống này. Thông tin là một tài sản quý giá, đảm bảo được an toàn dữ liệu cho người sử dụng là một trong những yêu cầu được đặt ra hàng đầu. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “ Bảo mật trong hệ thống mạng không dây ”, làm đề tài thực tập, với mong muố tìm hiểu, nghiên cứu các lỗ hỏng trong bảo mật cần khắc phục các phương thức tấn công và giải pháp phòng tránh.


M_tả

ĐỒ ÁN - Thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

 


Hiện nay, thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa chưa có một hệ thống chuyên biệt nào để lưu trữ thông tin sách và việc mượn trả sách tại thư viện trường. Việc quản lý độc giả mượn trả sách bằng thủ công còn nhiều bất cập như: mất nhiều thời gian, sổ sách nhiều, dễ sai sót trong thống kê,… Bên cạnh đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào trong quản lý ngày càng phát triển mạnh và đem lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, cần phải xây dựng một chương trình quản lý để đáp ứng nhu cầu quản lý và mượn trả sách được dễ dàng và thuận tiện. Từ những yêu cầu trên cùng với sự góp ý của các thầy cô giáo, nhóm chúng em quyết định chọn để tài tốt nghiệp là “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa”.

 


Hiện nay, thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa chưa có một hệ thống chuyên biệt nào để lưu trữ thông tin sách và việc mượn trả sách tại thư viện trường. Việc quản lý độc giả mượn trả sách bằng thủ công còn nhiều bất cập như: mất nhiều thời gian, sổ sách nhiều, dễ sai sót trong thống kê,… Bên cạnh đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào trong quản lý ngày càng phát triển mạnh và đem lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, cần phải xây dựng một chương trình quản lý để đáp ứng nhu cầu quản lý và mượn trả sách được dễ dàng và thuận tiện. Từ những yêu cầu trên cùng với sự góp ý của các thầy cô giáo, nhóm chúng em quyết định chọn để tài tốt nghiệp là “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa”.


M_tả

SKKN Sử dụng phần mềm CROCODILE ICT 605 dùng để mô phỏng các thuật toán tin học 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trường THPT Ngô Gia Tự

 


Những thuật toán trong SGK là rất hay, vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh có thể hiểu được các thuật toán này và có khả năng tự xây dựng một thuật toán? đề tài nghiên cứu "Ứng dụng sử dụng phần mềm CROCODILE ICT 605 dùng để mô phỏng các thuật toán Tin học 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trường THPT Ngô Gia Tự" để giải đáp về vấn đề này nhé. | SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSP ỨNG DỤNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE ICT 605 DÙNG ĐỂ MÔ PHỎNG CÁC THUẬT TOÁN TIN HỌC 10 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Giáo viên: Trần Chí Thu Trường THPT Ngô Gia Tự Cam Ranh, năm 2014 1 Mục lục 1. Tóm tắt đề tài 2 2. Giới thiệu . 3 3. Phương pháp nghiên cứu . 4 Khách thể nghiên cứu 4 

 


Những thuật toán trong SGK là rất hay, vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh có thể hiểu được các thuật toán này và có khả năng tự xây dựng một thuật toán? đề tài nghiên cứu "Ứng dụng sử dụng phần mềm CROCODILE ICT 605 dùng để mô phỏng các thuật toán Tin học 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trường THPT Ngô Gia Tự" để giải đáp về vấn đề này nhé. | SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHSP ỨNG DỤNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE ICT 605 DÙNG ĐỂ MÔ PHỎNG CÁC THUẬT TOÁN TIN HỌC 10 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Giáo viên: Trần Chí Thu Trường THPT Ngô Gia Tự Cam Ranh, năm 2014 1 Mục lục 1. Tóm tắt đề tài 2 2. Giới thiệu . 3 3. Phương pháp nghiên cứu . 4 Khách thể nghiên cứu 4 


M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin (Information Technology)