Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi chuyên ngành Điện - Điện tử (Electrical & Electronic). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi chuyên ngành Điện - Điện tử (Electrical & Electronic). Hiển thị tất cả bài đăng

CÂU HỎI - Ôn tập kết thúc môn hóa dược (có đáp án)


Thuốc tim mạch

*Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
1. Thuốc nào sau đây thuộc dẫn chất 1-4 dihydropyridin:
a. Quinidin
b. Procainamid
c. Nifedipin
d. Amiodaron


Thuốc tim mạch

*Chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
1. Thuốc nào sau đây thuộc dẫn chất 1-4 dihydropyridin:
a. Quinidin
b. Procainamid
c. Nifedipin
d. Amiodaron


M_tả

BỘ SƯU TẬP CÁC CÂU HỎI CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN)


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Luong Hong Thai) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Luong Hong Thai) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - Kỹ thuật điện tử (Trường CĐCN Huế)


1/ Cuộn cảm có các tính chất đặc trưng là:
a Cho dòng một chiều đi qua nó một cách dễ dàng
b Chỉ cho dòng xoay chiều đi qua dễ dàng
c Cho cả hai đi qua
d Ngăn cả hai


1/ Cuộn cảm có các tính chất đặc trưng là:
a Cho dòng một chiều đi qua nó một cách dễ dàng
b Chỉ cho dòng xoay chiều đi qua dễ dàng
c Cho cả hai đi qua
d Ngăn cả hai


M_tả

GIẢI ĐỀ THI - Xử lý tín hiệu số (Cung Đình Phú)


Phú cũng đã được học môn xử lý tín hiệu số của thầy Đặng Hồng Lĩnh vì thế Phú biết được môn học này tương đối khó học. Lý thuyết nhiều nhưng rất khó hiểu vì vậy Phú đã cố gắng soạn lời giải cho các đề thi của các năm trước! Thiết nghĩ, giúp đỡ người khác là một niềm vui, từ đó đã tạo động lực để Phú viết ra tài liệu này.


Phú cũng đã được học môn xử lý tín hiệu số của thầy Đặng Hồng Lĩnh vì thế Phú biết được môn học này tương đối khó học. Lý thuyết nhiều nhưng rất khó hiểu vì vậy Phú đã cố gắng soạn lời giải cho các đề thi của các năm trước! Thiết nghĩ, giúp đỡ người khác là một niềm vui, từ đó đã tạo động lực để Phú viết ra tài liệu này.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Bảo vệ Rơ le (Trường ĐHCN TPHCM)


GIÁO TRÌNH - Bảo vệ Rơ le (Trường ĐHCN TPHCM).


GIÁO TRÌNH - Bảo vệ Rơ le (Trường ĐHCN TPHCM).


M_tả

ĐỀ THI - Bảo vệ rơ le và tự động hóa (ĐHBK Đà Nẵng)


1/ - Sơ đồ thực hiện bảo vệ quá dòng có hướng.
- Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ. Tại sao nguồn điều khiển đi cắt máy cắt phải đưa qua tiếp điểm phụ của máy cắt.
2/- Sơ đồ và nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch dọc.
- Giải thích tại sao cần có các biện pháp để nâng cao độ nhạy của bảo vệ so lệch. Các biện pháp có thể sử dụng.


1/ - Sơ đồ thực hiện bảo vệ quá dòng có hướng.
- Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ. Tại sao nguồn điều khiển đi cắt máy cắt phải đưa qua tiếp điểm phụ của máy cắt.
2/- Sơ đồ và nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch dọc.
- Giải thích tại sao cần có các biện pháp để nâng cao độ nhạy của bảo vệ so lệch. Các biện pháp có thể sử dụng.


M_tả

ĐỀ THI - Môn học Nhà máy điện


Câu 1: ( 4 điểm )
- Phân tích tình trạng làm việc của mạng điện ba pha trung tính cách điện với đất.
- Khi có một pha chạm đất cho phép mạng điện tiếp tục làm việc không? Tại sao?
- Ưu- nhược điểm và phạm vi sử dụng của mạng điện này ?
Câu 2: ( 6 điểm )
Sơ đồ hai hệ thống thanh góp:
- Vẽ sơ đồ gồm hai máy biến áp nguồn, hai đường dây đơn.
- Nêu tình trạng vận hành bình thường của sơ đồ ở cấp điện áp 110 KV ?
- Nêu trình tự thao tác để sửa chữa máy cắt của một mạch đường dây tương ứng với trạng thái vận hành ở trên.


Câu 1: ( 4 điểm )
- Phân tích tình trạng làm việc của mạng điện ba pha trung tính cách điện với đất.
- Khi có một pha chạm đất cho phép mạng điện tiếp tục làm việc không? Tại sao?
- Ưu- nhược điểm và phạm vi sử dụng của mạng điện này ?
Câu 2: ( 6 điểm )
Sơ đồ hai hệ thống thanh góp:
- Vẽ sơ đồ gồm hai máy biến áp nguồn, hai đường dây đơn.
- Nêu tình trạng vận hành bình thường của sơ đồ ở cấp điện áp 110 KV ?
- Nêu trình tự thao tác để sửa chữa máy cắt của một mạch đường dây tương ứng với trạng thái vận hành ở trên.


M_tả

CÂU HỎI ÔN TẬP - Máy điện (1 + 2)


1 / Các đại lượng đặc trưng của dây quấn MĐXC
2/ Vẽ sơ đồ khai triển của DQ đồng khuôn, đồng tâm MĐXC 3pha 1 lớp với Z=12,24, 2p=2,4.
3/ Vẽ sơ đồ khai triển của DQ phân tán MĐXC 3pha 1 lớp với Z=24, 2p = 4.
4/  Vẽ sơ đồ khai triển của DQ xếp và sóng MĐXC 3pha 2 lớp, bước ngắn với Z=24, 2p = 4.
5/ Tính sđđ do từ trường sóng cơ bản của một thanh dẫn, một vòng dây, một phần tử dây quấn, của một nhóm phần tử dây quấn và của một pha MĐXC.


1 / Các đại lượng đặc trưng của dây quấn MĐXC
2/ Vẽ sơ đồ khai triển của DQ đồng khuôn, đồng tâm MĐXC 3pha 1 lớp với Z=12,24, 2p=2,4.
3/ Vẽ sơ đồ khai triển của DQ phân tán MĐXC 3pha 1 lớp với Z=24, 2p = 4.
4/  Vẽ sơ đồ khai triển của DQ xếp và sóng MĐXC 3pha 2 lớp, bước ngắn với Z=24, 2p = 4.
5/ Tính sđđ do từ trường sóng cơ bản của một thanh dẫn, một vòng dây, một phần tử dây quấn, của một nhóm phần tử dây quấn và của một pha MĐXC.


M_tả

20 BÀI TẬP - Lập trình PLC S7 - 200


Bài 1: Một ngã tư đèn giao thông ( gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh: 25s; Đèn đỏ: 30s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop hệ thống hoạt động thêm 10s sau mới ngừng hoạt động.

Bài 2: Một ngã tư đèn giao thông (gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh sáng 10s; Đèn đỏ: 15s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop đèn vàng nhấp nháy chu kỳ 4s ( sáng 2s tắt 2s).


Bài 1: Một ngã tư đèn giao thông ( gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh: 25s; Đèn đỏ: 30s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop hệ thống hoạt động thêm 10s sau mới ngừng hoạt động.

Bài 2: Một ngã tư đèn giao thông (gồm 6 đèn ) hoạt động theo chế độ sau:
Nhấn Start hệ thống hoạt động như sau
Đèn xanh sáng 10s; Đèn đỏ: 15s; Đèn vàng: 5s.
Nhấn Stop đèn vàng nhấp nháy chu kỳ 4s ( sáng 2s tắt 2s).


M_tả

TỔNG HỢP - Câu hỏi ôn tập đồ án phần điện trong nhà máy điện


1. Cho biết vai trò của mạch vòng?

Tác dụng của việc nối mạch vòng như sau:
- Khi công suât thừa của các phân đoạn đi về 2 phía làm giảm tổn thất điện áp trên các kháng điện, kết quả là: giảm chênh lệch điện áp giữa các phân đọoạn - Nhờ có nối mạch vòng, khi bị sự cố trên bất kỳ phân đoạn nào thì các phân đoạn  còn lại vẫn làm việc song song.


1. Cho biết vai trò của mạch vòng?

Tác dụng của việc nối mạch vòng như sau:
- Khi công suât thừa của các phân đoạn đi về 2 phía làm giảm tổn thất điện áp trên các kháng điện, kết quả là: giảm chênh lệch điện áp giữa các phân đọoạn - Nhờ có nối mạch vòng, khi bị sự cố trên bất kỳ phân đoạn nào thì các phân đoạn  còn lại vẫn làm việc song song.


M_tả

ĐỀ THI - Kỹ thuật mạch điện tử Trường ĐHBK Đà Nẵng (Kèm đáp án)


ĐỀ THI - Kỹ thuật mạch điện tử Trường ĐHBK Đà Nẵng (Kèm đáp án).


ĐỀ THI - Kỹ thuật mạch điện tử Trường ĐHBK Đà Nẵng (Kèm đáp án).


M_tả

SÁCH SCAN - Truyền động điện 2001 (Bùi Quốc Khánh & Các TG)


Hệ truyền động điện có vai trò quan trọng trong sản xấu tới công nghiệp, nó thực hiện nhiệm vụ: biến đổi điện năng thành cơ năng quya máy sản xấut đồng thời điều khiển sự biến đổi dòng năng lượng này theo yêu cầu công nghệ của máy và dây chuyền sản xuất. Vì vậy, khi nghiên cứu hệ truyền động điện người ta cần quan tâm giải quyết hai vấn đề: vấn đề thứ nhất là nghiên cứu sự biến đổi năng lượng của hệ truyền động điện và phương pháp điều khểin dòng năng lượng đó, ta gọi đó là phần "cơ sở truyền động điện". Vấn đề thứ hai là nghiên cứu điều khiển các hệ truyền động và thiết kế các bộ điều khiển, phần này được gọi là "điều khiển truyền động".


Hệ truyền động điện có vai trò quan trọng trong sản xấu tới công nghiệp, nó thực hiện nhiệm vụ: biến đổi điện năng thành cơ năng quya máy sản xấut đồng thời điều khiển sự biến đổi dòng năng lượng này theo yêu cầu công nghệ của máy và dây chuyền sản xuất. Vì vậy, khi nghiên cứu hệ truyền động điện người ta cần quan tâm giải quyết hai vấn đề: vấn đề thứ nhất là nghiên cứu sự biến đổi năng lượng của hệ truyền động điện và phương pháp điều khểin dòng năng lượng đó, ta gọi đó là phần "cơ sở truyền động điện". Vấn đề thứ hai là nghiên cứu điều khiển các hệ truyền động và thiết kế các bộ điều khiển, phần này được gọi là "điều khiển truyền động".


M_tả

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Kỹ thuật đa dịch vụ


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý của các kỹ thuật đa dịch vụ băng hẹp, băng rộng. Kiến trúc các mạng N-ISDN, B-ISDN, quá trình báo hiệu và thông tin trên các mạng. Liên lạc giữa mạng đa dịch vụ và các mạng viễn thông khác.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.

3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý của các kỹ thuật đa dịch vụ băng hẹp, băng rộng. Kiến trúc các mạng N-ISDN, B-ISDN, quá trình báo hiệu và thông tin trên các mạng. Liên lạc giữa mạng đa dịch vụ và các mạng viễn thông khác.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.

3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)


M_tả

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Thông tin vệ tinh


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
- Sinh viên cần nắm bắt được các khái niệm cơ bản trong học phần như đặc điểm, băng tần sử dụng, cấu hình hệ thống. Tìm hiểu về vệ tinh, trạm mặt đất cùng với các kỹ thuật trong thông tin vệ tinh. Tính toán suy hao, các tham số cho đường truyền dẫn và thiết kế tuyến truyền dẫn trong thông tin vệ tinh. Tìm hiểu hệ thống thôn tin vệ tinh VSAT cũng như tình hình thông tin vệ tinh của nước ta và khu vực.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
- Sinh viên cần nắm bắt được các khái niệm cơ bản trong học phần như đặc điểm, băng tần sử dụng, cấu hình hệ thống. Tìm hiểu về vệ tinh, trạm mặt đất cùng với các kỹ thuật trong thông tin vệ tinh. Tính toán suy hao, các tham số cho đường truyền dẫn và thiết kế tuyến truyền dẫn trong thông tin vệ tinh. Tìm hiểu hệ thống thôn tin vệ tinh VSAT cũng như tình hình thông tin vệ tinh của nước ta và khu vực.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.


M_tả

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý các kỹ thuật chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói, cấu trúc các khối chức năng của các phân hệ trong tổng đài số như: Giao tiếp thuê bao, điều khiển, chuyển mạch, báo hiệu. Nắm được các kỹ thuật báo hiệu, định tuyến trong các tổng đài số.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được nguyên lý các kỹ thuật chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói, cấu trúc các khối chức năng của các phân hệ trong tổng đài số như: Giao tiếp thuê bao, điều khiển, chuyển mạch, báo hiệu. Nắm được các kỹ thuật báo hiệu, định tuyến trong các tổng đài số.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.


M_tả

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - Môn Xử lý tín hiệu số (Trường ĐHKT CN)


Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành:

1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức trong việc khảo sát tín hiệu cũng như hệ thống xử lý tín hiệu số trên miền Z, miền tần số liên tục  và thiết kế các bộ lọc số.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.


Sử dụng cho hệ đại học theo các chuyên ngành:

1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức trong việc khảo sát tín hiệu cũng như hệ thống xử lý tín hiệu số trên miền Z, miền tần số liên tục  và thiết kế các bộ lọc số.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 3 câu hỏi trong các phần 4.1; 4.2; 4.3.


M_tả

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Môn học Tổ chức mạng viễn thông


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 1 câu hỏi thuộc phần 4.1, 1 câu hỏi từ phần 4.2 và 1 câu hỏi phần 4.3.
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Trình bày các bộ phận cấu thành hệ thống Viễn thông? (Có hình vẽ minh hoạ)
2. Hãy nêu các dạng tín hiệu báo hiệu và những yêu cầu chung với việc truyền nhận tín hiệu báo hiệu?
3. Trình bày về hệ thống đồng bộ mạng lưới? (Có hình vẽ minh họa)
4. Hãy nêu và phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp trong hệ thống đồng bộ mạng lưới?
5. Hãy trình bày tổng quan cấu trúc mạng Viễn thông Việt Nam? Nội dung này sẽ thay đổi như thế nào trong tình hình phát triển hiện nay?
6. Trình bày các khái niệm: Độ lớn lưu lượng, mật độ lưu lượng, tỷ lệ cuộc gọi và xác suất tổn thất cuộc gọi?
7. Hãy trình bày đặc điểm về Cuộc gọi? Việc nắm bắt được đặc điểm về cuộc gọi có ý nghĩa gì?
8. Trình bày khái niệm Nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch? Tại sao phải nghiên cứu kinh tế?
9. Hãy trình bày quy trình nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch?


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Thi kết thúc học phần là thi viết với thời lượng 90 phút, chấm điểm theo thang điểm 10.
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP ĐỀ THI
- Mỗi đề thi có 3 câu hỏi.
- Mỗi đề thi được tổ hợp từ 1 câu hỏi thuộc phần 4.1, 1 câu hỏi từ phần 4.2 và 1 câu hỏi phần 4.3.
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI
4.1. CÂU HỎI LOẠI 1 (3 ĐIỂM)
1. Trình bày các bộ phận cấu thành hệ thống Viễn thông? (Có hình vẽ minh hoạ)
2. Hãy nêu các dạng tín hiệu báo hiệu và những yêu cầu chung với việc truyền nhận tín hiệu báo hiệu?
3. Trình bày về hệ thống đồng bộ mạng lưới? (Có hình vẽ minh họa)
4. Hãy nêu và phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp trong hệ thống đồng bộ mạng lưới?
5. Hãy trình bày tổng quan cấu trúc mạng Viễn thông Việt Nam? Nội dung này sẽ thay đổi như thế nào trong tình hình phát triển hiện nay?
6. Trình bày các khái niệm: Độ lớn lưu lượng, mật độ lưu lượng, tỷ lệ cuộc gọi và xác suất tổn thất cuộc gọi?
7. Hãy trình bày đặc điểm về Cuộc gọi? Việc nắm bắt được đặc điểm về cuộc gọi có ý nghĩa gì?
8. Trình bày khái niệm Nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch? Tại sao phải nghiên cứu kinh tế?
9. Hãy trình bày quy trình nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch?


M_tả

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI - Môn học Anten và truyền sóng


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được khái niệm cơ bản về anten, quá trình vật lý của bức xạ sóng điện từ. Nắm được quá trình bức xạ của các nguồn bức xạ, vẽ được sơ đồ phương hướng của hệ thống các chấn tử. Biết cách tính toán công suất bức xạ và lý thuyết tổng hợp anten. Bên cạnh đó cũng yêu cầu sinh viên nắm được một cách chi tiết các phương pháp giảm nhỏ kích thước và phương pháp mở rộng dải tần số của các anten đồng thời có thể phân loại và biết được cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của từng loại anten.


1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Yêu cầu sinh viên nắm được khái niệm cơ bản về anten, quá trình vật lý của bức xạ sóng điện từ. Nắm được quá trình bức xạ của các nguồn bức xạ, vẽ được sơ đồ phương hướng của hệ thống các chấn tử. Biết cách tính toán công suất bức xạ và lý thuyết tổng hợp anten. Bên cạnh đó cũng yêu cầu sinh viên nắm được một cách chi tiết các phương pháp giảm nhỏ kích thước và phương pháp mở rộng dải tần số của các anten đồng thời có thể phân loại và biết được cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của từng loại anten.


M_tả

ĐỀ THI - Máy tự động và Robot công nghiệp


Câu 1: So sánh phương thức thực hiện quá trình gia công trên máy thông thường, máy NC và máy CNC?  (Đầu vào, điều khiển, điều khiển kích thước).
Câu 2: Các bước thiết lập phương trình động học của rôbốt?
Câu 3: Cho một vật thể được đặt trong hệ tọa độ chuẩn O(x,y,z) như hình vẽ. Hãy thực hiện phép biến đổi sau:


Câu 1: So sánh phương thức thực hiện quá trình gia công trên máy thông thường, máy NC và máy CNC?  (Đầu vào, điều khiển, điều khiển kích thước).
Câu 2: Các bước thiết lập phương trình động học của rôbốt?
Câu 3: Cho một vật thể được đặt trong hệ tọa độ chuẩn O(x,y,z) như hình vẽ. Hãy thực hiện phép biến đổi sau:


M_tả

TỔNG HỢP ĐỀ THI - Lý thuyết điều khiển (Lê Doãn Phước)


Tổng hợp gần 100 đề thi môn Lý thuyết điều khiển của trường Đại học Bách khoa Hà Nội các năm từ 2000 cho tới năm 2010.


Tổng hợp gần 100 đề thi môn Lý thuyết điều khiển của trường Đại học Bách khoa Hà Nội các năm từ 2000 cho tới năm 2010.


M_tả

B. Đề thi chuyên ngành Điện - Điện tử (Electrical & Electronic)