Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Kế toán (Accounting). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Kế toán (Accounting). Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH - Nguyên Lý Kinh Tế Học (Tập 1 + Tập 2) - Gregory Mankiw


Giáo sư N. Gregory Mankiw, tác giả cuốn sách này, nổi tiếng trên toàn thế giới không chỉ vì ông là một nhà kinh tế xuất sắc, mà còn vì những tác phẩm giáo khoa kinh tế học rất trong sáng, tinh tế và dễ hiểu của ông. Giới nghiên cứu Việt Nam cũng không xa lạ với tên tuổi của giáo sư Mankiw, vì cuốn Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) đã được dịch và giới thiệu với bạn đọc Việt Nam từ năm 1997. Đó là cuốn kinh tế vĩ mô trung cấp bán chạy nhất trên thế giới, được tái bản liên tục, được dịch ra hơn mười thứ tiếng và được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng làm giáo trình chính cho môn kinh tế vĩ mô.


Giáo sư N. Gregory Mankiw, tác giả cuốn sách này, nổi tiếng trên toàn thế giới không chỉ vì ông là một nhà kinh tế xuất sắc, mà còn vì những tác phẩm giáo khoa kinh tế học rất trong sáng, tinh tế và dễ hiểu của ông. Giới nghiên cứu Việt Nam cũng không xa lạ với tên tuổi của giáo sư Mankiw, vì cuốn Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) đã được dịch và giới thiệu với bạn đọc Việt Nam từ năm 1997. Đó là cuốn kinh tế vĩ mô trung cấp bán chạy nhất trên thế giới, được tái bản liên tục, được dịch ra hơn mười thứ tiếng và được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng làm giáo trình chính cho môn kinh tế vĩ mô.


M_tả

SÁCH SCAN - Lý thuyết kiểm toán (PGS.TS. Nguyễn Quang Quynh)


Cuốn sách " Lý thuyết kiểm toán " hướng nhiều vào nhận thức về vị trí chức nǎng, nội dung, phương pháp tổ chức kiểm toán nói chung. Với mục tiêu đó cuốn sách bao gồm 10 chương:

Chương 1: Kiểm tra, kiểm soat trong hệ thống quản lý
Chương 2: Bản chất, chức nǎng của kiểm toán
Chương 3: Các loại kiểm toán
Chương 4: Đối tượng kiểm toán


Cuốn sách " Lý thuyết kiểm toán " hướng nhiều vào nhận thức về vị trí chức nǎng, nội dung, phương pháp tổ chức kiểm toán nói chung. Với mục tiêu đó cuốn sách bao gồm 10 chương:

Chương 1: Kiểm tra, kiểm soat trong hệ thống quản lý
Chương 2: Bản chất, chức nǎng của kiểm toán
Chương 3: Các loại kiểm toán
Chương 4: Đối tượng kiểm toán


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Kế toán Ngân hàng thương mại (Ths. Đinh Đức Thịnh)


NỘI DUNG:

Chương I:   Tổng quan về Kế toán Ngân hàng
Chương II:  Kế toán huy động vốn
Chương III: Kế toán thanh toán tiền tệ
Chương IV: Kế toán nghiệp vụ tín dụng & đầu tư
Chương V: Kế toán thanh toán vốn giữa các NH


NỘI DUNG:

Chương I:   Tổng quan về Kế toán Ngân hàng
Chương II:  Kế toán huy động vốn
Chương III: Kế toán thanh toán tiền tệ
Chương IV: Kế toán nghiệp vụ tín dụng & đầu tư
Chương V: Kế toán thanh toán vốn giữa các NH


M_tả

GIÁO TRÌNH - Kế toán Xuất nhập khẩu (Diệu Hiền)


NỘI DUNG:

Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động xuất nhập khẩu
Chương II: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp
Chương III: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác
Chương IV: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp
Chương V: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác


NỘI DUNG:

Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động xuất nhập khẩu
Chương II: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp
Chương III: Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thác
Chương IV: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp
Chương V: Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác


M_tả

GIÁO TRÌNH - Kế toán máy (Lê Ngọc Mỹ Hằng)


Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính. Nhận diện rõ vai trò của phần mềm kếtoán trong hệ thống thông tin kế toán.
Bước đầu hiểu được cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán. Nhận diện các dạng file cơ bản trong chương trình kế toán máy nhằm phục vụ tốt cho quá trình làm việc (lưu, bảo vệ, hiệu chỉnh dữ liệu,). Nắm vững các nguyên tắc tổchức thông tin trên máy nhằm tránh sai sót khi tiến hành công tác kế toán máy


Cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính. Nhận diện rõ vai trò của phần mềm kếtoán trong hệ thống thông tin kế toán.
Bước đầu hiểu được cấu trúc của một chương trình kế toán máy nhằm xác định rõ công việc của kế toán viên khi làm việc với phần mềm kế toán. Nhận diện các dạng file cơ bản trong chương trình kế toán máy nhằm phục vụ tốt cho quá trình làm việc (lưu, bảo vệ, hiệu chỉnh dữ liệu,). Nắm vững các nguyên tắc tổchức thông tin trên máy nhằm tránh sai sót khi tiến hành công tác kế toán máy


M_tả

SÁCH SCAN - Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính (TS. Nguyễn Phú Giang)


Xu hướng phát triển khách quan của các doanh nghiệp về quy mô đã dẫn đến sưu xuất hiện các mô hình doanh nghiệp sự công ty mẹ - công ty con và tập đoàn kinh tế. Các mô hình doanh nghiệp này được hình thành chủ yếu do quá trình hợp nhất doanh nghiệp.

Hợp nhất doanh nghiệp là quá trình chuyển hai doanh nghiệp riêng biệt thành một thực thể kinh tế bằng cách một doanh nghiệp hợp nhất  vào doanh nghiệp thứ hai hoặc nắm giữ quyền kiểm soát đối với tài sản thuần  và các hoạt động doanh nghiệp thứ hai.


Xu hướng phát triển khách quan của các doanh nghiệp về quy mô đã dẫn đến sưu xuất hiện các mô hình doanh nghiệp sự công ty mẹ - công ty con và tập đoàn kinh tế. Các mô hình doanh nghiệp này được hình thành chủ yếu do quá trình hợp nhất doanh nghiệp.

Hợp nhất doanh nghiệp là quá trình chuyển hai doanh nghiệp riêng biệt thành một thực thể kinh tế bằng cách một doanh nghiệp hợp nhất  vào doanh nghiệp thứ hai hoặc nắm giữ quyền kiểm soát đối với tài sản thuần  và các hoạt động doanh nghiệp thứ hai.


M_tả

TÀI LIỆU - Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên excel (Trương Ngọc Nam)


NỘI DUNG:

Phần 1 – Kiến thức cơ bản về Excel

1.1. Thao tác với bảng tính
1.2. Sử dụng lệnh
1.3. Định dạng dữ liệu
1.4. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
1.5. Làm việc với các Cell
1.6. Làm việc với biểu đồ
1.7. Kiểu dữ liệu
1.8. Công thức và hàm
1.9. Làm việc với cơ sở dữ liệu
1.10. Các vấn đề khác


NỘI DUNG:

Phần 1 – Kiến thức cơ bản về Excel

1.1. Thao tác với bảng tính
1.2. Sử dụng lệnh
1.3. Định dạng dữ liệu
1.4. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
1.5. Làm việc với các Cell
1.6. Làm việc với biểu đồ
1.7. Kiểu dữ liệu
1.8. Công thức và hàm
1.9. Làm việc với cơ sở dữ liệu
1.10. Các vấn đề khác


M_tả

SÁCH SCAN - Kế toán kiểm toán (TS. Phan Đức Dũng)


Trong điều kiện đổi mới và không ngừng hoàn thiện hệ thống kế toán để thích nghi với yêu cầu, nội dung và phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Yêu cầu đó ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho các doanh nghiệp cũng như quản lý hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước. Vì vậy , việc các doanh nghiệp Việt Nam vận đụng các chuẩn mực kế toán quốc gia vào hoạt động kinh doanh của mình là một vấn đề bức thiết, cần có một quan điểm đúng đắn và toàn diện về vai trò hệ thống kế toán Việt Nam đối với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và quá trình phát triển kinh tế nói chung. Những thông tin mà kế toán cung cấp càng ngày càng có giá trị thiết thực và hữu ích hơn cho quá trình đưa ra quyết định.


Trong điều kiện đổi mới và không ngừng hoàn thiện hệ thống kế toán để thích nghi với yêu cầu, nội dung và phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Yêu cầu đó ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho các doanh nghiệp cũng như quản lý hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước. Vì vậy , việc các doanh nghiệp Việt Nam vận đụng các chuẩn mực kế toán quốc gia vào hoạt động kinh doanh của mình là một vấn đề bức thiết, cần có một quan điểm đúng đắn và toàn diện về vai trò hệ thống kế toán Việt Nam đối với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và quá trình phát triển kinh tế nói chung. Những thông tin mà kế toán cung cấp càng ngày càng có giá trị thiết thực và hữu ích hơn cho quá trình đưa ra quyết định.


M_tả

SÁCH SCAN - Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (TS. Nghiêm Văn Lợi)


Nước ta đang trong quá trình hội nhập với nên kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với sự thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế, các quy định về kế toán cũng có nhiều thay đổi nhầm tạo ra sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam với kế toán các nước trong khu vực. Tuy nhiên, sự thay đổi thường xuyên của chế độ kế toán cũng đặt ra cho những người làm kế toán nhu cầu phải thường xuyên cập nhật và bổ sung kiến thức về kế toán. Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc về tài liệu kế toán doanh nghiệp đã được cập nhật có hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, tác giả xin trân trọng giới thiệu cũng bạn đọc cuốn sách Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam.


Nước ta đang trong quá trình hội nhập với nên kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với sự thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế, các quy định về kế toán cũng có nhiều thay đổi nhầm tạo ra sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam với kế toán các nước trong khu vực. Tuy nhiên, sự thay đổi thường xuyên của chế độ kế toán cũng đặt ra cho những người làm kế toán nhu cầu phải thường xuyên cập nhật và bổ sung kiến thức về kế toán. Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc về tài liệu kế toán doanh nghiệp đã được cập nhật có hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, tác giả xin trân trọng giới thiệu cũng bạn đọc cuốn sách Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam.


M_tả

SÁCH SCAN - Kế toán doanh nghiệp (TS. Lê Thị Thanh Hà Cb)


1. Phần 1: Lý thuyết kế toán doanh nghiệp.

- Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp.
- Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả.
- Chương 3: Kế toán tài sản cố định.
- Chương 4: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa.
- Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Chương 7: Kế toán tiêu thụ, kết quả kinh doanh.
- Chương 8: Kế toán đầu tư tài chính.
- Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chương 10: Báo cáo tài chính


1. Phần 1: Lý thuyết kế toán doanh nghiệp.

- Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp.
- Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả.
- Chương 3: Kế toán tài sản cố định.
- Chương 4: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa.
- Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Chương 7: Kế toán tiêu thụ, kết quả kinh doanh.
- Chương 8: Kế toán đầu tư tài chính.
- Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chương 10: Báo cáo tài chính


M_tả

SÁCH SCAN - Kế toán quản trị Phần 1 - Kế toán chi phí (PGS. TS. Phạm Văn Dược Cb)


Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho tổ chức như hiện nay, thông tin chính xác, kịp thời và thích hợp về các nguồn lực kinh tế và về các mặt hoạt động của tổ chức, có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Cũng chính trong bối cảnh này, KTQT đã trở thành một lĩnh vực không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của một tổ chức, và nhân viên KTQT có vai trò như một nhà tư vấn quản trị nội bộ cho các nhà quản trị tổ chức.

Nhận thức được tầm quan trọng của KTQT trong công tác quản trị tổ chức, Luật Kế toán Việt Nam, ban hành ngày 17/6/2003, đã chính thức đưa ra định nghĩa về KTQT và KTTC. Sau đó, ngày 16/1/2006, Vụ Chế độ Kế toán - Bộ Tài chính đã đưa ra Thông tư hướng dẫn áp dụng KTQT trong doanh nghiệp.


Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức cho tổ chức như hiện nay, thông tin chính xác, kịp thời và thích hợp về các nguồn lực kinh tế và về các mặt hoạt động của tổ chức, có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. Cũng chính trong bối cảnh này, KTQT đã trở thành một lĩnh vực không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của một tổ chức, và nhân viên KTQT có vai trò như một nhà tư vấn quản trị nội bộ cho các nhà quản trị tổ chức.

Nhận thức được tầm quan trọng của KTQT trong công tác quản trị tổ chức, Luật Kế toán Việt Nam, ban hành ngày 17/6/2003, đã chính thức đưa ra định nghĩa về KTQT và KTTC. Sau đó, ngày 16/1/2006, Vụ Chế độ Kế toán - Bộ Tài chính đã đưa ra Thông tư hướng dẫn áp dụng KTQT trong doanh nghiệp.


M_tả

SÁCH SCAN - Hệ thống thông tin kế toán (Nguyễn Thế Hưng)


Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tại nước ta hiện nay, kế toán cung cấp các thông tin quan trọng cho Nhà nơớc để điều hành vĩ mô nền kinh tế. Các doanh nghiệp cũng sử dụng kế toán như là công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán là một ngành học không thể thiếu trong các trường giảng dạy về kinh tế.

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán
1. Các khái niệm về hệ thống
2. Hệ thống thông tin
3. Hệ thống thông tin kế toán
4. Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin kế toán

Chương 2: Cơ sở dữ liệu
1. khái niệm về cơ sở dữ liệu
2. Các mô hình cơ sở dữ liệu
3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tại nước ta hiện nay, kế toán cung cấp các thông tin quan trọng cho Nhà nơớc để điều hành vĩ mô nền kinh tế. Các doanh nghiệp cũng sử dụng kế toán như là công cụ quan trọng để quản lý vốn, tài sản và điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán là một ngành học không thể thiếu trong các trường giảng dạy về kinh tế.

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán
1. Các khái niệm về hệ thống
2. Hệ thống thông tin
3. Hệ thống thông tin kế toán
4. Tổng quan về phát triển hệ thống thông tin kế toán

Chương 2: Cơ sở dữ liệu
1. khái niệm về cơ sở dữ liệu
2. Các mô hình cơ sở dữ liệu
3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu


M_tả

Thông tư 200/2014/TT - BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (Bản English)


Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.


Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.


M_tả

SÁCH SCAN - Kế toán tài chính - Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam (TS. Võ Văn Nhị)


Thông tin kế toán là thông tin hết sức cần thiết và quan trọng đối với các nhà quản lý. Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào - từ một tổ hợp công nghiệp đến một cửa hàng thực phẩm - đều phải dựa vào thông tin kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế.
Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn với nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy, việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp.

Cuốn sách "Kế toán tài chính" nhằm giúp cho các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu học tập, ứng dụng kế toán tài chính.
Cuốn sách bao gồm 21 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra cuốn sách còn bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán.......


Thông tin kế toán là thông tin hết sức cần thiết và quan trọng đối với các nhà quản lý. Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào - từ một tổ hợp công nghiệp đến một cửa hàng thực phẩm - đều phải dựa vào thông tin kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế.
Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn với nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy, việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp.

Cuốn sách "Kế toán tài chính" nhằm giúp cho các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu học tập, ứng dụng kế toán tài chính.
Cuốn sách bao gồm 21 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Ngoài ra cuốn sách còn bao gồm một số phụ lục trình bày một số văn bản pháp lý liên quan đến chế độ kế toán, cần thiết cho những người đang học cũng như đang làm kế toán.......


M_tả

SÁCH SCAN - Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp (PGS.TS. Võ Văn Nhị)


Thông tin kế toán hết sức cần thiết cho nhà quản lý - từ một cửa hàng buôn bán nhỏ cho đến 1 tập đoàn kinh tế có phạm vi toàn cầu.
Tuy nhiên dể sử dụng thông tin kế toán có hiệu quả thì người được cung cấp thông tin cần phải có những kiến thức nhất định về kế toán trên các khía cạnh: đối tượng, và phân tích thông tin kế toán.

Tùy theo quy mô, đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý mà nhà quản lý cần có những hiểu biết thích ứng về kế toán. Nhưng hình như điểm giống nhau ở các nhà quản lý là những quyết định kinh doanh của họ đều phải dựa trên những thông tin hữu ích do kế toán cung cấp.


Thông tin kế toán hết sức cần thiết cho nhà quản lý - từ một cửa hàng buôn bán nhỏ cho đến 1 tập đoàn kinh tế có phạm vi toàn cầu.
Tuy nhiên dể sử dụng thông tin kế toán có hiệu quả thì người được cung cấp thông tin cần phải có những kiến thức nhất định về kế toán trên các khía cạnh: đối tượng, và phân tích thông tin kế toán.

Tùy theo quy mô, đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý mà nhà quản lý cần có những hiểu biết thích ứng về kế toán. Nhưng hình như điểm giống nhau ở các nhà quản lý là những quyết định kinh doanh của họ đều phải dựa trên những thông tin hữu ích do kế toán cung cấp.


M_tả

SÁCH SCAN - Nguyên lý kế toán (PGS.TS.Võ Văn Nhị)


Việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, và thông tin kế toán luôn được sự quan tâm tìm hiểu, sử dụng từ các đối tượng bên trong doanh nghiệp lẫn bên ngoài doanh nghiệp.

Để tạo ra được thông tin do kế toán cung cấp thì nhất thiết phải có những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nội dung kế toán. Môn nguyên lý kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành.


Việc sử dụng thông tin kế toán để phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định đang và ngày càng trở nên cần thiết, phổ biến cho nhiều đối tượng khác nhau, và thông tin kế toán luôn được sự quan tâm tìm hiểu, sử dụng từ các đối tượng bên trong doanh nghiệp lẫn bên ngoài doanh nghiệp.

Để tạo ra được thông tin do kế toán cung cấp thì nhất thiết phải có những hiểu biết cơ bản về đối tượng, phương pháp và nội dung kế toán. Môn nguyên lý kế toán là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục học tập, nghiên cứu các môn học kế toán chuyên ngành.


M_tả

SÁCH SCAN - Bài tập và bài giải Kế toán tài chính (PGS.TS Hà Xuân Thạch)


Bên cạnh cuốn sách kế toán tài chính dù đã trang bị những kiến thức chuyên môn về kế toán nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu hiểu biết ngày càng cao của độc giả, tác giả đã cố gắng chuyển tải những nội dung lý thuyết thành những kỹ năng nghiệp vụ kế toán cho độc giả đang theo học môn Kế toán tài chính dễ dàng tham khảo.

Vấn đề quan trọng đối với độc giả không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về lĩnh vực kế toán, những bài tập ứng dụng hay những bài tập tự giải là bước đầu giúp độc giả có điều kiện hiểu biết sâu hơn về kế toán thông qua những bài tập.


Bên cạnh cuốn sách kế toán tài chính dù đã trang bị những kiến thức chuyên môn về kế toán nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu hiểu biết ngày càng cao của độc giả, tác giả đã cố gắng chuyển tải những nội dung lý thuyết thành những kỹ năng nghiệp vụ kế toán cho độc giả đang theo học môn Kế toán tài chính dễ dàng tham khảo.

Vấn đề quan trọng đối với độc giả không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết về lĩnh vực kế toán, những bài tập ứng dụng hay những bài tập tự giải là bước đầu giúp độc giả có điều kiện hiểu biết sâu hơn về kế toán thông qua những bài tập.


M_tả

SÁCH SCAN - Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán (TS. Phan Đức Dũng)


Cuốn sách được tham khảo và tổng hợp từ những tài liệu trong nước và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 8 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính:

- Những nội dung cần nhớ và câu hỏi trắc nghiệm: nhằm giúp bạn 9 đọc nhớ lại những nội dung cơ bản của từng chương và sau đó hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, những câu hỏi trắc nghiệm có đáp án sau mỗi chương để giúp độc giả củng cố kiến thức đã học một lần nữa.
- Phần bài tập: Phần này nhằm tổng kết lại những nội dung cần thiết của từng chương và được thiết kế dưới dạng bài tập nhằm giúp cho độc giả tự giải để hiểu rõ hơn những nội dung đã học.
- Phần bài tập tổng hợp: Gồm có hai phần là phần câu hỏi ôn tập (phần câu hỏi trả lời và câu hỏi điền vào chỗ trống) và phần bài tập tổng hợp


Cuốn sách được tham khảo và tổng hợp từ những tài liệu trong nước và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 8 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính:

- Những nội dung cần nhớ và câu hỏi trắc nghiệm: nhằm giúp bạn 9 đọc nhớ lại những nội dung cơ bản của từng chương và sau đó hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, những câu hỏi trắc nghiệm có đáp án sau mỗi chương để giúp độc giả củng cố kiến thức đã học một lần nữa.
- Phần bài tập: Phần này nhằm tổng kết lại những nội dung cần thiết của từng chương và được thiết kế dưới dạng bài tập nhằm giúp cho độc giả tự giải để hiểu rõ hơn những nội dung đã học.
- Phần bài tập tổng hợp: Gồm có hai phần là phần câu hỏi ôn tập (phần câu hỏi trả lời và câu hỏi điền vào chỗ trống) và phần bài tập tổng hợp


M_tả

SÁCH SCAN - Kế toán sản xuất – Đặng Thị Hòa


Trong nền kinh tế thị trường, với mục tiêu lợi nhuận các doanh nghiệp có thể tiến hành nhiều loại hoạt động kinh doanh khác nhau (sản xuất, thương mại, cung cấp dịch vụ, đầu tư tài chính...). Bởi vậy để góp phần trang bị kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên học chuyên ngành Kế toán - Tài chính, bên cạnh giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại đã tổ chức biên soạn giáo trình Kế toán sản xuất. Giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho chuyên ngành Kế toán - Tài chính của nhà trường và cũng là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cần thiết cho những người quan tâm tới lĩnh vực này.


Trong nền kinh tế thị trường, với mục tiêu lợi nhuận các doanh nghiệp có thể tiến hành nhiều loại hoạt động kinh doanh khác nhau (sản xuất, thương mại, cung cấp dịch vụ, đầu tư tài chính...). Bởi vậy để góp phần trang bị kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên học chuyên ngành Kế toán - Tài chính, bên cạnh giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại đã tổ chức biên soạn giáo trình Kế toán sản xuất. Giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho chuyên ngành Kế toán - Tài chính của nhà trường và cũng là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cần thiết cho những người quan tâm tới lĩnh vực này.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình kế toán tài chính – PGS.TS Nghiêm Văn Lợi


Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Chương 4: Kế toán tài sản cố định.
Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
Chương 7: Hạch toán đầu tư tài chính và hoạt động khác.
Chương 8: Kế toán phân phối lợi nhuận.
Chương 9: Kế toán tài sản bằng tiền.
Chương 10: Hạch toán các khoản phải thu.


Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Chương 4: Kế toán tài sản cố định.
Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 6: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
Chương 7: Hạch toán đầu tư tài chính và hoạt động khác.
Chương 8: Kế toán phân phối lợi nhuận.
Chương 9: Kế toán tài sản bằng tiền.
Chương 10: Hạch toán các khoản phải thu.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Kế toán (Accounting)